Национален съвет на БПЛ - 02.04.1994 г.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ
от 02.04.94 г.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Кворум вече имаме и можем да започваме.

Съгласно изпратеното ви писмо, предложението за проект на дневен ред ще е първо актуалната политическа обстановка и естествено, задачите на партията при тези условия. Второто са организационни въпроси и третото – Разни. Искам да разбера, има ли представени документи за нови клубове? Имаме представени документи в момента за един клуб. Предлагам да не отлагаме това нещо, а да бъде като точка … Моля, не са ли дошли още? Добре, няма да започнем с това. Има ли предложения към дневния ред? Не виждам. Които са съгласни да приемем предложения дневен ред за дневен ред на днешното заседание на националния съвет, моля да гласуват с вдигане на ръка. Свалете си ръцете. Против. Въздържали се. Един.

Започваме с точка първа. Свързана с актуалната политическа обстановка в момента в страната и задачите на БПЛ в тези условия.

Ще изчакаме една минута да завършат от телевизионния екип и ще започнем работата по дневния ред.

Дами и господа, общото състояние на страната ни е известно, по него многократно сме дискутирали. Смятам, че сме постигнали общ език, общи критерии и общи оценки за положението в индустрията, селското стопанство, духовната сфера. Това наше общо разбиране съдържа многобройни документи, които са приемани на различни равнища, но за да имаме  систематично изложен възглед, който да изиграе своята роля в предизборната борба, ще бъде необходимо да довършим разработките, обсъдени и приемем пакет от документи. Проектът на този пакет трябваше да бъде раздаден. Раздаден ли е? Той ще ви бъде раздаден и една от задачите ни днес е след дискусия да го приемем. Трябва да го приемем, за да бъдем до края на май окончателно готови по предизборната си платформа. Това ще бъде нашата оферта пред избирателите, която ще  определи съдържателните граници при коалиционните разговори. Не става дума за договорености, поради предизборна целесъобразност. Става дума за съдържателни рамки в разговори. Толкоз по този документ, който надявам се до следващия час да го получите. Играта на долара тези дни изкара наяве тайните грабителски процеси, които са повсеместни за страната. За няколко дни някои увеличиха милионите си, други бяха разорени. За съжаление разорението засегна преди всичко дребните спестители, дребните риби, както се изрази някой от банковите среди. Истинският, големият грабеж на държавното имущество сега започва, не е въпросът в кравите, телетата и т.н., в керемидите на селскостопанските постройки. Сега започва истинският грабеж, ние сме в неговото начало. Отскокът на долара беше само епизод в точенето на ножовете, преди да сезапочне рязането. На преден план в икономиката и политиката наред с предприемчивите и енергични хора излизатбезскрупулни мошеници, монокултурни наглеци, мафиоти–космополити. Не е редно да се върви редом с тази компания. Зада се издържи, е необходимо да има развита готовност за поемане на политическа отговорност с всичките неудобства, коитоозначава това. В този смисъл основният проблем на БПЛ и на другите партии от така нар, център не са парите, а броят нахората, амбицирани и готови да вървят напред. Както при всяка работа и при политиката всеотдайният труд и самовсеотдайният труд може да донесе успех. Казвам това, защото, когато говорим за правителство, парламент, президент,избори, БСП, СДС, другите партии, финансовите групировки, винаги трябва да имаме предвид кои сме ние и какво можем.  Правителството наистина е болно, както се изрази д-р Желев, и, ако оцелее по волята на парламента, то сигурно ще претърписериозни промени. Не е въпросът структурни промени при него, не е проблемът структурните промени при него, а фактът,че дейността му поражда сериозни съмнения, дали някои висши чиновници не са намесени в тъмни далавери. Разбиратезащо толкова условно констатирам този факт. Парламентът е голямото разочарование в институциите на демократичнатасистема. Ненапразно според едно изследване на населението, то дава негативни оценки по всичките аспекти на неговатадейност, като се започне от законотворчеството и се свърши с безкористността на народните представители.
Парламентаристите, вторачени в изборите, са демотивирани. В пленарната зала често седят 60 — 70 души, според нашитенаблюдатели, а на таблото гласуват 130-140. Те със своето поведение са един от основните извори на апатията в страната.Така, както сме апатични, така ще станем вилает или нещо друго или неуправляема територия на Балканите. Парламентът е в патова ситуация и от конституционна гледна точка, спомняте си статията на Драго Драганов в "24 часа". И от политическа гледна точка парламентарните групи от 3 през октомври 91-ва г. на практика вече са шест, а де факто осем. То е и морално и психически в патова ситуация. Въпреки че говорят за избори, не е ясно как ще се стигне до тях. Все още никой не може даразкаже как точно парламентът се саморазпуска и как точно се насочват нови избори, става дума като процедура,съобразена с Конституцията. Общото чувство, което предизвиква Народното събрание, е, че то не би намерило енергия да  се разотиде и през 95 г., когато изтича мандатът му. Прескачам институцията Президент. В БСП от около седмица започна  открита борба за власт между няколко групи. Тя тече по различни събрания, където присъстват хора, надяващи се на  конгресната въртележка. Ако не възникне особена опасност за БСП, която да я сплоти като партия, трудно е да се очаква  някакво общо кардинално решение и действие. Въпреки това, те си остават най-значителната политическа сила. Имат по  последните ни сведения над 400 000 членове, плащащи редовно членския си внос. Само за сравнение, радикалдемократите са  1116 човека. При овладяване на долара СДС трудно ще издърпа ново разцепление. Ако доларът не беше овладян и ако  доларът продължаваше да расте, ако изпаднем в състояние на хиперинфлация, това ще бъде едно от сериозните  потвърждения на линията, следвана от Филип Димитров. Но ако доларът бъде овладян и не се развихри хиперинфлация до  конференцията на СДС, тогава СДС е възможно и да оцелее. Ф. Димитров, както го казахме още в средата на миналата  година, е непоклатим. Както и да се цепи и които да се отлюспват от СДС.

При последния сондаж на Националния център за изследване на общественото мнение – НЦИОМ, както го изписват,  шансовете на БСП и СДС вървят към изравняване — 23% червени, 20% на сто  - сини. Това е една постоянна тенденция вече  в последните няколко месеца и аз посочвам по-нататък само тези, които са потвърдени от по няколко изследвания. ДПС  преживява трусове не само в парламентарната група и централата си. Топи се и електоратът му и пак по същия сондаж и  предходните изследвания, на ДПС се стопява електоратът и ДПС до 03.03. набира 3, 2% на сто. Не бива да се съмняваме  обаче, че при изборите почти всички български турци, независимо от всичко, ще гласуват с бюлетината на ДПС. От  извънпарламентарните партии единствено БЗНС — Мозер показва стабилни резултати, някъде около 8% на сто. Но там пък при  предизборна ситуация може да се очаква точно обратен процес от този при ДПС. Масово земеделци ще гласуват с червено  или синьо. Така, както го правеха на предишни избори. Трудно е да се допусне, че БСП и СДС ще изпуснат този гювеч.  Напротив, те ще работят в тази посока и това беше причината и в първите избори през 90 г. БЗНС да получи 4 %, а при  вторите изобщо да не може да мине бариерата. Там вече се разигра и номерът на тяхното разцепление, на тяхната солидна  разделеност. Като изключим Жорж Ганчев около 3 %, новите и стари люспи, включително ГОР се движат, поотделно се  движат около 1%, а ЦНП е далеч под него. От това изследване, за което ви казвам, понеже ми бяха предавани по телефона с  цифрите, те още не са излезли от печатницата, това съм запомнил, може и да допускам грешка, но грешката е елементарна.

При последното изследване в таблицата, на която сега се позовавам, са изброени всички реално действащи партии, с  изключение на нашата партия, на БПЛ. За това има едно обяснение, аз няма да ви разказвам защо се е получило така. Но в  същите таблици има един отговор: "Ще гласувам за друга партия", а както ви казвам други партии няма, те просто са  обяснени. Има друга партия. Не бива да се заблуждаваме, че ние имаме 5 на сто. Това е просто нелепо. По всяка вероятност  се движим някъде около другите партии. Това е около единия процент. Идеите ни са велики, но електоралното ни влияние е  слабо. Ясно е, че изборите са наесен, сами на тях няма да успеем. Няма да успеем и заедно с ЛКС. Трябва да се търси  печеливша комбинация. И ние усилено разговаряме. С БЗНС — Мозер, с АСП, с групата на Христо Иванов, ГОР, ЦНП,  групата на Пушкаров и търсим подкрепа на някои групи на българска емиграция — разнообразието е малко по-голямо  отколкото, отколкото е разнообразието тук в страната на партии и организации, но някои групи са готови да ми помогнат.  Разговорите с всяка от тези партии имат своите подробности. Всяка от партиите си има свое лице. Общото, което обединява  всички, с които разговаряме, това е страхът, че нова коалиция може да повтори историята на СДС, това е първото и второто е  пълното неразбиране, че противоречието между абсолютно необходимата обща електорална структура и различните  партийни структури е неизбежно. Няма кака да не се създаде обща електорална структура и няма как тази електорална  структура да не влезе в конфликт с различните партийни структури. Това е просто неизбежно. Поне аз не виждам формула.  А изграждането на електорална структура изисква технологично време, това е една социална технология, социална машина и  тя се изисква за нейното изграждане, нейното построяване изисква определено време. То не може да бъде скъсявано, то  може да бъде удължавано, но не може да бъде скъсено. За мащабите на нашата страна, по изчисления, които са направили  още през 90-та година, това е някъде около осем месеца, за да се изгради електорална структура, покриваща страната. При  тази ситуация, ще направя едно отклонение тук, вчера при разговор с партия Нова България, понеже аз непрекъснато говоря  за тази електорална структура, за 12 500 избирателни секции, за това, че е необходимо представителство навсякъде и т.н., и  т.н. Толкова пъти съм го говорил, че вече ми изтърка езика. … и казва: "Да, ама Берлускони, едно посещение, казва, няма в  провинцията, едно посещение няма в страната, пред избирателите."  Моля ви се, ама всяка седмица играе "Милан" и го  дават по телевизията. Три телевизионни канала са негови. И той работи за това, да бъде фигура в Италия години наред. Така  че, да ми се казва, че той за три месеца, без да направи едно предизборно събрание, взел първо място — Той преди това е бил  на първото място. Той просто е казал: "Аз така и така съм си на първото място — дай да поема и политическата власт". Нека  да излезе нашият Берлускони и тогава аз ще се откажа от тази електорална структура и всичко останало. При тази ситуация  на неразбиране и противопоставяне, когато буквално висим на косъм от недостиг на време и се туткаме до умопобъркване,  то, поради потенциалните ни партньори, ние имаме един изход — да тръгнем напред, да дръпнем, да дръпнем сами като  партия. Казах, че ние без коалиция нищо няма да направим, но коалицията няма да стане, ако ние не дръпнем напред сами  като партия. Затова имаме всички условия – имаме офиси, интелект, средства, имаме най-важното — бити хора. Нужно е  битите да станат победители. Бих разделил нашата работа на следните равнища или в следните сектори:
1./ Програмно обезпечаване — това е предизборната ни платформа във всичките й модификации: от послания, набор от  лозунги, популярна програма, експертен документ, документ, който трябва да бъде четен от експерти и като го четат  експерти, да викат: "абе, тия разбират". А популярният документ, като се чете от обикновения човек, да вика: "Точно това  искам". По това направление ние работим, работим много отдавна и ще продължим да работим. Първият елемент от  предизборната ни платформа на експертно равнище — концепцията по национална сигурност — я приехме. Второто  направление, по което трябва да се работи, е значимо присъствие в информационното  пространство. Национални,  регионални електронни медии, вестници, списания. Това е дупка в нашата работа, около която се въртим вече трета година.  Дано все пак нещо направим, без да паднем в нея. Опитваме се, правим различни комбинации, различни сметки, но този  проблем трябва да го решим. И то кардинално. Една от причините, за да не го решаваме, е недостигът на хора, които да  движат въпроса. И то на отговорно равнище да го движат. Третото нещо, това е непрекъснато присъствие в селищната и  крайпътна среда със знаците на партията. Плакати, знамена, сувенири, значки и други подобни. Знаците на партията трябва  да ги има навсякъде и по всяко време. Нищо не означава да ги има накрая в двата месеца предизборна кампания. Сега трябва  навсякъде да се виждаме. Четвърто, увеличаване на екипа от членове на партията, които професионално се занимават с  политика. Кадрите, които ще работят на професионално равнище, трябва да бъдат като кадри и специалисти на партията.  Тази постановка я приехме на Националната конференция, нямаме толкова пари, че да докараме в София всички, които  заслужават, а и рискуваме да оголим някои региони. Отправил съм покана за работа в централата на партията на Стела  Флорова, Христо Грозев, Михаил Шишков. С централата на партията с работа е ангажиран и Илия Джамбазов. Не искам да  споменавам другите, които зная, че могат да бъдат равностойни в диалог с министри, дипломати и чужди политици, защото  сега нямаме финансова и организационна готовност те да дойдат в София. Но това ще бъде вътрешнопартийната политика и  по нея ще работим. Пето, структурно развитие на партията. Отново въпрос, който сме приели на Националната  конференция. Във всяка община трябва да имаме апостоли. Споменах го, не е въпросът в парите, а е апостолската дейност.  Работа по места със себеотрицание, авторитет и всеотдайност до край. При структурното развитие на партията ние сме се  ориентирали на този етап, ние изграждаме вертикалната структура. Заедно с това вървим по развитие на координацията. На  този етап сме си избрали да имаме по един координатор на два окръга. Уточнявам, че благодарение на клубовете ни …  високо патриотична акция. Благодаря им, че рискуваха, като тръгнаха срещу тежковъоръжени хора и с блага либерална  приказка, мирно и тихо помогнаха да се реши проблема. Това беше много добре подготвено дело и се чувствувам длъжен  /много добре подготвено и то от София подготвено, тук в София беше извършена предварителна подготовка/ да предупредя  — никакви самоинициативи в тази посока там, където има окупирани храмове и други подобни. Още веднъж, благодаря на  участниците в нощната операция, това е онази нощ. Случаят с търновския екшън си остава тук, за наше сведение, това е  поверителна партийна информация. Търновският владика сам си е решил въпроса. Значи трябва да знаете, че има и други  неща, които прави партията и които няма как да бъдат споменати.
Съзнавам, че в изброените шест точки не ви казвам нищо ново. Говорили сме по тези неща многократно. Но това са шестте  условия, които ще ни позволят да бъдем сериозна политическа сила в преговорите с евентуалните ни партньори в изборите,  които идват. Ако в близките седмици не се хвърлим в атака по всички тези шест фронта, политическите ни договаряния в  София губят значение, казах го на конференцията, пак го казвам. Няма никакъв ефект от това, да стоят някои да си пият  кафето и да викаме колко големи политици сме и какво заедно ще направим. Партията има сила, има свое място в  политическата структура, има своя история. Оттук нататък всичко зависи от нашата воля за поемане на отговорност.  Благодаря ви.

