Седмична поща - 1995, бр. 91

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Редовна пресконференция на Българска партия ЛИБЕРАЛИ
2. Пресконференции на политически партии
и организации
- Пресконференция на независим кандидат за кмет на гр. София Александър Каракачанов
- Митинг на СДС
- Пресконференция на ДАР
-  Народен съюз БЗНС и ДП
- Партия Нова България
3. Българска партия ЛИБЕРАЛИ и Патриотичен съюз в централната преса
4. Встъпително обръщение на предизборна коалиция Патриотичен съюз по БНР и БНТ

Изтеглете в PDF

1. Пресконференция на Българска партия ЛИБЕРАЛИ

04.10.1995 г.

Участвуват: Петко Симеонов, Борислав Цеков, Желка Генова, Борис Иванов.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Макар и със закъснение започва редовната пресконференция на Българска партия ЛИБЕРАЛИ, на която днес присъстват председателя на партията - г-н Петко Симеонов, доц. Желка Генова - член на ИБ, Борис Иванов - член на ИБ и аз - Борислав Цеков, говорител на партията.
Споразумението между гръцката и македонската страна относно държавните символи на Македония, становище за състоянието и проблемите при приватизацията и текуща информация за местните коалиции и предизборни кампании в общините на Българска партия ЛИБЕРАЛИ и Патриотичен съюз - това са темите ни днес. Разбира се, готови сме да отговаряме и на всички останали въпроси, които биха представлявали интерес за вас.

Наистина фокусът на общественото внимание през изминалите няколко седмици съвсем закономерно е насочен главно към предизборната кампания. Същевременно обаче не по-малко значение за нашата страна има и повишената дипломатическа активност на Балканите. На значението на едно от тези събития от гледна точка на българските национални интереси бих искал накратко да спра вашето внимание. Става дума за подписаното в Ню Йорк споразумение между гръцката и македонската страна, с което се уреждат споровете, които вече повече от година затрудняват развитието на отношенията между тези две наши съседни държави. За България и българските национални интереси това споразумение има значение в два аспекта. Първият от тях е именно премахването на гръцката символика от държавните символи на Бившата югославска република Македония. Смятаме, че за нашата страна е от особено значение прекъсването на изкуствено насажданата връзка между македонизма и елинизма в политиката и обществения живот на Македония; постепенното развенчаване на изгражданите митологеми за македонската държава като наследник на Великата империя на Александър Македонски. Подмяната на историческата истина, че славянското население в Македония е неотменна част от процеса на образуване и развитие на българската народност и държава може да бъде преодоляна чрез ясното и категорично разграничаване на македонизма от гръцката история. В този смисъл дипломатическият успех на гръцката страна благоприятства до известна степен и българските национални интереси. А ние дефинираме тези интереси като развитие на активни, конструктивни политически, икономически и културни отношения с Македония при отказ от териториални претенции от страна на България, но и при отказ от претенциите спрямо българската история и опитите за фалшифициране на знаците, символите, светините на нашата национална история от страна на македонската държава. Именно в това се отразява и вторият аспект от значението на постигнатото гръцко-македонско споразумение. Ние сме респектирани от националното чувство на гръцките политици, от единението по този жизненоважен за тяхната държава въпрос в рамките на политическите среди и официалните институции в Гърция. Надяваме се, че и българските държавни институции и политически среди ще намерят еднозначен език при отстояването на интересите на България, на нейния исторически генезис, за да се пресече онова, на което сме свидетели в последните години като опити, и то съвсем драстични, за посегателство върху такива личности и символи на българската история - като Кирило-методиевото дело, братя Миладинови, Гоце Делчев и т.н. С това бих искал да използвам и повода да изразя нашата дълбока загриженост и тревога от трагичния инцидент - атентата срещу Президента Киро Глигоров. Ние се надяваме, че този процес на откъсване на македонската държава от опитите за свързване с елинизма и отказът от коминтерновските тези, които създадоха македонската нация и език ще бъде един еволюционен и мирен процес при пълно съблюдаване на международните стандарти, човешките права и отказ от всякаква форма на тероризъм - държавен или недържавен.
Сега давам думата на доц. Желка Генова, която ще представи пред вас становище, свързано с обсъжданите промени в законодателната уредба на приватизацията, което след това ще имате възможност и да получите и в писмен вид.

