Искане за системния файл

За да получите системния файл, изпратете следния имейл на admin@omda.bg:

 

"Искане за системния файл на "Града и селото - 1986 г."
 
(следва свободен текст, в който трябва да има следното съдържание)
 
1. Трите имена, научно звание и степен.
 
2. Къде работите (учите)?
 
3. За какво ще бъде използван файлът? (Свободен текст. Статия, студия, монография, дипломна работа, дисертация. Работно заглавие. Ако имате намерение да използвате файла за учебна цел, всеки от обучаваните трябва да изпрати такова искане до admin@omda.bg и да го получи лично.)
 
4. Декларирам, че няма да използвам файла за търговска цел - масова или единична продажба!
 
5. Декларирам, че няма да разпространявам файла (да го предоставяте на друго/други  лице/лица).
 
6. Задължавам се да посоча източника - omda.bg и конкретния адрес на изследването в преход.омда.
 
Приемам тези ангажименти. 
 
Подпис, дата"