12 юли 2024г.

Празник на националната гвардейска част, открит Панамският канал, приета новата българска конституция

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Кратка предизборна платформа на СДС, 1990 г.

 

КРАТКА ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА[1]

 

Четири десетилетия Комунистическата партия управлява нашата страна. Всичко, казано от Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин, бе експериментирано върху „гърба“ на българина. А какви са резултатите? Масова бедност, съсипана природа и замърсени градове, унищожено селско стопанство, остаряла, едва кретаща индустрия, морална деградация и духовна разруха, изолация от Европа и въобще от развитите страни, етнически конфликти, ниска раждаемост. Затова ние казваме: СТИГА ЕКСПЕРИМЕНТИ! Искаме да живеем като нормални хора, а не като опитни животни. Време е Комунистическата партия да отстъпи място на новите обществени сили, способни да изведат България от тежката морална и социална криза.

Какви са нашите цели, целите на Съюза на демократичните сили? Уважаваме свободата, човешкото достойнство и труда на всеки български гражданин без разлика на пол, образование, етнически произход, вероизповедание, идеологическа ориентация.

Утрешна единна и цивилизована България да се присъедини към демократичния и модерен европейски свят, към бъдещата европейска конфедерация. Да не присъства само географски в Стария свят, да не бъде забравен кът от континента.

Пътят е един: цъфтяща икономика, разкрепостена духовна култура, демократично парламентарно устройство, правна уредба, гарантираща гражданските свободи.

Ние ратуваме за дълбоки, демократични реформи. Само те ще изведат страната от състоянието на международна изолация, в която я вкара БКП.

Съюзът на демократичните сили няма да робува на клишета като „социализъм“ или „капитализъм“, на идеологии и кабинетни измислици.

Искаме всеки български гражданин да ползва правата, които му се дават съгласно международно признати документи. Нека тези права бъдат запечатани и гарантирани в нова конституция и законодателство.

Ние признаваме уважаваните от всеки нормален човек ценности:

Трудът е най-съвършена форма на вяра, нравственост, обществена активност и култура на личността. Еднакво достоен е както физическият, така и умственият труд, трудът на работника и на селянина, на наемащия и на наемания.

Всеки гражданин има право на свободна трудова инициатива, щом съществува пазар за стоките, които произвежда и те не застрашават здравето на хората.

Професионалната компетентност ще намери истинското си осъществяване само в свободното общество. Честният и способен човек няма да се пренебрегва, да се лишава  от инициатива, да не му се дава възможност да израства професионално. Ще се пресече пътят на циничните партийни кариеристи, които разчитаха на „идеологическата си вярност“, за да преуспеят. Отхвърляме фалшивия им професионализъм и големите думи, които доведоха до крах икономиката, просветата, здравеопазването, целия ни живот.

Съюзът на демократичните сили вярва на трудолюбивите и почтените, на умните и способни хора: работници, селяни, учени, художествени творци, технически интелигенти, стопански дейци, дипломати, дейци на културата, военни, пазители на реда.

Ще се борим за политически, социални и стопански условия, които ще възродят българското трудолюбие, ще разгърнат инициативата и способностите на кадърните хора. Бъдещето на България е неделимо от развитието на частната собственост.

Нашето стопанство, съобразено с природните и човешки ресурси, ще бъде стопанство на земеделието, леката промишленост, услугите и туризма, както и на всички други доходоносни отрасли. Ще осъществим правни и фактически гаранции за различните форми на собственост, ще извършим усилена денационализация на държавната собственост и ще дадем пълна подкрепа на печелившите предприятия.

Чрез радикални и бързи действия, с цената на временни трудности, ще изградим пазарно стопанство.

Особено решително ще извършим промени в националното земеделие и животновъдство. Земята ще се върне на нейните собственици или на техните наследници. Човек ще може свободно да купи и продаде земя. На нововъзникналите частни стопанства ще съдействаме с най-благоприятно кредитиране.

Цялата ни икономическа политика ще бъде ориентирана към създаването на трайни и дълбоки връзки с развитите западни страни, без да губим традиционните си партньори.

Ще осъществим в разумни срокове конвертируемост на националната ни валута. Ще търсим взаимноизгодното сътрудничество с чуждите капитали, ефективния банков кредит и помощ от икономически силните.

Едни от най-добрите български икономисти и юристи са членове на СДС.

По въпросите на екологията и възстановяването на природната среда ще водим научно обоснована и компетентна политика.

В редиците на СДС са „Екогласност“ и Зелената партия, където членуват най-способните еколози на България.

Спокойствието и сигурността на отделния човек ще бъдат гарантирани единствено от демокрацията.

Комунистическата партия, макар и да сменя компрометираното си име, остава партия на диктатурата, изостаналостта и икономическата криза. Тя е партия на политическото напрежение и насилието.

Демокрацията, за която се борим ние, ще даде възможност на всеки човек – както това става в страните от Европейската икономическа общност – сам да издържа семейството си, да го брани социално и морално, да строи и обзавежда дом със собствени сили, със своите трудови пари, да пътува по света и да се чувства негов гражданин.

Хората ще добият ново самочувствие, ще се издигнат духовно и материално.

Край на зависимостта от партийните чиновници и бюрократи, които ни раздават работа, жилища, жителство, образование, та даже и имена! Всеки човек ще живее там, където пожелае, без да работи пет, десет или петнайсет години за жителство или за жилище.

Специално внимание ще обърнем на въпросите, които засягат равенството на гражданите. Българи, турци, евреи, арменци, цигани ще градят общата ни родина – единна и неделима България.