Сега,  обичайните процедури, имате думата за въпроси, за изказвания, ако искате да направим почивка.

 

ХРИСТО МИЛЕВ:

Г-н Симеонов, изброихте, че в изследването са посочени всички партии, които имат значима стойност за  България, с изключение на БПЛ и споменахте за процента на тези, които няма да гласуват, т.е. няма да участват в бъдещите  извори. Тъй като това е един проблем, който директно ни засяга, бихте ли коментирани с цифри този проблем —  горе-долу  колко няма да гласуват по това изследване и евентуално наши действия за привличане на повече избиратели.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Аз ви казах, че цифрите са ми съобщени по телефона, в момента е в печатница изследването. Не всичко ми е казано по  телефона и не всичко съм записал. Но има една тенденция, която нас непосредствено ни засяга, тя е свързана с това, че  непрекъснато се топят хората, които търсят нещо средно или нещо друго, различно от БСП и СДС, тази група се топи и се  увеличава за сметка на броя на хората, които не искат да гласуват, на увеличаване на броя на тези хора и затова наша  пасивност е такъв момент, при липсата на сериозна коалиция и възможност да има такава коалиция сега, просто говоря за  седмица, две, три може и месец да се окаже или два, при липсата на сериозна коалиция единственият вариант хората да не  отпадат от желанието си да гласуват, е да се работи, да се присъства, позитивно да се присъства, да се различава по най-различен начин на регионално, на средно равнище, на национално равнище, на висше равнище да се защитава имиджът на  партията, това е един от вариантите те да не избягат, да не се загуби желанието им за гласуване. Другото нещо, което е много  важно в тези изследвания, което аз не споменах, е вече на няколко пъти, не само при … го правят, правят го и на други места.  Ако въпросът е горе-долу такъв, но той не е така директно зададен, както аз ще го формулирам, ако партията, за която вие сте  избрали да гласувате, рискува да не стигне 4% бариера, вие ще гласувате ли за нея и за кого ще гласуват. 59 % казват, че няма  да гласуват за партията, която са избрали, ако тя е застрашена да не мине 4%. Това просто означава, че всеки, който има  стабилни пет процента в социологическите изследвания и във вестниците се говори, че около 5 % взима, това означава, че  той взима 2, 5 %, 2%. При липса на наше присъствие в медиите вие можете да си представите каква сила има една такава  атака, каквато беше на изборите на 13.10.91 г. Тия няма да минат. Например срещу нас това беше основното. Много са  хубави, Филип това го каза. Много са хубави, много са приятни. Но те няма да минат бариерата. И след това през последната  седмица те се вдигнаха, цялата им пропаганда беше с тази теза — ние взехме 2.9 %, значи реално, ако е действал същият  механизъм, сме щели да вземем някъде 5 — 6 %. Тук е въпросът, че ни изиграха в самите комисии. Нашата партия не е  спомената в това изследване, което аз цитирах, тя не е спомената поради това, че е измъкната в последния момент от  представител на друга партия, конкурентна нам партия. Той просто е измъкнал нашата партия от този списък, когато  партията е отивала в печатницата. Това е цялата работа, сега няма защо да казвам коя е — знам й името и от коя партия. Даже  като кажа името, веднага ще познаете от коя партия е, но няма смисъл  да създаваме настроения ние срещу тях. Това са  номера, които се правят и понеже всички останали са изброени, ние попадаме в категорията други и сега ми дадоха  основание да взема и като разговарям с тях, да викам: “Да, ама гледай сега, други — 5% , ние сме 5, а ти си 1." Въпреки, че това  е лъжа. Не е вярно, никакви заблуждения. Ние сме някъде около единицата, предишните изследвания така бяха.

 

ЗДРАВКА РАЧЕВА:

Вие споменахте за избори през есента. Бих искала да кажете дали това е достоверна информация и в такъв случай казахте, че  технологичното време в една коалиция е поне осем месеца, а ние нямаме толкова месеца. Разговорите, които води нашата  партия с останалите партии за политическо сътрудничество ли са, или за коалиция?

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Във въпроса Ви, дали разговорите са за политическо сътрудничество, или за коалиция… Аз ти благодаря за тази  диференциация. За съжаление, разговорите ни имат характера на политическо сътрудничество и за коалиция се говори като  за нещо, което, както навремето се говореше за комунизма: и някъде там ще дойде май и ние ще направим коалиция."  Докато направим коалиция, нека всеки сам да работи в партията си и т.н., през това време ще си сътрудничим. Ето например,  подписали сме документа с ГОР, аз ви го казах това, от три точки, една — да се срещаме често и да обменяме политическа  информация, втора точка — да не се плюем в медиите, трета точка — ако имаме някакъв законопроект и няма как другаде да  го прокараме, те са готови да поемат и да го представят в парламента в съответната комисия. Какви са тия три точки.  Подобни неща, макар и неподписани, ние имаме с почти всички от останалите и просто сме се договорили. Да не се ругаем,  да се срещаме, като не можем да се срещаме да си звъним по телефона и да викаме: "Как е", "А добре". Това е. Това не е  коалиция.
Другият въпрос за осемте месеца. Ние трябва да говорим в рамките на това, което е. Осем месеца е технологичното време.  При едно свръхнапрежение може да се направи нещо. Ще покрием страната 30 — 40% на сто. При едно свръхнапрежение и  при изградена коалиция, да кажем, три месеца преди изборите да се покрие 30 — 40 на сто от страната, автоматично означава  2,3, 4% загуба от резултата, който може да бъде получен. Даже никой не може да изчисли колко ще бъде загубата и за да бъде  времето износено, 9 месеца трябва да бъде. Може да се окаже, че времето няма да бъде износно,  това е, за съжаление.

Аз с удоволствие ще отговарям на въпроси, но бих искал да чуя и мнения.

 

ВАСИЛ ПАЛАКАРКИН:

Дами и господа, България от 44 година е провеждала няколко пъти избори. Първите избори са за Обикновено народно  събрание. И след това се прави референдум, след това избор за Велико народно събрание, следват изборите 90-та, изборите  91-ва година, между тях избор за президент. Какво е положението? Изборите 44-та година се правят под егидата на БКП,  тогава БРП (комунисти). Първите избори са за Отечествен фронт, около 85 на сто гласуват, Т.е. около 800 000 души или не са  гласували, или са гласували против. След това Референдумът за република. Около 40 000 — 50 000 души по същия начин не са  подкрепили властта. Изборите за Велико народно събрание се гласуват така, че опозицията получава 1 200 000 гласа, 102  мандата. За отбелязване е, че водещи партии като радикалдемократическата, като земеделската БЗНС, като Звено не може да  вкара свои представители в Парламента. Александър Рогов не е избран. Кимон Георгиев не е избран, Петър …. не е избран и  т.н. Изборите 90-та година, ние имаме 1 800 000 гласа като СДС в конфронтация с БСП. На следващите избори са 2 000 000 и  нещо. Сега по време на изборите почти се повториха същите. Сега се говори в данните на НЦИОМ, че горе-долу процесите  на БСП и СДС падат, увеличават се процентите на хората, които няма да гласуват. Ние би следвало да се питаме защо?  Разбира се, отговорът е лесен, нито един не можа да отиде на Канарските острови на почивка, а това беше писано в  програмата на СДС на "Раковски“134. Аз и сега считам, че сме СДС, още ми е мъчно. Не може да се обещава. Много думи  се обещават, нищо не се прави. Да вземем въпроса със земята, нищо не стана. Правителството на Д. Попов не върна земята,  Ф. Димитров — нищо, тоя  — нищо. Ние, ако искаме да повлияем на тези хора, които не желаят да гласуват или се колебаят да  гласуват, ние трябва да излезем с ясни и категорични твърдения и много пестеливи. Ние трябва да кажем какво мислим по  въпроса за земята, какво мислим за национализацията, какво мислим за тези процеси, как трябваше да стане приватизацията,  може ли 98% от промишлеността да се национализират с един акт, това не е Девети септември. Тогава, да, но не на Девети  септември, а година и половина след това. И то с революционен акт може да стане това. Около 3000 полицаи са уволнени. Но  ние това не можем да гледаме. Ние трябва да отчетем грешката. За земята трябваше да се предвиди един срок, при който да  има двете форми — съществуващата и новата. За национализацията по същия начин трябва да кажем. Трябва да кажем, да  наблегнем ...

