ПОЛИТИКА И ПРИВАТИЗАЦИЯ

Боян Гюзелев

Център за изследване на демокрацията

Икономическа програма

Трансформацията на собствеността в България през

призмата на политическите борби

 

София, юли 1993

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

ОБЩА ПОЛИТИЧЕСКА НЕСТАБИЛНОСТ

ВЪЗГЛЕДИ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ

СИЛИ ЗАПРИВАТИЗАЦИЯТА

СИНДИКАТИ

ЗАКОНЪТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

СЪСТОЯНИЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС

ПРИВАТИЗАЦИЯ СПОРЕД ЗАКОНА

ОБЩИНСКАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕСТИТУЦИЯТА

ВРЪЩАНЕТО НА ЗЕМЯТА

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПРАВИТЕЛСТВО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА

ДИСКУСИЯТА ОКОЛО МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ

БЪЛГАРИЯ И ДРУГИТЕ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАН

Линкове