Национален съвет на БПЛ - 09.07.1994 г.

 

СТЕНОГРАМА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ,

ПРОВЕДЕН НА 09.07.1994 г.

 

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

При отлагането на Националния съвет ние предполагахме, че днес вече ще сме наясно кога и как ще станат тия … . Това нещо се оказа невярно като предположение, не можем сега да приемаме предизборна структура на партията.

Отпада четвърта точка. Вие трябва да имате в пликовете си вариант на това нещо. За предизборна платформа.

Предлагам точка пета да стане точка втора. Това е "Анализ на изборите във Велико Търново". Основание: съюзниците и опонентите ни в евентуални предсрочни избори се очертаха на кметските избори във Велико Търново. И е естествено да свържем двата въпроса, като започнем от конкретното, от частното към общото и заради това предлагам "Анализ на изборите във Велико Търново" да стане точка втора от направеното предложение. Кажете си вие мнението.

Не виждам вдигната ръка. Казах, че гласуването на дневния ред ще извършим тогава, когато ми съобщят какъв е кворумът в залата. Приемаме го като едно съгласувано становище и едно негласувано съгласие за това, че започваме да работим по този ред.

Да направим едно ново разместване. Да започнем с Велико Търново и оттам и след това да преминем към новите клубове, където трябва да гласуваме и трябва да имаме кворум. Не възразявате? Има ли възражения за това, че в залата присъстват представители на новите клубове? Няма. Г-н Костов тук ли е? Започваме с анализ на изборите във Велико Търново – докладват г-н Костов и Христо Христов. Кой пръв взима думата? Заповядайте, г-н Костов.

 

КОНСТАНТИН КОСТОВ:

Анализ на изборния кмет в община Велико Търново. Първо – предизборната ситуация, с която искам да ви запозная. След обявяване решението на съда относно присъдата на Борис Ромов и влизането му затвора в града, веднага се създаде предизборна обстановка. В средата на м. април са поредните срещи между ръководството на Българска партия Либерали в гр. Велико Търново и БСДП в гр. Велико Търново, и с ГОР също в гр. Велико Търново. Екипът на Българска партия Либерали нямаше готова кандидатура. На общо събрание се обсъди предложената от страна на БСДП кандидатура на инж. г-н Емануил Серафимов. Кандидатът беше представен на общо събрание на политическите сили в града, на което не присъстваха СДС и БСП. Политически клуб “Екогласност“, БЗНС и БББ заявиха, че ще излязат със собствени кандидатури. Българска партия Либерали, БСДП, ГОР, Зелена партия, ДП "Консервативен сговор", АСО /н/, АСП и в последствие към нас се присъедини БНБ се обединиха около кандидатурата на г-н Серафимов и подписаха протокол за предизборен съюз. Решението на гореизброените кметски организации бе приета и подкрепена от централните политически сили. Инж. Серафимов е познат на великотърновци още от 1991 г., като беше кмет във временната управа на гр. Велико Търново. Завършил е ВИАС със специалност хидромелиорация - гр. София, а после специализира "Банки и банково дело". Понастоящем работи като завеждащ капитално строителство в Балканбанк, гр. Велико Търново. Семеен с двама сина.

Като втора точка фиксираме предизборната кампания. На общо събрание в началото на месец май бе предложено и прието създаването на предизборен щаб. За председател бе избран г-н Петър Агов, председател на БСДП в града, за заместник-председател бяха избрани г-н Костов от БПЛ и г-жа Ценка Новак от ГОР. Щабът включваше трима члена и шест сътрудника от различните политически формации. В рамките на щаба се сформираха два центъра – единият пресцентър /идеологически отдел/' и организационен отдел с ръководител Константин Костов от БПЛ. В неговата дейност бе застъпенаподготовката и изработката на програмна реч на кандидата, обръщение към различните слоеве избиратели, лични писма до всяко домакинство, и всякакви изявления до всички средства за масово осведомяване. Организационният отдел, включващ организиране на срещи по населените места с кандидата, за които отговаряше г-н Христо Христов, техническо осигуряване и предпечатна подготовка – г-н Тонев, също БПЛ, разпространяване на рекламни материали, организиране на масови мероприятия, подбор и определяне на състава на секционните комисии и контакт с общинската избирателна комисия. За създаване на оперативност – известно сред избирателите се нае специално помещение в центъра на града. Помещението беше оборудвано изцяло, биде предоставен автомобил от БПЛ. Първата стъпка в кампанията бе събиране на подписи от населението и регистриране кандидата. Събирането се извършва от всяка политическа сила – бяха събрани 963 подписа. Регистрацията се извърши на 27.05.1994 г.. За периода от 28.05 — 10.06 бяха обходени 15 от по-големите населени места от всичките 36 за общината и проведени срещи с кандидата. Хора от екипа разговаряха с кметовете на населени места, ангажираха помещения, разлепваха плакати с лика на кандидата, листовки с програмата му и афиши. Там, където имаше възможност се предостави професионално направен аудиоклип с предизборно съдържание адресиран до селското население. Друг клип бе изработен за гражданите на гр. Велико Търново, неколкократно излъчен по кабелното радио. За предизборната надпревара между кандидатите бяха изготвени няколко вида рекламни материали. Първо – плакат с образа на г--н Серафимов в два различни варианта, листовки — два вида, съответно за селското и градско население, лично познание на кандидата с предизборната му програма, рекламни и пластмасови торбички и химикалки с рекламен надпис. Също така два извънредни броя с определени страници на в-к ”Свободен народ” на БСДП, които бяха раздавани на населението. По-голямо внимание се обърна на града, поради три пъти по-големия брой на избирателите. На 8 юни се проведе хепънинг, на който присъстваха лидерите на всички политически сили, представени в коалицията. В зала на Общинския съвет се състоя среща на гражданството с кандидата и лидерите на подкрепящите го политически сили – г-н Симеонов, г-н Дертлиев, Каракачанов, Томов, проф. Николай Генчев и др., след което се проведе среща със студентите. По идея на г-н Николай Кожухаров бе организирана среща на учителството на гр. Велико Търново с министър Марко Тодоров. Бяха дискутирани изключително проблеми в тази област. По инициатива на централното ръководство се организира масово кръщене в Петропавловския манастир, на което кръстник бе кандидатът за кмет. На 2 юли 94 г. по инициатива на БПЛ бе отслужена панихида за Стефан Стамболов в централния храм на града, на което също присъства кандидатът за кмет. Паралелно с гореизброените мероприятия, ежедневно по кабелното радио в града се излъчваха обръщения към избирателите. Проведе се диспут между кандидатите, който също се излъчи в ефир. Средства, необходими за реализиране на кампанията, бяха предоставени главно от централите на БПЛ, БСДП и ГОР. Като трета точка фиксираме резултати и изводи. Резултати – след проведените на 12 юни, 1994 г. избори за кмет се получиха следните резултати:

за Веселин Георгиев, подкрепян от СДС – брой гласове 9478, проценти от подадените гласове – 34.6%

за Васил Бенчев, ПК "Екогласност" – 619 гласа, 2,2% за Петко Георгиев, подкрепян от БСП – 12 337 гласа или 45% от подадените гласове за третия кандидат, Емануил Серафимов – 3 136 гласа или 11.4%

БББ, подкрепил Красимир Беливанов – 576 гласа или 2.3% и Николай Даскалов, подкрепян от БЗНС – 1252 гласа или 4,6%.

От съществуващите гласоподаватели по списък 81 000, са гласували 27 697 или 34, 2%.

Поради ниския процент гласували избиратели се наложи провеждането на втори тур на 3 юли, 1994 г. Кандидатите на БББ и БЗНС оттеглиха своите кандидатури и официално призоваха своите симпатизанти да гласуват за кандидата, подкрепян от СДС. Предложено бе от наша страна на СДС да се обединим около кандидатурата на г-н Серафимов, като най-подходяща и най-добра, от тяхна страна беше проявено несъгласие и неразбиране.

Резултатите от проведения втори тур, който всъщност се явява втори избор, тъй като това е нов избор, са следните:
По списък гласоподаватели – 80 498; гласували – 26 875 или 33.4%; Гласовете, които бяха събрани са:
- Веселин Георгиев, подкрепян от СДС — 9 774 или в проценти — 36,8;
- Васил Бенчев, "Екогласност" — 458 гласа или 1.7%;
- Петко Георгиев, подкрепян от БСП – 14 229 гласа или 53,6%;
- Емануил Серафимов – 2 100 гласа или 7.9%; (процентите малко са закръглени).

От получените резултати е видно нежеланието на избирателите да гласуват, което може да се обясни по няколко причини, които в случая са подредени не по строга важност.

1. Вниманието на младите хора е насочено към лична реализация, неангажирани са политически.

2. Летният сезон предопределя ангажираността на населението с обичайните полски работи и предопределя тяхното отсъствие от града.

3. При СДС — нежелание да се подкрепя от електората политическа сила, чийто представител е в затвора и има нестабилно ръководство на централно и местно ниво.

4. БСП, гласува за нея твърдият електорат, някъде около 80%;

5. Студентите – непостоянен поток, поради лятната изпитна сесия.

Не на последно място:

6. Късната поява на центристкото обединение като алтернатива на двуполюсния модел — хората не го разбраха, не осъзнаха като факт, не стигна време да го осмислят и подкрепят, — тъй като бяха неуверени, решиха да не гласуват изобщо. Появилите се теории от рода на “всички са еднакви” попречиха на колебаещия се електорат да вземе вярно решение.

7. Масовите прояви, митингите, по стария вариант на общуване с хората са изиграли своята роля и не са подходящи. Доказателство за това са слабата посещаемост на проявите на всички формации, подкрепящи своите кандидати. Около 2 000 души се явяват на такава проява от град, който е 80 000.

8. Посещенията на лидерите в нашия град не изиграха предвидената им роля. Идеята бе всеки един от тях да посети три — четири села, да проведе срещи и разговори с населението. Но лидерите имаха свои програми, които не се стиковаха с местния щаб и срещите не можаха да се осъществят.

В Българска партия ЛИБЕРАЛИ нещата не стояха точно така. Г-жа Шаренкова, г-н Божков прекараха почти три седмици в града и активно се включиха в предизборната работа на щаба. Единствен от всички политически лидери, подкрепящи нашия кандидат, г-н Симеонов присъства и на двата тура на изборите, обикаляше селата и се срещаше с хората. Безспорно е силното присъствие на БПЛ в проведените избори. Немалка роля изиграха в хода на предизборната кампания и по-специално в изборните дни членове на БПЛ от гр. Лясковец и гр. Горна Оряховица. Те участваха като застъпници в някои избирателни секции в общината. Пет члена на БПЛ в гр. Велико Търново активно участваха в предизборната кампания, но като евентуален минус можем да посочим слабото ни участие в пресцентъра на щаба, поради малкия ни опит в тази област. Там се забелязаха грешки от естеството на неправени диференцирани обръщения към възрастовите групи, по-специално към младежите. За самите изборни дни бе създадена добра организация за контрол и сондиране на резултатите. В избирателните секции имахме представени 14 члена в градските секции и 6 члена в селските.

Сравнителните резултати от двата избора показват, че БСП успя да мобилизира до краен предел своя твърд електорат и да увеличи с близо 2 000 гласа своите резултати от първия тур. По селата процентът на гласуване за избирателите варираше около 50 и нагоре, от които почти всички – за БСП. Спечелването на 11, 457 от гласовете на първия тур за центристките сили, според нас е голям успех. Това показва, че има немалко инакомислещи хора и са алтернативна, трайна сила, необходима за разумен баланс между БСП и СДС. А отливът на гласове през втория тур се дължи на вече рязко изразената преднина на първите двама кандидати, и все пак 7, 92% на втория избор показа, че центърът също има твърд електорат и дава сериозни заявки за по-нататъшния политически живот в страната. На база на анализа и натрупания опит Българска партия ЛИБЕРАЛИ в гр. В. Търново ще увеличава своето влияние в обществения живот и ще съдейства за обединяването на всички центристки формации за спечелване на предстоящите избори за нов парламент. (8 юли, 1994 г., ИБ на БПЛ, гр. Велико Търново).

Освен това искам да поясня за всички, че ние носим отделно сравнителни таблици, в които изборните резултати са дадени по секции и проценти, спечелени от различните кандидати на първия и на втория тур. Материалите ще бъдат предоставени евентуално за достъп на всички и за размножаване.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Това ли е, Косьо? Христо има ли нещо да добави? Не, няма. Въпроси към председателя на клуба във В. Търново – г-н Константин Костов и Христо Христов.
Да, заповядай, Николай, за добавка към направения отчет и анализ.