Всички ще имат равен достъп до конкурсите в научните институти, радиото, телевизията, военните училища, дипломатическата кариера.

Без да си затваряме очите пред извършените престъпления, ние няма да се ровим в миналото. Нашият поглед е отправен напред в бъдещето на България, ето защо незаконно отнетите права на завърналите се от Турция ще бъдат възстановени.

Ще се даде простор на разнообразни общности – трудови, политически, социални, религиозни и други. Човек сам и най-точно ще избира своята принадлежност, ще бъде сред близките си хора, ще се усеща значим и ще изпитва истинско удовлетворение от това, че се е родил в България.

Нека се върнем към онова, което са ценили нашите бащи и деди, към вярата в Бога, към свободата на съвестта, което укрепва духа на индивида и на цялото общество.

В името на спокойствието и сигурността на гражданите, държавата ще създава условия за развитие на всички форми на социалното осигуряване, ще гарантира минимален доход на неработоспособните, ще поеме грижата за сираците, за децата и майките, ще осигури хуманна пенсионна политика.

Социалната и религиозна благотворителност и милосърдие ще бъдат също форми на помощ за временно или трайно непригодните за трудова дейност и засегнатите от бедствия.

Парламентът на страната ще определя минималното почасово заплащане в зависимост от икономическата ситуация и жизненото равнище.

СДС се обявява за неприкосновеност на семейните отношения, семейната собственост и конституционните гаранции за живота, имота и честта на отделния човек.

Наша цел в общественото и икономическо изграждане на страната ще бъде: доходите на единия от съпрузите да са достатъчни за издръжката на семейството. Жената да е свободна в професионалния и социалния си избор.

Ние ще стимулираме физическото, интелектуалното и общокултурното развитие на децата и младежите. Те трябва да растат като самостоятелни, предприемчиви, пестеливи и толерантни хора, способни да се трудят, да рискуват, да печелят и да преуспяват.

Наш идеал са личностите, активни в труда, човечни в отношенията с другите хора, предани на семейството си, неопетнени пред закона и пред Бога.

Чрез мирна, законна, последователна и неотстъпна дейност искаме да изградим една хуманна и съвременна страна. Държавните символи, официалните празници и географските наименования ще приведем в съответствие с историческата традиция, демократичното бъдеще на страната и волята на народа.

Нека насилието, демагогията, корупцията, страхът, нравствената и трудова деградация си отидат заедно с тоталитарния режим, „сътворен“ от Комунистическата партия.

Предстои ни тежък труд за социално и морално прераждане, докато заемем своето достойно място в бъдещата единна, цивилизована и свободна Европа.

Главната пречка пред новото Българско възраждане е властта на БКП. Тя винаги е била опора на тоталитаризма и безправието, на стопанския застой и духовната изостаналост. Граждани, отхвърлете я с вашия глас, отворете пътя за Отечеството към едно ново бъдеще.

Нека изградим с общи усилия свободна и демократична държава, която да осигурява законните ни права и интереси.

За осъществяването на тия цели се бори днес Съюзът на демократичните сили в единодействие с цялата опозиция.

Идват избори. Гответе се морално за тях. Подкрепяйте кандидатите на демократичната опозиция в името на бъдещето и щастието на родината.

Да живее България!

С нами Бог!


 

 

[1] След учредяването на СДС, членовете на Клуба се разделиха в три групи: първата се включи активно в изграждането на СДС (Желю Желев, Петко Симеонов, Ивайло Трифонов, Димитър Луджев, Йордан Василев), втората образува фракция в БКП - Алтернативно социалистическо обединение (АСО) и направи опит за радикално и бързо социалдемократизиране на БКП (Николай Василев, Иван Николов); третата група остана в БКП и работеше за промяната в компартията (Чавдар Кюранов, Стефан Продев). Федерацията, която беше политически и юридически наследник на Клуба, участваше в създаването на СДС. Нещо повече - Федерацията беше "вътрешната структура" на СДС. Тя изцяло работеше за коалицията. Ръководните структури на Федерацията създаваха и организираха създаването на структури и документи на СДС. Например вестник "Демокрация". От името на вестника до неговата концепция и кой да бъде главен редактор първо беше обсъдено в ръководството на Клуба. Особена активност прояви Димитър Коруджиев. Създаването на апарат на СДС първо беше решение на Клуба, след което беше поканен Стефан Гайтанджиев (Екогласност), да се заеме със задачата. В първите месеци всички политически и идейни документи на СДС излизаха от редовете на Клуба. Тук помествам само един от тях - така наречената "кратка платформа". Пътят на нейното създаване съм описал в "Голямата промяна", но там е пропуснато, че преди да се представи в НКС, тази платформа беше обсъдена в Оперативното бюро на Федерацията. Бюрото одобри и предизборната платформа, след което тя стана документ на СДС. За степента на сливане на Федерацията със СДС може да се съди и по персоналния състав на ръководството на СДС и на Федерацията. В оперативното ръководене на Федерацията вземаха участие Желев (председател на НКС), Симеонов (заместник-председател на НКС на СДС), Трифонов (ръководител на кабинета на председателя), Луджев (ръководител на експертите на СДС), Василев (главен редактор на "Демокрация"), Георги Спасов (говорител на СДС - той членуваше и в Подкрепа)...

Поради тази причина през целия период от учредяването на СДС (7 декември 1989), до ноември-декември 1990 година (падането на второто правителство на Луканов и сформиране правителството на Попов) Федерацията нямаше отделен от СДС политически и организационен живот. На много места по страната местните клубове (структури на Федерацията) и координационните съвети цялостно или частично съвпадаха по персонален състав.