Информация от уеб страницата на АКБ ФОРЕС ХАД

АКБ ФОРЕС ХАД
Финансов и Индустриален Концерн
ул. Ф.Ж.Кюри. No 20
1113 София
Телефон : (++359 2) 6399 4933
(++359 2) 6399 4942
Факс : (++359 2) 963 2068
(++359 2) 963 3757
e-mail : banev@akbfores.com, marinov@akbfores.com,
office@akbfores.com
Финансовo-Индустриалният Концерн AKБ Форес се управлява от Надзорен комитет, съставен от:
 
Николай Банев - председател
Мария Николова - заместник председател
Дочка Колева
 
и Управленски Комитет, съставен от:
Стефан Досев - председател
Ивайло Маринов - заместник председател
Димитър Караиванов - изпълнителен директор
Основната цел на Финансово-Индустриалния Концерн АКБ Форес е да се утвърди сред перспективните отрасли на българската икономика и да навлезе сред международните стокови и финансови пазари. Работейки с модерни управленски методи и иноваторски технологии, ние се стремим да повишим печалбата от продуктивните и непродуктивни авоари, които управляваме и да увеличим размера им.
В преследването на тази цел, ние прилагаме:
 Задълбочен анализ на съществуващия продуктов капацитет и изучаване на бъдещото му развитие;
 Закупуване, изграждане или дългосрочен наем на разработваеми естествени и производствени фондове;
 Набиране, обучаване и формиране на български екипи от способни хора;
 Въвеждане на Европейски и световни стандарти за производство, управление, енергийна сила и стабилна околна среда;
 Привличане на чужди инвеститори и разширяване към чужди пазари.
Първите компании, които днес влизат в състава на Финансово-Индустриалния Концерн АКБ Форес, са създадени през 1990 г. На компаниите им бяха необходими само няколко години да намерят своето място в сферата на услугите, търговията и финансовите сделки. Консорциумът АКВ е регистриран през 1994 г. Той обединява банки, държавни и частни търговски корпорации и физически лица с цел участие в масовата приватизация, която по това време набира скорост. Финансово-Индустриалният Концерн АКБ Форес ХАД е създаден през 1996 г. и неговият социален приватизационен фонд се увеличава. Фондът става петия по големина в България с 114,000 акционери и инвестиционен капитал повече от 3 милиарда.
Между 1990 и 2002 г. АКВ Fores придоби акции и капиталовложения в повече от 70 български и чуждестранни предприятия, между които Полимери АД Девня, Елма АД Троян, Костенец-ХХИ АД Костенец, Изида АД Елин Пелин, Панайот Волов АД Шумен, Динамо Сл АД Сливен и Берое АД Стара Загора.
По настоящем Групата има 105,000 акционери, повече от 5,000 офис служители и работници в заводи в компании с множествен капитал и продажби за над 1,500 милиона щатски долара за последните десет години. Разработени са 120 нови групи продукти, нововъведения и изобретения; постигнати са пазарни успехи в Европа, Азия, Африка и Австралия, и са привлечени над 330 нови партньори. През този период в компаниите са назначени 180 висококвалифицирани млади хора.
Финансово-Индустриалната Група се състои от 30 индустриални компании и холдинги, 10 компании за управление и повече от 20 компании от сферата на туризма, търговията и услугите.
Финансово-Индустриалната Група изпълнява една амбициозна инвестиционна политика: над 60 милиона щатски долара са инвестирани до сега в индустриални предприятия, в туризма и в сферата на услугите. ISO квалификационни системи за мениджмънт са въведени в ключови индустриални компании. Производствените процеси отговарят на Европейските стандарти за защита на околната среда, ефикастност на енергийните ресурси и ергономична работна среда. Индустриалните предприятия са модернизирани и част от корпоративните им доходи са вложени в международни финансови проверки.
През следващите три години Финансово-Индустриалната Група планира:
 Разширение на инвестиционната дейност както в съществуващите компании, така и чрез приобщаване на нови компании, и разработване на нови доходни дейности и клонове. За следващите години се планира да се инвестират над 200,000,000 щатски долара;
 Приложение на международни производствени и управленски стандарти;
 Подлагане финансите и сметките на Финансово-Индустриалната Група на обширна международна проверка;
 Привличане на солидни чуждестранни инвеститори чрез инвестиране в съвместни проекти или повишаване на финансовите ресурси чрез издаване на ценни книжа на Американските и Европейски стокови борси;
 Обединяване на Финансово-Индустриалната Група с Европейски икономически структури след присъединяването на България към Европейския Съюз.
В усилията си да поднови своите производствени капацитети, да премахне производствения хаос и да даде нови технологични решения, Финансово-Индустриалният Концерн АКБ Форес ХАД планира да инвестира 200 милиона щатски долара, между 2002 и 2007 г., в следните проекти:
 Намаление консумацията на електричество и топлина и подобряване околната среда при производството на сода каустик, замяна на диафрагмената електролиза с мембранна. Скоро ще бъде пуснат в експлоатация завод за PVC, полипропилен и полипропиленови тръби и фасонни части. Разработва се проект за собствено съвместно генериране на електричество и топлина (при Полимери АД).
 Пълно преобразуване на съществуващите производствени капацитети и инсталиране на нова машина за производство на лека, високообемна тъкан. Въвеждане на съвременни технологии за производство на копирна хартия (при Костенец-ХХИ АД).
 Пълно преобразуване и конструиране на нови туристически удобства, увеличаване стандарта на услугите, за да се предоставят туристически продукти на световно ниво.
 Въвеждане на честотен векторен контрол на асинхронните двигатели с цел да се подобрят техническата спецификация и пазарното присъствие на продуктите. Подобряване на работоспособността на машините и съоръженията, използвани за спестяване на електроенергия. Изучаване, развиване и въвеждане на серия от асинхронни мотори с подобрена ефикасност. Модифициране на произведените устройства и станции, използващи правотокови електрически мотори за контрол на машинните инструменти, управлявани от компютър (при Елма АД, Динамо Сл).
 Въвеждане на компютърна система за дизайн и производствени системи за инструменти и работа с тях (при Берое АД)
 Разработка и въвеждане на нови продукти за дома и колата (Панайот Волов АД, Бимас АД).
 Радикална промяна в технологиите за изработка на порцеланови изделия за дома в Изида АД.
Това са само част от бъдещите инвеститорски проекти на Финансовия Индустриален Концерт АКБ Форес ХАД.
 