ЖЕЛКА ГЕНОВА:

Аз за това накратко ще ви запозная, тъй като ще ви предоставя текста на нашето становище по състоянието и тенденциите в приватизационния процес.

Всички добре знаят, че вече пет години всички правителства декларират приватизацията като своя приоритетна задача, обаче резултатите от приватизационния процес досега, за съжаление, не потвърждават първоначалните амбиции на политически сили и правителства, включително и на правителството на Демократичната левица. Съществува реална опасност годишната програма за касовата приватизация за 1995 г. да не бъде изпълнена, както и съществено да се забави старта на масовата приватизация. Нерешени са все още възлови въпроси за съчетаното провеждане на касовата с масовата приватизация. Приватизационният процес допълнително се затормозява от действия (и бездействия) на политически централи, политически функционери и стопански дейци, търсещи предизборни ефекти. Упоритата съпротива (явна или скрита) на ръководни фактори в министерства и ведомства срещу приватизацията на водещи производствени единици (Соди-АД, Слънчев бряг  АД, Слънчев ден АД и др.), опитите на арендаторите в крупни стопански обекти (особено в туризма) да приемат решения за отлагане на приватизацията, политическите "воаяжи" на бивши и настоящи политически и стопански дейци в основни туристически и производствени предприятия, са достатъчно настойчиви, за да се подминат без подобаващо политическо внимание.

Причините за фактически стопираната приватизация са преди всичко в:

1. несъвършенствата на съществуващата нормативна уредба (закони и подзаконови актове), в нейната незавършеност и несъгласуваност.

2. опитите да се минира преобразуването на собствеността като се търсят всевъзможни законови и извън законови аргументи.

Българска партия ЛИБЕРАЛИ винаги и последователно е отстоявала виждането си за ускорена приватизация, за паралелна пазарна и бонова приватизация. Но анализът на практическото осъществяване на Годишната приватизационна програма на правителството на Демократичната левица и подготовката на списъците на обектите за масова приватизация ни зарежда с тревога за сериозни трудности не само от нормативно, но и от управленско естество, а именно:

*липсата на яснота за последователността, приоритетите и  икономическата изгода от осъществяването на приватизационните сделки (в циментовата и фармацевтичната промишленост, в химията и туризма).

*съпротивата на ръководни екипи във водещи министерства и ведомства (Министерство на промишлеността, Министерство на търговията и външноикономическите връзки, Комитета по туризма и др.).

*нарушаването на последователностите и приоритетите в осъществяването на приватизационните сделки - акцентира се на приватизацията на "най-апетитните" обекти, като се подценява приватизацията на икономически по-несъстоятелните, които умишлено се водят до фалит с цел изкупуване на безценица.
*натискът върху "списъците за приватизация" - "играта на списъци" може да компрометира както масовата, така и касовата приватизация.

*липсата на яснота по управлението на приватизационните инвестиционни фондове.

Силно сме обезпокоени и от фатално закъсняващата пропаганда и разясняване на масовата приватизация. С това е възможно да се ограничи активността на големи групи от населението и пряко или косвено обслужат нечии интереси.

С пълния текст на становището може да се запознаете самостоятелно. Благодаря ви.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Благодаря и аз на доц. Генова. Заповядайте, ако имате някакви въпроси.

ВЕСЕЛА ДОНЕВА:

В какво се изразява конфликта между Българска партия ЛИБЕРАЛИ и Движението "Воля за България" или между Патриотичния съюз и движението "Воля за България"?

