Разговор с член на ликвидационен съвет

Едно интервю на Христо Божинов с Катя Мирчева.

На 22 септември 2013 г. в дома на Мирчева в гр. Куклен двамата разговарят по предварително зададени въпроси.

Получил се е добре структуриран разговор, с редки намеси  на интервюирания.

След 1994 г. Катя Мирчева е председател на Ликвидационния съвет към ТКЗС в  Куклен Тя остава на поста до края на ликвидацията.

Г-жа Мирчева поема поста от Светломир Хаджиев.

Преди това е била член на Ликвидационния съвет. Във времето, през което е председател, съветът се състои от двама.

Другият е София Джамбазова.

Как се е работило, се разбира от честния и открит разговор.