Национален съвет на БПЛ - 27.06.1992 г.

Национален съвет на Българска партия Либерали

СТЕНОГРАМА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ПРОВЕДЕН НА 27.06.1992 г.

    
ПЕТКО СИМЕОНОВ:
Либерално-демократическата партия има един актив от хора, които определено съзнават политическата отговорност, с която са се нагърбили. Правят впечатление на /актива от хора/ сериозни, вдъхващи доверие и онова, което за нас е важно е, че те ясно съзнават, че в България не би могло да има 10 либерални партии и те да развиват пълноценна политическа структура и да представляват пълноценни политически сили в българското общество, там има ясно съзнание за това, че интегрирането, обединението е реална перспектива на всички идейно близки формации и че само по този начин бихме могли да работим за изграждането на една реална многопартийна система в страната. Към това тяхно разбиране, което за мен е много важно ще добавя, че те наистина притежават международни контакти, които допълват нашите, които също не са малко. Нямаме дублиране и съперничество в никоя от международните организации или пред някоя национална партия от развития свят. Мисля, че сътрудничество с ЛДП в рамките на БДЦ за единодействие, за политическо присъствие, би усилило БДЦ в международните контакти, макар и незначително ще съдейства за увеличаване на хората, които като членове на партии са ангажирани в БДЦ и заедно с това тяхното приемане е елемент на една стратегическа линия в БДЦ, за която говорих, преди да бъда избран за председател на БДЦ и която е подкрепена от решенията на останалите партии. Ние трябва да поощряваме създаването на два колкото се може по-силно организационно единни блока /вътрешно единни/ - този на либералната демокрация и този на социалдемокрацията. Центърът реално има две крила - едно либерално - демократическо, другото е социалдемократическо. Мисля, че приемането на тази партия ще съдейства за това двублоковото разделение в БДЦ. Това, което бих могъл да добавя към казаното от г-н Божков.
 
ТЕОДОР ШИШМАНОВ:
Не става въпрос за морални или емоционални оценки. Колко души реално стоят за ръководството на ЗП? Как могат да се изчислят материалните загуби?
 
 ПЕТКО СИМЕОНОВ:
Със ЗП ние работим още от времето, когато бяхме заедно в СДС. Решаващите доводи да бъде приета ЗП като член на СДС бяха изложени от тогавашната ФКГД. Благодарение на нашата позиция те станаха членове на СДС. После в развитието на СДС ЗП ясно показа характера, съзнанието за партиен интерес. Когато ние напуснахме СДС или ако ви е угодно, когато бяхме изгонени от СДС. Ние бяхме изритани, шутът по нас беше отправен, защото ние се опитахме да защитим правото на партийна самостоятелност, правото на партиите да развиват самостоятелна политика. Ние тогава не бяхме партия, ние бяхме ФКД, ние не бяхме подложени на атаки. На атака бяха подложени те и ако си спомняте една от основните мотиви на СДС /д/ беше, че партиите пречат за развитието на СДС. Верни на своите политически принципи за това, че не е възможно да има демокрация в България, без да има многопартийна система, без да има тази множественост от партийни гледни точки. Ние защитихме тези партии, тяхното право на самостоятелност и да не се опитват да ги смачкат в СДС /д/. Тогава "шутът" засегна и нас. Аз не говоря за множеството други факти, които доведоха до това нещо, аз говоря само за един от елементите на отношението към нас. Ние смятаме, че за България е изключително важно да има ясна политическа диференциация между политическите сили. Не може просто да се разчита на някакви народни вълни. Алтернативното мислене при демокрацията е едно от условията да я има. Със ЗП сключихме съюз в рамките на СДС - либерали. За изграждането на една либерална функция ние отдавна сме работили, така че това за нас не беше странно, когато влизахме в съюз със ЗП, ние добре си давахме сметка за тяхната партийна пристрастеност, за техния стремеж, който изисква на всяка цена ЗП партия да има някакви позиции. ЗП, поне нейното ръководство, са млади хора. Не искам да казвам нищо лошо за ергените. Сашо е младо момче, той тепърва