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

От днешната информация във в-к "Дума" разбрахме, че има някаква форма на недоразумение в отношенията между партия ЛИБЕРАЛИ и движение "Воля за България". Ако действително това са мотивите, които подтикват "Воля за България" към подобна позиция, които са отразени във в-к "Дума" аз лично съм изненадан, тъй като тук става дума за един-единствен случай, в който е имало противоречие при определяне на кандидатури за общински съветници от името на Патриотичен съюз. И този случай като хронология и като развитие съвсем не е в полза на позицията, която декларира, поне според информацията във в-к "Дума", Движение "воля за България". Там просто, това е един от окръжните градове, ставаше дума за това, че още от парламентарните избори миналата година и в последващи преговори с различни политически сили, най-вече с Демократичната левица, активен фактор беше структурата на Българска партия ЛИБЕРАЛИ, тъй като структури на формации от Патриотичния съюз, каквито са ПК, ДСЖ и "Воля за България", Съюза за Отечеството там просто нямаше. И преди около двайсетина дни, буквално преди двайсетина дни, такива структури са били създадени, при положение че вече е имало подписано споразумение с партиите от Демократичната левица, конкретни договорености, ангажименти и т.н. И тези новосъздадени структури са предявили някакви претенции. Това е, колкото и дребнаво да изглежда, което се случи в този окръжен град и което явно е дало повод на движение "Воля за България" да обсъжда този въпрос на свои ръководни форуми. Ние ще изясним случая, надявам се, в един пряк разговор с ръководството на Движение "Воля за България".

ВЕСЕЛА ДОНЕВА:

Може ли още един въпрос, ако позволите. Има ли информация в Българска партия ЛИБЕРАЛИ, примерно в колко градове от страната Патриотичният съюз е сключил предизборни споразумения с Демократичната левица, коалицията БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски", ПК "Екогласност".

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Г-н Борис Иванов като отговарящ за организационните въпроси в ИБ на Партия ЛИБЕРАЛИ.

БОРИС ИВАНОВ:

Сега, в повече от петдесет процента от общините в България има подписани споразумения. Вече различна е формата на взаимодействие. Само седем са общините, където тези споразумения са и коалиционни, където са изградени широки общински коалиции между коалицията на Демократичната левица и коалицията Патриотичен съюз. Другаде по силата на подписани споразумения в листата на БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" има представители на Патриотчния съюз. Разбира се, има и райони, където не са постигнати сериозни договорености за някакви съвместни форми.

Ингелска /БТА/:

Пак за изборите. На мене са ми необходими също повече данни. Участието на Българска партия ЛИБЕРАЛИ в рамките на Патриотичен съюз колко кандидати от ваше име са включени в тези коалиционни листи и като кандидат-кметове. И ме интересува за листата в София има ли ваши представители на Патриотичния съюз.

БОРИС ИВАНОВ:

Искам да ви кажа, че след местните избори, тяхното приключване, Българска партия ЛИБЕРАЛИ ще има повече общински съветници, отколкото, да речем, РДП и Нов избор взети заедно. И като количество, съизмеримо на това, да речем, на коалицията ДАР. Кандидат-кметове - ние за разлика, примерно, от мнозината хора, които чухме в предизборни обръщения по радиото и телевизията се стремим да не бъркаме политиката с олимпизма и по принцип заставаме зад кандидатури, които е реалистично да спечелят. В три-четири общини, знаете, Патриотичният съюз издига свои кандидати за кметове. Аз на миналата пресконференция казах тези места, където се получи така.