Име
Акции
Лихви
Процент от общия капитал
1.
АКБ ФОРЕС ФИНАНСОВ И ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН
6,338,760
 
100 %
2.
АКБ КОРПОРАЦИЯ, София
3,980,876
 
21,73 %
3.
БЕРОЕ АД, Стара Загора
248,743
 
55,07 %
4.
БИМАС АД, Русе
92,721
 
49,48 %
5.
БИОИНВЕСТ АД, София
18,879
 
79,28 %
6.
БРЕЗА АД, Кърджали
25,647
 
33,40 %
7.
АКБ - КИС ООД, София
100
 
100 %
8.
ДЖИНДЖЕРИЦА АД, Разлог
5,672
 
50,99 %
9.
ДИНАМО СЛ АД, Сливен
248,774
 
50,01 %
10.
ЕЛЕКТРА АД, Харманли
155,752
 
79,48 %
11.
ЕЛМА АД, Троян
733,052
 
85,89 %
12.
ЕЪР СЛАЙД АД, Горна Оряховица
30,217
 
39,79 %
13.
ЗКД АД, Ивайловград
32,172
 
49,31%
14.
ИЗИДА АД, Елин Пелин
87,804
 
60,51 %
15.
КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД, Костенец
131,088
 
55,48 %
16.
ЛЕМЕКОН АД, Елхово
89,169
 
74,53 %
17.
ХИМИЧЕСКИ ЗАВОДИ ПАНАЙОТ ВОЛОВ АД, Шумен
124,778
 
76,40 %
18.
ПОЛИМЕРИ АД, Девня
3,346,272
 
62,85 %
19.
ПЪРВИ МАЙ АД, Главиница
12,501
 
73,40 %
20.
РОДОПСКА СЛАВА АД, село Бенковски
5,904
 
34,00 %
21.
СЕРДИКА - КЪРДЖАЛИ АД, Кърджали
17,063
 
60,06 %
22.
ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - 91 АД, Видин
8,912
 
