Карта за здравословното състояние

Картата е отпечатана на високачествена тънка бяла хартия. Размери на преснимания екземпляр - 20,6 см на 29,3 см.

Въпросниците, както и инструкцията са от личния архив на д-р Здравка Тонева.