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Ние участвуваме в тези избори, както знаете, в коалицията Патриотичен съюз. В коалицията Патриотичен съюз към днешна дата участвуват Българска партия ЛИБЕРАЛИ, Политически клуб Демократичен съюз на жените и движението "Воля за България". Ние сме партията, която е вътре в тази група от формации и нашите хора са подготвени да водят самостоятелна предизборна кампания. Те са обучавани за това. Патриотичният съюз за съжаление не успя да сключи навсякъде, така, както ние смятахме и така, както бяхме мислили на Националния съвет и преди това на Конгреса на партията, не успя да сключи споразумения навсякъде с партиите от Демократичната левица, които се регистрираха сега поотделно, поименно изброени, не като Демократична левица. Не успяхме да сключим тези споразумения поради редица причини, някъде и поради това, че много трудно в тези партии допускаха в своите редици нашите представители на избираеми места. За пример мога да ви посоча включването в голямата софийска листа на представители на Патриотичния съюз едно място. На представителя на Патриотичния съюз г-жа Татяна Дончева или Таня Дончева, известна вам като адвокатка, кандидат за народен представител на Патриотичния съюз за 37-мото Народно събрание, и преди това е кандидатствала за народен представител и в предните избори. Таня Дончева е един изключително качествен човек. Включена е на 39-то място в голямата листа. Доколкото разбрах, тъй като това е предложение на ПК Демократичен съюз на жените, те вчера или днес вземат решения за изтеглянето на Таня Дончева от голямата листа на Софийската община. Подобни ситуации имаме на много места в страната, където всъщност качествени хора, най-малкото съизмерими с останалите хора, които са включени от страна на партньорите от БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски", ПК "Екогласност", са изтласквани назад. Такъв е случаят с Плевен. Случаят в Плевен е такъв. БСП има подписано споразумение с Българска партия ЛИБЕРАЛИ преди месец, месец и половина, може би и повече. Съгласно това споразумение двете формации се явяват заедно на предстоящите избори. Когато вече обаче опира въпросът до съставянето на листите, искането за включването на един човек от Българска партия ЛИБЕРАЛИ в листата, в общинската листа е посрещнато на нож и е отказано такова включване. Става въпрос за включването на Михаил Шишков. Тогава е поискано да се каже какво точно, а пък след изборите ще стане, ако тази коалиция спечели какво точно ще даде спечелилата коалиция, ако това бъде БСП, БЗНС и ПК "Екогласност", какво точно ще дадат на Патриотичния съюз в управата. Отговорът е, че, знаете колко е нервно времето, следват известни реплики и в крайна сметка се появява в "Дума", в днешния брой на „Дума" един ред…. Аз си го нося. Появява се този ред, съгласно който… "Незадоволеният апетит за кокала на лидера на Българска партия ЛИБЕРАЛИ Михаил Шишков го тласнаха в смехотворната  стъпка да се регистрира като кандидат-градоначалник от името на Патриотичния съюз, след като социалистите отказаха да му обещаят, че ще го направят заместник-кмет." Тъй като аз съм участвувал тук, в София, в разговорите за тази плевенска листа и много добре знам за какво става дума - не става дума за това, за което е написано. А стъпката не е смехотворна, тъй като хората имат възможност най-малкото да преброят привържениците на Българска партия ЛИБЕРАЛИ, защото там ДСЖ не участвува, Воля за България също няма структури. По същество ще се яви Българска партия ЛИБЕРАЛИ и ще се види колко души биха гласували за нас, ако се явим самостоятелно. Там имаме значи самостоятелен кандидат за кмет в Плевен. Имаме самостоятелен кандидат за кмет в Монтана. В Монтана също беше отказано да бъде подписано споразумение от партиите на Демократичната левица с нашите хора. Мисля, че нямаше от другите в Патриотичния съюз. Пак ставаше дума за включване на един съветник на избираемо място в листата в тази обща листа. Тогава нашите хора си издигнаха кандидат за кмет, издигнаха си пълна листа за съветници. Очакваме, че там ще отидем на балотаж. Докато в Плевен очакваме, че ще си завоюваме поне съветническите места, които не можахме да си извоюваме иначе по другия начин. Имаме кандидат за кмет в Русе. В Русе кандидатът ни за кмет е Марко Тодоров. Той, по решение на местния клуб (ние имаме такова становище, прието на Конгреса на партията, че клубовете ни по места с кого и как да се коалират) те го издигнаха като независим кандидат за кмет, подкрепен от нашия клуб, една група монархически организации. Когато там слушах тези многословни изявления по телевизията, които са между другото едно чудесно шоу… Там една от монархическите организации каза: "Имаме и на едно място издигнат кандидат за кмет". Става дума за Марко Тодоров. Сега, получило се е малко особено, защото ние сме общо-взето, не общо-взето, а ние сме една републиканска формация и това е записано при нас, има го в множество решения. Сега издигаме кандидат за кмет, който е подкрепен от монархически организации. В Силистра също клубът ни участва в изборите чрез Народния съюз, но не ни е известно да има издигнат съветник. Общо в страната /аз няма да бъда загадъчен като Борис Иванов, който казва, че ще имаме повече, отколкото РДП и Нов избор взети заедно/ предполагам, че ще имаме някъде около 20-30 съветника в страната, от партията - 20-30 съветника. Аз не обвинявам БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" в негостоприемство или във враждебност, не ги обвинявам в това. Подобни случки има във всички останали коалиции. СДС не пуска всъщност кандидати за съветници на избираеми места на нито един от тия, които ги подкрепят, дето заявяват там, дето четат, че ги подкрепят, подкрепят, подкрепят… Няма нито един техен кандидат за съветник. Народният съюз също. Същото е положението с всички тия, които са тръгнали да излизат със самостоятелни листи. Просто не пускат чужди хора. Отделно излизаме и в Смолян. В Смолян  излизаме с кандидат за кмет В Ямбол имаме отделна листа, но подкрепяме кандидата за кмет, който пък е издигнат от БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност", но е от нашите редици. Те издигнаха, ние го подкрепяме. Той е наш човек. Става дума за една жена. Ние я подкрепяме и си излизаме с отделна листа, тъй като пък отказаха… Значи, това е показателно просто за тези случки, които се развиха навсякъде по страната. Значи, водачът на листата на съветниците е наш човек, но друг съветник те не пускат. Ето така. И нашите затова излязоха с отделна листа. Сега, тези избори, мога да ви разказвам град по град как е, това няма никакво значение в крайна сметка. Картинката е много шарена. Значи, излизаме …. Като почнете от това, че някъде излизаме заедно с монархисти, за това, че излизаме заедно с БКП на някои места (в Кюстендил май). Много е пъстро, много е шарено. Тези избори са една голяма школа за всички български политикани от цялата страна. Навсякъде просто разбират за какво става дума като водят преговори. Идват при нас и ни казват: "Ама те ни излъгаха. Взеха накрая и ни излъгаха. Водиме преговори, водиме преговори и накрая ни излъгаха." Ако преди това им обясняваме как на централно равнище седнем, ние преговаряме, водим преговори, подписваме се, клетви даваме и накрая - същата история. Те викат: "Ама как го допуснахте?" И сега като дойдат от провинцията, от някой провинциален град и казват: "Абе до края, до последния момент преговаряме заедно и викат "Готово" и накрая като разбрахме, че регистрирали листата без нас…" Викам: "Що допускате тая работа?". Значи нашите хора се научиха, че тая работа - политиката е много особена.

