Началото на ЕСИ в България

Представителното за страната емпирично социологическо изследване "Градът и селото" е знаково за развитието на емпиричната социология в България.

Проведени са две изследвания. Първото е през 1967 г. с научен ръководител проф. Живко Ошавков, второто е от 1986 г. под научното ръководство на чл. кор. Стоян Михайлов.

Двете изследвания задават и утвърждават стандарт. Създаване на идеен проект (програма на изследването), хипотези, извадка, въпросници,  проектотаблици и търсени зависимости, пробно изследване, корекции на основата на пробното изследване, работа на терен (генералното наблюдение), инспектиране на извършеното събиране на информация, логически оглед на въпросниците, кодиране, електронна обработка, анализ на резултатите.

Представяме на публиката материали от двете изследвания, които са вече в единични екземпляри и е важно тяхното запазване.

Системният файл на изследването от 1967 г. беше унищожен в края на 80-те години поради отказа на директора на Института по социология проф. Величко Добриянов да плати таксата за съхранение на магнитния носител. Годишната такса беше в размер на ниска заплата. Трябва да се отбелязват имената на хора, извършили подобни спестовни постъпки.

Системният файл на изследването от 1986 г. беше възстановен в цялост от Омда ЕООД още през 2003 година.  Бяха изготвени мастер на таблиците, но публикуването на целия масив стана възможно благодарение на проекта на ФНИ.