България е демократична и социална държава, която ще се грижи за социално слабите. Ние тези неща трябва да ги кажем  твърдо, ясно да ги повтаряме и на нас трябва да се гледа като на хора, които не обещават рай, а обещават това, което може. А  това, което може личи от това, че ние обещаваме развитие на нещата в срокове. Не от веднъж. Дойде лятото на Канарските  острови — ето го г-н Симеонов, ето го Еленко, ето ме мене. Кой от нашите депутатите, които вървят в елита на либералната  партия, отиде на почивка за един ден — нито един. Трима — четирима бяха редовни по правителствените домове. Пушкаров,  Костов, Луджев и Венцислав. Това по въпроса за програмата. Това, което каза г-н Симеонов за осемте месеца за изграждане  на електорални структури е вярно, но ние вече две години говорим същите работи, ние трябва да правим клубове. Един клуб  от пет души след себе си води двайсет. Тия двайсет могат да намерят още двайсет х двайсет —  още четиридесет. Ние този  принцип трябва да приемем и да работим по него. По въпроса за коалицията. Аз считам, че ние трябва да търсим преди  всичко контакти със СДС-либерали и СДС-център. Ние изоставаме, създадохме ги навремето, пропаднаха. Пак трябва да  търсим, ние сме били в съюз с тях, заедно с тях сме и бити. Оттук и ГОР, може да е лява и т.н., обаче ако им дадем  законопроект, ще го вкарат. Но не всички могат да работят с нас, ние трябва да търсим и с Жорж Ганчев, всички, които  мислят либерално и поддържат либералната идея, но които смятат да работят почтено.

 

Д-Р РАДОСЛАВ ПАСКАЛЕВ:
Моето мнение съвпада с мнението на г-н Симеонов относно увеличаване процеса на пропагандиране на либералната идея,  защото моето мнение е, че не се пропагандира достатъчно и в медиите, и в провинцията. Имам предвид, понеже стана дума  за Италия, трябва да ви кажа, че съм бил в Италия преди тринайсет години и станах неволен свидетел на една организирана  политическа пропаганда и тя беше на комунистите, но беше много добре организирана, четири дена я наблюдавах, това  беше в Неапол. Искам да ви кажа това, че ние трябва да засилим нашата пропагандна дейност. Хората да знаят, че съществува  тази партия, какви са нейните идеи. Трябва да ви кажа, че след като бях в партията и започнах да разговарям, тъй като моята  професия ми създава възможности за много разностранни контакти, да разговарям с хората, това са може би едни от най-ценните контакти, а не само да мога и да рисувам плакати, което може да го направя и аз, понеже мога да рисувам много  добре, но прекият контакт с хората е най-важен. И трябва да ви кажа, че бях приятно изненадан, че много мои познати казаха,  че са гласували за партия Либерали. Просто ми стана много приятно и започнахме да разговаряме и така. Мисълта ми е тази,  че трябва нещо много сериозно като програма да стане тук и да започнем да има някаква цел, някакво понятие за тази  партия, за да може да я познават хората. Трябва да ви кажа, че в провинцията много хора няма да гласуват, това е мое мнение.  Другата вълна, която е, има някаква истерична носталгия по старото комунистическо време и аз се опасявам, че много хора  ще гласуват за комунистите, защото си спомням, че навремето имам всичко и всичко е било евтино и т.н., да не повтарям.  Това също така много ме безпокои. Моето лично мнение е, че трябва да обясним на хората, че има един обединителен  център, нещо, което може да изведе страната от тази огромна криза. Хората са отчаяни, обстановката е много тежка, аз лично  също съм депресиран, защото и аз съм представител на един богат край, където хората са много будни и много бързо  реагират, но трябва да ви кажа, че и в селското стопанство са много трагични нещата —  глад ни чака и това нещо много  сериозно дезорганизира хората. За това в този моменти ние трябва да направим една много хубава реклама на нашата  партия като една партия, която действително носи, самото име е носител на нещо много ценно. Това е, което исках да кажа.

 

ХРИСТО ГРОЗЕВ:

По принцип аз приемам всичките 6 точки, които са изброени за активизиране на популярността и  работата на БПЛ, но ми се струват недостатъчни те. Действително репликите, които се изказаха, са много важни. Първо  хората загубиха чувството за сигурност. Хората се притесняват най-вече за хляба. Те са готови заради хляба да дадат и  здравето си, а това трябва да ви го кажа, имайки предвид Русе. В момента заводите, които за затворени, заводите, които  замърсяваха, хората, които са работили в тях, са готови, знаейки, че тръгват против собственото си здраве, те да бъдат  пуснати. Така че нищо друго в момента не интересува българина, освен сигурността за неговата работа и хляба. Ние трябва  да наблегнем на това. За да покажем, че ние имаме сила, ние, тук могат да се правят различни интерпретации на казаното от  мен, да имаме законодателна инициатива, т.е. ние да започнем да разработваме, да се създадат експертни групи за  създаването на закони. Например закони, които биха дали преференции на селското стопанство, закони, които биха  стимулирали изграждането на малки и средни предприятия. Има достатъчно примери. Нека дори да се използват връзките,  които имаме с ГОР, но на пресконференции да се каже, ето БПЛ е внесла този законопроект. Това ще създаде пред хората, ще почувстват силата на  партията. Ще кажат, ето тази партия има възможност да направи това нещо. Мисля, че съм прав, защото преди два месеца  това, което получих за контакти с "НАЧАЛА" и правейки един сондаж в Русе и Разград с тази фондация се оказа, че изведнъж  интереса към БПЛ нарасна. Хората започнаха да говорят ето това е партията, която действително мисли за решаването на  икономическите проблеми и ако ние излизаме с конкретни инициативи, ние ще бъдем силни. Това трябва да бъде наша  инициатива. Защото в доклада се споменаваше за спекулации на долара, спекулативна игра на долара, че това се извършва от  определен кръг от хора. Това не се извършва от определен кръг от хора, това е резултат на грешно водена икономическа  политика в продължение на последните пет години. Ние загубихме пазарите, в нашата промишленост имаме спад, вноса  надвишава износа, това е съвсем реален курс на долара, даже все още той е нереален, според експерти в Русе в момента  реалният курс на долара е 120 — 150 лева.

 

РЕПЛИКА:

В Швейцария не искат да произвеждат, всичко внасят, няма инфлация. Как да си обясним тая работа. Един литър бензин се  продава за 20 лв. или 6 франка по 5,6 са 30 лв, ако е 80 е около 40 лв. Как да си обясним, бензинът не се точи от Дунава, нито  от Искър, нито от Струма. Той се внася с долари, че е спекулация, спекулация е. Лошото е, че в тая игра участват хора, които  трябва да водят правилно стопанската и финансовата политика на страната. Това, че производството е спаднало, Вие сте прав  и трябва да търсим ние и да помагаме и да възстановяваме.

 

НЕДЯЛКО ЛАЗАРОВ:

От изказването на г-н Симеонов стана ясно едно нещо, което и без това ние ясно от доста време, че двете политически сили,  които единствено със сигурност ще останат в следващия парламент са СДС и БСП. За ДПС се пораждат съмнения, за БЗНС  също. Още повече, става съмнителна възможността за създаване на център с появяване на все повече с все по-неясен  идеологически, а също така и по отношение на числения състав партии. Аз само една скоба ще отворя, присъствах на  Общинската конференция на ГОР е Шумен, която беше там учредена, там като учредител на ГОР влязоха няколко  бизнесмени, за които е публична тайна, че се занимават с пари, които в никакъв случаи не са техни. На конференцията  имаше около 190 души, около 10 души от тях бяха хора, които разпознах като членове на пленума на Окръжния комитет на  БКП и друга смет от това естество. Така че колкото повече партии и групи се появяват в центъра, толкова по-неясна става  перспективата за формиране на някакъв политически център. В тази връзка въпросът ми към г-н Симеонов е за какво точно  стана въпрос на разговорите, проведени с БСП, имаше ли оферти, независимо на коя от страните, за съвместна предизборна  коалиция, това от една страна и от друга страна, имало ли е досега официална покана, изпратена до СДС за разговори и  евентуалните условия, които те биха предявили към нашата партия за връщането ни по някакъв начин в СДС, защото  независимо от това, кой колко е хубав, в края на краищата максимата е: “Победителите не ги съдят“. СДС победиха на  предишните избори.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Победителите ги съдят. Сталин беше победител и умря като победител. Нима Тодор Живков не е победител в житейския  смисъл на думата и нима житейският смисъл на думата не е подсъден? Не говоря за буквалния. Понеже ти не го хвърляш  като украшение на речта си —  “Победителите не ги съдят“ — като нещо, което е логично свързано и натоварено със смисъла  на онова, което преди това каза. Аз разбирам мисълта ти и ще ти отговоря точно. При разговорите с БСП ние сме имали на  няколко пъти разговори с тях като партия, на няколко пъти единия от случаите беше един проблем в Министерството на  просветата, където беше необходимо тяхната парламентарна група да подкрепи министър Тодоров във връзка с някакво  негово действие или поне да не реагират. Естествено, не се казва от вратата: “Здравейте, министър Тодоров, ..., довиждане.",  казват се и други работи. Имали сме и една среща заедно с ЛКС и аз предполагам, че ти визираш тази среща. По времето на  самата среща дума не е казано за коалиция или намек за коалиция, нито от една страна, нито от един от участниците в  разговорите. И аз бях изумен, когато излязохме навън и журналистите чакаха и Стефан Николов заяви: "Възможна е широка  коалиция за национално спасение", такава дума прокара и веднага бях длъжен да реагирам като казах: "БПЛ има решение: с  БСП и ДПС да не влиза в коалиция", това беше излъчено по телевизията и лично аз го гледах. Но пък на другия ден в "24 часа"  и в други вестници пишеше това, което е казал Стефан Николов, а не онова, което съм казал аз. Но пак повтарям, на самата  среща не е станало дума за такова нещо. Говорехме за оценката за политическата ситуация, аз ги питам ще има ли избори,  как те ги виждат, смятат ли да променят избирателния закон. Казаха ми: "Не". Питах ги още за цветните бюлетини, цветните  бюлетини си остават, няма да ги махнат. Моите въпроси са били такива, Стефан Николов говори за политическото  пространство и как то се структурира. Жан Виденов говори за това, тяхната партия как еволюира. Това беше. Излизаме навън  и Стефан изпраска това за коалицията. Не сме говорили на никакво равнище за коалиция с БСП. За СДС сме изпращали  писма за разговори още от времето, когато бяхме в БДЦ, беше ни отказано писмено. Сега провеждаме устни сондажи. Ние  разговаряме, въпросът е за официален разговор, нали това ви интересува, а не дали се срещам с тях да си пия кафето.  Въпросите на разговорите са, като си пил кафето с някого, да му кажеш: "Сега мога ли да кажа на другите, че съм си пил  кафето с тебе", поне това на този етап на разговори. Хора, с които разговаряме от СДС, включително и тези, които минават за  най-крайни, казват: "Нека да се разберем помежду си". И ако сте чели едно мое интервю в "Дума" и в което аз исках да кажа  точно онова, което пише, смятам, че се разбира какво искам да кажа. Те искат да се изчистят, там Филип иска да си направи  синята партия, да не му се мотат в краката Савов и Сашо Йорданов. И той тогава е готов да сключи коалиция и с тях, и с нас.  Ония пък треперят от страх, че ще напуснат СДС. Мисля, че би казах за това, дето му казвам на Сашо Йорданов: "Сашо, ще те  изгонят от СДС в най-хубавия момент" и той се усмихва и казва: "Ще видиш, че пак ще ги излъжа". Разбира се, хубаво! Но  това прекалено "няма" — не освобождават пространството за диалога. С радикалдемократи разговаряме, с демократи също  разговаряме. Мога да го кажа, че разговаряме.