Изборите са школа за всички по страната и в отделни населени места, където се издигат кметове. За населени места имаме много кметове издигнати, но школата е и за един наш стратегически съюзник. Ние разглеждаме БСП като наш стратегически съюзник и смятаме така твърдо да се ориентираме към червените мобифони и да ги излибералстваме. Значи червените мобифони не бива да бъдат комунисти, не е редно да бъдат комунисти, те трябва да бъдат либерали - това си е нормално. За нас БСП си е стратегически съюзник. Смятаме, че това е школа и за самото БСП в търсенето на сътрудничество. Знаем какви скандали са ставали по места, какви разправии по места там и сред тях, нали, как са се разправяли за този съюз с нас. И нашите хора преболедуваха цялата тази работа, но нещата според мен са добре, нормално. Така трябва да бъде, едно по едно, ще разберем.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
Що се отнася до районните листи в София - в три от тях има представители на партия ЛИБЕРАЛИ на твърдо избираеми места. Казвам на партия ЛИБЕРАЛИ, а не на Патриотичен съюз като цяло. В три други района представителите на Либерали са на така наречените вероятно избираеми места, а на останалите в част от тях има представители на други формации от Патриотичния съюз. А мисля, че две бяха районните листи и районите, в които не е постигано споразумение между Патриотичен съюз и БСП, БЗНС и ПК "Екогласност".
И използувам случая да ви информирам и едновременно с това поканя довечера в 18, 30 в район "Искър" се открива предизборната кампания на коалиция БСП, БЗНС, "Екогласност" и Българска партия ЛИБЕРАЛИ. Там имаме също представител на избираемо място в листата. Ще присъства и кандидатът за кмет на Столична община Венцислав Йосифов. Събитието ще се състои в Дома на културата в "Искър". Намира се непосредствено до сградата на общината.
Заповядайте, ако има други въпроси.

