18 юли 2024г.

Годишнина от рождението на Левски, празник на гр. Левски и гр. Карлово. Ден на гражданска защита

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Платформа "Икономическа алтернатива", 1991 г.

Пролетта на 1991 г. СДС се раздира от противоречия. Възникват и се разпадат различни направления, течения, обединения...

Едно от тях, стъпило на реални проблеми на нацията, е "Икономическа алтернатива", която обединява народни представители от четирите парламентарни фракции, представени във Великото народно събрание. Техните търсения са свързани с идеите на "равния старт".

Двигател на платформата е Николай Близнаков.

Екземплярът, с който разполагаме, няма подписи.