ще се жени, ще създава семейство, ще създава деца. На него му предстои един дълъг път. Аз съм убеден, че нещата там ще улегнат. Сега не бива да драматизираме техния ход с излизането от БДЦ. Да приема да стана председател на БДЦ… Нашите представители в ПС на БДЦ поискаха от ЗП да направи декларация за това, че независимо от резултата на избора те остават в БДЦ. Статутът на БДЦ е разработен съвместно със ЗП. Основният натиск за изтласкване на БСДП от БДЦ дойде от ЗП, основният натиск за избор на ново ръководство на БДЦ дойде от ЗП и все пак ние поискахме те да направят една декларация, че ще работим заедно, независимо от резултата на избора. Те направиха такава декларация. Буквалните думи бяха: "Ние ще обикаляме страната и ще говорим за БДЦ. Вие си говорите за вашите партии, ние ще говорим за БДЦ". Каракачанов на един разговор с ръководството на партия ЛИБЕРАЛИ каза, че тръгва по страната и ще говори за БДЦ, "вие си говорете за вашите партии, ако искате". Знаете, резултата от избора не беше благоприятен за техния кандидат. Веднага последва едно отдръпване от тяхна страна. Присъстваха на заседанията на ПС съвършено формално. Практически отказаха да участват в избора на останалите членове на ръководството на БДЦ. След което последва това тяхно решение на висшия им политически орган. За мен нещата не са окончателно решени. Колчето е забито и това е БДЦ. Ние правим БДЦ. Работим по изграждане на своята партия и надолу, навсякъде в страната работим за изграждането на БДЦ. Ние сме готови за сътрудничество със ЗП, такова сътрудничество имаме на редица места и вие бихте могли да допълните тази картина. Убеден съм, че ако ние успеем да отстоим позицията на БДЦ, аз към убеден, че зелените не след дълго отново ще се върнат към своето решение за отношенията си с БДЦ. Важно е ние да бъдем твърдо убедени, че центърът е нужен на България, да работим за него. Важното е да имаме това съзнание, че не могат да се развиват сто партии в България пълноценно и че има основни политически позиции, които характеризират политическия живот в развитите европейски страни и просто на тези политически позиции могат да се изграждат отделни политически формации. Ние сега развиваме демокрацията в България. Да очакваме, че всичко изведнъж ще бъде зряло е наивно. Нека да бъдем изпълнени с търпение и да бъдем настойчиви в преследването на политическите си цели.
    
/…/: Г-н Симеонов, правилно, и аз приветствам създаването, така да се каже, на БДЦ, но има неща, които притесняват. Вие казахте два блока в центъра. Либералният блок и социалдемократическият блок, но реално тези два блока не съществуват. Социалдемократическият блок - това са БСДП и земеделците. Те не са в центъра. Каракачанов прави изявления даже против статута, който той е подписал. Той тръгва да създава либерален блок. Още от самото начало има удари под пояса и някой започва да пречи за създаването на БДЦ. Аз исках малко да дискутираме. Действително позициите на ЗП, защото Вие казахте, защитават партийни интереси, но чии интереси. Искам да се върна при някои факти, по които зелените твърдо заеха становище. Гласуването на президент във ВНС. Кой тогава не подкрепи Дертлиев? Когато беше необходимо създаването на коалиция със СДС - център кой тогава беше против създаването на тази коалиция? В момента излизането и говоренето пред медиите за създаването на либерален блок и до каква степен по-нататък, ако се тръгне с някакви контакти, а искам преди това да се върна на след изборите. Когато Каракачанов каза, че партия ЛИБЕРАЛИ е заграбила не знам колко си милиона от парите, които бяха отпуснати за изборите. Струва ми се, че много внимателно трябва да се подхожда със ЗП, защото аз съм в недоумение кои интереси тя защитава - собствените си партийни интереси или партийни интереси на някой друг. Това е въпросът ми, който, ако можете, бих доволен да ми отговорите. Кои интереси и коя е тя всъщност ЗП? С изявленията си даже. Те подписват един статут за демократичен център и една седмица след това той прави изявления за създаването на този либерален блок. Пълно противоречие със статута.