28,40 %
23.
ФЕНИКС - ЮГ АД, Пловдив
49,204
 
50,32 %
24.
АКБ - ИНДУСТРИЯ АД, София
1,000
 
100,00 %
25.
ШЕМОЛАК ООД, Русе
20
 
40,00 %
26.
ЯКОВА АД, Радомир
11,757
 
50,09 %
27.
БАЛКАНСКО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО АД, София
 
250
50,00 %
28.
НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - В ООД, Варна
 
45
90,00 %
29.
ПАРТНЕРС КОМЕРС ООД, София
 
50
100,00 %
30.
ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ ООД, Хасково
 
50
100,00 %
31.
КОНСОРЦИУМ ПОЛИМЕРИ БИЛД АД, Девня
 
50
100,00 %
32.
БЕРОЕ ИНЖЕНЕРИНГ АД, Стара Загора
 
250
50,00 %
33.
ДИНАМО ИН ООД, Сливен
 
50
100,00 %
34.
КЪМПАНИ БИЛД КОМЕРС ООД, София
 
50
100,00 %
35.
ЕЛМАТЕХ АД, Троян
 
42
80,00 %
36.
ЕЛМА ЕЛЕКТРОМОТОРИ АД, Троян
72,222
 
100,00 %
37.
РИБОВЪДСТВО АД, Русе
1,235
 
1,66 %
38.
БРАВО АД, село Коларово
4,687
 
2,18 %
39.
ОЗМ АД, София
72,632
 
9,00 %
40.
СТОМАНА АД, Перник
321,355
 
9,01 %
41.
ПАВЛИКЕНИ АД, Павликени
4,148
 
7,71 %
42.
АКБ - КМС ООД, София
 
50
100,00%
43.
БЛЯСЪК ООД, Сливен
 
50
100,00 %
44.
ТУРИСТ ПРОДУКТ ООД, Сливен
 
50
100,00 %
45.
ГОЛД ХОТЕЛИ ООД, Сливен
 
50
100,00 %
46.
АКБ - ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ ВЕК ООД, София
 
50
100,00 %
47.
АКБ - ТРЕЙД НЕТ АД, София
3,000,000
 
100,00 %
48.
ПРАВНА КЪЩА - АКБ ООД, София
 
50
100,00 %
49.
ОДИТОРСКА КЪЩА - АКБ ООД, София
 
50
100,00 %
50.
МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ООД, София
 
50
100,00 %
51.
НИКОЙЛ ТРЕЙД ООД
 
35
70,00 %
52.
АСОЦИАЦИЯ ДЕМОКРАТИЧНА МРЕЖА, София
 
 
100,00%
53.
ГАРАНЦИЯ АД - ПЗК, София
3,000,000
 
99,90 %
54.
РУСАЛКА ХОЛИДЕЙС ТУРИСТИЧЕСКИ ХОЛДИНГ
 
 
100,00 %
55.
РУСАЛКА ХОЛИДЕЙС КЛУБ ООД, Каварна
 
50
100,00 %
56.
РУСАЛКА ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ, община Каварна
 
 
100,00 %
57.
АЛЕКО СПОРТ - 99 АД, София
40,000
 
80,00 %
58.
ХЕЛИО-ТУР-С АД, Созопол
436,185
 
94,05 %
59.
НИТУРС ООД, София
 
35
70.00 %
60.
АКБ КОНСОРЦИУМ АД, София
50,000
 
100,00 %
 
ОБЩО
22,800,181
 
 
 