ПЕТКО СИМЕОНОВ:
Извинявайте, мога ли да обясня едно свое изречение, което казах. Значи като казах, че за нас БСП е стратегически съюзник и така стратегически гледаме на подписаното споразумение с тях аз искам съвсем ясно да бъде така, че ние разглеждаме тази партия като една социално-класова разслояваща се организация. Тя не може да избяга от това - това е обективен процес. Социално-класовото деление, което настъпва в БСП, естествено ще доведе и до идеологическо политическо разслоение в БСП. Рано или късно ние ще бъдем противници със социалистите. Либералите естествено е да бъдат със социалистите. Като по големите национални въпроси аз се надявам, че ще имаме мъдростта, която имат гърците. По големите национални въпроси ние ще постигаме съгласие. Но ние ще бъдем противници със социалистите и смятаме, че това е пътят в България наистина да бъде изградена опозиция. Опозиция по начина, по който се опитват някои други политически сили да градят според нас е безперспективен, защото безработни лумпени или лумпени, които поради това са безработни не може да се гради и да се очаква да се гради политическа сила, която да поема отговорността за управлението на страната. Това имах предвид, когато казах …

ВЪПРОС:
Защо смятате, че в София 39-то място не е избираемо, след като вчера чухме, че пълна победа ще имат социалистите в столицата. А вие твърдите, че 39-то не е избираемо.

ПЕТКО СИМЕОНОВ:
БСП и да очаква пълна изборна победа - това ще означава във всички случаи около 30 места. Във всички места - не повече. И до 39-то място БСП няма да стигне в София, няма начин как да стигне и пълна изборна победа … Аз не знам какъв смисъл влагате Вие в пълна изборна победа. Пълна изборна победа може да означава 32-3 %, а техният противник да има 31 % пълна изборна победа и пак ще се каже, че е пълна изборна победа.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Благодаря ви за участието и до следващата сряда.

 

2. ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ на политически партии и организации

Пресконференция на независимия кандидат за кмет на гр. София Александър Каракачанов

Дата: 29.09.1995 час от: 14 до: 15.
Участващи:
Александър Каракачанов, г-н Косев и г-н Дунчев
Заглавие/тема:
Начало на предизборната кампания. Предложение за диспут с кандидата за столичен кмет на БСП Венцислав Йосифов
Връзка с други събития: местни избори
Засегнати лица и организации:
Венцислав Йосифов - кандидат за кмет на столична община

Засегнати проблеми:
1. Програмата на Каракачанов
2. Диспут с Венцислав Йосифов като независим кандидат за кмет на гр. София
3. Безработицата
4. Цените на учебниците и учебните помагала
5. 3а мотото на кампанията на Каракачанов
6. Приватизацията

Резюме на текста:

Официалното откриване на г-н Каракачанов ще бъде в понеделник 02.10.1995 в клуб "Максим". Там ще бъде представена листата на ДАР. Също така ще присъстват по-голяма част от членовете на Инициативния комитет. Програмата на г-н Каракачанов ще бъде публикувана и разпространена около средата на месеца /10-15.10.1995/. Причината не е случайна. Програмата е готова, но желанието на Каракачанов е тя да се открои пред програмите на другите кандидати. Основната причина програмата да се открои, е нейната конкретност. Една от причините да се включи в тази кампания е „че желае да даде един пример независимо доколко ще бъде възприет от българската общественост, че все пак кандидатът за кмет трябва да има яснота какво точно ще прави в общината и да не се ангажира с конкретни обещания. Даже и да не спечели, Каракачанов ще представи своята програма, защото всички неща, които ще присъстват в нея, ще бъдат с конкретно обяснение как ще станат. По проблема с безработицата той мисли, че 30 процента от безработните могат да бъдат задоволени с минимална работна заплата. Според него това е напълно възможно и то може да стане още в първите два месеца. Механизмът е много прост и той ще бъде обяснен в програмата. Също така и относно цената на учебниците абсолютно няма никакъв проблем да бъде понижена с 20 процента и то отново за няколко месеца. И тук механизмът е много прост.

Мотото на кампанията на Каракачанов е - ИЛЮЗИИТЕ СВЪРШИХА, ОСТАНА ПРАВОТО НА ИЗБОР. То е такова по една много проста причина. Българският избирател вече 4-5 години има правото да избира между много кандидати и доскоро хранеше някакви илюзии. Но в последно време илюзиите вече са изчезнали. И изхождайки от тази ситуация единственото, което остава на българина, е да прецени трезво и да не си прави илюзии.

