Малина Петрона - списъци

списъците и резолюцията им са според публикацията на Малина Петрова:Списъци на подписалите се членове на Русенския комитет: