Още за "Пресслужба "Куриер" на БТА

770 ПЪТИ “ПОД ЛУПАТА" НА ОБЩЕСТВОТО

Преди три години, на 6 декември 1989 година, по-малко от месец след началото на демократичните промени в нашата страна, излезе първият брой на бюлетина "ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР". Това беше първото издание, което предостави трибуна на всички тогавашни неформални организации, от които се възроди политическият плурализъм в България.

Чрез Пресслужба "КУРИЕР" Българската телеграфна агенция представи безпристрастно на нашата общественост всички политически партии, обществен организации, граждански сдружения, движения и синдикални централи, възникнали през последните три години. Наред с това Пресслужба "Куриер" съхрани безценното документално богатство от първите публични изяви на новите политически и обществени демократични сили в България.


КАК СЕ ОЦЕНЯВА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"?

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ - един от учредителите на Съюза на демократичните силя, председател на Българската социалдемократическа партия:

Дори и боговете са имали нужда от вестоносец.

С любов към нашия вестоносец и с молба да ни поднася повече хубави новини.

С благодарност за това, че Пресслужба "Куриер" не се включи в политическата порно журналистика и запази своето достойнство.

*  *  *

МИЛАН ДРЕНЧЕВ - един от учредителите на Съюза на демократичните сили, председател на Центъра за обединение на земеделските сили:

Поздравявам редакцията на Пресслужба "Куриер" с навършване на три години от излизането на първия брой на издавания от нея бюлетин. Тя беше първата, която ни предостави възможност да публикуваме нашите становища и декларации тогава, когато другите средства за масова информация все още не ги приемаха, а след това продължи да ги прави достояние на масмедиите.


*  *  *

ПЕТКО СИМЕОНОВ - един от първите говорители на Съюза на демократичните сили, председател на Български демократичен център и председател на Партия Либерали:

Създаването на Пресслужба "Куриер" беше една изключителна инициатива във време, когато липсваше каквато и да е трибуна за неформалните организации и нововъзникващите партии.

Пресслужба "Куриер" даде възможност за по-пълно осъзнаване на започналия демократичен процес в страната и стимулира интегрирането на демократичните сили.

Благодарение на бюлетина, издаван от Пресслужба "Куриер", се запазиха ценни документи, отразяващи пътя на развитие на демократичните движения, партии и организации в България.


*  *  *

АХМЕД ДОГАН - председател на Движението за права и свободи:

Пресслужба "Куриер" е една от най-стабилните структури в информационното осигуряване на масмедиите, които са една реална четвърта власт. Винаги съм оставал доволен от обективната снимка, която прави бюлетинът, на явленията в политическия живот. Мисля, че това е най-голямото достойнство на хората от журналистиката.


*  *  *

Негово Величество СИМЕОН ІІ:

Бюлетинът на Пресслужба "Куриер" е политическо издание, което няма алтернатива. То е предназначено за хора, които искат да мислят с главите си и нямат нужда от политически внушения.


*  *  *

НИКОЛАЙ КАМОВ - говорител на Висшия съвет на Българската социалистическа партия:

Убеден съм, че няма да бъде пресилено, ако кажа: бюлетинът на Пресслужба "Куриер" е едно истинско свидетелство на времето. Свидетелство за изграждането и за строителите на съвременна демократична България. Вярвам, че обществеността ще запомни постоянството и професионализма на екипа на Пресслужба "Куриер", който нито веднъж не се поддаде на конюнктурни увлечения. Този бюлетин стана и остана единственият достоверен източник за това, което се извършва на обществено-политическата сцена. Там и само там може да се намери безпристрастна информация за динамичните процеси от 10 ноември 1989 г. до наши дни.


*  *  *

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ - един от учредителите на Съюза иа демократичните сили, председател на Движение "Гражданска инициатива":

Пресслужба "Куриер" е чудесно помагало и справочник за всички политически, обществени и прочее дейци. Той е своеобразен метроном, по него си сверяваме часовника. Доволен съм, че мога да си служа с него. Препоръчвам да се подобри оформлението му и ако може, да е с по-ниска цена.


*  *  *

ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ - председател на Българския демократически форум:

В нашата страна голям минус е, че възможностите за централна информация са ограничени. В това отношение Пресслужба "Куриер" запълва една празнина.

Пожелавам от сърце успехи и в бъдеще.


*  *  *

Капитан ІІІ ранг ВАСИЛ ДАНОВ - говорител иа Българска офицерска легия "Раковски":

Вече три години Пресслужба "Куриер" не отбягва и проблемите на хората с пагони, които макар и сред последните, но твърдо решиха да отстояват гражданските си права.

Членовете на Българска офицерска легия "Раковски" пожелават на редакция Пресслужба "Куриер" попътен вятър в бурното море на начеващата у нас демокрация!

 

=====================================================

 

ПРЕССЛУЖБА "К У Р И Е Р" Е ЕДИНСТВЕНАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА БАНКА, КОЯТО СЪБИРА, СИСТЕМАТИЗИРА И РАЗПРОСТРАНЯВА В ПЪЛЕН ТЕКСТ ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТ И И АКТУАЛНИТЕ СТАНОВИЩА НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДВИЖЕНИЯ И СЪЮЗИ.


ПРЕССЛУЖБА "К У Р И Е Р" НЕ ДОПУСКА РЕДАКТОРСКА НАМЕСА, СЪКРАЩАВАНЕ, ПРЕРАЗКАЗВАНЕ ИЛИ ТЕНДЕНЦИОЗНО РЕЗЮМИРАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ Й МАТЕРИАЛИ. ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮЛЕТИН НА ПРЕССЛУЖБА "К У Р И Е Р" ВСЯКА ПАРТИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ДВИЖЕНИЕ САМИ ПЕЧЕЛЯТ ИЛИ ГУБЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕСТИЖ И ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ.