    
Т. ШИШМАНОВ:
В материално отношение как се изразява тази тежка загуба за БДЦ, какво значи това, че ЗП е напуснала? Не горе-долу или примерно кога може да се очаква да се върнат, а сега, в момента как е отношението им?
    
 ПЕТКО СИМЕОНОВ:
ЗП не е плащала членския си внос в БДЦ последните два месеца. Друго участие материално, парично в БДЦ не са имали. Така че БДЦ с тяхното излизане всъщност си спестява известни финансови разходи, свързани с командировките на техни представители заедно с групите на БДЦ. Така че имаме известна икономия. Що се отнася от организационна гледна точка и членски състав, те отказаха да предадат данни. Искам да ви кажа, че в значителна степен приемането на либерално - демократическата партия компенсира напълно тяхното излизане в този членски смисъл. Въпросът е свързан с онова, което вече беше казано. Ние не губим от членскd маса, не губим от това, че те са имали някакъв принос, напротив - те винаги са гледали да яхнат някой, който да ги поноси малко. Не бих казал, че много си трошат краката по работа, по общи неща. Все пак, там има няколко души, които имат национална известност и с които се идентифицира ЗП. Самото напускане от БДЦ, това представя, че те са свързани с БДЦ, създава известно колебание сред хората и не мога да отрека, че тяхното напускане може някого да е смутило. Разбира се, ние, които сме в кухнята на нещата, не отдаваме голямо значение на този факт. Те досега не са играли някаква конструктивна, важна роля в БДЦ. Както и в СДС - либерали. Те са труден съюзник. Въпреки това не бива да имаме враждебно отношение към тях. Ние трябва да знаем, че те са наши потенциални съюзници. В едно непредвидимо бъдеще може да се окаже, че отново сме в коалиция в тях. Никак не прилича на либерали сега да започнем публично да ги ругаем, което те очакваха да го направим. Ние няма да направим това нещо. Имаше един характерен детайл на заседание на ПС на БДЦ в понеделник, след като те в събота бяха взели решението се за напускане. Без да представят никакъв документ, казват, че ние сме длъжни сега да реагираме за това, че те напускат. Аз им казах, че нямат документ: "Вие просто казвате, че сте напуснали, дайте документ, писмен, че вие напускате БДЦ и ние ще вземем отношение по вашия въпрос." Те ми отговарят, че в бъдеще ще представят такъв документ. Не може ние да реагираме предварително на техни бъдещи действия. Като видим този документ, като го прочетем. Имали сме случаи, когато им се припомни, че те са изтласкали БСДП и са положи максимални усилия за прогонване на БСДП от БДЦ и са затруднили изключително много разговорите с БСДП - зелените казаха, че нямало такова нещо и че те винаги са били за съюз с БСДП. С тях трябва да се разговаря винаги на основата на документи. Тези документ да са ясни и винаги на повече от една ръка разстояние или на един крак разстояние. БДЦ - казах, че колчето е забито. Ние сме центъра и центърът ще го има. Либералите са мощна сила.