 

АНЕЛИЯ КИРОВА:

Като съм съгласна с шестте условия, за които г-н Симеонов каза, искам да взема отношение към второто — това е присъствие  в информационното пространство. Тук и г-н Палакаркин, и г-н от Павликени казаха, че не се пропагандират медиите. Ами,  дами и господа, в медиите се пропагандира нещо, което става, освен ако тази медия не е партийна. Липсата на достатъчно  значими прояви на БПЛ по места, е една обективна причина за лошото медийно пространство, което заема партията. В тази  връзка аз искам да запитам, защото на мен лично не ми е известно има ли медийна стратегия БПЛ? И ако няма, ще има ли  такава поне за предизборната кампания, която предстои? Защото, всичко останало, за което си говорим, е безсмислено, тъй  като не създаваме никакви предпоставки, които да са позитивни за нас като присъствие в медиите, независимо дали те са  регионални, или национални. Надявам се, че г-н Симеонов ще ми отговори.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Много ме затрудняваш. Ако съм изпуснал нещо от това, което каза, но аз останах с впечатление, че ти казваш, че ние не  вършим достатъчно неща, които биха могли да намерят място в медиите. Аз ще дам пример с изложбата за детски рисунки.  Когато изложбата се открива, не се излъчва нищо. Това са около 3 000 рисунки, изложбата се посещава от министър- председателя, присъства TV екип — не се излъчва нищо. Накрая провеждаме концерт и напълваме зала №1 на НДК, по  телевизията се дава една група артисти, които са на сцената, не се показва нито залата, не се каза нито кой организира, нито  по какъв повод е това нещо. Просто нещо като нищо. При това в същата рубрика, това е неделя — културната хроника — дават  една минута един грък на улицата, захапал една ябълка, защото показвал нова абсурдна пиеса. Така стоеше оня, зяпнал на  улицата. И най-подробно разказаха биографията му, майка му, баща му, братовчедите му, братовчедките му и т.н. и т.н. и  колко е това впечатляващо за зрителите. Правим общо кръщене в Плевен, колко души бяха, Мишо? Знаете ли? 40 души! То  беше шоу, рев на бебета, представяте си какво е да се съберат 40 деца на едно място, с майките и такива, дето им поникнали  мустаци, тръгнали войници. Онова нещо беше снимано. По телевизията по късните новини е имало отрязък, нещо съвсем  малко. Сами осигурихме транспорта им. Разбирате ли? Онзи ден, правим пресконференция, на пресконференцията казваме  неща, които вие ще научите в обичайния бюлетин. Вечерта по късните новини правят серия репортажи от пресконференции,  има ги всички, които са давали пред деня пресконференции. Нас ни няма, а екип имаше и снима. Ние не казахме по-маловажни работи от другите и не ги казахме по-грозно. Работата за пробиването в медиите не е проблем само на събитие и  това е нещо, което мен силно ме притиска и предполагам не само мен. Дали имаме стратегия за присъствие в медиите. Ние  започнахме с нещо елементарно. Имаме назначени нови хора в апарата, от които единият отговаря за местните издания и  регионалните медии, другият отговаря за централните медии. Искаме, това е една от първите крачки, предвиждаме план за  работата им, начина, по който ще работим, имаме непрекъснато преговори за различни вестници, аз казах, че това е дупка и  дано не паднем в нея. На мен от изборите на 13 октомври досега ми се налага да водя преговори за някъде 3, 4 вестника и а-а,  да стане и мине и замине. Свързано е с много пари, сега вече е свързано с 20, 30 милиона, за начало.

 

ХРИСТО МИЛЕВ:

Аз се връщам на изказването на г-н Палакаркин, където спомена за островите и за почивните домове. Ние навлизаме в  предизборната ситуация, за която ще са ни необходими лозунгите. Извинявам се, че не мога да го формулирам, както трябва,  но ми се струва, може да бъде предоставено на вниманието на тези, които ще ги изработват, горе-долу в следния вид: "Ние не  можем да построим нови заводи, ние не можем да изкореним безработицата, но ние можем да създадем условията вие да  създадете България." Става въпрос за бъдещите ни избиратели. Мисля, че нещо като този текст би ни помогнало много,  защото ние де факто ще кажем една истина, без обещания. Благодаря.

Имам едно предложение. Там, горе да се предложи да внесат питане в Народното събрание: "Имало ли е такова събитие в  НДК? Пълна ли е била залата и кои са били организаторите?"

Истина ли е, че ви е поканила Диляна за присъствие в "Отзвук" след срещата с БСП?

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Диляна излъга с това, че не каза смисъла на онова, което съм казал. Аз съжалявам, че Недялко го няма. Тя наистина ме  покани. Като нейният замисъл беше, че кани две партии, които преговарят с БСП за коалиция и кани две партии, които  преговарят със СДС за коалиция. Щом нейната постановка е такава, каквото и щях да кажа, аз влизам като коалиционен  партньор на БСП. И затова й изпратих писмо: "Не съм водил преговори за коалиция с БСП, а когато сключи партията ни  договор за коалиция със СДС, ще участвам в такъв разговор". Това беше писмото ни. Тя каза, че се опитвала да ни покани,  пък аз съм отказал.

 

БОРИС ПЕТРОВ:

Понеже няколко пъти става дума за това, че ние не трябва да лъжем, трябва да казваме на хората истината. Има нещо друго —  избирателят иска да му бъде обещавано. Важно е да обещаеш нещо, с което да го убедиш, след това да го изпълняваш и да  обещаваш такива неща, които да можеш да изпълняваш. А че трябва да се обещава, трябва да се обещава.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:
Бай Василе, има едно нещо, което е задължително и което е потребно. Хората искат да бъдат излъгани.
-  Как, бе Петко, ти мене можеш ли да ме излъжеш?
- Ти си един глас. Аз на теб истината ще ти кажа.

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:
Когато става дума за обещания, казва се не аз ще направя еди-какво си, а аз ще работя, за да стане еди-какво си.

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

В този смисъл ти си прав, не бива да се лъже, а това,  че аз казах, че хората искат да бъдат излъгани, това е метафора. Но  трябва да се намерят такива доводи, с които даваш надежда на хората. Сочиш светлина в тунела.

Десет минути почивка.

Много ви моля, да имате предвид в изказванията си този документ, който ви беше раздаден междувременно — това са  концепциите за административна реформа, съдебна реформа, концепции за науката, реформата, образованието, културата,  за социалната политика, за външната политика, концепция за икономическата политика, проблеми и т.н. Това е структурата и  в нея се съдържат елементите на предизборната ни платформа на експертно равнище. За това много ви моля, обърнете  внимание. Нещо да сме пропуснали? Тук са предложени два подхода. Проблемен и отраслови. Нещо, което да е пропуснато,  нещо, което смятате, че е излишно да се спираме на него? Обърнете внимание върху този документ, защото ще го гласуваме  в края на дискусията. Възлагаме на хора да работят, ще им плащаме за това.

 

ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВ:

Току-що зададох въпроса на един приятел от най-старите времена —  ще се изказваш ли? Той каза: "уморих се". Не знам аз  неуморен ли съм или и на мен ми идва времето да се уморя. Въпросът е дали да се причисля към тези най-добри  представители на човечеството, или дали вие ще ме признаете. Избори! Едни говорят за избори, за да стряскат, други говорят,  за да говорят, с цел да се …., четвърти, пети, шести всеки си има свои причини, за да говори за избори. Ние продължаваме да  говорим за избори като заздравяваме партията си. Това, разбира се, не е лошо и това е много важно. Но според мене  дилемата "партия — коалиция", дилемата съюз за влизане в парламента, но съюз при наше добро участие, продължава да ни  безпокои и тя не може никак лесно да се реши, особено тогава, когато остават или осем, или десет месеца до  предполагаемите избори. Струва ми се, че е крайно време вече нещата много по-релефно да се очертаят и много по-ясно  ние трябва да знаем за това, с кои ще бъдем, на кои ще се опрем, за да можем да направим така, че и те да се опрат на нас и  да ни дадат онова място, което смятаме, че ни се полага. Тоест, мерките, желанието в насоката да продължим укрепването на  партия Либерали, в никакъв случай не трябва да отстъпва, в никакъв случай не трябва подценяващо да действа по отношение  на това кои са ни партньорите, по отношение на това час по-скоро ние да намерим нашата ориентация. Това е заради  времето. Друг важен въпрос, който ме вълнува и за който говорих много подробно на конференцията, това е поставянето  пръст в раната. Партия Либерали би могла качествено да промени своето влияние, би могла да привлече погледите, би могла  да намери съпричастни на себе си избиратели само тогава, когато се окаже на равнището на тези партии, които внезапно,  рязко и силно казват на избирателите не само истината, а и поемат ангажименти за онова, което ще стане, за да се излезе от  положението, в което сега се намира страната. Грозев говори днес за работата, за производството, за заплащането на  българина. Струва ми се, че крахът на икономиката и алтернативата на този крах, възможността от някакво оживление и  някакво събуждане, възможността от глътка въздух, това е онзи проблем — това не е проблем, това е възможност за  оцеляване. Онова, което наистина интересува българина. За мене, ако ние можем да кажем, че ние познаваме механизмите,  за да се излезе от това кризисно положение, че ние знаем как, като абсолютно ясно посочим онова, което безпокои, онова,  което тревожи, онова, което заплашва. Например, в момента селското стопанство е стопирано, защото е разрушено едно, а  другото не върви. Индустрията също така е стопирана, защото трябва да се прави приватизация, а държавата държи всичко в  ръцете си. Ако ние не посочим, че станалото е станало, стигнали сме дотам, докъдето сме стигнали, но ние знаем как, знаем  наистина да се направят реални и позитивни крачки, как могат да се задвижат механизмите, как можем в движение да  сменим коня, ако това не можем да кажем на избирателя, ние няма да можем да събудим нито неговите симпатии, нито ще  го привлечем на наша страна. Българинът очаква защита, той очаква защита на собственото си производство, той очаква  защита на заплатата си, той очаква защита на здравето си, той очаква защита на достойнството си, той очаква защита на  България. Ето затова, как да се даде тази икономическа и политическа защита, партия Либерали и нейните съюзници трябва  да имат много ясен и много точен отговор, за да могат да се сравняват с онези, които спечелиха избори в Русия, с онези,  които спечелиха избори в Италия, с онези, които спечелиха избори във Франция. Това е общополитическата постановка,  това, което говори г-н Симеонов и което е много важно, аз мисля, че тия точки, които той очерта и бяха допълнени от наши  колеги, могат да прозвучат само като заклинания, ако ние не ги разработим детайлно, ако ние не кажем как всяко от тези  неща ще стане, защото ще започна да говоря от това, което ми е най-ясно, ние все искаме да намерим своето място в  масмедиите. Вестникът е изключен, имаше време, когато можехме да имаме свой вестник. Сега ние не можем да мечтаем  затова. Но затова как се работи с масмедиите, наистина въпросът е комплициран. Той не се състои само в активност на  партията и тази активност да се отразява. Той се състои в това да знаеш какво искаш да кажеш на българите чрез масмедиите,  на кои масмедии можеш да разчиташ, какви са хората, на които можеш да разчиташ и то хора от всички равнища, защото,  мисля, че тези, които участваха в първите избори много добре си спомнят, че ние работихме както с главните редактори,  които могат да ни бъдат симпатизанти, така и с най-редовите работници в телевизията. Тогава можехме да вдигнем телефона  и да се обадим я на Денчо Бояджиев, я на Крайнева или на Васил Марков, просто имаха десет души, когато не можеше  политическата инициатива да бъде проведена, то ние търсехме някакъв начин да пробием, някаква друг изход. Но на мен не  ми е известна комбинация, в която да не фигурираме. Единствените, които са против нас и са ни го изпратили писмено, са  зелените, защото сме им дължали 28 000 лева и казват, че те, докато не им върнем 28 000 лева, винаги ще бъдат против нас и  навсякъде ще говорят против нас. Ако седнем с вас да смятаме как се смятат тия 28 000 лева, то е смешно, но както и да е, ние  ще им дадем, когато имаме пари, ще им дадем 28 000 лева. Това не е болка за умирачка. Сашо Каракачанов много добре  знае, че като опре яйцето до онова място, ние трябва да го знаем, той много добре го знае това. С всички останали сме в  добри отношения, разговаряме за коалиция, но това е положението. Не разбират, че е необходимо време за изграждане на  електорална структура и понеже непрекъснато го повтарям, те са си изработили контрааргументация, като се започне от  Берлускони и се свърши с това как те много силно ще дръпнат изведнъж, ще впечатлят публиката, ще излязат с някакъв  документ. Като излезеш с документ и българинът пада по гръб и вика: "Олее, тия дойдоха". Това са смехории и наистина  работата ще опре на края да обикаляме от дом на дом, от врата на врата, това е един от принципите на предизборната  кампания. Има израз на английски, това си е техника. За нас е важно да имаме играчите, да имаме продавачите на идеята и  затова председателите на клубовете, координаторите и хората от ИБ трябва да поемат изцяло своята отговорност. Това е  преходът към следващата точка от дневния ред. Тя е свързана с това, че нашето ИБ…..

