Протоколи на Кооперацията, с. Горна Ковачица

Протокол 0
Протокол 0
Към албума...

Сканирани 13 оригинални протоколи от 1998 и 2000 г. на Управителния съвет на кооперацията в село Горна Ковачица, Монтанско.