Писма до СДС, 1990 г.

Към албума...

Писма от и до СДС, получавани и изпращани от граждани, институции - от страната и чужбина.