 

НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ:

Аз смятам, че изпълнителното ръководство на партията е запознато с хода и резултатите от предизборната борба във Велико Търново и смятам, че те лично са си дали оценка, но днес именно Националният съвет трябва да се запознае с тези резултати. Това, което каза г-н Костов, е абсолютно вярно, макар че той не спомена именно това, че най-активната част от щаба, който беше създаден, бе частта на БПЛ в предизборната дейност. Така че това беше подчертано и от лидерите, които идваха във Велико Търново, макар че на своите пресконференции след това, тук в София, те не го изразиха. Нещо повече, изобщо не споменаха участието на БПЛ, което не им прави чест. Какви са резултатите обаче, именно днес трябва да дискутираме. Най-важният резултат е може би този, че още на 04.07 — един ден след изборите във Велико Търново — възникнаха два координационни съвета на основата на обвиненията между партиите, влизащи в СДС да се събира НКС, за да решава тези въпрос. Нещо повече, трябва да кажем, че от самия предизборен щаб членове на ГОР и на БСДП пожелаха да преминат към БПЛ, след като видяха какви хора работят в нея и какво правят те. Това също г-н Костов не го спомена, но това е факт. Сега, според мен обаче, ми се струва, че наред с всички неща положителни, които бяха направени, натрупани като опит, има и някои слабости, които трябва да бъдат отчетени. Първо, трябва да бъдат обсъдени и след това да бъдат отчетени или да бъдат приети. Какви са те? Според мен, имаше невярно отразяване на списъците по есграон. В никакъв случай избирателите не са 80 хил. Тази цифра по официални данни варира между 70 хил., а донякъде може би и да слиза и до 60 хил. Не са актуализирани списъците и БСП и СДС нямаха интерес от актуализация на тези списъци. Така че в тези списъци имаше много мъртви души, които фактически не присъстват, не участват. Имаше такива села, да кажем, Миндя, Церова кория, където по 300 – 400 души са се изселили вследствие на демографската картина и промяната на работата във ферми и т. н., които вече не съществуват по селата. Тези неща не бяха изчислени и предизборният щаб на Серафимов не възрази пред ЦИК да бъдат заличени или да бъдат актуализирани избирателните списъци. Според мен това беше една грешка. Изчисляваше се на една по-висока база процентът, който практически е неверен. Избирателите са може би с 20 хил. по-малко от тези, които бяха подадени по избирателни списъци. Това не беше протестирано. На второ място, в официалните медии и ежедневници, които излизат във Велико Търново, като в-к "Борба", в-к "Добро утро", оказа се, че тези вестници отказаха на нашия кандидат да публикуват материали като поставиха едни много високи и неприемливи цени от 40 хил. лв. на страница и в същото време вървяха материали за двамата основни кандидати. Тъй като се оказа, че съпругата на Веселин Георгиев работи във вестника, а оттатък, другият вестник беше на БСП и тия неща също не бяха протестирани пред Централната избирателна комисия. Но за мен голямата грешка в тактиката на воденето на предизборната кампания дойде оттам, че ние не се преборихме с нашите съюзници във В. Търново да сменим марката. За мен отново бяхме натикани под името "центристка коалиция" с осем или девет партии. и това накара хората или по-скоро ги върна към асоциации от 91-ва година. Според мен по-правилно беше издигане и поставяне на марка "демократична алтернатива — Велико Търново" , която да се защитава за едни следващи парламентарни и местни избори. По този начин ние се върнахме и в съзнанието на хората към онова, което беше в '91-ва година, макар че ситуацията съвсем не е такава сега, през юли '94-та година. И смятам, че и навсякъде, във всички медии се акцентира върху центристка коалиция, можеше да бъде всякаква, за мен обаче тя не беше центристка, по този въпрос може да спорим и може да говорим. След приключване на изборите оня ден, в четвъртък, г-н Серафимов организира поредна среща на предизборния щаб, участваха всички онези, които дадоха от себе си всичко онова, което направиха в изборите, направи се една оценка и пожеланието на всички онези местни лидери и представители на политическите партии във В. Търново, което те ни поръчаха да предадем тук, на вас, е: "Ние се събрахме и работихме добре. Нека отсега нататък да не се разделяме. И кажете на ръководствата в София, че независимо какви стъпки те ще предприемат, ние ще останем заедно в следващите избори." Г-н Костов и г-н Христов могат да потвърдят тези думи или да ги отхвърлят, тъй като и те бяха на тази последна среща с кандидата Емануил Серафимов, в четвъртък. Това е в основни линии, разбира се, има и много други неща, по които може да се обсъжда.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Имате думата за въпроси и мнения. Само като допълнение към казаното от Николай — ние настоявахме тази коалиция, която издига кандидатурата на инж. Серафимов, да бъде именувана, да има знак. Обосновавахме се с това, че предизборната кампания в Търново ще ни даде възможност да изпробваме една марка и да започнем да я налагаме, за да бъде удобна в едни бъдещи предсрочни избори. Това не беше прието от останалите партии, които подкрепят Серафимов, тук ми подсказват – дори и от местните организации на другите партии. По отношение на нашето желание да работим съвместно в широка коалиция, ние го заявихме многократно, неслучайно хора оттук, от централата на партията, бяха непрекъснато почти във В. Търново, или поне през цялото време, когато е имало значимо напрежение в работата. Ние бяхме за това да има широка коалиция, тази широка коалиция да работи, искахме опита от Търново да бъде пренесен в Сандански. За съжаление, пак не срещнахме разбиране. Между другото, ние се отказахме от собствения си кандидат в Сандански и там оставихме ГОР и Зелените да се състезават помежду си. Като за нас това са смехотворни неща, но ще стане дума по-нататък за тях. Имате думата за въпроси, изказвания, аз си запазвам правото на едно изказване.

 

ХРИСТО ГРОЗЕВ:

Действително, изборите в Търново бяха, така да се каже, един сериозен опит за нашите организации, крито са участвали в тези избори в Търново. Независимо от всичко, на мен ми се струва, че не трябва да се заблуждаваме. От общия брой гласували или от тези, които е трябвало да гласуват, това е 80 хил. човека, да ги приемем даже за 75 хил. човека — това показва, че БСП набира 17%, СДС 14%, а центърът 2.5 %. Тези резултати по принцип съответстват на изследванията на НЦИОМ. Или широката коалиция, дали ще го наречем център или широка коалиция, това е без значение. Аз бих се върнал на начина на провеждането на изборите и ми се струва, че начинът, по който са проведени изборите, начинът, по който е издигната кандидатурата са грешките и тук показва все още някои от нашите заблуди. Много внимателно четох интервюто на Емануил Серафимов в "Свободен народ". Наблюдавах го и два-три пъти. За мен той, не искам да критикувам личността, също така знам, че той е бил кмет по време на временните управи в Търново. Именно тук, според мен, това е личност, която не би трябвало да бъде подкрепена. Като кмет във временните управи той по принцип е бил париран да взема някакви решения и е имал едно лошо наслоение сред населението. За да можеш в момента на тези избори, без предварителна подготовка да преобърнеш нещата, ми се струва твърде трудно. Освен това, провеждането на старата форма на изборите, изборите 1990 и 1991 г., на базата на емоциите, чрез събирания, за мен това е също остаряла форма. И оттук изводите, които аз бих направил, даже трябва да ви кажа, че ние сме ги обсъждали няколко пъти в клуба в Русе. Според нас евентуалният кандидат трябва да се налага много повече време. Трябва да се използва времето до изборите. Този човек трябва да влезе в мозъка на хората. Трябва да влезе със своите предложения, но те да бъдат изключително прагматични. Това, което той може да направи, а не да се обещават неща, които не са в рамките на мандата да се направи. И оттук считаме, даже това нещо сме го написали в становището на клуба по въпросите за коалиционните партньори, че ние, без да се страхуваме от евентуални атаки, там, където е възможно, по места да се започне да се издигат кандидати за кметове и водачи на общински листи. По този начин, появявайки се пред местни масмедии, тези хора ще започнат да трупат имидж. Естествено възниква въпросът, че ние ще покажем на нашите опоненти, кои са хората и те ще бъдат подложени на …. и ще покажат на хората, че заслужават мястото, за което в евентуалните избори ще претендират. И съжалявам, че ще отпадне точката за, става въпрос за предизборната организация на партия Либерали. На мен ми се струва, че сега е моментът да се говори за тази предизборна организация на партията. Струва ми се, че към отделните клубове трябва да бъдат изградени отдели за информация и анализ. Ако имаме възможност, става въпрос за финансова възможност, да се подпомагат тези отдели за информация и анализи. Това би дало възможност предварително ние да обработваме общественото мнение. Определени имена трябва да се наслагват в хората, които биха гласували след време. Това е моето становище.

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

Докато Петко Симеонов дава интервю, аз ще си позволя да давам думата. Други колеги за изказвания и въпроси по изборите във Велико Търново?

Аз искам да споделя нещо, което там ми направи впечатление. Що се отнася до това, има ли твърд електорат и доколко го има и кой как разполага и работи с него: първото нещо, което много отчетливо ми направи впечатление е, че БСП може да се реформира в ръководството си горе, обаче по населените места организациите са си същите чугуни, които си бяха до 1989 г. Никаква разлика няма. Влизаш в избирателната секция и там има една бабичка със стоманен поглед и гледа кой влиза и гласува, кой не гласува, направо потресаващо. Това е… Докарваха ги на десетки в с. Дебелец. Като виждат, че изостават с темповете, понеже те следят как намаляват купчинките на съответните кандидати и като видят, че изостават, прехвърчат с две-три коли до съответната нива и ги докарват десет човека. И намалее купчинката на Петко Георгиев, кандидатът, подкрепян от БСП. Това е едното нещо. Но аз мисля, че те, в тези избори, при това нежелание на хората да гласуват, мобилизираха почти до максимум електората си. Става въпрос и за СДС, и за БСП. Направи впечатление и нещо друго – в селата секциите са от около 700 — 800 човека. Гласуват между двеста и триста. От тези двеста — триста има едни двадесет, които са за нашия кандидат, за широката коалиция. Тези двадесет първия път си бяха двадесет, втория път пак бяха двадесет. Това говоря за селата, за селските секции. Оказва се, че ние имаме твърд електорат. Вчера разглеждах, от Централния статистически институт взехме разпределението по социален статус на населението на Великотърновска община. Оказва се, че в населено място имаме наистина между петнадесет и двадесет човека, в професиите, които изискват по-висока степен на интелигентност, това са учителите… Очевидно е, че тези, които гласуват — двадесет човека — те няма кои други да са. Значи това е първият извод.

Вторият — в градските секции в Търново не беше така, аз не знам дали е направило впечатление на Косьо, на Христо и на колегите, там ни падат гласовете, там ни падат почти наполовина. Там в секциите са почти една трета към една трета, към една трета имаше разпределение на резултатите. Т.е. по 50 — 60 човека гласуват за Серафимов, П. Георгиев, Веселин Георгиев — това са на трите основни сили кандидатите. На втория тур нашите падат, защото виждат, че не може да спечели нашият кандидат сумарно, те вече не отиват да гласуват. И още едно нещо, което впечатлява, е, че това са бабини деветини, дето ще призовава Мозер нейните хора да гласуват за СДС. Имаше ги на две места — в с. Ресен и в с. Присово. В Присово гласуват 60 човека на първия тур за земеделците, а на втория тур трябва да очакваш резултатите на В. Георгиев да се вдигнат с 60 гласа. Няма нищо такова, вдигат се на Васил Бенчев с двадесет, което е направо учудващо. Васил Бенчев изведнъж се оказва подкрепен, той няма откъде другаде да бъде подкрепен, защото ако погледнете таблиците от първия тур, ще видите, че той имаше много малко гласове. Изведнъж на втория тур, когато се отказа земеделецът, на него му се вдигат гласовете и на нашия човек относително се вдигат. Което показва, че приказките, че земеделците щели да гласуват за СДС, не хващат дикиш. Мозер може да си говори каквото си иска, нейните хора правят нещо съвсем различно. Същото се отнася и за електората на Жорж Ганчев, който след яростния призив да се гласува за СДС, от тези, които гласуваха изобщо – гласуваха за БСП, а повечето не гласуваха. Но той имаше около 600 гласа общо. Това са впечатленията общо.

А иначе по организацията бих могъл да говоря, ние сме споделяли с колегите доста неща.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Аз трябваше да изляза за малко, ще използвам правото, че съм на микрофона и аз ще се изкажа. Става ли?

 

ХРИСТО ГРОЗЕВ:

Аз се извинявам, че вземам за втори път думата, но искам да направя само едно допълнение. След изборите във В. Търново — понеделник, вторник, сряда и четвъртък, нарочно обиколих бившия Русенски окръг и се срещах с много наши симпатизанти и, вих казал, опоненти. Това, което Ви го казвам, за мен е факт. Хората не ги интересува дали това е широка коалиция, дали тази коалиция се казва центристка или не знам каква си. Те казват: "Ние искаме кандидата да го познаваме. Ако този кандидат на нас ни хареса, ние ще гласуваме за него. Обаче ако нямате такива кандидати, с чиста съвест ние ще гласуваме за БСП. Дори тук, Еленко, бих казал и за Мозер, БЗНС — Мозер не се ползва с популярност в селата, даже самите хора казват: “Ние не можем да гласуваме за жена, която не знае разликата между ликвидационен съвет и поземлена комисия". А те най-внимателно я наблюдават по телевизията Мозер. Това са едни симптоми, които говорят много за нас. Това исках да кажа само като допълнение, като сведение да кажа. Мисля, че и другите имат наблюдения върху това напоследък — как биха реагирали хората.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Изборите във В. Търново бяха много необходими за нас. Те дойдоха, разбира се, непланирано от партията, но някак изпълниха една планова задача, за да видим къде стоим, какво можем, трябва ли да разчитаме на подкрепа от страна на българския избирател. Може би някой друг е споменал, но аз отново ще акцентирам върху този момент – на първия тур на изборите гласуваха за Е. Серафимов 11% и нещо, на втория тур гласуваха 8%, без една десета. Да отидат 8% да гласуват за Е. Серафимов, при положение, че е абсолютно ясно, че той не може да бъде избран, че той няма да бъде кмет, че каквото и да бъде развитието на изборния резултат, той не може да отиде на балотаж, няма никакъв, никакъв шанс, но те отиват и гласуват. Това не е просто протестен вот, протестен вот против СДС и БСП, това е позитивен вот, това е твърдо искане да се наложи друга политическа сила. И, ако има нещо знаменателно в тези избори, знаменателното е това, че употребявам тази дума, политическият център има твърд електорат, преди да се е оформил той самия като единна организация, като единна структура. В изборите пролича и друго нещо — липса на резерв в СДС. СДС нямат никакъв резерв. Това по един човек в секция или двама, по неколцина да изкарват допълнително, по неколцина, при цялата сила на поставения проблем — “ако вие не гласувате за нашия кандидат, комунистите ще управляват" — те по-силен аргумент от това нямат, резервът е никакъв. Няма резерв. БСП се оказа, че има по-голям резерв от тях. И ако ние се обединим, ние просто можем да разчитаме на нещо сериозно. Ако ние проведем една масирана кампания, тази масирана кампания може да надхвърли далеч десетте процента. Още повече, че (говоря за парламентарни избори) при парламентарни избори изобщо не стои въпросът за петдесетте процента от гласовете, както е при мажоритарните избори. При парламентарните избори един глас отгоре – ами много хубаво, щом са над четирите процента, а е категорично над четирите процента. Следователно много от тези, които не гласуваха, ще отидат да гласуват и ще гласуват за нас. Ако ние разбираме своята отговорност пред страната, ние сме в състояние при една достатъчно активна кампания просто да бъдем основната, главната политическа сила на България и това да стане след няколко месеца. Разбира се, нещата не са толкова прости. Преди малко споменах за изборите в Сандански. ГОР издигнаха кандидат, ЗП издигнаха кандидат. На нашето много настойчиво предложение да има един кандидат и като знак на добра воля ние оттегляме нашия кандидат — изобщо никакъв ефект. Те тръгнаха напред, за да доказват себе си. И искаха да бъдат подкрепени неоткрито. Какви са двата аргумента на партиите от центъра, когато се противопоставят на изграждането на широката коалиция?!Първият аргумент е това, че ако се създаде една хлабава коалиция, не достатъчно стройна и дисциплинирана, то тази коалиция бързо се износва. Пример — БДЦ, Съветът за сътрудничество. Вторият им аргумент е, че ако се създаде силна, тя започва да мачка партиите, изземва функциите и те увисват. Двата аргумента са сериозни и те не могат да бъдат отминати ей така. Нашият аргумент да настояваме за правенето на широка коалиция е свързан със срокове, които трябва да бъдат спазени, за да има успех в едни избори. Бетонът зрее 28 дни, така са ми казвали. По-рано не става. Не може да отидеш по-рано и да започнеш да градиш. Коалицията също зрее определен период от време. Не можеш да направиш коалиция и на другия ден да участваш в изборите и хората да знаят, че си ти, че си отделен, че си претендент за нещо. Вече сигурно съм ви досадил с тези примери, дето ме спират хора по пазарите и питат, вие защо не се разберете в СДС, на този Филип му кажете еди-какво си. Какво има аз доказвам на Филип, но за тях аз съм от СДС. Как стана сега на изборите във Велико Търново, знаете ли какви протоколи пристигаха? Протоколи от медията изпратени. Отгоре на протокола пише СДС — център. Протоколът, който идва в избирателния щаб на Серафимов. Колко време е нужно, за да се разбере, че нещо го има. Това, човекът трябва да чуе нещо около двайсетина пъти, за да го запомни. Около двайсетина пъти да го прочете и около двайсетина пъти да го види. Така, като образ. Кога ще се разположи това в двата месеца, още повече, че там става въпрос за нещо друго. Знаете, ние тези аргументи всичките сме ги обсъждали многократно и ние сме настоявали за създаване на коалиция поради технологични причини. Ние се изправяме пред такъв проблем — останалите партии от центъра имат своите разумни и силни доводи. Заедно с това и ние имаме своя разумен и силен довод. Изправяме се и започваме да дискутираме и аз непрекъснато повтарям едно и също, едно и също, едно и също…, така, както и пред вас съм го повтарял. Понякога се създава впечатлението, че някой от тези, с които човек говори, не е сам. За да не може да разбере за какво става дума и защо е необходимо да работим заедно, този човек очевидно вече има скрит мотив, когато се изчерпва мотива за страха от ново СДС, когато се изчерпва мотивът за страха от разпадащ се съюз. С описание на технологията може да се намери някаква организационна формула, която да тушира в някаква степен недостатъците на единия тип коалиция и на другия, меката и твърдата. Изчерпват се аргументите, нищо не ти се казва и казва "Абе, не сега”. Сега, поред кои са нашите евентуални партньори: КФ, имаме разговори с Николай Генчев. Вие знаете с КФ какви кандардисвания имахме още 1992 г. Ставало е дума за това, че още преди да се учреди, КФ дойде и взе нашите документи, ние бяхме клубове за демокрация, те смениха клубове за демокрация и написаха КФ. Те приеха нашите документи и ние нямаме, така да се каже, идейно различие. Мисълта на Генчев на времето беше да обедини интелигенцията, която не иска да отиде при СДС, но не иска да бъде и при БСП. Да обедини и след това да каже — хайде, ние подкрепяме СДС. Това, разбира се, стана, знаете как се развиха нещата. Сега с тях имаме постоянен диалог и обща договореност съвместно да работим. Споделяме едни и същи либерални ценности. Така че КФ смятаме за съюзник, с който винаги можем да направим широка коалиция. Само двете организации обаче не можем нищо да направим. След това е НСД, говоря за групата в парламента. С НСД поддържаме много сериозни контакти. Какъв е проблемът – той се състои от десет човека, колкото да запазят групата в парламента. Единият от тях е Янко Кожухаров, знаете случая с него, след това има трима, които са безпартийни и след това са 6, които представляват три партии, една, от които се е разцепила. И тук вече, аз не го казвам да влагам някаква ирония, а за да покажа колко е силен антагонизма и колко са силни противоречията. Ако те са туширани заради запазването на общата парламентарна група, те избиват навън, когато трябва да се тръгне да се прави нещо съвместно. С една групичка от тях ние поддържаме много добри контакти и се надявам да успеем в скоро време да подпишем общ документ. Третото е ЦНП. Той се води от нашия бивш съчлен, нашият бивш член на нашата организация — Луджев. С него сме се разбрали, според мен, още преди да започне да прави ЦНП. От наша страна му е било казано: "Добре, хайде направи някакъв опит да си начешеш крастата и да видиш, че тази работа така не става". От негова страна е казано, че каквото и да направи и както да го направи, след това ще бъде с нас. Нали има някаква такава обща договореност, но, разбира се, с Луджев трябва да има постоянен диалог, но трябва да бъдем много прецизни в разговорите, които водим и заедно с това да имаме гаранции за тези договорености. АСП – с тях имаме разбирателство. АСП от по-значимите организации, мисля, че това вече е по-значима организация и с тях имаме едно общо разбиране за това, че технологията изисква по-ранно обединение и те схващат това. Имаме разбиране за това, че трябва заедно да работим. В АСП има две крила – едното е социалдемократическо, а другото е либерално. Те затова се казват Алтернативна социаллиберална. Зависи от това, което крило надделява, те са склонни за един или съответно за друг вариант. С тях имаме една договореност за работа, още повече, че Николай Василев е бивш член на нашата партия. Сега ЗП – тук вече навлизам в политическата мистика. Категорично сме "за" съюз със зелените и сме им го казвали. Заедно с това от тяхна страна следват изказвания, изявления, позиции, които най-малкото предизвикват недоразумение. Например, ние платихме някъде около 200 млн. за изборите във Велико Търново, другите, които са дали пари, са БСДП и ГОР. Зелените не дадоха пари. Те казват — либералите на нас ни дължат и затова ние няма да дадем. Значи по най-смелите сметки, — ама да приемем, че всичко, което те говорят, е истина — ние дължим на зелените, при положение, че приемем, че всичко, което те говорят истина и от това, което ние говорим, нищо не е истина. Значи приемаме такъв вариант. Ние дължим на зелените, при такъв вариант, 26 хил. лева. Тези пари те ги искат. Ние им написахме писмо, но те как го правят, като навсякъде казват – либералите са много мръсни, там ни дължат едни пари, либералите са много мръсни и с тях коалиция не бива, защото ни дължат пари. Написахме им едно писмо и ги питахме — кажете сега да даваме ли пари във Велико Търново, или на вас да ги дадем и вие да ги дадете. Това, първи вариант. Втори вариант – да ви дадем парите, просто да ви ги дадем, пък вие правете с тях, каквото искате. Трети вариант – да не ви даваме парите, ние да ги дадем. Зелените изобщо не обсъдиха тези варианти, не ни отговориха и продължават. Ние им изпратихме едно писмо до избирателния клуб във Велико Търново, и до зелените, и до БСДП, в което се казва: ”От дадените от нас 200 хил. за кампанията във Велико Търново 26 хил. лева принадлежат на ЗП. С това те участват в изборите във Велико Търново. Изпратихме им това писмо и смятаме, че по този начин сме се издължили. Сега очакваме следващото тяхно изпълнение по повод пари. Нарочно ви разказвам това нещо, защото вие можете да чуете някъде, от някоя организация на ЗП, че им дължим пари, да знаете за какво става дума, при положение, че за всичко те са прави. Аз не искам да говоря за нашите претенции и няма да говоря за тях. Даже спряхме да претендираме. Със ЗП трябва да работим и ще работим, те имат ясна политическа ниша в съвременното демократично общество. Те са екологична партия, колкото и да бягат от екологичните си ангажименти към обществото, те трябва рано или късно да поемат и да ги изпълняват. ГОР — сега в Търново моето впечатление е, че общо взето добре, но сега ГОР има една странност в поведението си. В един момент те казваха, ние чакаме вас. Много приказки в този дух. Добре, ние им казахме, хайде, а те — а — а — а, чакайте сега тук, нали, хубаво да обмислим всичко и започнаха изведнъж, а преди това много натискаха, сега изведнъж се дръпнаха и започнаха да го дават началнически. В Търново аз казах някои неща, които има, там на регионалната среща с клубовете, казах някои неща, няма сега да ги повтарям. Изпълнени сме с надежда, че ще работим заедно. С БСДП имаме договореност още след изворите 1991 г. С бай Петър Дертлиев сме се разбрали за следното и аз съм ви го казвал многократно тук: "Бай Петре, ти правиш своята си социалдемократическа партия, ние ще правим нашата си либерална партия, така, започнат ли да се мержелеят избори, сме заедно“. Сега, като се срещнем, го подчертава, казва го, отново го казва, но всичко, в политиката няма категорични неща. Сега, кои са партиите, с които ще правим широка коалиция или работим за широка коалиция. Отново ги споменавам: КФ, НСД, ЦНП, АСП, ЗП, ГОР, БСДП. Тези 7 организации, към които имаме активност, напълно попадат в решението на националната ни конференция, преди това на национален съвет. Да работим за изграждане на широк фронт, на широка коалиция от партии, които ще предложат една нова демократична алтернатива за България. Казах ви какви са техните аргументи, да не го правим сега. При това положение ние трябва де се съобразим с логиката на евентуалните си партньори, ние не можем да им наложим нашата си логика, ние трябва да продължим да работим за широка коалиция.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

…Това, тази посока на поведение, търсене на работа за широка коалиция с тези партньори, които изброих, работа за изграждането на партията в тези направления – това са неща, които ние сме обсъждали и приели на Национална конференция. Смятате ли, че нещо трябва да бъде коригирано? Нещо трябва да бъде допълнено във връзка с развитието на политическата конюнктура в България през последните месеци? Въпросът ни е трябва ли нещо да допълним? Свърших. Има думата Георги.

 

ГЕОРГИ ГАНЕВ:

Г-н Симеонов, ако не сте пропуснали, бих припомнил ПНБ.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

ПНБ? Има ли други?

 

ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВ:

ПНБ, БПЛ и Стефан Николов…

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Аз ви моля /тук от секретариата ме помолиха/ да си включвате микрофоните, като говорите, за да може да се запише и да се направи стенограмата.

За ЛКС. ЛКС беше една проба. Пробвахме един вариант за тръгването на създаване на широка коалиция. Разговорът, дето го споменах одеве с Дертлиев, беше в тази посока /нали, договореността с Дертлиев/. Той обединява социалдемократите, ние се стремим да се обединят тия, които са либералстващи формации и след това включваме двете формации, двете групи в съюз. Оказа се обаче, че ЛКС не претърпя никакво развитие от времето, когато беше създаден. Това беше втората половина на септември, когато подписахме, документите на ЛКС. От втората половина на септември миналата година до пролетта на тази година нищо не беше направено. Абсолютно нищо. Включително не беше публикувана и Учредителната декларация. И тогава, след като се натрупа толкова много направено, ние казахме на колегите от ПНБ, тъй като КФ вече се беше разграничил от тях, ние им казахме: "Тази формула очевидно не работи. Дайте да търсим друга формула. С вас си оставаме съюзници. Няма да ви плюем, няма да ви ругаем, няма и такова намерение да го правим, но дайте …Вие правете, каквото знаете, ние ще търсим други варианти, за да постигнем наистина едно широко обединение." ЛКС, в този смисъл ние не сме го закривали, но имаме поставени условия. ГОР поставя условие категорично, твърдо, неотстъпно условие — никаква ПНБ, никакъв ЛКС. Срещу ЛКС и срещу Ст. Николов се съдържат нотки в изказванията на други. АСП държат за ЛКС и за съюза ни с ПНБ. Ние самите, при тези разговори винаги сме отстоявали връзките си с ПНБ. Винаги сме казвали: "Дайте все пак да не загърбваме тази партия и да търсим съюза с нея." Лошото е, че по един много непремерен начин на едно събрание Ст. Николов беше казал, че тяхната партия си е изпълнила задължението като чрез един фиктивен съюз /горе-долу такъв е смисълът на изказването/, който да попречи на създаването на широка коалиция…. ново ОФ и те си били изпълнили задачата.

А` кажете сега, как да работим и как да настояваме пред другите партийни ръководства за съюз с ПНБ. Много е трудно. Но аз съм склонен за това, ние да направим едни разговори с ПНБ и да си изясним тези неща какво означават. Ние сме ги предупредили, че ЛКС за нас повече не играе и да видим, можем ли нещо нататък да работим с тях, или не можем. Ще направим тези сондажи. Заповядай, Веско.