Може ли преди прехода да кажа няколко изречения? Комбинация и във всяка комбинация сме ние. Ние се интересуваме от  онова, от което сигурно и ти най-много се интересуваш. Онази комбинация, която крайно време е да проработи. Все пак  може ли да разчитаме на някаква такава? Това едното. Второто нещо. За средствата за масова информация. Аз казах, че  решаването на въпроса е комплексен, че най-важното в това решение е хората, че хората трябва да бъдат мотивирани,  мотивирани трябва да бъдат, както и продавачите, да ги имаме и да са мотивирани, мотивирани трябва да бъдат и тези, които  ще препредават. Трябва да ги знаем кои са и трябва да знаем как да действаме с тях.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Аз съм суеверен човек и няма да ви казвам печелившата комбинация, по която работим. Суеверен съм, оставете го, работим  и е печелившо, но ние трябва да си свършим нашата си работа, не я ли свършим, ще ни метнат после и ние с вас ще ходим да  лепим предизборни плакати, това е също участие в предизборна борба. Приключваме с тази точка, а преминаваме към  следващата точка —  организационни въпроси. ИБ беше напуснато от Петрана Евтимова, Стелиян Стойчев, Марко Тодоров,  който беше освободен от ИБ поради това, че е министър и няма възможност да се занимава с такъв тип дейност. Тъй като тук  виждам един от хората, които имах намерение да предлагам, а не съм говорил с него, аз правя нишка да измъкнем през  телевизията. Петко Симеонов можеше да се обади на Писарев, някой друг можеше да се обади на някакво по-високо  равнище. Въпросът е в това, че отново трябва да бъдат потърсени всички хора, които биха работили за нас по една или друга  причина и трябва да се намери пътят към тях. Много малко останаха тези, които заради чистата идея ще работят за нас. Но  има такива, които ще работят по други причини. Много сериозни причини има, заради които сега българинът може да бъде  мотивиран да ни помогне. И да не забравя най-сериозната от сериозните причини на днешния ден — ние трябва да имаме  сериозно покритие парично, икономическо покритие, за да можем да работим със средствата за масова информация, тоест,  на всички нива, всички ние, а не само отделни, отделните ще имат най-важните, специалните задачи, на всички нива, всички  ние — програмно обезпечаване и икономическо обезпечаване на работата ни със средствата за масова информация. В  заключение — не можем да мислим за изборите днес, излизайки от този национален съвет, без да направим опит да разберем  кога, кои ще ни бъдат съюзниците и кога ще заработим заедно с тях, като партийната работа трябва да върви редом, тя ще  бъде особено важна за нашето място, но без съюзниците с един процент нищо не можем да направим.

 

АТАНАС АТАНАСОВ:

По всичко, което се говори досега, се разбират три основни неща: първо, че нямаме пари, за да водим сами нашата  предизборна борба; второ, че ние нямаме конкретен партньор — партия или група от партии, които да искат от нас да работят  за една предизборна победа. Може би това е плод на първата точка. И третата точка, която се налага от днешното ни  заседание, е, че медиите сякаш отбягват нашите инициативи. Последното може само да ни радва, значи някой го е страх от  нас. За да не ни популяризират и да избягват нашите инициативи, следователно те виждат в нас една потенциална сила, която,  ако действително бъде рекламирана и чрез медиите, то това ще бъде реална опасност за някой друг. От тук се налага изводът,  че някой плаща за тази работа, ние трябва да бъдем твърдо убедени в това нещо. Аз искам да изостря вашето внимание или  по-точно да предложа моето становище за изход от някой от тези моменти. Да си припомним убийствата в София, които  станаха в София за няколко дни между полицаи, барети и т.н. И ако някой от вас си спомня, само на другия ден и само след  една вечер се показа по телевизията и общественото мнение как са гласовете за съответните партии. В момента паднаха  почти на двете основни сили с 2,3% техните възможности от гласоподавателите. Това е ясно, макар че някои го знаят, други  не го знаят, но от страните, които се занимават с бизнеса, това беше проблемът със захарния тръст. Купиха се три завода,  скараха се двете велики парламентарни сили и започна тази война, естествено останаха хора, обезпечени с повече пари,  други с опасност за работа и ето конфронтацията, електоратът веднага започна да реагира. Следователно медиите добре  знаят кого да интервюират от тези 500 или 1000 човека, за да могат да имат собствено мнение как стоят въпросите в тези две  партии. Случаят "Дорон". След него пак излезе една такава градация как са гласовете. Паднаха гласовете на БСП. Изводът е  ясен и ние не трябва да премълчаваме. Великите две сили, СДС и БСП дадоха на подставени лица достатъчно пари, те ги  поизпраха, върнаха си заемите, но когато станаха богати, те не искат да бъдат повече техни послушници. Моето предложение  е следното. Освен това, че ние трябва да търсим партньори, ние трябва с тези, които се оказаха онеправдани и събраха доста  пари и са вече самостоятелни, да търсим партньорство на приятелски начала, ако трябва на политически и да им обещаем,  че няма да ги тормозим както техните васали досега, да защитаваме техните интереси и те да ни помогнат със средства. Това  е практика в цяла западна Европа, това не е никаква тайна и ако някой по-внимателно следи изборите в Гърция, сега  последните, това, което стана и на изборите и в Русия, основни кредитори, основни финансисти са огромните фирми, тоест  хората с натрупани пари, които искат да премахнат своя чорбаджия, както ние казваме. Ако ние това не направим, ние ще  загубим реално хора, които да дадат пари за нашата кауза. Ако с нас застанат едни действително мъжки групировки с  финанси, трябва да бъдем убедени, че ние ще имаме пари за нашата кампания и тогава ще бъдем уважавани и с нас ще се  съобразяват много сериозно. Това е един от моментите, който ние трябва да имаме предвид, за да бъде ясно за какво ние ще  се борим.

Следващото, което искам да кажа, е за концепциите. Искам да се допълни в първия раздел "Наука, образование и култура" и  "развитие", трябва да има концепция за армията и полицията. Защото това, което става в момента в България, е пълно  безобразие. Не може да има държава, не може да има никакви концепции, ако ние нямаме реална позиция към армията и  полицията. Благодаря.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Един въпрос, приемаш ли концепцията за полицията да бъде разработка към концепцията ни за националната сигурност? Да  не бъде отделно нещо, защото ние имаме предвид разработване на приложение на концепциите. Не възразяваш?

 

ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ:

Аз няма да говоря за това, което говориха г-н Панайотов, колегата Атанасов. Вижте, ако седнем отвън да говорим, мисля, че  няма да имаме разлика. Всичко това е ясно и точно. Но ще се спра само на коалицията. И след това на основния въпрос,  който стои пред нас като партия, според мен. В социалдемократическия блок гръбнакът е БСДП, въпреки че думата гръбнак  им костваше на тях доста много в СДС, но това е единственото. Те са членове на интернационал и неслучайно виждайки, че  не може да проведе една директна борба с Дертлиев, Томов прие варианта за сътрудничество с него. Дертлиев няма изход, в  крайна сметка иска да създаде такъв социалдемократически блок. Даже в разговор, който съм имал с него, той казва, че иска  да ускори създаването на либералния блок. Според мен, този блок е създаден. Там са и АСО-независими, и ГОР —  те още не  са влезнали, но ще бъдат принудени да влезнат. Другият либерален блок, където сме ние, тук устремно нахлува Луджев,  устремно нахлува АСП. Тук колегата каза, че някой се плаши. Да, ние забиваме много колчета на БДЦ, но има едно колче,  което наистина сме забили — това е либералното пространство и проблемът е в това, че Луджев, ако щете и АСП, независимо  от това какво говорят те, искат да ни изместят от тук. В крайна сметка, според мен не могат да го направят, имах разговор с  техния национален координатор на АСП, това са мои лични познати и там също се водят спорове. Представете си либерален  блок без нас. Това беше моят аргумент. Ни АСП, ни НСД могат да го създадат. За съюзниците съм съгласен за СДС-център и  СДС-либерали, че там трябваше да се направи първо, защото битият си е бит, а който не е бит, мисли по друг начин. Не  битите са НСД и АСП. Хубаво е да са винаги на власт, но лошото е, когато изпаднеш от власт и тогава се получават доста  катаклизми върху организацията. Аз съжалявам, че беше блокирано изпълнителното бюро на партията и тука два, три  месеца се разиграваха сцени на преливане от пусто в празно. Според мене, основният проблем е структурното ни  изграждане, от либералното пространство няма кой да ни измести, в създаване на коалиции по места няма кой да ни пречи.  Аз мога съвсем директно да заявя, че ако искаме в Пазарджик, ще направим с ГОР и със социалдемократите. Същото се  отнася с колегите от Казанлък. Да не говоря, че в Монтана вече са взели в сградата на СДС. Трябва всеки да поеме конкретен  ангажимент. Занимаването с политическата дейност означава човек да къса от себе си, включително от семейството си.  Затова, ако г-н Симеонов казва за хора, на които е предложено да работят, ако има и други, нека да се афишират и да се  тръгне. Просто нямаме никакво време.