Другата част от темата на пресконференцията е желанието на Каракачанов за диспут с Венцислав Йосифов - другият независим кандидат за кмет на гр. София. На въпроса защо точно с Йосифов, той отговаря, че другите са кандидати на политически сили, които познаваме, знаем платформата и политическите действия. Интересът към г-н Йосифов е по причина, че той се явява като независим, издигнат с Инициативен комитет, което означава,  че той се ангажира да не защитава партийни позиции. Той е изразител на една прослойка и това е тази на едрия капитал. Излиза с претенциите за едно изключително отговорно място в държавата, което не е просто кметско място, а е кмет на столицата и съответно всички ние и аз също се интересуваме да добием една пълна яснота за неговите позиции и именно затова искам диспут с него. Това е уникален случай да се разкрият или поне да се обявят реалните позиции на едрия капитал и неговите претенции. От тази гледна точка Каракачанов споменава две теми, които би желал да дискутира с него: социалната роля на общината, как я вижда представителят на едрия капитал. Общината може и е длъжна да играе преди всичко едра социална роля според Каракачанов. Той се ангажира в неговата програма най-после да бъдат въведени общинските данъци като реален механизъм в закона за местното самоуправление.

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Елица Христова

***

Митинг на СДС

Дата: 01.10.1995 - площад "Ал. Невски"

Участници в събитието: водещ Албена Чакърова
Вили "Кавалджиев, Маргарита Хранова, "Подуене блус бенд", Васил Найденов, Богдана Карадочева, Стефан Димитров и др., които подкрепят СДС.

ОТ СДС УЧАСТНИЦИТЕ СА: Иван Костов, Александър Йорданов, Надежда Михайлова, Филип Димитров, Стефан Софиянски със семейството си (заедно с децата си) и др.

Резюме на текста:

Митингът започна с изказване на артиста Вили Кавалджиев, който е дошъл въпреки състоянието си след тежка катастрофа. Но дори и да трябвало да пълзи, гой пак щял да дойде, което повлиява положително на тълпата и тя започва да скандира. Той изказва своята увереност, че Стефан Софиянски ще бъде кмет на 29.10.1995 г. Потвърждава, че всичко при СДС е ставало с усмивка, оптимизъм и вяра, че рано или късно комунизмът ще си отиде. След изпълнението му на две песни на сцената излязоха представителите на СДС, както и кандидатът за кмет на гр. София Стефан Софиянски със семейството си (и децата си), при което присъстващите започват да скандират "СДС" и "победа".Пръв взе думата Иван Костов:
"Скъпи приятели.. Всеки друг резултат, освен избирането на  Стефан Софиянски за кмет на София ще бъде успех за БСП. (възгласи у-у…) Ще бъде доказателство, че тя налага своята кошмарна воля не само върху парламента, не само върху изпълнителната власт, но и върху местното самоуправление. Ние трябва да ги спрем. Пет години и половина, откакто са започнали битките на демокрацията срещу тази партия, ние 5 пъти правим избори почти 1 път на година. И всеки път изборите са от особена важност и са изключителни за бъдещето на страната. Комунистите казват, че няма да търсят реванш на тези избори. Ние търсим реванш на тези избори.(скандират Браво! и победа) Ние търсим реванш и трябва да вземем реванш от тях за изборите от декември '94 г. Загубата на София и на други големи градове за тях ще бъде голямо поражение. Ние всички трябва да работим за това. СДС направи много, за да подобри своята организация и да създаде нова организация. Направихме много, за да търсим единодействие с опозицията. Вие всички сте политически активни хора и знаете как се развиха тези наши усилия. Знаете,  че в много градове на страната Народният съюз, към който основно беше протегната нашата ръка, отдели не трето, а четвърта политическа сила и въпреки това издига кандидати и дели гласовете на демократите (възгласи у-у). 3наете защо издигат и Ренета Инджова в София, със същите цели. Знаете защо се крият уж зад независими кандидати. Всъщност нас такива независими кандидати сме виждали и независими управници видяхме. Най-нещастното управление на страната беше на един такъв уж независим управник, на проф. Любен Беров (отново възгласи у-у). София не може да се управлява, ако начело не стои тази политическа сила, която има доверието на софиянци. Това е истината за бъдещите избори. Никой независим не може да управлява града. Градът е сложна, огромна машина. Има 24 района, над 30 населени места,  има многобройни районни съвети, има голям общински съвет. Всичко това управлява София, а не някаква госпожа или някакъв господин банкер.(отново у-у) СДС ще бъде представен най-силно в тези районни съвети в общинския съвет, в районните кметства и столичното кметство. Заради това той трябва да управлява града. Нашето честно послание към всички избиратели в София е да гласуваме политически, да изберем политическата сила, която е издигнала един достоен кандидат за кмет - г-н Стефан Софиянски (поздравления от публиката).

