Протокол 51 от заседание на ИБ на БПЛ - 18.01.94г.

Присъстват: Петко Симеонов

Димитър Арнаудов

Еленко Божков

Борислав Цеков

Николай Кожухаров

Людмил Йорданов

Александър Бояджиев - от 15.00ч.

Светлана Шаренкова е ангажирана по подготовката на конференцията, посветена на Стамболов.

Дневен ред /ДР/:

1. Обсъждане на политическата ситуация.

2. Конференция "Либерализмът в България - минало, настояще и бъдеще".

3. Изложбата на детски рисунки.

4. Комплексна програма за борба с престъпността на общинско равнище.

5. Теми за брифинга.

6. Разни.

по т.1 от ДР :

ПЕТКО СИМЕОНОВ - Работим по организирането на конференция за Стамболов, за националната сигурност и за националната ни конференция. Целият апарат е впрегнат в това.

За изтеклата седмица - запазват се основните тенденции свързани с общия разпад на държавата. Случаят "Белите брези" не е приключил. Днес по радиото имаше драматично обръщение на Беров за бюджета. БСП и СДС имат резерви към определени пунктове.

Заедно с това - студентската стачка. По уверенията на две от студентските организации до стачка не трябвало да се стига.

Продължава танца на долара.

В БСП се забелязва съвсем определена идейна недостатъчност, техните изявления не предлагат нищо.

В СДС нещата вървят по очаквания начин. Има широко поле за действие ня хора като Сугарев, и Йордан Василев. Активизира се групата "Кинжал" - Бонев, Соколов.

В ДПС се се формират различни групировки.

Многозначителен е семинара, който се провежда в момента от института Крибъл - изявлението на един от тях, че те не виждат вече в СДС демократична оргавизация. Силна позиция в този семинар имат Мозер и Луджев. Ние сме поканени по изрично настояване на американците.

Беше лансирана идеята за Демократична алтернатива. БПЛ в тази ситуация - ние сме в интензивен, постоянен диалог с извънпарламентарните партии, с РДП. Доколкото знам, Митко има контакт с ДП. Тези контакти потвърждават, че Луджев, БСДП, АСП и косвено ЗП са на мнение, че сега на трябва да се прави коалиция, а да градим партиите си. А след това на масата се слагат - структури, финанси, а също - единство но партията. Искат да имат договорни отношения с организации, които е явно, че поемат ангажимент.

През тази седмица в ЛКС не се придвижи нищо.

Предлагам да се спрем на следните въпроси :

- поведението в ЛКС

- отношенията с извънпарламентарните партии

- отношението към Демократична алтернатива.

ДИМИТЪР АРНАУДОВ - Първо трябва да имаме ясно отношение към правителството. Предлагам да има среща с Беров. Трябва да се срещнем с военния министър, защото идеята на Желев за военния кабинет все още не ми е ясна. Добре е, във връзка с инициативата с общините да имаме среща с Беров.

За ЛКС - не вярвам на Стефан Николов. Добър ход направихме, че не ратифицирахме документите.

Трябва да направим среща с Марко Тодоров. Стачката е политически инспирирана. Тряббва да се почувства някаква връзка между него и БПЛ. Има доста свободни места в МОН - трябва да се помогне на хора свързани с нас да навлязат в администрацията.

За проф.Генчев, моля г-н Симеонов, да попита КФ докога ще е нелоялен към БПЛ. Имам предвид Съюза на патриотичните сили.

Предлагам на следващото ИБ координаторите да дадат отчет за изградените клубове, за да знаем къде трябва да работим.

Скептично съм настроен към този жест на американците.

Моля да се провери - в петък в Кърджали са били Томов, Сапарев и Кольо Папазов, който е представен като човек от ГОР.

НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ - Марко Тодоров твърде много се дистанцира от БПЛ, в резултат от което на 5.01.1994г. беше публикувана една концепция за средното образование. Тя е компилативна. Проекта е непрофесионално изпипан. Това ще рефлектира върху министъра. Правителството бие отбой, върви се към правителствена криза.

ПЕТКО СИМЕОНОВ - Сега разговарях с Никола Папазов - не е бил в Кърджали.

НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ - МС трудно ще удържи нещата през следващата седмица. Засилват се ударите върху БПЛ в провинцията. Основен за нас е въпроса за структурите. Трябва да се разработи концепциата за нац.конференция.

ПЕТКО СИМЕОНОВ - Страпувам се, че конференцията ни е прекалено рано, защото няма документи за съюз, с когото и да било.

ДИМИТЪР АРНАУДОВ - Независимо от конференцията па моите виждания до 10-15 март трябва да има готовност с кандидатите за листи. Трябва да обсъдим вариантни принципи за партньорите.

ДИАН ГЛАДИЧЕВ - Притесняват ме изявленията на Мичковски, в които нас ни няма, а съко и силното присъствие на БСДП. Трябва повече да говорим по структурите за избори.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ - Студентската стачка е политически направлявана. Студенските организации дори не подозираха, че ще се стигне до стачка. Страхувам се, че нещата в ЛКС загниват и на конференцията няма какво конструктивно да предложим в тази насока.

ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ - Споделям казаното за ЛКС. Предлагам да се насочат усилия и средства към определени региони, където да станем първа политическа сила.

ДИМИТЪР АРНАУДОВ - не е въпроса да се бяга от ЛКС, а да се регулират нещата в него.

ПЕТКО СИМЕОНОВ - Смятам, че ние действаме правилно. Ние заявихме, че ще преразгледаме отношението си към правителтвото. На този брифинг също не трябва да се ангажираме с оценка.

Впрегнали сме огромни ресурси за подпомагане на Марко Тодоров. Има фактори, които налагат непопулярни мерки. Трябва да се съкращават учители, ВУЗ-ове. Директното обвързване ще бъде грешка.

В момента трябва да присъстваме в комуникационното пространство, но не като претенциозна партия, а като партия с ясна позиция.

За конференцията - предлагам Д.Арнаудов да подготви доклад за условията, при които правим съюзи.

В момента трябва да демонстрираме интереса си към националните проблеми. Другото, което трябва да направим е по-ясно присъствие в медиите. Назначили сме пресаташе за работа с медиите. Той Председател на Координационния съвет ва журналистическите съюзи.

Съгласен съм, че отношението на американците във връзка с този семинар, трябва да се разглежда нееднозначно.

Не е времето да вдигнем байрака и да викнем "ура"-то. Най-губеща е претенцията за трета сила.

С ЛКС позицията ни е правилна - не ратифицирахме догументите и казахме - чакаме сграда, коли и т.н.

по т.2 от ДР информация даде г-н Петко Симеонов.

по т.3 от ДР инфорвация даде г-жа Лилия Цекова.

по т.4 от ДР :

ПЕТКО СИМЕОНОВ - Ние сме единствената партия, която дава конкретно предложение за борба с престъпността. Изработена е регионална програма за Дупница. Изработва се методика за изработване на такива регионални програми. Програмата е съгласувана с МВР.

по т.5 от ДР :

ПЕТКО СИМЕОНОВ - Очертахме основните акценти - конференцията за Стамболов, детските рисунки.

ДИМИТЪР АРНАУДОВ - Предлагам мотото на календара да е мото на партията за 1994г. и се афишира на брифинга. Ще се подготвя за студентската стачка.

протокола води : Борислав Цеков