 

МИХАИЛ ШИШКОВ:

Това, което каза колегата Илия Джамбазов, ме въодушеви да кажа няколко мисли и аз. Действително, ако тръгнем по  утъпкания път на нашата риторика със съвети, ще стигнем пак до дилемики, които ни мъчат. Какво ще каже президентът,  какво ще каже БСП, как ще постъпи СДС, кой друг как ще ни оцени и прочие. Според мене точно и ясно трябва да се даде  една оценка на ситуацията в момента. Такава оценка се опитват да дадат всички. Всички знаят, че в БСП текат процеси, които  могат също да доведат до някакъв срив или разделение отвътре. И при тях стои въпросът къде ще отидат милионерите след  един конгрес. Някои могат да дойдат и нашата позиция. Същото го имаме като процес, като едно такова право за движение и  в СДС. И всички останали правят такава политическа шетня като нас. Значи , според мен, тези шест приоритета, които г-н  Симеонов е предложил, аз си ги преписах после, могат да се разделят на две групи — едната група — от четвъртия до петия  — за броя на хората, които професионално ще се занимават, за структурата на партията и за провеждането на национално  значимите акции. Те би трябвало да бъдат задачи още от утре. Другото е повече концептуално и опира до пари, стратегия, до  натиск на висшия етаж на партията в София. Следователно, ако ние имаме професионално изграден апарат, ще можем да  даваме основни ценности, върху които гръбнакът, т.е. структурата да работи и да се чуе из страната. Хубаво нещо е теорията,  но говорейки за теорията и за идеята в общ план, се връщаме някъде 90-та година, около клубовете. Дискусията е дискусия,  когато се прави на съответния или експертен орган, или ръководен орган, в случая Националния съвет. И ако ние  синтезираме основни ценности и цели, можем лесно да активираме структури и да се получи политически размах, БПЛ да  бъде по-лесно разбираема за хората. Ако щете и в защитна форма за тези ценности. Говорихме, че оттам излиза  инициативата за тези ценности. Ето църквата. Поработихме и по тези въпроси, чухме се. За сигурността. В най-общ план, в  социален план. Там на няколко места да се даде по старата терминология указания от ИБ, по кои ценности да се провеждат  инициативи по места, семейството, националната сигурност, достойнството, границите, патриотизма, духа. Ето една тема,  която никой не експлоатира в момента, до колкото виждам ГОР се опитват да влязат там — младежта. Младежта е най-пасивно  електоралният слой, който не е мотивиран да си загуби един божи ден — неделя —  да отиде да гласува. Отрицанието мина,  вече това младежката вълна няма да го остави, следователно как ще ги изведем — с прости и ясни неща за младите хора.  Предлагам да не дискутираме толкова каква ще ни е програмата предизборната сега и с кого да бъдем, ще бъдем с този,  който предложи най-подходяща оферта и той ще я предложи, както казва председателя, не изведнъж и не на всички. 3а нас е  важно партията да почне да съществува като партия, с 200, с 300 структури, не със сто, за да можем да имаме този гръбнак.  Това исках да кажа.

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ:

Тук се правят анализи на нашите партньори, няма да се спирам много на това. Но искам да не отнемам много време. В  нашата програма, която е предложена тук като концепция за икономическа политика, която ще представим на нашите  избиратели, бих искал като главни римски, без да отхвърлям нито едно предложено в нея, като конкретна разработка ние  трябва да го представим на вниманието на избирателите, но като главно пет римски, по мое мнение смятам и трябва да бъдат  отделени и предложени на точна преценка от избирателите, а това са: първо, пълно обезпечаване на образователната ни  система и образованието в целия си размер. Второ, пълно обезпечаване на науката, трето, пълно обезпечаване на социалния  минимум, четвърто, пълно обезпечаване на националните интереси и сигурност, пето, пълно събуждане и укрепване на  националната ни промишленост. За степенуването не претендирам, за точната редакция не претендирам. Но това са петтях  основни неща, които ние трябва да разработим до безотказност. Да няма нито едно петънце за пропукване в тази наша  политическа платформа, пет основни неща за мен. Това е моето предложение като концепция на нашата партия и като  платформа в най-кратко съдържание, максимум до три листа да бъде предложено на избирателите в бъдещите избори.  Благодаря за вниманието.

 

ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ:

Само с две приказки. В тези важни точки ми се струва, че е изпуснато нещо много важно, към което е чувствителен всеки  българин и това е проблемът с престъпността. Смятам, че трябва да имаме някакво решение по този въпрос.

 

ХРИСТО ГРОЗЕВ:

Защото заговорихме за концепциите, смятам, че където е написано Концепция за икономическа политика, няма място за  Българска православна църква. Чисто и просто този проблем не бива да бъде там. Освен това, към държава и държавната  собственост много важно е да имаме и ние едно виждане за общинската собственост, независимо, че това не е  макропроблем, но по принцип той става такъв, защото нито една община не може да си реши още тази собственост и не  знаят как да постъпят. Освен това, концепция за социална политика от десето място трябва да отиде на първо място, заетост и  безработица на второ място и т.н. Защото не можеш да решиш демографската криза, ако не си решил въпроса с работата и  заетост и безработица. Това са моите предложения.

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

Аз имам предвид два технически въпроса. Моля колегите, които не са си получили писмата за националния съвет, ако има  такива, да се обадят на Камелия и на Лили, за да видим какво се е получило. Дали не е някаква систематика в пощите им.  Освен това моля тези, които не си получават или имат някакви нередности в пощата си като членове на националния съвет,  също да се обадят на Камелия и на Лили, за да можем да видим тия неща и да ги оправим. Моля от името на пресцентъра,  колегите от регионите, които са във връзка с нея, свързани с регионалната преса, да й бъдат полезни.

Аз ще се върна малко назад. Нашата ориентация в нашето политическо поведение и в предизборното ни поведение в голяма  степен се ориентира към позитивността, към убедителното, към граденето. Аз ще го задам като въпрос, на който ще дам моя  личен отговор. Значи ли това, че ние няма да сочим грешките на управляващите досега, които доведоха страната до това  състояние? Моето мнение е категорично, че трябва да се посочи, да се видят престъпленията, да се посочат авторите им и да  се каже, че на тези автори ние ще искаме сметка, ако избирателят ни гласува доверието. Това е моето лично, но категорично  мнение, естествено, че ако тръгнем по някоя друга концепция, аз ще изпълнявам това, което решим всички — това е в самото  начало, другото, на което искам да обърна внимание, е, че в думичките, които ще използваме в предизборната кампания,  трябва да обърнем много силно внимание и всъщност не го виждам, виждам го само на едно място, където са изкарали  Източно православната църква в макропроблемите. Според мен това е много важно и правилно, но трябва да наблегна  върху патриотизма и върху интересите на България, защото това е едно от нещата, които ще имат много голямо значение  както за самата България, така и за избирателите, които усещат, че се руши държавата, руши се националността, руши се  нацията. Трябва да намерим изхода и да го посочим в това отношение. Това са бележки по структурата…. и да го изведе като  отделен акцент, като отделна тема. На нас ни трябва силна полиция, на българина му трябва силна полиция, която да му  гарантира,, че дъщеря му няма да бъде изнасилена след 19.00 часа, когато излиза и се разхожда по улиците, които да му  гарантират, че сина му и дъщеря му няма да бъдат зарибявани от арабски наркотрафиканти на излизане от училище и от  районите около училище, което да му гарантира, че баща му или майка му няма да бъдат пребити за 70 лева на улицата от 15  годишен хъшлак. Такава полиция трябва, ние трябва да създадем условия за това да има такава полиция. И това трябва да  бъде изведено е програмата ни. По отношение на концепцията за административна съдебна реформа, аз ще сложа още едно  трето римско — Законодателна реформа. Тя в общи линии е направена, но за да не работи народното събрание, причината в  голяма степен е и в неговите лоши процедури, в неговия правилник за работа, в начина на правенето на бюджета на това  народно събрание, в привилегиите за народните представители, в голяма степен това ги прави неефективни. Това е нещо,  върху което трябва да се обърне внимание. Ние сме в състояние да изработим рамката на един демократичен правилник за  един законодателен орган, такъв, който ще го кара да работи ефективно, това е по тази част от програмата. Мисля, че това за  законодателната реформа е също важно, като се има предвид 14 % между 14 и 17, които имат като рейтинг сега Народното  събрание. Искам да обърна внимание върху сериозността на нещата. Той Илия говори за това, затова, че ангажиментът,  който се поема, трябва да бъде приет сериозно в такива стратегически задачи при осъществяването им. Като пример ще дам  регионалните програми за борба с престъпността. Направихме за Дупница програма за борба с престъпността, трябваше да  се гледа на сесия, пълен провал. А опитахме да направим голямо нещо. Провалът също можеше да се използва, за да се  направи реклама на партията и да се удавят ненормалният кмет и неефективният общински съвет, нищо не е направено от  това. А можем да го направим. Имаме сили за това. Сериозно трябва да се отнасяме към нещата и последователно.  Благодаря.

 

ЛЮДМИЛ ЙОРДАНОВ:

По повдигнатите въпроси тука по време на дискусията аз искам да обърна внимание върху едно нещо, че наистина ние сме  забили колчето на либерализма и това е много хубаво, но ние трябва във всички дискусии във всички разговори, по всички  въпроси, които водим да забием един жалон, който да указва дългосрочно нашата цел. А според мен, нашата дългосрочна  цел е не толкова или не само създаването на либералната партия в България, колкото като цел създаване на либерално  общество в България. Затова в разговори за съюзници, за лозунги, за стратегия, политическо поведение трябва да имаме  предвид този наш вечен интерес — либерално общество, което ще ни позволи да избегнем лутането и дребните интереси,  временните, конюнктурни, компромисите, които се налага да правим, за да следваме своята линия. Аз още в изпълнителното  бюро преди няколко месеца бях направил едно предложение по темите за тези концепции и продължавам да настоявам — за  икономическо развитие на страната, сега според икономикса три са основните елементи в икономиката, това са земята,  капитала и трудовите ресурси. Не само заетост и безработица. Трудовите ресурси, това е капитал, както са природните  изкопаеми и т.н. За трудовите ресурси трябва да имаме специално подготвена концепция, за да може да се използват  ефективно. В този раздел, икономическия, освен това тука са включени приватизация, средния, държавния и частния бизнес.  Но възраждането на нашата икономика е немислимо без нови технологии и нова организация на труда. Това е свързано  съответно и с инвестиционния климат. Трябва да имаме разработка и за възможността и въвеждането на нови технологии и  нова организация на труда. Благодаря.