 

ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВ:

… за мен е и това, че … Всъщност аз разбирам от тебе нашата позиция. Но в часовите вестници, особено в "24 часа" постоянно се изтъпанва Стефан Николов и той е ЛКС. И аз като чета неговите изказвания, разбирам, че и аз съм ЛКС, и ние сме едно. Ето това нещо трябва да ти кажа, че ме смущава.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Предлагаш ли нещо, Веско?

 

ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВ:

То е редно да предложа, но цялата работа е, че едно публично скъсване и особено, свързано със скандал, е голяма глупост. Същевременно той не намира мярката, според мен, и нещата си идват на мястото.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

На 1 април ние извикахме ръководството на тяхната партия тук при нас. Седнахме и аз им казах на тях /присъстваха 4 — 5 души от нашето ИБ/: "С вас дотук. Ясно и определено ви казвам – дотук. Няма да правим скандал. Развеждаме се европейски, не по балкански. Няма да правим скандал. Тихо, кротко. Но вие го имайте пред вид. Заедно с това ние ще работим с вас и по-нататък." Те продължават и сега ми казват, че от три седмици били спрели пресконференции на ЛКС. ЛКС го няма от 1 април. Ще разговаряме с тях. Не бива, това е все пак политика, не са друг тип отношения. Ние с тях ще разговаряме тихо, кротко и ще искаме, ако може да използваме техните сили за конструктивна дейност, а те имат сили. Ще разговаряме с тях. Не бива пак да правим скандал. Заповядайте, Христо.

 

ХРИСТО ГРОЗЕВ:
Аз искам да прочета становището по тези проблеми на клуб Либерали в Русе. Мога ли да го направя?

 

…: Да. Да.

 

ХРИСТО ГРОЗЕВ:

Днес, 04.07.1994 г. беше проведено заседание на клуб Либерали — Русе. Разискван беше въпросът за създаване на широка коалиция на центристките партии. Стигнахме до заключение, че нашите интереси изискват създаване на либерален блок, който на по-късен етап, заедно със социалдемократическия блок да изгради една широка предизборна коалиция. Като членове на либералния блок ние виждаме ПНБ, АСП, ЦНП, НС "Демократична България", Сбор за демокрацията", КФ и ДП "Консервативен сговор”. Считаме, че е необходимо да се поддържат връзки с РДП и ДП и да се полагат усилия за тяхното присъединяване към либералния блок. Ние трябва да проявим като реален факт споразумението, подписано от … ГОР и ЗП, което фактически поставя основите на социалдемократическия блок. Предполагаме, че на по-късен етап към тях ще се присъедини … и АСО/н/. Независимо от резервите, които имаме към ГОР, ние сме длъжни да ги приемем като евентуални наши бъдещи коалиционни партньори. Считаме, че е необходимо да се поддържат връзки с ДПС и да се полагат усилия за сближаване на противниците ….. в либералния блок, което е една политическа реалност, която не може да бъде пренебрегната. Не очакваме нищо от опитите за взаимодействие с БЗНС. Бихме поставили едно условие при отношенията с останалите партии и организации – да се търси диалог, да се ….. на страната с противоположно становище…..… нито една политическа сила, гравитираща около центъра. Независимо от развитието на страната на национално равнище, тук, в региона ние имаме политическо споразумение за съвместни действия от 1993 г. с АСП, БСДП, ЗП, ПК "Екогласност" и ПНБ. Широка предизборна коалиция следва да се обяви, когато стане ясно, че ще има избори. Дотогава трябва да работим за либералния блок и да афишираме връзките си с други организации там, където се постигне съгласие. Необходимо е да изгладим отношенията си с ПНБ и останалите партньори от ЛКС. Преди всичко, нашите усилия трябва да бъдат насочени към засилване на нашата партия. Където е възможно, да се пристъпи към изграждането на вертикални структури. Според нас е време вече в отделни региони да започнем да издигаме наши кандидати за водачи за листите за общинските съветници и кметове, да бъдат представени на местни масмедии и да започнем изграждането на техния имидж. Независимо от ударите, на които ще бъдат подложени от нашите опоненти, ние считаме, че по този начин ще демонстрираме сила и политическа воля за извеждане на страната от политико-икономическия колапс, в който се намира. Това становище е взето с консенсус от всички присъстващи на обсъждането. Благодаря ви.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Христо, ние го чухме, благодаря ти. Някакво предложение правиш ли по повод на това, или ни съобщаваш за сведение?

 

ХРИСТО ГРОЗЕВ:

Предложенията са ясно от становищата. Ние считаме, първо, кои ще са нашите евентуални коалиционни партньори. Дори ги изреждаме… Предложенията са, първо,…и там, където има възможност, да започнем действително изграждане на вертикални структури. Това може да започнем от отделните региони, да се засили към окръжни структури, към областни структури. Второ, пак там, където е възможно, където се прецени, че е възможно, да започне издигането на кандидати. На местни нива също да започне поддържане на връзки с новите евентуални партньори, нашите коалиционни партньори. И това са всичкото предложения.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Да, разбрах. Илия, а след това — Михаил.

 

ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ:

Аз имам един въпрос към Христо. Той каза, че има определени резерви …..организациите, независимо от резервите към ГОР, ние трябва да ги приемем като коалиционен партньор в една широка коалиция. Коя е причината, Христо? Не за резервите, а затова, че трябва да ги приемем.

 

ХРИСТО ГРОЗЕВ:

Ами това е становището на маса от хората, трябва да ви кажа. И тук пак ще се върна към нещо, което мисля, че го спомена. Факт е, че България е разпределена на икономически зони на влияние. Това е един факт. Съответните хора, които демонстрират това влияние в отделните региони, са членове на ГОР. Обаче, това са хора, които по една или друга причина осигуряват работни места. Трябва да ви кажа, че например в Русе все повече набира популярност Барбуков. Барбуков има определено влияние в Ценовската и Боровската община. Същевременно, разбрах, че Барбуков е и член на ГОР, но хората са благосклонно настроени към него. Вече това са факти, които ние сме длъжни да приемем.

 

ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ:

Аз участвах във воденето на преговорите от страна на БПЛ с коалиционните партньори, които посочи г-н Петко Симеонов. Едва ли има от нас човек, който да не е за такава широка коалиция. Всички сме за това. Всички откриваме и другия важен момент, но не акцентираме в достатъчна степен на него. Това е, че в момента няма ли ясно очертала се предизборна ситуация /особено в момента …. заради напрежението/ и ние, работейки за широката коалиция, сме длъжни да акцентуваме върху собствената си организация. Струва ми се, че моментът е изключително благоприятен. Аз и друг път съм го казвал, няма натиск върху нашите членове по места. ИБ, смея да твърдя, че работи нормално. Доказахме вече, че сме за такава центристка коалиция. Никой не е тичал и никой не е свършил толкова работа, колкото свършиха представителите на БПЛ във Велико Търново. Но да сме реалисти и затова се обърнах с въпроса за ГОР. ГОР от какво стъпало тръгнаха? Отцепиха се от БСП. Това не е много положително стъпало, но те тръгнаха много усилено да изграждат собствената си организация и продължават още в тази насока. Погледнете. Подписаха споразумение със ЗП и със социалдемократите. Бяхме в Сандански на преговорите. Те казват: "Ние не сме подписали предизборна коалиция с тези организации, ние ще увеличаваме собствената си организация."

Зелените не отстъпиха, ГОР не отстъпи. Те излизат на политическия пазар и ние трябва да правим това – работим за широката коалиция, но работим за партията си. … на СДС, направихме СДС и изпаднахме от СДС. Само исках да акцентувам.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Има думата Михаил Шишков.

 

МИХАИЛ ШИШКОВ:

Напълно съм съгласен с колегата Джамбазов. Особено от гледна точка на какво е мястото, бих казал, на едно агресивно поведение по отношение на нашите потенциални партньори. Ние трябва да ги натискаме, а не да се молим постоянно. Вече сме заявили какво искаме. Но все пак искам да се върна с някои нюанси по ситуацията във В. Търново. Първо, когато отидохме с г-н Божков и Светлана Шаренкова, ние заварихме вече разлепените плакати на Васил Бенчев…. ситуация – или да си тръгнем от В. Търново, или да направим нещо общо. Друго, което заварихме – заварихме липса на /думата "центризъм" не я споделям, употребявам я като работно понятие/, заварихме липса на всякаква … работа при издигане на центристки кандидат. Лично ние направихме срещата с ГОР и с БСДП, за да убедим Емануил Серафимов, че ще бъде подкрепен и да излезе като кандидат. Той беше се отписал. Това първо. Второ. Ако наистина бяхме тръгнали, оставяйки Васил Бенчев, бъдете сигурни, че вариантът "Сандански", където и аз бях на преговорите, щеше да се отработи още във В. Търново — ГОР, В. Бенчев, някакъв земеделец и т.н. Т.е., така мечтаният – казах – работно "център" – нямаше да го има. И трябваше да се играе … Ние също имахме подходящи хора. Нима Косьо или Христо не са подходящи? Защото те излишно казаха в анализа, че … от скромност, че ние нямахме готови хора във В. Търново. Нима те не са готови хора? Но другото, което е – ако ние си бяхме тръгнали, щеше да има работа на БСП с останалите 8 организации за подкрепа за кандидата на БСП и някъде щеше да се извърши. В анализа не е споменато, тъй като може би вие тогава една такава нелоялна на пръв поглед самооценка, но нашите структури там – Лясковец, Търново, положиха голям по количество труд и аз не бих казал, че е бил безсмислен. На практика, БПЛ във В. Търново влезе в избори. Ние показахме, че във В. Търново имаме почти изградени структури за многомандатен район. Казвам “почти”, тъй като още не сме напълно готови. Но ето в този регион ние направихме трайно присъствие, освен тичането по избори. На нас изборите ни помогнаха да се идентифицираме пак с някои … прояви: панихидата по случай 99 г. от смъртта на Стамболов, Светото кръщение на децата в Лясковския манастир и някои други прояви. Друго – оказа се, че няма психологически причини ние да не можем да работим по места с нашите партньори. Това е един също голям избор. И това, което го каза Николай Кожухаров /съжалявам, че го няма/, е вярно – хората искат и настояват към техните ръководства да се вразумят. Последно – може и да е прав Христо, както каза, че това е наистина … коалиция – 9 партии се събраха, определиха си един кандидат, нямаше етикет, нямаше обединяващо име, но 11,5% да излязат, както го каза одеве Еленко Божков и Петко Симеонов – да излязат, да отидат, да се облекат, да се изкъпят, да гласуват за кауза, която няма да спечели – това показва, че вече има хора, които започват да мислят. Друг е въпросът вече на дискусията дали ще говорим за широка или неширока коалиция.

Лично моето мнение е да бъдем вдясно, но от гледна точка на изборите трябва да се обединяваме с левоцентристите. Аз свърших. Колкото до дискусията по същество, по-нататък ще взема думата. Благодаря.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Кольо, сега ще ти дам думата, като искам да ви предложа, още отсега да го имате пред вид – нашата дискусия по този кръг от въпроси ще завърши с предложение за две решения. Те са кратки.

Националният съвет дава висока оценка на клубовете от В. Търново, Лясковец и Горна Оряховица за работата им по времето на кметските избори на 12 юни. Това е първото.
Второто. Националният съвет на БПЛ одобрява дейността на председателя и ИБ по изграждане на широка коалиция за кметските извори във В. Търново и евентуалните предсрочни парламентарни извори.

Това са двете предложения за решения на НС. Има думата Никола Папазов.

 

НИКОЛА ПАПАЗОВ:
Ще се опитам най-напред с някои странични мнения около това, което стана в Търново, обобщения и мисля, че досега не бяха казани пряко. За нас, колегите, с които работим в Пловдив, Търново е един чудесен експеримент във връзка с евентуална поправка в Закона за изборите с цел и посока мажоритарни елементи и ако това ….. нашето безпокойство или спокойствие от позиция на партията е, че мажоритарните елементи ще …. с 50%, в един бъдещ избирателен закон. Защо? Техниката, която беше предложена за недостигане, а това беше изключително търсена и от двете сили техника за недостигане на 50% от гласувалите, дава възможност за следващата … в закона и непроменяне на приетата и от СДС, и от БСП техника, която съществува и сега в закона. Значи, вие не събирате 50% и отивате не на балотаж от първите двама, а отивате на нов насрочен избор, в който играят всички. Непонятното за демократичния сектор е това, че по този начин се запазват илюзиите, че кандидати на различни формации могат да отиграят на базата на някакво хипотетично …. на гласове. Ефектът беше видян: отново четири кандидатури вместо две, за да играят една срещу една като нормален завършек на един мажоритарен избор. Този ефект, ако е вкаран в един закон за изборите с повече от 50%, означава гарантиране на сключване на широка коалиция в центристкото пространство. От друга страна това е добър… Ами вижте, когато вие имате възможност да правите местни коалиции, различни от онова, което е направено като коалиция в страната и когато законът ви дава възможност 75% да гласувате за човек, а не за политическа коалиция, много по-лесно се прави по места коалицията за човек. Това е във връзка със 75-те %, но когато вие не достигнете 50% на първия тур, това лесно се оказва едно чудесно пожелание, защото на насрочения нов избор, на който участват всички възможни кандидати, които са регистрирани, а няма балотаж след него, печели онзи, който вземе най-много от всички гласове. Т.е., първият може да спечели 10 гласа, вторият — 9 гласа, третият — 6 гласа и първият с 10 гласа става, независимо дали това е парламентарен избор за парламент, мажоритарен или е избор за кмет. Техниката е една и съща. Лошото на тази техника е, че се блокират усилията на /ще употребя дума, която … зелена посока/, според мен се разчита на поведението на …, което съществува в част от формациите в центъра.

