Няколко ограничения

Включването само на промените на собствеността в рубриката, започваща с "трансформация", по-точно приватизацията и реституцията, има условен характер.

Коректно би било тук да се намират и менютата, свързани с политическите и гражданските промени, но без условности и компромиси няма как да се подреди и едно чекмедже, а какво да кажем за поддомейн с обширната и много разклонена тема "Преходът".

Тъй че тук има компромис.

Включени са документи и анализи, които имат отношение към различните форми на приватизацията и реституцията, т.е. към промените, свързани със собствеността, както и случаи на забележимо общностно и лично забогатяване или обедняване.