 

НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ:

Дами и господа, стагнация в икономиката, стагнация в политиката. Нещата са свързани и ясно е, че при една такава ситуация  в страната на нас ще ни бъде неимоверно трудно да дадем онази формула за излизане на България от кризата. Ясно е и тука  се каза, че Либерална партия в България е имало и ще има. Петко Каравелов е създателят на тази партия, Петко Симеонов е  водач сега на тази партия. Смятам, че в историята винаги следват повторенията. В момента в страната текат едни много  сложни процеси, които действат срещу нас самите, като партия и като личности либерали. За какво става дума? Днес  прочетох в един вестник, че в момента стопанството и живота в България са напълно либерализирани, което напълно не е  вярно, защото либерализирани са престъпността и хаоса в страната, иначе всички онези неща си остават апатични или в  ръцете на държавата. При такава една ситуация днес ние сме поставени в едно много трудно положение. Защо няма  коалиция, защо не може да се даде оная алтернатива на днешния хаос? Защото партиите, които биха формирали тази  коалиция, нямат избистрени програми. Ето ние обсъждаме концепции, ако ги преброите, може би са над 20, но аз питам, ако  ние ги изработим всичките тези концепции и ги приемем, защо тогава ще влизаме в коалиция? Не би ли следвало по  логически път, ако ние ще се коалираме с някого да кажем какви въпроси ще решаваме в коалицията. И да си насочим  нашето внимание и нашата сила именно там. Да разработим определена област, било то е образование, култура или  национална сигурност, или икономика и т.н. Аз смятам, че първият въпрос е въпросът за съюзника и след това за програмата  и за концепцията. Защото ние отново тръгваме да решаваме въпроса, като впрягаме коня след каруцата. И ще се окажем в  едно положение, когато ще имаме много добра програма, но няма да има кой да я изпълнява тази програма. А програмата  ще бъде приета от тези, които ще дадат своя вот на доверие в един следващ парламент. Смятам, че засега в партията текат  оздравителни процеси, те се чувстват и днес, но има още неща, които трябва да се изчистят в чисто тактически план. Смятам,  че все още се играе в центъра. В смисъл, че се набляга преди всичко на централата и на централното ръководство за  решаване на редица въпроси, които опират така или иначе до местните структури. Смятам, че трябва да се води играта не  само в центъра, трябва да се води играта с крилата, именно да се води работата с клубовете по места и тогава успехите ще  бъдат по-добри и по-бързи. Не трябва да се изпускат едни такива проблеми като проблема Жорж Ганчев, защото самият той  е проблем. Трябва преди всичко да се търси онзи вариант, който би ни приближил към успеха, защото ние в противен случай  се превръщаме в един отбор, който участва в един турнир, но не се знае дали ще го спечели. В смисъл такъв, че играта  трябва да се играе докрай. Ние не трябва да считаме, че след като остават 10 минути до изборите или 10 месеца, ние не  можем да се справяме. Пагубно ще бъде за ръководството на партията и за цялата партия, ако то сега сметне на този етап, че  е загубило мача. Аз смятам, че има възможности, и то големи възможности, в останалите месеци да се извоюва победата.  Защото тези, които са гласували за сили, които не спечелиха или загубиха в предишните избори, те ще търсят отново  победителя. И ние трябва да покажем на този народ, че ние сме в състояние да спечелим тази победа, не да се качим на тази  магарешка каруца, която върви към калта. Не трябва да се легитимираме с хора, които са отречени от целия български народ  и които сега се намират в парламента. Те са кауза пердута, те няма да ни изведат до никъде. Техен си проблем накъде ще  вървят, но ние достатъчно страдаме тука, за да се качим отново с тях. Тук политическата отговорност има националният  съвет, има ръководството на партията именно да разглежда и да решава тези въпроси. Това ще покаже дали ние сме зряла  партия, дали можем да управляваме, ако ние дадем конкретни отговори на тези въпроси, а не да вземаме и да разглеждаме  всичките въпроси, които стоят пред държавата. В момента няма такава единствена сила, която да реши всички въпроси в  държавата. Това е, което имам да кажа в краткото време, с което разполагам.

 

ВАСИЛ ПАЛАКАРКИН:

Ще кажа и аз няколко думи за концепцията. Това, което ни е представено, е като едно съдържание на някаква книга. Важно е  какво ще пише след това под всяко едно заглавие. Българска партия Либерали е национална. Има свое минало, история,  може да не е на сто, но ако се изведем от Петко Каравелов до Петко Симеонов наближаваме стоте. Ние не можем да нямаме  програма, която да няма отношение към всички национални проблеми не на тази държава, а на държавата България. Ние  трябва да имаме отношение по проблема Национални идеали на Третата Българската държава. Няма нищо страшно в това,  че първите три — четири години резултатите от Втората световна война бяха табу, никой нямаше право да говори за тях.  Много от тези държави, които са участвали, ги няма вече. Трябва да има в програмата точка специална за армията, трябва да  има за полицията, трябва да има за корупцията, трябва да има закон за чиновниците и в тая връзка в административното  деление на страната. Ние трябва да сме тези, които ще искат община, околия, област, 36 бяха окръжните градове, но на всеки  един окръг има и един град, който не е съгласен с окръжния, ние това трябва да го отчитаме и да го знаем.  Административното деление трябва да бъде с околия. Струва ми се, че полицията и престъпността трябва да бъдат в  националната сигурност. Националната сигурност е нещо, което трябва да бъде свързано с национални идеали и идеи и  целостта на държавата. Държавна сигурност и службите за сигурност са в това да се опази тоя, който държи властта, там са  бодигардовете, полицията, която охранява Стефан Савов да не губи равновесие. Но полицията, престъпността трябва да  бъдат изнесени така, както предлага Еленко. Държавната сигурност трябва да бъде отделно, още един проблем трябва да се  разреши ясно и категорично, отговорните за националната и стопанската катастрофа, не само от 44 г., а и от последните  три-четири години. Трябва да се разобличат всички престъпления от наши приятели или от наши неприятели. Трябва да се  знае кой е дошъл във властта, за да си натовари колата и кой нищо не е кярил от тая работа. Благодаря ви.

 

НЕНКО ГЕОРГИЕВ:

Мисля, че няма по-добър шанс за една извънпарламентарна политическа сила от обстановката, която цари сега в страната на  тотален срив, стопански и икономически, социален, духовен. Обстановка, в която хората са принудени да забележат някаква  нова политическа сила, която ще каже високо и ясно това, което те мислят за истината за провала на реформата. Мисля, че  ако се изпусне този момент, тази политическа сила, която се говори, че до два, три месеца ще се появи, няма да натрупа тези  политически дивиденти, този политически капитал, който би могъл да я изведе напред. Всичко, което се прави по  концепциите, е разкошно. Може би няма друга политическа сила, която да работи толкова сериозно върху проблемите на  България в концептуално отношение, но всички тези концепции и добри намерения могат да увиснат, ако няма субекта,  който може да ги осъществи. Тука се говори за социологически проучвания, за анкети, една от последните анкети или  проучвания на GALUP, доколкото си спомням, електоратът на всички други партии извън БСП, БЗНС и СДС, ПС беше  толкова свит, че нямаше два, три процента, всички центристки организации, взети вкупом заедно. И в същото време се  сочеше, че около 25% от електората би подкрепил една политическа формация, оглавена или подкрепена от президента  Желев. Всички наши виждания и на нашата партия, и на либерален блок евентуално на центристите се свързва с името на д-р  Желев, той беше кумир и все още продължава да бъде кумир, но избледняващ кумир. Аз имам един въпрос, бихме ли могли  повече да се опираме на тази идея, че бихме могли да се обединим около личността на д-р Желев, или това ще си остане  някаква подвеждаща идея, която ще ни отклони от основната ни задача като самостоятелна политическа формация и не е ли  време да поискаме ние вече една среща с д-р Желев, защото понякога се говори едно, после се говори друго, говори се за  една … формация, говори се за някакво мнозинство, за възстановяване на старо мнозинство, за доброто старо СДС и т.н.  Хората от провинцията много се вълнуват, че няма трета политическа сила извън СДС и БСП. Това е, което аз искам да  споделя и ако ние изпуснем тези часове, дни, седмици ще стане фатално късно. След два, три месеца хората няма да ни  вярват.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Веднага отговарям на въпроса за президента. На един национален съвет, не си спомням вече преди колко национални съвета  беше, казах ясно и определено —  опитът ни показа, че на президента Желев, не на Желю Желев, ние не можем и не бива да  разчитаме. Ние трябва да градим партията си, независимо от него. Той е президент на либерали, социалисти, комунисти,  седесари на всички българи. Ние не бива да очакваме той да бъде някакъв решаващ фактор на създаването на каквато и да е  политическа сила. Друг е въпросът, че той може да подкрепи някоя политическа сила, когато тя реално съществува. Съгласни  ли сте да прекратим разискванията?

 

МИХАИЛ ШИШКОВ:

Само да поясня, че тук подхвърлиха, че говорим за централизъм. Като говоря за даване на указания от София, аз имах  предвид оперативно нареждане на задача, а не промяна на устава. Някой може ли да ми каже партията колко автомобила има  лични. Не се знае. Ако утре се даде задача да протестираме против някакво национално предателство в Ямбол, може ли  някой да ми каже колко човека ще бъдат в Ямбол безплатно или срещу платен бензин, нищо повече. Може ли да ми каже  някой в нашите сто клуба има ли по пет човека, които могат да тръгнат, връщам от преди два, три дена едно мероприятие  назад и да отидат някъде и да стоят два, три дена? Наскоро, провеждайки една екскурзия, се убедихме, че има няколко места,  където може да се разчита на физическо присъствие на хора, знае ли някой колко български знамена притежаваме ние в  партията? Ако решим да се съберем някъде, колко фотолаборатории лични имаме. В такъв смисъл говорих, че трябва да има  централизиране на задачите и на указанията, за да знаят нашите хора как да действат и да се измерят физически. Това не  значи индивидуален хаос.

 

СТЕЛА ФЛОРОВА:

Аз искам да задам два доста провокиращи, но конкретни въпроса. Би ли се ангажирал националният съвет в този състав с  едно предложение от наши очаквани партньори за коалиция, дори за сливане? Но при вариант, че вие изчезвате и ние  изчезваме и подемаме нещо ново. Може ли да се ангажира националният съвет да подеме едно такова действие нататък да го  придвижи? Това го казвам в смисъл, че всички трябва да помислим върху едно такова предложение и всички трябва да  помислим, когато обвиняваме ръководството, защо още нямаме никакви споразумения с никой, че никой не ни иска. Всеки,  който преговаря, иска нещо и ние трябва да имаме нещо на среща. Едно от нещата е това. Вторият ми въпрос. Преди много  национални съвети, питахме може ли да си позволим да имаме министър в сегашното правителство. Имаше дискусия с  различни мнения, но така и не избистрихме мнението по този въпрос и това предопредели и работата ни сега. Имам  чувството, че националният съвет стои в страни, в някаква ниша е сложен министъра, който или е наш представител, или не е  наш представител, в някои случаи не му помагаме, в други му помагаме, ангажирали ли сме се с проблемите на  министерството на образованието, подпомогнали ли сме го с някакви експертни проучвания, не само експертни, а дори и  обществени проучвания, дали ли сме му някаква концепция, която да се рекламира чрез неговите действия и неговите  действия да бъдат откроени зад негово лице и партията ни да има някакво конкретно действие, завършено докрай. Имам  чувството, че ние не използваме тая възможност, че имаме министър в това правителство. И след като нещата така се  усложниха в сегашния министерски съвет, ние вече е доста трудно да се раздвижим. Нашето име и физиономия няма да бъде  налице, ако ние не вършим дребни, конкретни, но реални неща, които да извеждаме от начало от проблема на дадена  личност, докрай, дори до ниво министерство и глобално за страната. Имаме партньори, които желаят да партнират с нас,  притежават тези възможности и ние сериозно, не бих казала, че ще се конкурираме, но ще си останем само с  теоретизирането и неефективното провеждане на националните съвети в едни неефективни дискусии, ако не приемем  някакви конкретни действия. Затова се обръщам към членовете на националния съвет, както към първия въпрос по  отношение на компромисите за преговорите с коалиционните партньори, така и за това, конкретни въпроси, които бихме  могли да изведем, да решим и които да се чуят. Не само да казваме: “Ние сме от либералното пространство, ние сме само  тук, но както и там". И който има такива идеи моля да ги предложи на ръководството на партията.