Освен това, много силно впечатление на мен ми направи декларативното поднасяне на информация след изворите във В. Търново за това как съществува … БСДП, ГОР, ЗП, но не съществува другото. Безпокойствата ми в тази посока са свързани и с може би незабележимите като обща тенденция много остри и твърди съществени като материална основа преки атаки срещу президента, първата, от които беше от телевизионния екран от Дертлиев преди около месец, когато той напомни, че за … това, което става в страната и в икономиката е на първо място президент …, връщайки в парламента закона за сметната палата, а вчера в "Отзвук" отново представители на един бъдещ участник в този съюз, каквито биха били ПК "Екогласност", отново отвори тази тема. Безпокоя се, че в един конкретен "предизборен период, а съм съгласен, че такъв в България няма в момента и едва ли, както се развиват нещата, преди октомври '95 ще има такъв предизборен период, тези нападки и конкретната тактика и заблуда срещу личността на Желев ще засили. Това е още едно нещо, според мен, което не би позволило правенето на широка коалиция. Нека да не бъда възприеман като противник на коалицията …. и ще работя за тази коалиция, но се опитвам да разсъждавам трезво. Точно така трезво, както преди два месеца и половина …. не може да има около датите 13 ноември и 5 ноември, а наши приятели се опитаха да ме убедят, че …. Това не стана и няма да стане. Просто, защото логиката на нещата… А интересът при всички случаи, личният интерес, се определя при такива ситуации. Това около експеримента, проведен в Търново. Не на последно място искам да забележите това, че комунистите издигаха свой кандидат, … се отказаха от него. В един момент всички кандидати в Търново бяха с бяла бюлетина…. Кой беше с червена бюлетина? .. Независим, независим кандидат… Около тези три неща от изборите в Търново моите очаквания са голям процент мажоритарен момент в бъдещия …, който ще обсъжда в парламента за избори и евентуално, в зависимост от това, което ще се получи в Сандански, нека не забравяме, че в предварително … са кметовете на Бургас и Стара Загора, където също ще има този вариант. Аз даже споделих с г-н Симеонов, че ако навсякъде започне тази процедура за съдебно отстраняване на кметовете, ще се завърти другата процедура ….. големите градове над 100 000 души. ….. за да има някаква информация преди правене на изборния закон. Толкова с онова, което стана за експеримента в Търново.

Сега за нашите взаимоотношения. Аз мисля, че по повод онова, за което сме обвързани с някакъв документ, каквото е ЛКС, необходимо е или да се направи разговор, което ще бъде едно много тежко събиране между националните формации, или да се, как да кажа, във вътрешнопартиен план да се замрази възможността да не стане някоя глупост, от тези, които са направени …. срещу ЛКС. Просто да се замрази, защото ако забелязвате и ако се четат редовно пресконференциите, нашите колеги ...... ние работим за консервативно — либерална коалиция … Що се отнася до противоречията, а то е ясно, че става дума за проблема със Стефан Николов и ПНБ. Когато оставим ГОР срещу ПНБ, нека да не забравяме, че в края на краищата, лично мнение, което не казвам, че е нещо лошо. ГОР и ПНБ са изразители на едно и също нещо. Вярвам, че се разбираме прекрасно, но това не е … като цяло, а в две различни форми на реализация. И не бих дал съвет в момента нито да тръгнем срещу ГОР като една бързо … формация, осигурена с огромно количество пари, нито срещу ПНБ като един наш коалиционен партньор от миналото, за момента, с който сме леко…./край на А стр./…Аз не виждам коалиция с пряко наше участие, преди да са се оформили ляво — и десноцентристки варианти, защото от по-раншните ни отношения със ЗП, дори само, според мен, биха спрели нашето влизане в съюза ЗП — ГОР — БСДП. Още повече, че като става дума за парламентарни извори, не би трябвало да забравяме, че тези парламентарни избори ще бъдат търгувани с цената на бъдещи избори за президент, датата, на които е една година след 4 — годишния мандат /те просто са 5-годишни/, а нека да не забравяме и че съществуват доста възможности новия избран парламент при предварителна уговорка да промени този мандат. Това също е много възможно. Още повече, че процедура за промяна на пълномощията на президента е открита. В тази посока, според нас интересите на тази формация от левоцентристкото пространство, която според мен ще бъде попълнена с ПК "Екогласност", АСО/н/, а е възможно в определен момент, на базата на реалностите, интересите на АСП да проговорят за социалдемократически план и те също да се включат там, ако няма реално събиране в либералното пространство. Този вариант на мен ми се вижда малко труден за реализация днес, а вариантът КФ — ЦНП — АСП, както повечето колеги, предполагам са наясно, зависи от разрешаването на проблемите, за съжаление в икономическата сфера, между ЦНП и АСП. Добрият вариант и моето становище е да се работи не за широка центристка коалиция, първо, защото центризмът не обслужва нашата партия и второ, защото партията изчезва в такъв центристки вариант, а да се работи за коалиция в либерално — консервативното пространство. Ако има съмнение, че с това … , нека да бъде за либералното пространство или за дясното пространство, но при всички случаи нашето място е там. А и мисля, че когато се водят разговори, свързани с извори '95 година, не на последно място, според мен, ИБ би трябвало да води разговори за окрупняване в обща политическа формация. … не СДС, защото СДС унищожи партиите, а събиране на формация. А това събиране като не е в СДС, остава единственият вариант — сливане на партиите, създаването на мощна, подсигурена с финанси, подсигурена с медийно присъствие, подсигурена с …, за което г-н Симеонов е много прав, че там е мястото ни, там трябва да се работи. Формация. Но да се чака създаването на широка коалиция, мисля, че с всеки изминал ден нататък интересите стават все по-противоположни, още повече, че ние, доколкото поне имам информация, имаме едни чудесни отношения в личностен и в политически момент … с президента и с хора от президентската институция, което смятам, ще бъде още една спирка при продължаващия парламентарен живот в страната. Затова "да" на първото предложение на г-н Симеонов /това е мое мнение/ за отличната оценка за работата на нашите колеги от Търново, но много внимателно, когато става дума за широка коалиция. Широка коалиция има две пробни – една известна преди 10-ти — ОФ, втора известна след 10-ти — СДС. И двете не даваха, според мен поне, електорална възможност за нов образ, различен от тези две понятия. Спасението за мен е на базата на тези формации, които съществуваха, с цената на взаимни компромиси за събиране в единни организации с хората от дясното пространство. Благодаря ви.

 

ИВАН ГЕНЕВ:

Това, което искам да кажа, е не само мое мнение, но и мнението на клуба, тъй като ние сме един от клубовете, които не пратиха, така да се каже, отговор на писмото, което бяхме получили, за евентуалните коалиционни партньори.

Сега, що се отнася до ПНБ, нашето мнение е, че само от пресата, която следим и от това, което прави в Кърджали, определено тази партия не с нас. Мнението ни е, тъй като постоянно се плюе по наш адрес и другото, което е, доста сериозни контакти, поне в Кърджали, има ПНБ с ОПТ, а ОПТ, знаем, че в момента е с БСП.

Що се отнася до евентуалните /поне г-н Симеонов, които каза/ коалиционни партньори, с които ние можем да играем, поне на нас ни се иска тези партии да бъдат един резервен вариант. Ще кажа какъв е нашия вариант, тъй като това са главно партии, които са социалдемократически насочени. Много малко от тях, като вземем например АСП или ЦИП, са по-близки до нас, до либералната идея. Ако погледнем в същия план и в Кърджали, мога да кажа, че само съществува ЦИП и ГОР. Нито една дори от тези партии не играе, не мога да кажа, че са някаква сила. Особено след това, което се случи в Кърджали, може би въпреки всичко те са по-слаби и от нас. Аз се учудвам, че тук никой не обърна внимание на монархистите. Аз мисля, че почти във всички клубове има, може 2 — 3 да са, които са също така и монархисти. Аз поне в Кърджали водя контакти с тях – те нито са от СДС, нито са някъде другаде и мисля, че ние можем да направим някакъв опит, като имаме предвид, че и Тренчев даде един вариант, така да се каже, за някаква коалиция с партии, които са и със СДС, и извън СДС. Донякъде мисля, че това съвпада и с идеята на г-н Ал. Йорданов. И така като гледам, мисля, че ние можем да поработим и върху идеята на г-н Йорданов, и върху идеята на Тренчев, която беше дадена, тъй като поне РДП и ДП са, мисля, доста близо до нас. И що се отнася до евентуална коалиция като предизборна, определено ние не искаме да бъде предизборна, тъй като ако влезем в един бъдещ парламент с тези партии, с които желаем на този етап /става въпрос за варианта, който г-н Симеонов даде/, то определено ние се определяме като една социалдемократическа партия, а аз не мисля, че трябва да правим такава стъпка.

Друг е въпросът вече, каква ще бъде подкрепата на президента за една бъдеща коалиция, в която сме и ние. Мисля, че ние прекалено много използваме името на г-н Желев. Нека да направим нещо ние самички и той да ни похвали, отколкото ние да кажем: "Г-н Желев каза така и така”. Поне аз имам такова мнение. Това е.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Да, благодаря ти. Но за Желев ние вече много пъти сме разисквали и сме се разбрали. Не ни е необходим.


ИВАН ГЕНЕВ:

Съгласен съм, но ставаше въпрос, че сега имаше едно изказване на г-н Дертлиев или ваше беше: "Ние с г-н Желев говорихме и се разбрахме".

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:
Добре, други… Не виждам вдигнати ръце… А, Владимир Димитраков.


ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ:

Само едно напомняне. Да не забравяме нездравите сили в СДС, да поддържаме контакти с тях.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Поддържаме контакти и аз правя вече многократни изявления, публични изявления, които намират отражение в медиите, затова, че сме готови за съюзнически, партньорски отношения с демократи, радикалдемократи, ако те напуснат СДС. Така, сега предлагам да преминем към гласуване на решенията. Те не са някакви съдбовни.

1. "НС дава висока оценка на клубовете от В. Търново /имаме кворум/, Лясковец и Горна Оряховица за работата им по времето на кметските избори на 12 юни и 3 юли 1994 г."

/Значи, 30 секунди за влизане на кворума от кафенето./

И второто решение, за да не го чета след това:

2. "НС на БПЛ одобрява дейността на председателя и ИБ за изграждане на широка коалиция за кметските избори във В. Търново и евентуални предсрочни парламентарни избори."
Всички тези неща, които бяха казани тук, Никола Папазов дето ги каза, ние ги знаем. Те са нюансите, които няма как да ги включим в решения. Как да ги включим в решение, това там — така, пък … Това е много добре като формулировка, но ако го вземем като решение, ние си затваряме пътя към изграждането на широка коалиция, тъй като ние сами не можем да изградим либерална формация. Ако другите не са съгласни, как ще я направим? И ако другите казват: широка коалиция? АСП в течение на две седмици взе две решения, взаимоизключващи се. Първото беше да правим либерален блок, социалдемократически блок и те да сключат съюз между тях. Следващото решение беше широка коалиция. Ние, ако вземем с вас решение да направим либерален блок, а след това със социалдемократите сключим договор – това означава да прережем пътя, ако другите не са съгласни, ако другите направо вземат решение за широка коалиция. Нашето решение е гъвкаво – то ни дава възможност и за единия вариант, и за другия вариант.

Значи, за: "НС дава висока оценка на клубовете от В. Търново, Лясковец и Г. Оряховица за работата им по времето на кметските избори на 12 юни и 3 юли 1994 г." Които са съгласни с такава оценка, моля да гласуват с вдигане на ръка.

Гласуване:
"3а" – 34. Свалете си ръцете. "Въздържали се" – 1. "Против" — 0… С един "въздържал се" се приема.

Второто решение: "НС на БПЛ одобрява дейността на председателя и ИБ по изграждане на широка коалиция за кметските избори и евентуални предсрочни парламентарни избори".

Които са съгласни с това /понеже няма как да препотвърдим решенията си от предишни национални съвети и конференцията. Това е форма на препотвърждаване./, които са съгласни, моля да гласуват.

Гласуване:

"За" – 32. Свалете си ръцете. "Въздържали се" – 3. "Против" — 0.

Искам да благодаря и от ваше име, и от свое лично име на г-дата Константин Костов, Христо Христов и Милко Недялков за работата им по времето на кампанията във В. Търново, за всичко онова, което направиха и аз съм убеден, че това беше една много добра школа за великотърновския клуб. Убеден съм, че те си преброиха всъщност хората, на които могат да разчитат и имат основна заслуга за това, останалите партньори от центъра да коригират, да допълнят, да обогатят мнението си за БПЛ. Благодаря ви.

Вече работим два часа. 10 минути почивка.

 

ПОЧИВКА

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Моля, членовете на НС, които са "за" да си приемем дневния ред, като гласуват с вдигане на ръка – … Свалете си ръцете. "Против" – 0., "въздържали се" – 0.. Приема се единодушно.

Сега вървим към приемане на клубовете. Подготвени са документите на 20 и няколко клуба, но тук присъстват представители на 6 нови клуба и има други клубове, които са чрез посредник – координаторите ни. Това са 7 клуба чрез координаторите. Ние нямаме писано правило как се приемат, ние имаме само традиция на приемането – значи трябва техен представител. Има случаи, когато са били на 2 пъти представители и са отпадали, не са били приемани. Първо ще приемем тези, чиито представители присъстват тук. Започвам така, както са ми подредени:

1. с. Боримечково, общ. Лисичково, обл. Пловдивска и това е Пазарджишко, нали? Пазарджишко. На 8-ми юли, протоколът им е от вчера, 8-ми юли, 5-ма души са учредители. За председател е избрана Ветка Петрова Сглухкина, така ли? Правилно ли чета името? Така. Г-жа Сглухкина е родена в Боримечково. Там е завършила основното си образование. Средното си образование е завършила в Пазарджик. От 1967 г. работи като библиотекарка в читалище "Пробуда" в с. Боримечково. Била е организационен работник дълги години. Семейна е. Продължава да работи и участва във всички провеждащи се мероприятия в селището, общината и извън нея. Активно политическо лице.