 
No.
Емисия
Регистрационен капитал
(брой акции)
Със стойност
Емитент
Брой на акциите
Текуща пазарна цена
1.
BG 1100028007
3,000,000
10
Гаранция АД - ПЗК
2,995,560
29,955,600
2.
ASSOV
17,367
29
Асансьорни Сервизи АД
5,904
171,216
3.
BESTA
451,684
10
Берое АД
248,743
2,487,430
4.
BIRUA
187,385
10
Бимас АД
92,727
927,270
5.
BISOA
25,076
20
Биоинвест АД
19,879
397,580
6.
BRKUA
76,787
10
Бреза АД
25,647
256,470
7.
VAKAA
87,723
69
ВС Русалка
52,634
3,631,746
8.
DZRAA
11,123
50
Джинджерица АД
5,672
283,600
9.
DISLA
497,542
10
Динамо-Сливен АД
248,774
2,487,740
10.
PRHAB
195,960
10
Електра АД
155,752
1,557,520
11.
ELTRA
863,475
10
Елма АД
733,052
7,330,520
12.
ERGOA
75,947
10
Еър Слайд АД
30,217
302,170
13.
ZKIVA
65,250
10
ЗДК Ивайловград АД
32,172
321,720
14.
IZELA
145,109
10
Изида АД
87,804
878,040
15.
KOKOA
236,277
10
Костенец-ХХИ АД
131,088
1,310,880
16.
LEELA
119,642
10
Лемекон АД
89,169
891,690
17.
PASHUA
163,322
20
ХЗ Панайот Волов АД
124,778
1,247,780
18.
PODEA
53,245
13
Полимери АД
3,346,272
33,462,720
19.
PUGLA
17,032
30
Първи Май АД
12,501
375,030
20.
ROBEB
17,367
29
Родопска Слава АД
5,904
171,216
21.
SEKUA
28,414
18
Сердика-Кърджали АД
17,063
307,134
22.
TOVIA
31,375
20
ТП 91 АД
8,912
178,240
23.
FEPLA
97,784
10
Феникс-Юг АД
49,204
492,040
24.
JAKRAA
23,469
22
Якова АД
11,757
258,654
25.
HESOA
463,780
10
Хелио-Тур-С АД
436,168
4,361,680
26.
ALSAA
 
10
Алеко Спорт 99 АД
40,000
400,000
27.
BZSOA
50,000
100
БЗР АД
25,000
2,500,000
28.
PAPAA
41,388
10
Павликени АД
3,190
31,900
29.
POKOA
215,000
10
Браво АД
4,696
46,960
 
ОБЩО
9,003,460
 
 
97,427,811
 
 
 
 
Тип на активите
1997
1998
1999
2000
2001
 
Фиксирани и текущи активи
100%
100%
100%
100%
100%
A.
Фиксирани активи:
64,74%
82,33%
81,81%
80,59%
82,25%
I.
Материални активи
64,65%
77,23%
74,69%
69,16%
71,86%
II.
Нематериални активи
0,02%
0,05%
0,10%
0,13%
0,10%
III.
Дългосрочни инвестиции
0,07%
3,16%
2,66%
5,71%
1,93%
IV.
Дългосрочни задължения
0,00%
1,90%
4,36%
5,59%
8,35%
B.
Текущи активи:
35,26%
17,67%
18,19%
19,41%
17,75%
I.
Материални активи
13,79%
7,70%
7,47%
6,26%
7,21%
II.
Краткосрочни задължения
11,59%
8,29%
9,13%
10,75%
8,68%
III.
Краткосрочни инвестиции
0,00%
0,00%
0,00%
0,71%
0,01%
IV.
Налични пари
2,05%
0,74%
0,41%
0,72%
0,61%
V.
Предплатени и събрани вземания
7,84%
0,95%
1,18%
0,97%
1,25%
 
