Новогодишна картичка 1991 г.

Новодишна картичка на СДС в два варианта. Беше раздадена на членовете на Националния координационен съвет за разпращане сред техни симпатизанти, а от името на СДС я подписваше Филип или аз. В зависимост от получателя.

Разцеплението въобще не се забелязваше, макар да се знаеше за серията от неогласени срещи.

Петко Симеонов