Г-жо, можете ли да кажете нещо за хората, които са в клуба? Това са 5 човека. Какви са те? Виждам едно мюсюлманско име – Мустафа Махмудов.

 

ВЕТКА СГЛУХКИНА:

… населението е от цигански произход, турски, български и в селото ни хората са много инициативни. Просто нямаха тази… дори за първи път слушаха за създаването на тази партия Либерали и това показа, че ако има ваши доближени хора да ходят из селищата, има резултат.

Мустафа Махмудов – това е човек /може би да го познават в Пазарджик/ 30 години работил главно в счетоводството на "Сердика”, семейството му е интелигентно. Самият той дори даде инициативата и се събраха за учредяването. Съставът също е различен и като начало 5 човека, но предполагам, че може би ще се разрасне. Ами, може би зависи от мен. Аз в моята биография вече споменах – 11 години съм била комсомолски секретар, от 1968 г. съм била член на БКП, от 12 години живея в гр. Пазарджик. Семейството ми е от 4-ма човека. Моят съпруг беше 15 години ръководител участък в Боримечково, 12 години сме в Пазарджик към фирма “Каучук" /г-н Джамбазов е работил/. Дъщеря ми завърши медицински институт. Преди година и два месеца ми се случи голямо нещастие в семейството и може би това ми подейства да образувам този клуб. Изпратих сина си в казармата в Хасково и там умря на войнишкото легло при безотговорни и нелепи хора. И специално в Боримечково ги виждам такива и това ме накара някак си да променя нещата. И затова, че може би да дадем по-голяма гласност в общината, виждам какви неуредици има. Просто и за в бъдеще мисля, че ще организирам местното население за предстоящите избори не само за партия, но и за компетентната личност, която се избира, защото в момента в Боримечково се избра човек за кмет, който няма завършен 7-ми клас. Бил е шофьор. Три години пасе частните кози и го предложиха от партия БЗНС. Имаше агитация на циганското мнозинство, понеже преобладаваха там, може би сте чели и сега какво се получи за три години. Купи си сателитна антена, купи си фризер, продаде на хората фурната. От 20 години в селото няма питейна вода. От два извора ходят с километри, а селото е толкова инициативно, но просто нямаме личности. Какво да кажа? Много хубаво е някак си да има малко по-голямо разбиране и да се обърне внимание с вашите доближени към по-малките села, където са инициативни хората, но те трябва да контактуват, за да имат правилни разбирания. Какво да ви кажа друго? Ако имате въпроси?

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Да, точно така – има ли някакви въпроси към г-жа Сглухкина? Няма въпроси. Аз бих обърнал внимание върху много точната забележка на нашия нов председател затова, че ако отидем в селищата, на които не обръщат внимание и всички са ги загърбили, ние ще срещнем отзивчиви хора, хора, способни да вършат работа и заедно с това загрижени за своето селище, загрижени за държавата, хора, на които бихме могли да разчитаме в постигането на една значима национална цел, каквито цели си поставя и БПЛ.

Които са съгласни да утвърдим клуба в с. Боримечково, моля да гласуват с вдигане на ръка.

Гласуване:
"за" — 36
“против” — 0.
"въздържали се" – 0.

Честито на г-жа Сглухкина! Клубът в с. Боримечково е член на БПЛ.

Поред сега – това е клубът в Бяла Слатина. Тук ли е представителят на Бяла Слатина?… Да. Така. Клубът е учреден на 20 юни. За п-л е избран д-р Мария Иванова Пенкова. Така ли е? Вие ли сте д-р Пенкова? … Да. Д-р Пенкова е родена във Вардарски геран. Основното си образование е завършила в родното си село. Средното – в Бяла Слатина и висшето – в София, в Медицинска Академия. От 1981 г. живее и работи в Бяла Слатина в Държавния ветеринарно-санитарен контрол като началник на Районната инспекция. Семейна е. Има едно дете. Не е членувала в партийни организации преди 10-ти ноември. Симпатизирала е на синята коалиция, на СДС. /И ние сме симпатизирали на синята коалиция./ Д–р Пенкова, нещо да кажете за вашия клуб?

 

МАРИЯ ПЕНКОВА:

Нашият клуб е скоро организиран. Били сме само 5 човека. Очертава се да станем около 8 — 9 човека след известно време. Аз съм слабо политически активна. Надявам се да нарасне. Какво друго да кажа? Б. Слатина е селскостопански град. От членовете на клуба ни, които сега участват, има един президент на фирма, една пенсионерка и един безработен има дори, но … Какво още да кажа? Надяваме се да прокарваме линията на либералите в Бяла Слатина.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Има ли някакви въпроси към д-р Пенкова? Да, заповядай, Борисе.

 

БОРИС ИВАНОВ:

Кои са другите политически сили в Бяла Слатина и какво е тяхното състояние?

 

МАРИЯ ПЕНКОВА:

Други политически сили в Бяла Слатина, доколкото ми е известно, е СДС-то и БСП-то повече, БЗНС… просто не съм се интересувала. Казах, че бях слабо активна политически.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:
Вие оптимистка ли сте за либералите?


МАРИЯ ПЕНКОВА:
Ами не ги познавам още много добре. Нали отскоро сме станали членове. Да се надяваме.


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Така… Сега… Има ли други въпроси?… Няма.

Бяла Слатина, както и цяла Северозападна България, там, от Б. Слатина всъщност към Тимок – това е един район, който от десетилетия насам, традиционно е под силното влияние на БКП и сега на БСП. Затова никакви илюзии не бива да има…. Разбира се, има много селища нататък, чиито кметове са сини. Става дума, че основното влияние на политическите сили е така разпределено и поради тази причина смятам, че либералите биха могли да търсят по-голям успех в този район, отколкото в други райони затова, защото нетърпимостта към тях от левите групи на електората е по-слаба, отколкото към СДС и биха могли да бъдат приети. Но… да се надяваме, че всичко ще върви добре, а сега – които са съгласни, клубът на Бяла Слатина да го приемем за клуб на БПЛ, моля да гласуват с вдигане на ръка.

Гласуване:
"за" — 36
"против" – 0.
"въздържали се" – 0.
Д-р Пенкова, честито! Вашият клуб е член на партията и Вие за пръв път ставате партиен член.

 

/Край на 2-ра касета/
-----------------------------
3-та касета /ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА/
...........

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:
… Не виждам възражения… Веселин Панайотов… Какво, искаш думата ли?

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:
Не, аз го предлагам.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Еленко предлага В. Панайотов в комисията. В. Панайотов има опит в такава работа. Значи, комисията, която предлагаме, е:
1. Христо Грозев – п-л на комисията
2. Александър Станчев
3. Анелия Кирова
4 доц. Здравко Литовски
5 доц. Желка Генова
6. Веселин Панайотов
Има ли други предложения? … Няма.
Които са съгласни с тази комисия, моля да гласуват с вдигане на ръка.

Гласуване:

Комисията се приема единодушно.
Които са съгласни с тази процедура – комисията работи и на следващия НС докладва, обсъждаме и приемаме, моля да гласуват за тази процедура за работа по платформата.
Гласуване:
Предложението за работа по платформата се приема единодушно.
Свършихме с тази точка.
Започваме с точката "Освобождаване и утвърждаване на ръководители на отдели” – докладва Е. Божков. Давам думата на г-н Божков.

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

Аз ще бъда съвсем кратък. Предложението за освобождаване и назначаване на ръководители на отдели е съобразено с Устава на БПЛ, чл. 31, ал. 14, в която се казва, че “НС утвърждава организационната структура на служителите на секторите и функциите на партийния апарат".

Дами и господа,

Нашата структура е определена на един от предните национални съвети. Доста отдавна. Работи. Налага се обаче, хора напускат, идват други. Предложенията ми, съгласно пак Устава на БПЛ имам пълномощията да предлагам на НС ръководителите на отдели, давам пред вас следните предложения:
1. Да бъде освободен г-н Борислав Цеков като ръководител на отдел "Информационен" и да бъде утвърдено назначаването му като ръководител на отдел "Международни връзки на БПЛ".

Предложението ми е свързано с характера на работата и с личните предпочитания на г-н Борислав Цеков. Това е първото ми предложение.

2. Второто ми предложение е да бъде назначена и утвърдена от НС за ръководител на отдел "Информационен" г-ца Даниела Михалкова. За нея мога да кажа, че тя работи от създаването на отдела, т.е. от създаването на партията – края на 1991 г. Утвърдила се е, в отдела всички я познават. Студент по право, както впрочем и г-н Цеков. Завършват вече и двамата. И се надяваме да стане по-бързо, за да бъдат изцяло на разположение на партията.
3. Накрая искам да предложа да бъде утвърден от НС с решение на НС за национален координатор г-н Михаил Шишков. Г-н Шишков е представян пред вас вече на Националната конференция при избирането му за член на НС. На предния НС, преди избирането му за член на ИБ. Така че смятам, че не е необходимо да ви го представям допълнително и отново. Само искам да кажа, че от периода, в който той работи като национален координатор на партията с решение на ИБ, временно утвърден като национален координатор, фактите и резултатите са налице. Видяхте, днес приехме 9 клуба. 18 клуба имаше подготвени. Мога да кажа, че нещата вървят добре и се надяваме, че след утвърждаването на г-н Шишков, той ще действа още по-добре.

Това ви предлагам за утвърждаване от Съвета и ви предлагам гласуването за тяхното утвърждаване за ръководители на съответните отдели да стане ан блок, г-н Симеонов.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Има ли някакви възражение срещу предложените промени. Даниела Михалкова я познавате. Дани, стани да те видят. Борислав Цеков също го познавате. Боби, стани. М. Шишков и него го познавате. Това са млади хора, които е важно да поемат своите си направления за работа. В крайна сметка надеждата ни е в младежите. Съгласни ли сте ан блок да гласуваме? Някой има ли някакви възражения? Няма.

Моля, които са съгласни г-ца Д. Михалкова да стане завеждащ отдел "Информация”, г-н Б. Цеков да стане завеждащ отдел "Международни връзки“ на БПЛ, г-н М. Шишков да стане завеждащ отдел "Национална координация”, моля да гласуват с вдигане на ръка.

Гласуване:
Единодушно приемане.
Честито на хората, които са новоизбрани, въпреки че отдавна си изпълняват тези задължения.

 

ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ:

Аз разбрах, че по същество …. функции в ИБ. Бих желал да зная и своите функции в ИБ и ако може, да се прогласува това. За да може да функционира една организация нормално, ясно трябва да се знае кой за какво отговаря там.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Имаше едно недоразумение. Тъй като ние сега ще имаме попълване на Бюрото, аз мислех, че ти не си в Бюрото. Грешката е моя. Илия Джамбазов, съгласно разпределението вътре в ИБ, отговаря за контактите на връзките на БПЛ с другите партии в страната. Наши партии, вътре. Това е едно направление в дейността на партията, ние не го водим като отдел. Мисля, че това е свързано с разпределението на задачите вътре в Бюрото и не касае решения на НС, тъй като няма ръководство на хора. Но бихме могли да го гласуваме и по-нататък да вървим като структурно развитие на това нещо.


ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ:

Аз моля да бъда разбран правилно…. Не възразявам да не се гласува, въпреки че принципът е такъв, но все пак исках да се знае, защото ред има там, където нещата са определени. Затова повдигнах този въпрос.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Нека да изчистим въпроса. Хр. Грозев е член на Бюрото… Значи само за Илия и после за Христо, предлагам да гласуваме И. Джамбазов за ръководител направление "Контакти …".

 

НИКОЛА ПАПАЗОВ:

Имам едно такова предложение, за да не гласуваме неща, които в общи линии не са възприета структура, аз подкрепям идеята на Илия в по-широк план.

Значи, според мен е хубаво и заради това, че вече, според мен и според всички, както чуваме. Бюрото може да работи като орган, хубаво е на следващия НС, а не сега, ние да приемем една конкретна персонална политическа характеристика на всеки член от ИБ, като изключим п-ля. Значи всеки член от ИБ трябва да знае за какво отговаря и какво ръководи, защото нали сме приели принципа за политическо ръководство над онова, което е апарат на партията. Апаратът си е апарат. Той подсигурява работата на партията, но политическият орган е изпълнителният съвет и в това си качество е съвсем нормално ние да сме съвсем нормално тук, като стане дума за външна политика от ИБ като политически орган кой отговаря. Не кой е началник-отдел "Външна политика". Това е друго. Това е човекът, който ще работи конкретно и получава пари за тая работа. А политически отговорен за външна политика трябва да бъде конкретен човек от ИБ. Така и във всички ресори, така че цялото Бюро да … нашата политическа работа. Това е първото ми предложение.

Второто ми предложение. Стана дума за направления. Аз мисля, че в структурата ни такива неща нямаме. Нека да ни бъде представена една хубава структура, заедно с това разпределение на ИБ, за да може един път завинаги нещата да са ясни – кой отдел, къде, под чие политическо ръководство персонално на кого се намира, защото иначе настъпват едни такива неизвестни неща и пак ще дойде момент, в който ще се появи някое …. в нашата работа и изведнъж стават някои неприятни прехвърляния на отговорности. И аз мисля, че правилно го разбирам Илия. Ако не съм прав, нека да ме коригират. И поддържам този принцип – всеки съвсем ясно да бъде отговорен за съвсем ясни части от нашата работа. И оттам — нататък, ако има някакви спънки, да разговаряме с човека. Благодаря.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Други… Владо и след това г-н Палакаркин.