No
Показатели
1998/1997
1999/1998
2000/1999
2001/2000
2001/1997
1.
Материални фиксирани активи
4,13
1,09
1,17
0,83
4,35
2.
Нематериални фиксирани активи
7,15
2,52
1,64
0,62
18,23
3.
Дългосрочни инвестиции
163,87
0,95
2,71
0,27
113,82
6.
Реални текущи активи
1,93
1,10
1,06
0,92
1,02
7.
Краткосрочни кредитори
2,47
1,24
1,49
0,64
2,93
9.
Пари в брой
1,25
0,63
2,21
0,67
1,16
10.
Предплащания и набрани доходи
0,42
1,40
1,03
1,03
0,63
11.
Акционерен капитал
3,41
1,05
1,96
0,55
3,88
12.
Допълнителен (резервен) капитал
45,10
1,03
1,04
1,01
48,50
13.
Резерви
8,12
1,03
1,01
0,99
8,34
14.
Дългосрочни кредитори
0,91
1,19
2,68
0,24
0,71
15.
Краткосрочни кредитори
1,33
1,72
1,26
0,70
2,02
16.
Отпуснати инвестиции и субсидии за фиксирани активи
2,99
1,10
0,86
0,87
2,46
17.
Отпуснати инвестиции и субсидии за текущи активи
1,04
0,34
0,25
2,08
0,18
18.
Работни разходи
2,11
0,88
1,00
1,02
1,88
19.
Финансови разходи
0,81
0,86
2,59
0,45
0,82
20.
Извънредни разходи
0,77
4,45
0,19
2,26
1,46
21.
Общи разходи
1,95
0,91
1,03
0,97
1,76
22.
Работен приход
1,82
0,94
1,04
1,17
2,13
23.
Финансов приход
2,48
0,30
2,27
0,53
0,92
24.
Извънреден приход
3,36
0,75
0,75
0,53
1,00
25.
Общ приход
1,88
0,89,
1,06
1,01
1,78
26.
Печалба
0,90
x
x
6,72
4,24
27.
Загуба
x
3,75
0,00
x
x
Химическа индустрия
Полимери АД, Девня.
Регистриран капитал: 5,325,000 бълг. лв. Годишен капацитет на продукция: дихлоретан 150,000 т, сода каустик 140,000 т, солна киселина 40,000 т, течен хлор 124,000 т, ферихлорид 1500 т, белина 150,000 т. Други продукти: емулсия поливинилхлорид, пластизоли, химически чиста сярна киселина, техническа сол, PVC тръби и PVC на гранули. Висококачествената продукция на предприятието присъства на международните пазари.
 
Бимас АД, Русе.
Регистриран капитал: 187,000 бълг. лв. Компанията рафинира суров петрол. Годишен капацитет на производство: всички видове лубриканти, смазочни масла, смазочни течности и охлаждащи газове 30,000 т, емулгиран асфалт 20,000 т, битумен грунд 700 т, паважен и непромокаем асфалт 250,000 т, хидроасфалт 37,000 т, светли и тъмни горива, перилни препарати и дезинфекциращи средства.
 
Панайот Волов АД, Шумен.
Регистриран капитал: 163,000 бълг. лв. Годишна продукция: индустриални междинни съединения с фенопласт основа: формалдехид смола 5,000 т, фенопласт 2,000 т, както и продукти за дома, личната грижа и продукти за колата: дезинфекциращи средства 3,000 т, шампоани 500,000 броя, свещи 1,200,000 броя, лепила, антифриз, водни бои и др.
 
Костенец - ХХИ АД, Костенец.
Регистриран капитал: 237,000 бълг. лв. Годишен капацитет на продукцията: тоалетна хартия 10,000 т, гофрирана хартия 5,000 т, друга хартия – повече от 2,000 т.
 
Машиностроене
Елма АД, Троян.
Регистриран капитал: 853,000 бълг. лв. Продукция (годишна): еднофазни и трифазни мотори 450,000 броя, електродобивни агрегати 1,500 броя, шлифовъчни машини 7,000 броя, пресовъчни машини и пресовъчни шаблони – повече от 80 броя.
Берое АД, Стара Загора.
Регистриран капитал: 452,000 бълг. лв. Гъвкавата автоматизирана машинна система (FAMS) има годишен капацитет за 30,000 броя основни, призматични и ротационно симетрични машинни части. Топлинният цех може да премазва, хромира, байцва, навъглеродява, втвърдява обем и индукция до 20,000 части годишно. Цехът за винтови части има капацитет за 300,000 броя годишно.
Динамо Сл АД Сливен.
Регистриран капитал: 498,000 бълг. лв. Годишен продуктов капацитет: стартери 30,000 броя, VAZ генератори 250,000 броя, VAZ стартери 180,000 броя, правотокови и променливотокови мотори 50,000 броя, части Delco Remy 2,500,000 броя.
Електра АД, Харманли.
Регистриран капитал: 196,000 бълг. лв. Произвежда универсални релета с клапани, среден размер и малък размер, за използване в автоматизацията, телемеханиката, електрониката и др., 3 милиона броя годишно, и релета за специално приложение за перални машини, ICE ходови части и лифтове, 1,2 милиона броя.
Лемекон АД, Елхово.
Регистриран капитал: 120,000 бълг. лв. Произвежда повече от 700 т отливки чугун на блокове и 120 т други компоненти за водни канализационни системи и за изграждане, оборудване на дренажни и напоителни системи.
Биоинвест АД, София.
Регистриран капитал: 50,000 бълг. лв. Машиностроителна компания, извършваща внос и износ на цели малки и средни предприятия, хранителнообработващи линии, машини и оборудване за винарската и тютюневата промишленост, хладилно и обработващо оборудване. Годишен дизайн и монтажен капацитет: 50 млн долара.
 
