МЕМОРАНДУМ

В нашия разговор, проведен на 8 октомври, споделих с теб в значително разгърнат вид безпокойството си от вялата предизборна кампания на "Заедно за България" и те помолих да упражниш влиянието си върху съответните структури и длъжност­ни лица да "засилят оборотите" поне в последните дни на кампанията.

На второ място аз настоях българското правителство да се ангажира с ясно заявление, че България желае да стане член на НАТО. Това заявление трябва да се направи в подходящ вид. Според мен подобен акт би имал значение за решаване на икономическите проблеми на страната.

На трето място изразих безпокойството си пред теб за положението в страната. Наред с "проблема НАТО" предложих правителството да приложи мащабна символично касова привати­зация на малките държавни предприятия, която да предшества касовата приватизация на големи предприятия.

Поставих пред теб въпроса за необходимостта от "план-график" на реформата, който да бъде широко огласен. По този въпрос бяхме разговаряли преди повече от година.

По поставените от мен въпроси ти изложи своите вижда­ния.

................................

Петко Симеонов

(Меморандумът е изпратен на Жан Виденов на 15 октомври 1995 година. Условие и то категорично изразено, да сключим предизборно споразумение с БСП през 1994 година, беше те да се ангажират с НАТО, приватизацията и програма за реформи. През цялото време те се заричаха, че така ще стане.

Меморандумът не е предаден в цялостен вид, тъй като в отрязаната част засяга активни днес хора, макар и в неукорим за тях смисъл. А и няма нищо, което да представлява интерес за публиката.

1 май 2013 г. бел. П.С.)