ПРЕССЛУЖБА "К У Р И Е Р" ПОДДЪРЖА ОПЕРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С АВТОРИТЕТНИ ОСВЕДОМИТЕЛНИ АГЕНЦИИ И РАДИОСТАНЦИИ. ИНФОРМАЦИЯТА НА ПРЕССЛУЖБА "К У Р И Е Р" СЕ ЦЕНИ, СЛЕДИ И РАЗПРОСТРАНЯВА ОТ ТАКИВА КОЛОСИ КАТО СВЕТОВНОИЗВЕСТНОТО ГЕРМАНСКО ИЗДАТЕЛСТВО "КУБОН ИЗАГНЕР". БЮЛЕТИНЪТ НА ПРЕССЛУЖБА "К У Р И Е Р“ СЕ ПОЛУЧАВА И АНАЛИЗИРА В ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НА САЩ И ЗАПАДНА ЕВРОПА.

НИКОЕ ИЗДАНИЕ НЕ МОЖЕ ДА ЗАМЕСТИ ЕЖЕДНЕВНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ПРЕССЛУЖБА "К У Р И Е Р" И ВЪПРЕКИ НЕЯСНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА 1991 ГОДИНА НАШАТА АБОНАМЕНТНА ТАКСА ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА: 44 ЛВ. ЗА ЕДИН МЕСЕЦ /АБОНИРАНЕТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ ДО 25-ТО ЧИСЛО НА ПРЕДИДУЩИЯ МЕСЕЦ/; 132 ЛВ. ЗА ТРИ МЕСЕЦА, 264ЛВ. ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА; 528 ЛВ. ЗА ЕДНА ГОДИНА.

АДРЕС НА АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА: СОФИЯ 1124, БУЛ. "ЛЕНИН” 49, БТА, ТЕЛ. 84-61 /В.231/ ИЛИ 73-37-231.

======================================================


СОФИЯ 1124, БУЛ "ЛЕНИН" 49, ТЕЛ. 84-61 /В. 306/
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"

ВЕРОЯТНО ТОЗИ АДРЕС Е ПОЗНАТ НА ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ ДА ИМАТ ВЕРЕН ПОГЛЕД  ВЪРХУ ЦЕЛИЯ СПЕКТЪР НА БЪЛГАРСКИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ.

САМО ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" МОЖЕ ДА БЪДЕ ВАШ ОБЕКТИВЕН ИНФОРМАТОР ЗА ПОЗИЦИЯТА, СТРАТЕГИЯТА, ТАКТИКАТА И ОРГАНИЗАЦИОНИЯ ЖИВОТ НА ПОЧТИ 80 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И НА ПОВЕЧЕ ОТ 250 ДВИЖЕНИЯ, СЪЮЗИ, КЛУБОВЕ, ФОРУМИ, КОАЛИЦИИ, КОМИТЕТИ, ФЕДЕРАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ, ВЪЗНИКНАЛИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА.

ИНФОРМАЦИОННИЯТ БЮЛЕТИН НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" /ИЗЛИЗАЩ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН/ Е ЕДИНСТВЕНОТО БЪЛГАРСКО ИЗДАНИЕ, КОЕТО ВИ ПРЕДЛАГА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ, СТАНОВИЩАТА И ДРУГИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ СИЛИ.

ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" Е ДОКАЗАНА ТРИБУНА НА  СВОБОДОМИСЛИЕТО И НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ. НЕЙНИЯТ ДЕВИЗ Е: "ВИНАГИ ТОЧНИ, ДОСТОВЕРНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ТОЛЕРАНТНИ."

ВЪПРЕКИ НЕЯСНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА 1991 ГОДИНА, НАШАТА АБОНАМЕНТНА ТАКСА ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА: 44 ЛВ. ЗА ЕДИН МЕСЕЦ /АБОНАМЕНТЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАПРАВЕН ДО 25-ТО ЧИСЛО НА ПРЕДИДУЩИЯ МЕСЕЦ/; 132 ЛВ. ЗА ТРИ МЕСЕЦА; 264 ЛВ. ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА; 528 ЛВ. ЗА ЕДНА ГОДИНА.

ИНФОРМАЦИОННИЯТ БЮЛЕТИН ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАМЕСТЕН ОТ НИЩО.

АДРЕС НА АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА: СОФИЯ 1124, БУЛ. "ЛЕНИН" 49, БТА, ТЕЛ. 84-61 /В.231/ ИЛИ 73-37-231.

======================================================

 

На вниманието на нашите абонати и читатели

Уведомяваме ви, че още от началото на 1991 година информационния бюлетин ще започне публикуването на АКТУАЛИЗИРАНИ СПРАВКИ ЗА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ /официално регистрирани и очакващи съдебна регистрация/, както и за организациите, движенията и другите структури, които са ангажирани с обществено-политическа дейност.

Този единствен по рода си ПЪЛЕН СПРАВОЧНИК ще могат да получат само абонатите на бюлетина Пресслужба "Куриер", тъй като отпечатването му в специално издание е сериозно затруднено поради липсата на хартия.

Абонаментът за бюлетина е практически безсрочен, но ако не се направи навреме рискувате да пропуснете първите публикации.

За справки: Абонаментна служба на БТА, бул. "Ленин" 49, тел. 73-37-231 или 84-61 (вътр. 231).

Пресслужба "К у р и е р"

=====================================================

 

Можете да коментирате  в профила на Омда във Фейсбук