Малките и средни предприятия 2001 г.

Системният файл на емпирично социологическо проучване

 

Юридически статус

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

ЕТ

470

45,2

45,2

45,2

СД

36

3,5

3,5

48,7

КД / КДА

1

,1

,1

48,8

ООД / ЕООД

386

37,1

37,1

85,9

АД / ЕАД

101

9,7

9,7

95,6

Кооперация

31

3,0

3,0

98,6

Своб. професия, занаятчия, сел. стопанин

6

,6

,6

99,1

Друго

9

,9

,9

100,0

Total

1040

100,0

100,0

 

 

 

Предмет на дейност - сега

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Селско/горско/ловно/рибно стопанство

20

1,9

1,9

1,9

Хранителна промишленост

103

9,9

10,0

11,9

Текстил / облекло

68

6,5

6,6

18,5

Кожарска промишленост

10

1,0

1,0

19,5

Дървообработване

71

6,8

6,9

26,4

Хартия/издателска/полиграфическа пром.

12

1,2

1,2

27,5

Химическа промишленост

3

,3

,3

27,8

Каучук и пластмаси

15

1,4

1,5

29,3

Др. неметални минерални суровини

6

,6

,6

29,9

Металургия/металообработване/машиностроене

53

5,1

5,1

35,0

Ел. и оптично оборудване

16

1,5

1,6

36,6

Др. преработваща промишленост

18

1,7

1,7

38,3

Строителство

194

18,7

18,8

57,1

Търговия ... с автомобили и мотоциклети

308

29,6

29,9

87,0

Хотели и ресторанти

31

3,0

3,0

90,0

Транспорт/складиране/съобщения

42

4,0

4,1

94,1

Друго

61

5,9

5,9

100,0

Total

1031

99,1

100,0

 

Missing

System

9

,9

 

 

Total

1040

100,0

 

 

 

Изтеглете и работете с SPSS -