    Случаят с БДЦ и изобщо работата с БДЦ ще бъде толкова по-резултатна, колкото по-ясен е нашият поглед върху политическата ситуация и перспективите, които има България в момента. По наша оценка в Р България в момента се намира в много тежко състояние и това вече не е резултат от управлението комунистическата партия. Вече се наслагват резултати от една агресивна некомпетентност на управляващите от страна на СДС. В икономически план положението в страната е много тежко. Законът за земята, неговата реализация на много места в страната е блокирано. Хиляди са декарите необработени, незасети. Проблематично е прибирането на реколтата. Задават се серия от междуличностни конфликти във връзка с разпределението на земята. В недостиг на компетентност и невъзможност да се справят със задачата си са ликвидационните съвети. Връщането на земята по оценка на икономисти, на аграрници, на адвокати може да продължи с десетилетия. Просто неоправени наследства, допълнителни разпределения на земята. В този процес нахлуват фирми, които се наемат да извършват преразпределение на землищата. Фирми, които изведнъж се оказват собственици на земята. Такива случаи има вече в пловдивско. В промишлеността и търговията нещата също добиват драматичен характер. Спадът на производството, за който се смяташе, че е стигнал отдавна дъното, продължава. Оказа се, че може и по-надолу. Имаме растяща безработица и макар, че повтарям вече казани думи, правителството не може да владее нито инфлацията, нито безработицата, не владее и управлението на държавните предприятия. В политическо отношение тук за икономиката бихме могли много да говорим. В политическо отношение има една ясна тенденция - стесняване на социалната база на тези, които управляват. Лозунгите, които се издигат, задачите, които си поставят за изпълнение, стават все по-тясно партийни. Острата реакция, която имаше срещу речта на Желев, в която той говори за социално помирение, национално помирение е много показателна. Тази остра реакция е точно за това, че тези хора са тръгнали по линията, която беше очертана юни - юли миналата година - 10% да сме, но да сми истинските антикомунисти. Може да сме 10%, но ние сме истинските, всички останали са прокомунисти или комунисти. Това беше ясно изразяване в техните речи и тази тенденция в момента някак надделява и в Народното събрание, и в правителството. Това води естествено до стесняване на базата на властта. СДС се намира в един особен процес. Там има три тенденции, три групи се борят за надмощие. Едната група е на демократите, те искат да превърнат ДП на С. Савов в основна политическа, антикомунистическа сила. Те искат да вземат наследството на СДС и в тази насока се работи официално и неофициално. Има случаи на групово приемане на дружби на БЗНС "Н. Петков" в ДП в София. Има случаи на групово приемане на социалдемократите на Куртев в ДП в София. Тази тенденция върви из цялата страна, срещу обещаване на постове ДП набъбва и заема много важни позиции на властта. Срещу тях са радикал демократите - това е другият център. Те не са съгласни да се прегърнат и залюбят с демократите и искат да вземат колкото се може повече от СДС. И там борбата е жестока. Към радикалдемократите се присъединяват някои потенциални люспи, които се чувстват застрашени от развитието на обстановката в СДС и смятат, че единствено обединението им с радикалдемократите би могло да ги закрепи. Третата тенденция свързана с лобито на "Подкрепа" и Д. Луджев. Той има амбицията да създаде ново лице на СДС. Той се опира на някои депутати на СДС, които са били издигнати от “Подкрепа" и на съюза с ДПС. Въпросът е много интересен за неговите намерения, но дали демократи и радикалдемократи ще позволят Д. Луджев да вземе властта в СДС, защото неговото намерение иначе е неосъществимо. Доста проблематично е, недопустимо е да се мисли, че Савов и А. Йорданов ще стоят със скръстени ръце и ще гледат кака Луджев им измъкват СДС изпод краката. Още повече, че Луджев няма връзка с апарата на СДС. Той е без корен в самото СДС. Все пак това е една трета тенденция. Не може една политическа сила да стане каквато си поиска. Хайде сега ще стане с ново лице - СДС. Как така ще стане? Защо комунистическата партия - съвсем ясно, световна тенденция, пред очите на света, всички виждат какво става с комунизма - защо тази партия не стана социалдемократическа? Веднага да стане! Защото това е членска маса, това са хора, активисти, хора с интереси, с възгледи. Реститутите и хората, които мислят като реститутите взеха връх в СДС. Те формират в момента гръбнака и неговата политика. С. Ганев, аз не зная доколко има връзка с реституцията, но той не би стоял един ден на мястото, на което стои, ако не говори с езика на реституцията и ако не защитава интереса на реституцията. Така, че и тези, които не са свързани директно с реституцията и те отиват на този език, защитавайки тази група, за да останат на местата си. Не може да се смени, това не е маска да се сваля и да се слага. Аз съм изпълнен с песимизъм по отношение на намерението на господина Луджев. Имаше една статия, която много точно хваща някои моменти, на В. Костов: "СДС се готви за нови избори". При създалата се икономическа ситуация, при създалата се икономическа база на управляващите, при все повече отмиране на актуалността на лозунга "Комунизъм - Антикомунизъм" мандатът, даден на изборите на 13 октомври ще бъде морално изчерпан в близките месеци. Само един нов мандат би могъл да даде две години. Няма ли някой в СДС да каже, хората, които са заинтересовани те да станат на власт, да излезе и да каже: нека да забравим противоречията си и заедно с това да решим проблема с Луджев. Бързо да използваме синята бюлетина и досегашния избирателен закон, една все още съществуваща инерция, все още втора свежест на този лозунг. Да кажат, комунистите не приемат, вижте какво правят в НС, те непрекъснато блокират нашите действия, така не може да се работи, ние трябва да ги изгоним, те са виновни, докато тази партия има значително присъствие в българския политически живот не може да се върши работа, напред към пълна изборна победа и да тръгнат към нови избори, за да може един нов мандат да им даде нов срок. Да могат в една предизборна борба да не говорят за това, което е, а да обещават отново ще изброят три - четири неща, които са извършили и след това ще наредят една купчина обещания и ще кажат, че ако махнат тия, те ще изпълнят онези обещания. Отново ще могат в позитивна форма да говорят и да тръгнат напред. За две години, ако получат мандат това означава, че те ще успеят да се разцепят и ще решат въпроса с Луджев. Това е въпросът. Тренчев по-скоро. Така, че не е изключено да се тръгне към този вариант.
    В БСП нещата са доста объркани. ОСД, тази нова формация, която възникна, това е вече потенциалната люспа на БСП. Те не са склонни да напускат, те просто искат отвътре да реформират БСП, като от разговорите, които съм имал с тях се разбира, че те си представят нещата така: заемат възловите места в БСП и казват на членската си маса, която не е съгласна иначе с тях, ако не ни слушате, ние ще ви оставяме и вие сте съвсем диви, ще пропаднете и затова ще ни слушате. Съвсем грубо, по тази формула на действие, не с илюзията, те нямат илюзията, че ето сега за месец - два тяхната членска маса ще започне да мисли по друг начин. Те просто смятат, че тази машина би могла да бъде накарана да работи по друг начин, когато те заемат възловите места и обяснят на техните хора, че или ще ги слушат или загиват. По този начин да принудят машината да работи с нови обороти и в нова посока. С ОСД ние нямаме официални контакти. Имаме официални контакти с БСП, както като партия, така и като БДЦ. На едни техен въпрос, аз казах, че докато тяхната партия си има ръководство, ние ще работим с това ръководство. Те, ако се обособят в отделна партия, ще установим контакти с тях. Става въпрос за официални контакти. Ние с тях разговаряме неофициално, всеки представяйки себе си, просто за размяна на информация. Разбира се, тук въпросът е много деликатен и той трябва да бъде обмислен. Ние не трябва да бъдем такива, които се ограничават от контакт с някого. Демокрацията това е диалог. Ние трябва да имаме контакти, ние трябва да бъдем информирани. Много от позициите на БСП явно са еволюирали и то в положителна посока. Съюз