 

ВЛАДИМИР ПАЛАКАРКИН:
Тук стана объркване на много неща, според мен. Първо, политическо ръководство ИБ не извършва и не би трябвало да извършва. Политическо ръководство извършва п-ля на партията и НС. ИБ само изпълнява и организира изпълнение на тези решения. Второ. Ние имаме Устав, според който НС утвърждава ръководителите на отдели на апарата и това беше предложението, което прогласувахме. По отношение на задачите на ИБ, няма уставно изискване те да бъдат утвърждавани от НС. Разбира се, нищо не пречи това да става, но това е един отделен проблем и според Устава ИБ само определя организацията и начина на работа и то е направило това за всички останали членове. Просто в конкретния случай официално не е определено Илия точно за какъв ресор отговаря и ако трябва да се разглежда това от НС, то трябва не само за Илия, а и за всички останали, защото досега НС не се е занимавал с това, тъй като по Устав това не се изисква. Благодаря.

 

ВАСИЛ ПАЛАКАРКИН:

Искам да напомня, че има един принцип, че това, което не е забранено, е позволено. Г-н Джамбазов, г-н Папазов, … считаме, че трябва да има навсякъде разпределение на длъжностите и задълженията. Г-н Джамбазов иска да работи и да работи активно, затова той иска да знае какви са му правата и пълномощията, но считам, че г-н Джамбазов трябва да бъде подкрепен напълно. Неговото искане е справедливо и уместно. Това нещо трябва да се отнесе до всички членове на ИБ. Всеки трябва да знае за какво отговаря, за да има ред. Благодаря.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:
Други. Изпаднахме в една такава особена ситуация. Аз искам да бъда удовлетворен от желанието на Илия. Заедно с това не виждам формула, в която да се вмести. Тъй като няма отдел, който да се приеме, нали, отдел няма в структурата на партията. Ние такова нещо не сме утвърждавали. Затова нека на един следващ НС, когато вече тези неща се изяснят, тази процедура да бъде ясна и да ви бъде предложена….

 

4 касета

 

ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ:

…Просто трябва да има разпределение на функции, затова не искам повече да убеждавам. ИБ да предложи на следващия НС разпределението на функциите на неговите членове. Не става въпрос за началници. Давам ви конкретен пример: дойде журналист от "Новинар" и искаше да види какво става тук. Съвсем логично е да се извика говорителя на партията. И аз помолих Светлана да дойде. Трябва да се отиде да се водят някъде преговори. Аз няма да подписвам споразумения. Няма да съм началник на никого, но съвсем логично е да се изпрати този човек, както е ставало досега. Трябва да се реши въпроса с международни връзки и т.н. Трябва да има разпределение на функциите. И затова да сложим ред и да канализираме дейността и работата ни в Бюрото.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:
Кажи, Кольо?

 

НИКОЛА ПАПАЗОВ:

Още повече, че ако това не бъде направено и говорим за Устава както Владо, оттам нататък пак такава …. политическа отговорност в определени сфери, хората от ИБ не биха могли да работят, ако трябва да бъдем перфектни спрямо Устава, защото те са длъжни единствено и само да изпълняват решенията на НС. Това е един лимит на доверие, което НС точно по нашия устройствен правилник дава на всеки един член. На практика ние правим разпределение на политическите ръководители на оперативното ни бюро, този постоянен и действащ орган – това е ИБ: постоянно действащият орган.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Аз имам една молба – да прекратим дискусията по този въпрос. Приема се предложението – на следващия НС да се запознае НС със структурата на ИБ… Не да се запознае, а да се разработи и приеме, за да знае всеки какво трябва да върши. Сега чуйте внимателно: подготвяме структурата на ИБ, преглеждаме какво как трябва да стане. Дали трябва да гласува, дали поименно се гласува, дали тайно се гласува, цялата процедура се изяснява и се внася на НС. Каква дума трябва да употребя? Значи, съобразно Устава, съобразно онова, което е предписано, съобразно нашата практика се действа в НС. Поименно гласуване, тайно гласуване или запознаване за сведение и т.н. Процедура, която ще приеме самият НС. Свършихме по този въпрос.

Минаваме на организационни въпроси. Тук имаме два типа организационни въпроси, в тази точка. Едното е свързано с допълнение върху организационната структура на партията, което сега трябва да го приемем с решение на НС, и другото е свързано с персонални промени. Нека да минем първо принципния въпрос, който е свързан с организационната структура на партията.

През изминалия период /чета ви едно предложение, което ще влезе в документацията на НС/, през изминалия период от учредяването на БПЛ в организационен аспект се развиха значителни промени. В настоящия момент БПЛ е с национално изградена структура. Реалната политическа обстановка и развитието на обществената активност, както и ограничените в определена степен кадрови и финансови ресурси, не гарантират възможност за бързо, значително, ускорено разрастване на организационната структура на партията в мащаби за плътно покритие на страната. /Например, по примера на БСП, които имат структури навсякъде./ Ето защо, на основание гореизложеното и съобразявайки се с конкретната ситуация в партията и обективната невъзможност да се организира и проведе кворум от мащабите на партиен конгрес сега, в момента, предлагам /а до края на годината ще има/, предлагам НС на БПЛ да вземе следното решение:

I. C оглед разширяване и засилване присъствието на партията на основание чл.31, ал.8 от Устава на БПЛ, НС предоставя възможност на клубовете и другите партийни формирования и органи да приемат следната организационна схема:

1. Населени места, в които не е възможно засега да се осъществи учредяване на клуб, а има двама или повече членове на БПЛ, да се определят като секция, организационно включена в съответната структура в общинския център или друго населено място. Значи те стават секция.
2. Населени места, в които не е възможно засега да се осъществи учредяване на клуб на БПЛ, а има отделни нейни членове, до учредяване на съответната структура те да се определят като представителство на партията. Има един човек.

Той става представителство на БПЛ, като организационно членува в съответния клуб на партията в община или друго населено място.

II. Възлага на националния координатор да внесе в ИБ на БПЛ конкретизирани указания в помощ на клубовете за изграждане и функциониране на секциите на партията.
III. На основание чл. 13 предлагам на клубовете на БПЛ да разработят свои вътрешни правила с цел прилагане решенията на НС максимално … Става дума за изграждане на вертикалната структура.

И за това решение. Значи, за това решение и за вертикалната структура. Трябва да се подтикне този процес за формиране на общински структури, на окръжни структури и искам да ви кажа, че може да се окаже така, че този клуб, който е проявил инициатива, изведнъж да се окаже окръжен център. Така ще бъде. Това е предложението ми към НС – до конгреса да го приемем като работен вариант.

Значи, повтарям: Там, където нямаме 5 души /ние по Устав само там можем да формираме структура/, а имаме 2, 3, 4, няма защо да се насилваме да търсим 5-ти като мъртва душа да го лепим отгоре, за да станат 5-ма. Събират се, подписват учредителен документ, с което формират секция на клуба. Механизмът трябва да бъде изчистен. Тази секция става член на клуб в близко населено място или в общински център.

Разбира се, секцията ще бъде създадена по инициатива на съответния клуб или на координатор. Другият вариант е тогава, когато има само един човек в селото от 100 души.
Тези 100 души са възрастни хора. Не могат да се намерят 2-ма, 3-ма, 4-ма, 5-ма човека. Има един учител, който живее еди-къде си. Това е. Този човек формира представителство.

Той е представител на БПЛ в това населено място. Той в различни случаи, в предизборна ситуация ще може да привлече допълнително хора за работа. Това е предложението. Ние го приемаме по принцип, а ИБ ще приеме механизмът, по който да стане. Съгласни ли сте с този принцип? Ние да го приемем, а на конгреса ни /до края на годината трябва да бъде проведен конгресът/ ще го утвърдим като промяна в Устава, тогава ще го имаме като работен вариант. Заповядайте.

 

ХРИСТО ГРОЗЕВ:
Считам, че това е напълно уместно и трябва да се гласува. Само малко ме смущава представителството от един човек, независимо, че аз съм съгласен за това нещо. Защото аз съм се сблъсквал, когато на редица места има нужда точно така да бъде. Но нека да се въведат известни критерии, за да се гласува това представителство, защото все пак някой да поеме отговорност за това нещо. Точно за представителството. И това да бъде човек или регионален координатор, или т.н., защото даваш много големи права, което може и да злепостави партията в определен момент. Така че нека заедно с представителството и някой друг да гарантира това нещо. Това е моята забележка само.

 

ВАСИЛ ПАЛАКАРКИН:

Г-н Симеонов, тук възниква и един друг въпрос – в един голям град не може да има един клуб. Този клуб може да бъде в центъра на града, а до краищата да са 3 — 4 километра или може градът да е разхвърлян. Не бива ли да се допусне да има и секции в този град – да кажем, един клуб да се разпадне на секции. Да се допусне в един град да има няколко клуба.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:
Уместно. Но ние в София имаме не един клуб. Ние имаме по райони клубове. Така че в големия град може клубове да има повече, а ние, ако приемем по принцип секция и представителство, като механизмът изчисти тези безпокойства, които има Христо и които са основателни, ще дадем просто по-широка свобода на действия на клубовете.

 

МИХАИЛ ШИШКОВ:

Само още малко пояснения. Разбира се, в никакъв случай или в почти никакъв случай не трябва това решение да го приемаме меродавно за общинските центрове. Смятам, че на равнище община трябва да се работи за клуб, тъй като това е политически легитимна структура в състава на БПЛ, която ще има съответните права по нашия устав и по закона за партиите и евентуално, нали, по изборния закон да представлява партията, издигане на кандидатури и т.н. Но другото, за което, бай Василе, казваш и си прав, и Христо е прав, че не можем всеки ден, човек отнякъде се обадил и да му дадем печат, например, и той да представлява партията. Но в предизборна ситуация самият клуб би трябвало да помисли и ние, на кои представители ще дадем правомощия да преговарят, да регистрират кандидатури за кмет или да подписват споразумения в дадено село. Но това ще го реши клубът, в чийто, бих казал регион, този представител или секция се е обявил, че съществува и е одобрен от клуба. В този смисъл за големите градове има възможности да има секции по райони, но клубът делегира.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Има ли други мнения по въпроса?


ВАСИЛ КУЗМАНОВ:

Мисля, че тук е уместно да задам един въпрос, като говорим за структурата за клубовете, понеже ние във Варна имаме болшинство млади хора. Същото го казаха за Левски, казаха го и за Плевен. Какво мислите вие за младежки клубове на организацията?

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Аз Ви благодаря за този въпрос. Този въпрос за нас е много актуален – за младежка секция на партията, но нямам готовност, защото не сме дискутирали този въпрос в клубовете ни. Нашата практика е такава – поставяме един проблем, той отива в клубовете. Клубовете си дискутират, изразяват мнения, формира се след това мнението оттам и партията вече изгражда отношение по даден въпрос. Този въпрос ще го поставим – за младежката организация – и до конгреса трябва да намерим решение.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:
Има ли други въпроси? … Кажи, Даниела.

 

ДАНИЕЛА МИХАЛКОВА:

Тъй като стана въпрос за окръжни центрове и от вашите думи излезе едва ли не, че клубът, който прояви пръв инициатива, той ще бъде определен за такъв, ако правилно съм разбрала. Аз си мисля, че все пак трябва да има някакъв критерий, основан, примерно, на някакво стратегическо разположение на клуба плюс численост и активност. И, естествено, трябва да бъде уточнен и начинът как, примерно, този окръжен център, образно така наречен, ще представи партията и какво ще стане, ако, примерно, няколкото клуба, които имат представителство в този окръжен център, са на различно мнение по определен въпрос.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Права си, но и аз съм прав. Значи, представи си един многомандатен избирателен район, нали това са окръзите, представи се, че не в окръжния център, а в съседно селище или в друг град проявят инициатива, значително по-голяма инициатива за създаване на окръжна структура на партията. Ами те ще си развеят байрака, ще си поемат и ще изместят центъра на окръга на друго място. /Пловдивчани се изплашиха сега./ Ето, да вземем Казанлък и Ст. Загора, Дупница и Кюстендил, Лом и Михайловград. Няма как да не стане, като даже може да се окаже, че примерно в окръга нямаме… в окръжния град даже нямаме клуб. Асеновград – Пловдив, примерно. В Асеновград имат и казват: "Отсега нататък това ще бъде Асеновградски многомандатен район", край. Не можем нищо да кажем…. Това са шеги, но ние ще приемем процедурата и тази процедура ще бъде обсъдена на Национален съвет, както и предишният въпрос, който беше поставен за разпределение на задачите на членовете на ИБ. Това ще бъдат въпроси, поставени тук. Вие ще се запознаете с тях, предварително ще имате материалите и ще ги одобрите или отхвърлите. Има ли други неща, свързани с това – секции и представителства?… Няма.

Които са съгласни с това за временен принцип на партията да приемем, че имаме секции и представителства /временно до конгреса го приемаме това нещо/, моля да гласуват с вдигане на ръка.

Гласуване:
"за" -
"въздържали се" – 1
"против" – 0.

Значи, приема се. Сега вторият под въпрос на тази точка е във връзка с необходимостта от допълването на ИБ. Знаете, имахме един проблем. Предлагам да не се дискутира, никой да не го дискутира. Няма никакъв смисъл от това. Няколко души от ИБ, които дойдоха в нашата партия от бившата ПНД при обединяването, дойдоха хора, които бяха тръгнали от ОКЗНИ още. Искахме да работим заедно, нещо не се получи и те напуснаха партията. Но този въпрос да не го дискутираме. Няма смисъл от дискусия. Еленко ще докладва колко и какво трябва да се направи. Трябва да гласуваме.