 

БОРИС БОРИСОВ:

По отношение на присъствието ни в медиите, аз, ако говорим за чувство, имам чувството, че партията е в принудителна  нелегалност и ако може, да излезе от нелегалност. Това, което се говори на тези национални съвети, как ще стигне до кутията  на всеки един българин, до главата на всеки един българин това, което ние говорим, че ние мислим за него, че ние искаме  действително, че тези, които няма да гласуват, че точно към тях се обръщаме и т.н. След като ние нямаме присъствие в медии,  в телевизия и т.н., но, дайте да намерим позиви да пускаме, какво да правим? Точно в нелегалност аз имам усещането, че  Българска партия Либерали е принудена да бъде. Аз търся речите във вестниците, където ще прочета името на Петко или  БПЛ и т.н. Това ми дава много на мен, дори пет реда ми дават на мен много, дават ми една седмица самочувствие. А какво да  говорим за всички тези, които не са ангажирани с тези проблеми. Това е най-важното, още някога, когато, Борко, той не е  заангажиран с тези неща, но може би е жив винаги в тази дейност и иска либералната идея, но по принцип искам да кажа,  някой от тях казваше: "Когато се правят избори, ние сега, когато ги правихме новите избори, така се правят, ние трябва на  седем места да се наредим до един и същ човек или на седем места по един и същ лозунг или рекламата, шоуто, парите и  това ще направим. Другият начин остава това, което е правил, не искам да му споменавам името на партията, значи преди  девети, там се правят явки по селата, ятаци, пушките… Аз малко засилвам нещата, за да се разбере една точна и ясна истина —  трябва човек да влезе сред хората, за да разбере, за да ги усети, за да може да стигне до тях. Като нямаме вестници, като  нямаме никакво присъствие никъде по принцип, аджеба, какъв ще бъде начинът, по който ние ще спечелим гласовете на тези  хора. Мисля, че точно за това използвам думичката "нелегалност". Ако е такава, да се обясни. Ето аз получавам в  пощенската кутия реклама на къща, хол, шопинг. Откъде са ми издирили адреса, аз се чудя. Те са луди повече от мен явно. Аз  нищо няма да си купя, но аз знам, че тая фирма съществува, тя е жива. А освен това, че имат присъствие, те си плащат за тая  работа. Явно, че трябва да се намери някакъв начин, по който да се отиде до хората. Народът все пак, действително точно в  този момент е на колене. Точно двойно пада сега нивото, ако беше преди десеторно. И другото нещо, което е оптимистично  и го чух тука от хората, е все пак да не забравяме, че тези, които са на власт, работят срещу себе си. Излезе на бял свят  корупцията. Народът мрази бизнесмените, хората казват: "Той беше пълен боклук, а сега е милионер." И това е  болшинството. Това са хората, които имат малките спестявания, да речем 10 000, 20 000, 7 000, мама беше спестила 7 000 и си  ги пести още. По принцип това са хората в България. Все още, докато не станем Румъния. Това ми е мисълта, да се обясни на  хората, че всъщност има някаква бариера, спусната завеса пред Българска партия Либерали, затова ние не можем да стигаме  до тях. Ние не можем да тръгнем от къща на къща, можем и до там да стигнем в края на краищата. Има нещо друго, което не  трябва да пропускаме. Този Берлускони, той прави "Форца Италия" именно в един момент, когато корупцията тресе Италия,  а тука корупцията не тресе ли България? Трябва точно нещо ново да бъде, за да може да вдъхнови хората да кажат: "Дайте да  се разберем, ние сме българи." Да се обърнем към емигрантите в чужбина, в Италия, Белгия, в Германия. Те са мизерници,  аз, понеже често ходя и ги виждам. Те са убити хора, мъртви души, които от млади стават пенсионери, трупат левчета и искат  да се върнат тука във вилаети и да си направят дюкянче или нещо от тоя род. Да се обърнем към тях, да им кажем, че и ние  мислим за тях. Точно това е моята мисъл, да бъде намерен начин, да бъде обяснено на хората. Ако не искат вестниците да  пишат за нас, да им хвърлим топката в тяхното поле да играят, ние да изчистим нещата.

 

ХРИСТО ГРОЗЕВ:

Само една реплика, защото ставаше въпрос за масмедиите, аз не исках да вземам отношение по това, но явно проблемът е  важен. Аз не мога да разбера защо все се гледа към централните масмедии, защо не се обърнем и към общинските  масмедии, обаче това означава съвсем реално ти да следиш политическата ситуация, в момента да се намесиш и да  предложиш нещо реално, не само да критикуваш, а критикувайки ти да предложиш и тогава материалите излизат. Трябва да  ви кажа, че в последните три месеца клуб Либерали в Русе се е появявал над 30 пъти в общинските вестници, ние реално  съществуваме в масмедиите в община Русе. Това означава, че ако има съответната инициатива по места, това нещо може да  стане, а ако излезе и в централните масмедии, още по-добре. Бих задал следния въпрос за използването на материалите: колко  от членовете на националния съвет използваха докладите, които бяха приложени към конференцията, та това бяха разкошни  доклади? И за икономическата ситуация в България,  и за социалното осигуряване и т.н. Седна ли някой да ги преработи на  базата на проблемите в общината си? Благодаря ви.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Моля ви, постъпило е предложение да прекратим разискванията по тази точка. Моля тези, които са съгласни да прекратим  разискванията по тази точка, да вдигнат ръка. Свалете си ръцете, против, въздържали се, няма.

Имаме един документ, който е свързан с бъдещата работа на експертните ни комисии за системата от концепции, които ще  формират на експертно равнище предизборната ни платформа. Отделно ще бъде онова, което ще трябва да стигне до хората.  Бяха направени редица бележки. За да не гласуваме сега бележка по бележка и още повече разбирате, че ние след това ще  обсъждаме концепция по концепция отделно, затова ви предлагам да гласуваме по принцип, да приемем този документ, като  се вземат предвид направените бележки и след това концепция по концепция се обсъжда в Националния съвет. Съгласни ли  сте с една такава процедура, приемане по принцип, сами разбирате, че не става дума за нещо съществено, в този смисъл  предопределящо, като се вземат предвид допълненията, уточненията и т.н., да се разработят и след това концепция по  концепция да се приема от националния съвет и заедно с това блоково се приема целият материал. Съгласни ли сте по  принцип да приемем документа? Има ли по процедурата, по принцип, възражения? Не виждам. Които са съгласни да  приемем по принцип този документ, като експертите ни отчетат направените бележки, препоръки и допълнения към него,  моля да гласуват с вдигане на ръка. Против, въздържали се, няма.

Във връзка с нашата експертна дейност, един документ на нашите експерти, който е разпространено на брифинг, мнението  никъде не е отразено. Поне на мен не ми е известно да е отразено, въпреки че го раздадохме на журналисти. Чета последния  само пасаж: "Валутният пазар вероятно ще бъде в транс до края на месец март, банката ще използва всички възможни  средства да овладее скока на долара, иначе вкарва страната в ускорена инфлация. Новият доларов транш и възможността той  да отключи нови финансови постъпления, естественият спад на вноса на горива подхранват очаквания за типично и  характерно пролетно, лятно пазарно спокойствие. Но остава проблемът за поведението на правителството и финансовите  институции, за тяхната неспособност и невъзможност за бърза и адекватна реакция на събитията и тенденциите във валутния  пазар." Това е правено преди всичко да се случи, но това не проби. Не е отразено, не се знае, че ние още в 91-ва година  разказахме онова, което ще се стане. Разказвахме го непрекъснато, при срещи с граждани, тук в националния съвет си  говорехме, на конференции го говорехме. Завесата наистина е плътна пред нас. Наистина един от пътищата беше посочен от  Веселин Панайотов в изказването му. Но това не е принципно решаване на проблема. Принципното решаване на проблема  се състои в едно нещо, в което аз съм дълбоко убеден, то засяга цялата дейност на партията. Ние имаме стоката, това е  либералната идея, ето тези концепции, които издаваме, мненията, които защитаваме, това, което вършим. Имаме стоката, но  тази стока няма продавачите. Тя трябва да бъде продавана, все едно ние сме ЦУМ и в ЦУМ са сложени четирима продавачи.  Естествено, хората ще заобикалят този магазин и ще казват, че там не можеш да се оправиш като отидеш. Затова вкарването  на хора, които професионално, това да им работата, да се занимават с политика, за нас е от възлово значение. Това означава  дали ще ни бъде, или няма да ни бъде. Защото един човек ще поеме една задача и ще я движи. Сега има маса задачи, които  изостават, остават отхвърлят се, затова, защото ние нямаме физическо време да ги свършим, тези, които са ангажирани с  работа. Мисля, че това го разбирате добре и сами. Не е вярно, че не сме търсени, ние сме търсени постоянно, правят ни се  различни предложения, но тези предложения обикновено са свързани с формулата: "Хайде всеки от нас да си работи за себе  си и като се зададат избори, да влезем в коалиция." Това е формулата, която ни се предлага. Като започнете от  социалдемократите, минете през ГОР и свършите с Християндемократически съюз на Светлана Спасова, всички те предлагат  това, като дойдат —  това, да правим коалиция. При тази ситуация и тези постановки, с изключение на един, който ни предлага  друго, аз казах, че на нас ни е необходимо да се съсредоточим върху партията при това положение, ние нямаме едно  предложение за двама души за членове на ИБ. Разбира се, това е предложение и вие имате възможност да си кажете да или  не преди обсъждане на самото предложение. Предлагам Илия Джамбазов, който е в София, работи тука, и Михаил Шишков. Това е моето предложение. ИБ е напуснато от трима, аз имах намерение да предложа Борис Бояджиев, но не съм го виждал  преди това и не съм разговарял с него, не е коректно в негово отсъствие да го избираме, предлагам двама души. Ние ще  усъвършенстваме непрекъснато дейността на ИБ, ние пак ще се връщаме към ИБ. Това са двете предложения. Моля ви за  мнения, нови предложения, отводи, самоотводи и всичко, което се предвижда в една такава процедура. Щом като няма, моля  предлагам за комисия, една тройка: Николай Кожухаров, Христо Хубанов и Иван Генов. Комисия по избора. Председател на  комисията  — Николай Кожухаров, има ли други предложения за комисията по извора? Няма. Който е съгласен с тази комисия  по избора, моля да гласува с вдигане на ръка. Против. Въздържали се. Няма. Комисията да пристъпи по подготовката на  бюлетините, защото гласуването е тайно, а останалите ги чака закуска.

 

ГЛАСУВАНЕ ЗА КОМИСИЯТА ПО ИЗБОРА:

! ЕДИНОДУШНО СЕ ИЗБИРА КОМИСИЯТА ПО ИЗБОРА:

 

НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ:

Чете протокол за резултата от избора на нови членове на ИБ на БПЛ /виж приложен протокол/.

 

ГЛАСУВАНЕ:

Михаил Шишков:
40    гласа    " за"
2    гласа    "против"
1    глас    "въздържал се"
38    гласа    "за"
4    гласа    "против"
1    глас     "въздържал се"

 

ХРИСТО ГРОЗЕВ:

… Клони към централното ръководство, т. е. информацията, която се събира от местните вестници, тя трябва да постъпва и в централното ръководство, това ми е старото  предложение за клубовете.

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

В ИБ ще обсъдим този въпрос, ще го внесем на национален съвет, обмислено и точно. Като предварително ще имате някакъв  документ. Има ли някой, който да желае да каже нещо?

 

ХРИСТО МИЛЕВ:

Колеги, явно отиваме към края, мога да отделя пет минути за разясняване на Закона - убиец ДДС. Благодаря.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

За всички, които желаят, Христо ще даде пресконференция, една консултация за закона, партията излезе със становище по  него. Това становище е разпратено и по клубовете.

Уважаеми дами и господа, да сте живи и здрави, благодаря. Закривам националния съвет.