Туризъм:
Ваканционно селище Русалка АД, Каварна.
Регистриран капитал: 88,000 бълг. лв. Предлага разнообразни туристически услуги: хотелиерство, ресторантьорство, развлечения и др. Придобито от Индустриалната Група през 1999 г. Капацитет: 1,200 почиващи.
Хелио-Тур-С АД, Созопол.
Регистриран капитал: 464,000 бълг. лв. Предлага туристически услуги. Състои се от:
Почивна станция Созопол: 36 легла;
къмпинги: Черноморец, Златна рибка, Веселие, Каваци (с мотел) и Градина (с мотел), общ капацитет: 2,400 легла;
Берое Хотел, Ахтопол: 100 легла.
Алеко Спорт 99 АД, София.
Притежава ски съоръжения в планина Витоша, съвсем близо до София.
Други туристически удобства:
Хотел Простор, на 15 км от София, в планина Витоша, 210 легла. Ски съоръжения. Работи през годината.
Динамо Хотел, близо до Сливен, 60 легла.
Монако Хотел, Каварна, 100 легла.
Нунки Хотел, Троян, в Балкана, 48 легла.
Беклемето, в Балкана, 50 легла.
Лугут Мотел, в Балкана, 70 легла.
Концесии:
Иракли
Река Вая
Дюни-Юг
Каварна
 
Потребителски стоки
Изида АД, Елин Пелин.
Регистриран капитал: 145,000 бълг. лв. Изида (основана през 1894година) е най-старият български производител на санитарна керамика и санитарни изделия. Годишно производство: подови и стенни керамични плочки - повече от 700,000 м2, домакински порцеланови изделия 1,000 т, санитарни изделия 27,000 броя и уникални порцеланови ръчнодекорирани изделия.
Първи Май АД, Главиница.
Регистриран капитал: 51,000 бълг. лв. Предприятието търгува със стоки от дървообработването и бита. Годишно то работи с повече от 18,000 м3 дървен материал.
Бреза АД, Кърджали.
Регистриран капитал: 77,000 бълг. лв. Произвежда дървени плоскости и мебели от солидна дървесина, детски мебели, модулни мебели и офис мебели. Годишен продуктов капацитет: 115,000 м2 дървени плоскости, 45,000 м3 солидно дърво.
Джинджерица АД, Разлог.
Регистриран капитал: 56,000 бълг. лв. Произвежда нарязан дървен материал, греди, талпи, железопътни траверси. Годишен капацитет на производството: повече от 66,000 м3.
Сердика - Кърджали АД, Кърджали.
Регистриран капитал: 51,000 бълг. лв. Годишно предприятието купува и обработва 22,000 т мляко и произвежда 4,200 т млечни продукти.
Феникс-Юг АД, Пловдив.
Регистриран капитал: 98,000 бълг. лв. Дейността на предприятието е изкупуване и рециклиране. Годишен рециклиращ капацитет: повече от 30,000 т отпадъчен метал, 5,000 т отпадъчна хартия, 1,000 т пластмасови отпадъци.
Якова АД, Радомир.
Регистриран капитал: 52,000 бълг. лв. Произвежда спално ленено бельо. Годишен капацитет: 15,000 броя.
 
Транспорт
Товарни превози 91 АД, Видин. Регистриран капитал: 63,000 бълг. лв. Предприятието предлага превозни услуги за страната и чужбина. Годишно то превозва 70,000 т товар.
Еър Слайд АД, Горна Оряховица. Регистриран капитал: 76,000 бълг. лв. Предприятието предлага санитарно-авиационни услуги и пръскане на селскостопански култури. Притежава 11 самолета Антонов, Ан-2 и един транспортен хеликоптер Ми-2.