Национален съвет на БПЛ - 19.02.1994 г.

 

СТЕНОГРАМА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ,

ПРОВЕДЕНО НА 19.02.1994 г.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Добре дошли на членовете на Националния съвет. Тук трябва да присъстват членове на НС. Сега, като махнем тези, които са напуснали, имаме кворум.

Целта на нашето заседание е много проста и има само една точка, която даже предлагам да не я обсъждаме. Тя е пререгистрация на старите клубове, които не бяха или нямаха протоколи, или нямаха представители на последното заседание на НС, което се състоя в гр. Лясковец. Сега няма да приемаме нови клубове, само пререгистрираме старите клубове, за да могат техните делегати да бъдат пълноценно на конференцията на партията. Знаете, че поради ред причини този процес на пререгистрация много се забави. Предали са протоколи от стари клубове, не сме получили от всички стари клубове: Шумен, София - община "Оборище", с. Кошарник, област Монтана, с. Ивайлово, област Пловдив, София, община "Красно село", "Сердика", "Изгрев", Монтана - Окръжната болница, гр. Елена. Това са клубове с преучредителни протоколи. Предлагам да не чета преучредителните протоколи. Има присъстващи от клубовете. Не е задължително да присъстват. Те са регистрирани. Съгласно устава всички наши стари клубове трябва да минат тази процедура на преучредяване. Пререгистриране. Първо тези, които са изрядни във всичко и след това тези, които трябва да решим как да постъпим.

Предлагам на блок да ги приемем, без да им четем протоколите. Това са хора, които ние познавате и от 4 г. сме заедно. Има ли първо някой, който нещо да възразява. Които са съгласни да преучредим прочетените клубове, моля да гласуват с вдигане на ръка. Клубовете са приети единодушно.

Имаме протоколи, но не оформени съгласно изискуемия ред от гр. Суворово, това е стар клуб на ПНД, но протоколът не е оформен съгласно изискванията, не е посочен нито един от членовете на клуба. Няма регистрирани представители досега.

Получен е протокол с. Любен Каравелово, Варна. Това е стара структура на ПНД, но също няма нито един, не са посочени нито един от членовете на клуба. Делегат няма също. В Хасково е направен също протокол за преучредяване, но също не са спазени изискванията, няма списък на хората, няма подписи на тези хора, но има делегат, който са изпратили. Значи тук случаите са два различни — единият е хасковският клуб, от който имаме делегат, и имаме другия случай -клубове, които не са съгласно правилата и нямат техен представител, пристигнал като делегат на конференцията. Моля ви за вашето становище как да постъпим.

 

ДИМИТЪР АРНАУДОВ:

Като човек, който е правил тези структури, аз предлагам тези клубове да не приемаме двете структури във Варненска област, още повече, че там не е извършена и .... /неразчетен текст в оригинала - б.р./. Това не означава, че те са извън структурите на БПЛ. Ако трябва да бъдем достатъчно принципни ... следващ НС трябва да ги приемем. По отношение на Хасковския клуб аз смятам, че че там трябва да се процедира по малко по-друг начин. Там е имало събрание, изпратили са делегат така, че за да може този делегат да присъства, мисля, че трябва да имаме друго отношение за хасковския клуб. Това е моето мнение.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Предлагам да гласуваме предложението, направено от г-н Арнаудов, подкрепено от Еленко Божков. За хасковския клуб да се направи изключение, въпреки че документите не са оформени както трябва, като ги задължим да вземат и да си направят такъв документ, какъвто си трябва. За да бъде всичко в ред. За останалите два клуба на следващия НС с удоволствие ще ги приемем.

Които са съгласни с това, да приемем хасковския клуб, да преутвърдим членството на този клуб в БПЛ, моля да гласуват с вдигане на ръка. Свалете си ръцете. Въздържали се? Против? Няма. Приема се единодушно. В протокола трябва да влезе това, че НС не отхвърля останалите два клуба в Суворово и Любен Каравелово, ние просто отлагаме за следващия НС преучредяването им като структури на БПЛ. Има ли от страна на членовете на НС някакъв въпрос, който биха желали да поставят, преди да започне нашата Национална конференция? Някакви бележки, някакви съображения, препоръки. Не виждам вдигнати ръце. Ние нямаме други точки в дневния ред на този извънреден НС. Закривам неговото заседание.