с тях или някакви съюзнически действия не се предвиждат. В разговор с техен ръководител аз казах, че те ни предадоха. Ние подписахме Конституцията, никакъв съюз нямахме с тях и никаква договореност, но имахме едно единодействие в интерес на България. Следващият момент те сключиха съюз с 39-те и гласуваха цветната бюлетина. Гласовете на БСП и на 39-те. В следващия момент те отказаха да удължат срока за регистрация на партии и коалиции. На нас ни трябваха часове, за да се разберем помежду си и да бъде създадена широката коалиция, при която българският парламент сега щеше да има съвсем друга конфигурация. Техните представители в ЦИК през цялото време работеха против нас. Ние бяхме предадени при едно политическо единодействие. Как вие си представяте, запитах аз, този техен ръководител, как вие си представяте ние изобщо да ви имаме вяра на вас. С вас нищо не би могло да се върши заедно. Даже елементарен ход, който е свързан с продължаване на промяната след това вие сте склонни на предателство. В момента и СДС и БСП са си поставили за цел да смачкат центъра и центристките сили, независимо от декларациите. Това може да бъде видяно от редица техни действия. Да се надяваме, че ние ще бъдем достатъчно твърди. Политическият център всъщност е 1/3 от избирателите на последните избори. Може би са се увеличили още. Политическият център нещата не са много розови от организационна гледна точка. Тук имаме няколко групировки, които претендират за това пространство. Първо това са 5-те БЗНС-та. Те си имат традиционно място в политическия живот на страната и ние се отнасяме най-добронамерено и доброжелателно към техните усилия за постигане на единство. Желаем от тях да постигнат това единство. Ние нямаме претенции към пространството, което заема БЗНС. Останалите формации, които заслужават да бъдат споменати са “Обединение за България" начело с Петър Бояджиев и Благовест Сендов. Това обединение са опитва да привлече на своя страна хора, които ясно могат да бъдат разбрани кои са и какви са като се каже, че там е и Б. Сендов. Взима се тази мярка и се налага навсякъде. П. Бояджиев е политически емигрант, след като е бил политически затворник. 1968 г. разпространява позиви, за което е арестуван и вкаран в затвора. Лежи в затвора доста години, близо 10 г., след което емигрира във Франция. Той имаше връзка с неформалните движения от преди 10 ноември. През неговия дом беше един от каналите за връзка със западните медии, неговия дом в Марсилия. Той беше каналът и за устройване на политическите ни емигранти. Това беше години преди 10 ноември. Някой като тръгваше да бяга, това беше един от начините да отиде в Марсилия, Петър да го устрои за известно време. Така, че П. Бояджиев има определено място в живота на българската политическа емиграция. Той тук е много активен в момента. Ние поддържаме много добре контакти с него лично. Официални контакти между "Обединение за България" партия ЛИБЕРАЛИ или БДЦ досега не е имало. От многото контакти, които сме имали през президентската кампания не бяха единични изказванията от рода на - ще гласувам за него, защото той е поне откровено луд. Имаше едно желание на хората просто да кажат на останалите гледайте си здравето. При парламентарните избори имаше едно голямо объркване свързано с това той коя Бизнес партия, каква бизнес организация представлява. За Ж. Ганчев ние би трябвало отделно и специално да разискваме. Той е факт от политическия ни живот, ние не можем да го пренебрегваме. За съжаление аз съм разговарял с Ж. Ганчев. Разговарял съм няколко пъти и искам да ви кажа, че той е несъстоятелен човек, той не е в състояние да се спре обстойно, по какъвто и да е въпрос. В частен разговор той говори по същия начин, по който говори на митинг. Общи неща, прескачане от тема на тема или най-много да започне да говори за жените си, за личните си приятелство или за нещо друго. Този човек стои добре на екрана, може да говори на митинг, на голямо събрание, прави впечатление, има приятна външност. Харесва се на млади хора. Допада с оптимизма си. Този случай е труден, защото той е случаен човек в политиката на България. Случаен човек..., ние навремето в КС на