12 юли 2024г.

Празник на националната гвардейска част, открит Панамският канал, приета новата българска конституция

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Инструкция за кодиране

Инструкция за кодиране
Инструкция за кодиране
Снимка: Омда
Към албума...

 

КОМИТЕТ ЗА СОЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ „ГРАДЪТ И СЕЛОТО —1986"

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА КОДИРАНЕ
 

 

  Разгледайте книгата в галерията или изберете от съдържанието

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Въпроси, на които скалите от отговори са дадени във въпросниците и на които трябва да се даде само един отговор ...  3

Особени въпроси от този вид

Въпрос 59 от Въпросник за интервю ...  4

Въпрос 30 от Въпросник за косвена анкета ... 4

Въпрос 13, 77, 104 от Въпросник за интервю ... 5

II. Въпроси, на които скалите от отговори са дадени във въпросниците и е посочено, че трябва да се означат толкова отговора, колкото е необходимо ... 6

Особени въпроси от този вид

Въпрос 98 от Въпросник за интервю ... 8

III. Въпроси, които са представени във вид на таблица ... 8

Особени въпроси от този вид
Въпрос 38 от Въпросник за интервю ... 8

Въпрос 88 от Въпросник за интервю ... 9

IV. Въпроси със свободни отговори, при които отговорът се записва с число ... 10

Особени въпроси от този вид

Въпрос 5, 39 от Въпросник за интервю ... 12

Въпросник 27 от Въпросник за косвена анкета ... 14

V. Въпроси със свободни отговори, които се записват с дати, текст и пр. ... 14

Въпрос 2 от Въпросник за интервю ... 14

Въпрос 12 от Въпросник за интервю... 14

Въпрос 124 от Въпросник за интервю ... 15

Въпрос 2 от Въпросник за косвена анкета ... 15

Въпрос 34 от Въпросник за косвена анкета ... 15

Въпрос 78 от Въпросник за косвена анкета ... 18

Въпрос 79 от Въпросник за косвена анкета ... 18

VI. Приложение:

Номенклатура на отговорите

Окръзи и райони на София ... 20

Социално-групова принадлежност ... 21

Говорени езици в домакинството ... 22

Посетени страни /държави/ ... 23

Занятия ... 28