Преходът в Мрежата

За Промените в България и Прехода вече има солидна литаратура. Излязоха сборници с документи, както и множество мемоари и аналитично-теоретични трудове. 

Има респектиращи заглавия, чийто преглед представлява специален интерес.

Тук ще ограничим вниманието си върху специализираните сайтове, в които преобладават темите, имащи съдържателно отношение към Прехода.

Няма да ги степенуваме по значимост. Ще започнем със сайта на Института за изследване на близкото минало, добавяме Института за съвременни дигитални архиви, сайта, който огласява документи на Държавна сигурност, и не пропускаме Декомунизация, както и солидния сайт на група учени и журналисти - преход.

За случилото се през 1989 г. има и специален сайт, в който читателят може да се запознае с интересни и малко известни факти, както и с респектабилни гледни точки върху събитията.

Петър Боджиев е създал сайт, в който публикува документи, мемоари и анализи за периода от последните десетилетия на комунизма до началото на ХХІ век. Преди броени дни се появи сайтът Преходът на Георги Георгиев - един от неуморните фотографи на събитията през последните десетилетия.

Не бих могъл да пропусна в това изброяване сайта  "Един завет". Той се самоопределя като "клуб на потомствен принцип, обединяващ потомци на офицерите, постъпили във  ВНВУ или ШЗО  до 9.9.1944г. и кавалерите на ордена “За Храброст”.

Разбира се, че сайтът "Изгубената България" е без конкуренция в изображенията за новата българска история.

Предстои да пуснем сравнително пълен списък на активно поддържаните сайтове, които се занимават основно или в значима степен с прехода.