СДС разисквахме за това, че ще има криза, че ние колкото и да се опитваме да овладеем политическата ситуация, ще има много безработни, ще има много бедни и изведнъж ще се появи едни случаен човек, който ще започне да издига демагогски лозунги и хората ще тръгнат след него и в България може да се създаде една крайно политически ситуация. Тогава си мислехме, че примерно такъв човек може да бъде Славомир Цанков. Оказа се, че това е Ж. Ганчев. На мен ще ми бъде интересно да ви чуя мнението за него. С него нямаме никакви контакти. Той няколко пъти прави изявления против БДЦ и лично срещу мен. Разбира се, това не е толкова съществено. Ние сме реагирали досега на брифинги и когато са ни питали, реакцията е била тази, че той… хубави мустаци и пожелавам на всеки, който го подкрепя, да разговаря 10 минути с него. Това беше най-пълното изказване, което съм правил за него. Все пак би трябвало да поговорим на тази тема. В центъра би могъл да се опита да влезе Д. Луджев, който иска да придаде новото лице на СДС. Вече аз говоря за това и смятам, че ако може нещо да прави той може да го прави в рамките на СДС. В БДЦ сме ние. Значи това е баш центъра. В БДЦ членуват една група партии. Това са двете демократически партии, ПК "Екогласност", партия ЛИБЕРАЛИ и АСО /н/. Изброих първо едната група и накрая споменах АСО /н/, защото първите формации до голяма степен са свързани с една либерално - консервативна позиция. Имаме едно споразумение, което не е подписано с БСДП. То не е подписано, но ние имаме договореност с ръководството на БСДП да работим заедно без подписано споразумение. Ситуацията с БСДП е сложна и ние трябва да приемем тази сложност като факт. Аз споменах, че БДЦ може съвсем реално да оформи две крила - либерално - консервативно и социалдемократическо. Тези две крила могат да работят на този етап от гледна точка на практическите цели, които стоят пред България, да работят съвместно. Целите, които си поставят, имат много общ характер. Много важен за нас момент за структуриране на центъра особено, говоря за либерално - консервативния център, много важен факт за нас е документът, който подписахме с ББП. Ние сме либерална партия, естествена социална база за нас са частните собственици. Заедно с това ние трябва да се стремим в България всички хора по някакъв начин частни собственици. Частният собственик е гарантът за демокрацията в България. Нито са многото партии, нито е полицията, нито е армията, нито е Америка. Гаранция е този, който има собственост, има независимост и може да застане срещу бюрократа или срещу политическата сила и да им каже да си гледат здравето. В този смисъл нашият съюз с ББП е много естествен. Ние нямаме по-естествен партньор от тях. Ние като либерали. Тепърва трябва да работим за развитието на това сътрудничество и аз съм убеден, че то ще изиграе много конструктивна роля за изграждането на БДЦ като цяла. Ще изиграе това нещо положителна роля. ББП не е член на БДЦ. Анализите, които сме правили, много неща не може да бъдат споменати сега тук пред вас, просто няма време за това. Като имаме пред вид редица детайли най-перспективната политическата сила в центъра е БДЦ. Това са структури по страната. Реалната сила е БДЦ. Реална сила е, защото ние сме най-отворени за центристите, заедно с това ние сме си отвоювали позицията. Този център и за това нещо ние воюваме от 10 ноември насам. На кръглата маса онова, което е защитавано от хората, които в момента влизат в БДЦ то е същото, което защитаваме и днес. Същото е онова, което защитавахме в първите избори. Ние сме извоювали своето място и ние просто трябва да покажем, да изградим пред българската общественост лицето си на това, не ние не сме хора, които са се хванали гуша за гуша, ние сме хора, които са воювали за тези позиции, които защитават в момента и ние не сме се занимавали с фехтовка до 10 ноември, ние сме се занимавали и преди тази датата с политика. Не сме се събудили една сутрин и да кажем, ние станахме центристи. Бъдещето е при нас, но дали ние ще си получим бъдещето, това зависи само от нас. Мисля, че само груба грешка и мързел могат да ни лишат от онова, което ни принадлежи - политическия център.