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

В отдел "Национална координация" се получиха 6 заявления за напускане на партията от членове на НС, двама от които са членове на Бюрото. Аз сега ще ви прочета имената на тези хора, изпратили заявления до п-ля на партията за напускане: от Димитринка Георгиева Милева, която е член на Контролния съвет, от Павел Странджев, който е член на НС, от Божанка Димова, която е член на НС, от Иван Мосинков, който е член на НС, от Катя Дюлгерова, която е член на НС, от Димитър Арнаудов, който беше зам.-п-л на партията, от Таня Костадинова, която е член на НС и член на ИБ на партията /Божанка два пъти си е писала молбата за напускане/.

Във връзка с това възниква необходимостта да се попълни състава на ИБ. Фактически, поради напускане на партията от състава на ИБ отпадат Д. Арнаудов и Т. Костадинова. Гласуване за тяхното освобождаване не е необходимо, защото има постъпили писмени заявления за напускането им и на тяхно място ИБ трябва да бъде попълнено с нови двама члена.

Същевременно искам да използвам възможността, за да предложа да бъдат освободени с гласуване от НС, заради заявено нежелание да изпълняват повече функции в ИБ, следните господа: Александър Бояджиев, който е заявил устно мнението си затова, че не желае да работи повече в ИБ на партията пред г-н Петко Симеонов; Румен Касабов – директор на "Минералбанк" – поради прекомерната си заетост, и Янко Янев от Хасково, който също е зает. Колеги, вие сте свидетели, на тези хора /говоря за Касабов и Янев/ действително заетостта им е такава, че те не са присъствали на заседания на ИБ в последната година и половина или почти на нито едно от заседанията. Протоколите на ИБ са на разположение за справка в това отношение. Г-н Бояджиев е потвърдил съгласието си, така че смятам, че не е необходимо да бъде коментирано допълнително. Затова ви предлагам да открием процедура по освобождаването на Ал. Бояджиев, Р. Касабов и Я. Янев като членове на ИБ, като затова бъде проведено тайно гласуване…

 

….: Аз съм от Кърджали и мога да ви кажа, че поне Я. Янев и Касабов – това са 100% хора на Арнаудов. Аз не виждам смисъл те да останат изобщо в нашата партия, тъй като, честно ви казвам, тези хора няма да работят за нас. Поне за Я. Янев официално Арнаудов каза в Кърджали, че този човек в момента му урежда стая от Фондация "Демокрация". Е, как може — този човек урежда стая на Арнаудов, казва, че напуска в Кърджали и в един момент ние тук за наш член го водим. Просто няма логика.

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

Добре, аз приемам това. Значи, ние като НС в този момент имаме право само да освободим хора от ИБ. Виждате, напускат партията членове на НС, но тяхното освобождаване ще може да стане едва на конгреса. Дотогава ще работим със … състав, за съжаление. Това са нормите на устава ни.

Бих ви предложил да обединим процедурата за освобождаването на трима, за които говорих – Бояджиев, Касабов и Янев – с приемането на новите членове на ИБ, съответно на мястото на Арнаудов, Таня Костадинова, Бояджиев, Касабов и Я. Янев. Предложението ни за нови членове на ИБ е както следва:

Христо Грозев от Русе, член на НС; Борис Иванов от Дупница, член на НС; Даниела Михалкова от София, член на НС; Анелия Кирова от Пловдив, член на НС и Желка Генова, която не е член на НС, но според Устава на БПЛ тя ще бъде приета за член на ИБ, ако събере 2/3 от гласовете при мнозинство 2/3 от гласовете на гласувалите на НС.

Натам би трябвало да продължим, ако имате някакви други виждания, възражение, въпроси, да ги изкажете и след това да ви предложа процедурата, по която да работим и да преминем към решаването на този проблем. Това е свързано с избора на комисия по избора и провеждането на самия избор. Но преди това нека г-н Симеонов да даде думата за въпроси, отводи, предложения за допълване членовете на ИБ.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Аз за малко отсъствах и не зная дали се постави въпроса за освобождаването. Сега чух, че няма да бъде разискван този въпрос.

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

Не, напротив. Ще освободим, значи – двама души …. Аз предложих следното: да не се гласува за освобождаването на Д. Арнаудов и Т. Костадинова, тъй като те са напуснали със заявления партията. Да се гласува за освобождаването на Ал. Бояджиев, Р. Касабов и Я. Янев и след това вече да се проведе избора за нови членове на Бюрото. Затова предложих с оглед на това да се спести времето процедурите по освобождаване и избиране да се обединят, което е възможно да стане.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:
И аз какво трябва да направя?

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:
Трябва да дадеш думата за …

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Давам думата. Заповядайте.

 

ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ:

Всичко, което каза Еленко, е вярно, но все пак е несериозно да гласуваме освобождаването на някой, който и да е той, само с довода, че той е казал, че не желае да участва в ИБ. И затова, понеже няма такова писмено заявление, предлагам мотива да бъде устното заявление за неучастие в работата на ИБ, потвърдено със системно неучастие в Бюрото.

 

ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ:

Аз искам да помоля колегите да гласуват за доц. Желка Генова, която познавам много отдавна и се радвам, че се е съгласила да работи за БПЛ.


ДИАН ГЛАДИЧЕВ: …..

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Има предложение да гласуваме явно за освобождаване на хора от ИБ, но това можем да видим само след решение на НС. Има ли други предложения – обратни предложения за тайно освобождаване.

 

ХРИСТО ГРОЗЕВ:

Всъщност в Устава никъде не е споменавано дали да бъде тайно или не, само избирането става с тайно гласуване, а за освобождаването не е записано каква трябва да бъде процедурата. Така че действително, според мен предложението на Диан заслужава внимание и може.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Трябва да гласуваме. Които са съгласни с това да гласуваме явно освобождаването от ИБ, моля да гласуват с вдигане на ръка.

Гласуване:
"за" -
"против" – 1
"въздържали се" – 1
Значи, гласуваме явно.

 

ЗДРАВКА РАЧЕВА:

Бих искала да попитам дали би могло да се докаже и чрез протоколи за устното заявление на Сашо Бояджиев? Има ли такива от ИБ, за да се гласува?

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Да, има го това в протоколите …. На мен лично ми е казвал, че напуска и няма смисъл просто да пречи на тази работа. Трябва да влезе човек, който ще работи. Беше ми казал, че ще даде писмено.

 

..: … да бъде изчистен въпроса и да няма после неприятности и усложнения.


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Ами кажете си мнението….

 

ДИАН ГЛАДИЧЕВ: …

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:
Ами общо ли да гласуваме или поотделно? Как смятате? Ако има един, който би искал да гласуваме поотделно, такава процедура ще задвижим. … Добре, прочети ги имената в такъв случай.

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Значи, предложението е за решение на НС за освобождаване от ИБ на БПЛ на Александър Бояджиев, Румен Касабов и Янчо Янев.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Мотивите към това – Ал. Бояджиев е заявил пред п-ля и пред членове на ИБ, че не желае да работи в ИБ и че иска да бъде освободен. Румен Касабов системно не присъства на заседанията на ИБ поради професионална заетост. Ние не можем да го насилваме този човек. Той има професионални задължения. Третият – Янчо Янев – присъствал е два пъти може би, откакто е избран…../край на А стр./…Веднъж и половина е присъствал. Просто това е непълноценен член на ИБ. Това са основанията те да бъдат освободени.

Който е съгласен тримата господа да бъдат освободени от ИБ, моля да гласуват с вдигане на ръка.

Гласуване:
"за" -
"против" — 0.
"въздържали се" – 2
Освобождават се тримата господа. Трябва да изберем комисия по избора във връзка с попълване на ИБ. Предложение на г-н Божков за комисия по избора.


ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

Предлагам за комисия по избора да бъдат избрани следните господа: Стоян Петров, Николай Кожухаров, Диан Гладичев.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Има ли други предложения за комисия по избора?… Няма.
Моля, който е съгласен с тази комисия по избора, да вдигне ръка.

Гласуване:
Комисията е избрана единодушно.


ПЕТКО СИМЕОНОВ:
Кои са кандидатите?

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

Предложенията за кандидати на ИБ са членове на НС: Даниела Михалкова — София, Анелия Кирова — Пловдив, Христо Грозев — Русе, Борис Иванов — Дупница и като нечлен на НС с мнозинство от 2/3 Желка Генова.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Има ли други предложения?


ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ:
Веско Панайотов.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Да се запише – Веселин Панайотов. Други предложения…

 

ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВ:

Струва ми се, че предварително наистина сериозно сте обмислили кои хора да включите в ИБ, за да се движи работата по-добре, отколкото в миналото. Второто е, някак си доста време съм се откъснал от пряка политическа работа и ангажиментите ми отидоха в друга посока повече, отколкото мога да нося. Затова молбата ми е поне сега да бъде уважен моят отвод.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Отвод не се коментира. Други предложения…. Добре, аз правя едно предложение към комисията по избора и то е за Никола Папазов. Това си е … тук няма никаква … те пък от София са еди-колко си. Така че… Няма други предложения. Сега ни предстои обяд. Процедурата започва по правенето на бюлетините, по гласуването. Имайте предвид, че ще се гласува, след като бъдат готови бюлетините и през това време ще се преброят, свикваме се да се разберем и по живо, по здраво. Приятен обяд.

 

/ПОЧИВКА/

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Моля, всички да влязат. Комисията по избора е готова. Моля, поканете колегите да влязат вътре… Давам думата на п-ля на комисията по избора — г-н Кожухаров.

 

НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ:

Дами и господа, в резултат на проведения избор за попълване на ИБ на БПЛ, се получиха следните резултати:
1. за Анелия Кирова – гласували 29, 2 – "против";
2. за Борис Иванов – гласували 30, "против" – 1;
3. за Даниела Михалкова – гласували 31, няма "против";
4. за Желка Генова – гласували 31, няма "против";
5. за Христо Грозев – гласували 29, 2 – "против".
Тъй като г-жа Желка Генова трябваше да има 2/3 от гласовете, обявяваме, че тя ги има и изборът е законен. Така че всичките предложени господа са избрани и да им е честито членството в ИБ на БПЛ. Комисията приключи своята работа.

 

ХРИСТО ГРОЗЕВ:

Има едно съобщение. Нека колегите, които са в комисията по изготвянето на предизборната програма да останат след заседанието.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Честито на Анелия Кирова, Борис Иванов, Даниела Михалкова, Желка Генова, Христо Грозев.
Във вторник от 12.30 ч. на заседание на ИБ в БПЛ.

Уважаеми дами и господа,

С това дневният ред на нашия съвет е изчерпан. Искам да изразя общото ни задоволство от това, че този път приехме 9 клуба, имахме готовност за още клубове да приемем.
Подготвили сме и още, и още клубове. Партията се развива, а това е много добре. Ако преди три години, когато преминавахме ФКД в Партия ЛИБЕРАЛИ, бяхме доволни от себе си затова, че можем да отстояваме на голям политически натиск своите позиции, независимо от неудобствата, които ни се създават, то днес ние можем, струва ми се, със задоволство да констатираме, че сме в състояние да отстояваме не само при силен натиск на наши политически противници, но сме в състояние и да избегнем клопките на политическото всекидневие, което е нещо не по-малко тежко, отколкото съпротивата срещу нациите. В политическото всекидневие ние успяваме да градим партията си, да отстояваме позицията си, да налагаме името на партията и колкото и недостатъчно по нашите вътрешни потребности да ни знаят, колкото и недостатъчно пак по вътрешните ни потребности да имаме привърженици, ние успяхме през тези три години да се свържем трайно с името ЛИБЕРАЛИ. Като кажат някъде ЛИБЕРАЛИ, разбират нашата партия и това е добре. Това трябва да се задълбава. Ние всички сме силни тогава, когато партията ни е силна. Това трябва всеки клуб да го знае, всеки наш активен член, когато партията е силна и той самият има по-силно присъствие в обществено-политическия живот на страната. Ако всеки клуб създаде в околните райони, в региона, в който той функционира, клубове във всяко селище – това означава, че местните власти не могат да избягат от този клуб, те не могат да избягат от БПЛ и да я заобиколят. Колкото е по-силна партията, толкова сме по-силни ние и толкова по-силно ще тежи нашата дума. А това ще бъде в интерес на страната, защото ние защитаваме идеите, без които демокрацията е невъзможна. А това са идеите на либерализма. Като ви желая здраве, личен успех, аз закривам заседанието на НС и вън вече от заседанието, давам думата на г-н Еленко Божков, който иска да направи съобщение.

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

Значи, едното е от името на комисията на Христо Грозев. А, каза ли го? Добре. Второто е — беше изпратено едно писмо за коалиционните партньори и аз моля за писмен отговор на това писмо, защото в разговори, които ще имаме с тези политически партии, ние ще трябва да се аргументираме. Може да ни се налага.

Другото, за което искам да ви помоля, е едно съобщение, за събиране на дрехи беше изпратено. Дрехи за деца от 8 до 16 г. възраст. То е свързано с общото кръщение в Петропавловския манастир, тогава бяха кръстени дечица от едно ТВУ за деца с психични отклонения. Трябва да ви кажа, че това е трагично. Да, от 8 до 16 г. възраст. И това писмо сигурно сте го получили или сте на път да го получите. То беше изпратено миналата седмица от Лили Цекова. Каквито дрешки имате, ги давайте. Децата имат нужда. Нека да помагаме, с каквото можем. Това е.

Иначе не знам Христо дали ви е казал. Ще поемем разходите по работата на комисията по платформата. Отнася се за квартирни, пътни и дневни пари за работа на тази комисия.

 

МИХАИЛ ШИШКОВ:

Моля координаторите да останат за една кратка среща и ако някой от председателите на клубовете иска да остане, също може.

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

И последно. Становището за изселническата политика спрямо Турция, което ви е раздадено, много моля да раздадете на местните вестници. То е много актуално и излизането му е от голямо значение за партията.