Говорят за технократ, за мениджъри. Единственият човек, който е направил нещо, което е докарало пари в България и е реализирал голям инвестиционен проект, това е г-н Стефан Софиянски. Мобифоните,  с които за съжаление и червените си служат, са негово дело. Над 250 000 000 $ бяха усвоени и подготвени по негово време. Обновяването на телефонните централи е пак негово дело. Това, което ходи да открива Жан Виденов е пак негово дело.(у-у) Но той е и политик и не се крие зад независими лозунги. Той е политик, който беше уволнен за това, че е бил сред вас на митинг. Помнете това! Той е от СДС! И това е неговата сила.(скандират СДС) Сега е застанал честно и открито пред вас с най-скъпото, което има - своето семейство. Няма мъж, който да е силен, когато няма такъв тил като неговия. Изцяло женски тил, но много силен. Мъжът е много силен, когато зад него има повече жени. Нека го поздравим с победа и да го чуем.(поздрав с "победа" от страна на публиката)."

СТЕФАН СОФИЯНСКИ:

"Скъпи приятели,

Когато човек поема отговорност да се кандидатира за такъв пост, първо застава пред себе си и си казва "защо?" .Аз имам отговор защо поемам тази отговорност. Защото съм един от вас, защото съм бил винаги с вас, защото вярвам във вас и защото знам, че ние заедно ще успеем. Защото вярвам в силата на обикновените хора, на хората, които ходят всеки ден по улиците, които срещат всекидневните проблеми, защото аз ги знам. Това сме ние и ние ще успеем. Победа! Аз поемам тази отговорност, защото обичам моя град, обичам градът, в който съм роден, какво по-хубаво от този град. До нас е Витоша,  когато излезне човек малко, вижда Бояна, Симеоново, Панчарево, Кътина, Негован, езерата. Всичко това е наше. Това е нашият град, за който ние трябва да се погрижим. Да погледнем центъра, да погледнем този храм - паметник, с който всички сме свикнали, който е част от нашия живот. Да видим красивите църкви и паметници. Защо оставихме ние този град така? Ние го оставихме без грижи. Аз поемам отговорността с вас да се грижа за този град. Аз имам самочувствието като човек роден и живял винаги тук. Имам самочувствието на човек, който знае, че моето семейство и моите деца, и техните деца ще живеят в този град, че ние трябва да направим много за него. Аз заставам пред вас открито, с политическата сила, със СДС - политическата сила, която е призвана да осъществи реформата в страната. Аз се радвам, че ние успяхме да се съберем отново с много наши приятели и когато казваме, че ние сме обединена демократична опозиция, да, ние сме обединена демократична опозиция до 29.10.1995 г., след това ние ще бъдем политическата сила, която ще управлява София. Аз заставам пред вас и открито казвам, че след 1 година пак ще се срещнем и тогава София ще бъде по-чиста. Да, аз ще се погрижа да изчистя улиците на София, да, аз ще се погрижа да почистя София от боклуци и от боклуците, които ни пречат да осъществим реформата. Ние ще съживим София. Ние ще направим София средището на частния бизнес, на онзи частник, на онази инициатива, която ще ни доведе до промяната. Да, ние заедно ще се погрижим за нашите деца, за да имат те по-добри условия, за да могат да имат по-чисти училища, за да могат, тези, които нямат родители, да не чувстват това тежко бреме. Да, ние ще успеем, защото аз вярвам, че сме заедно и защото вярвам, че силата е в нас. Силата на нас, на обикновените хора. СДС!"

След приключването на обръщението на кандидата за кмет на гр. София - Стефан Софиянски, публиката започва да скандира името на Филип Димитров. След минута-две той взима микрофона и се обръща към присъстващите:

"Отдавна не сме се виждали. 10 много неприятни месеца, в които търпим резултата от предишните избори, които загубихме. Можем ли да си позволим отново такова нещо? (отговор от публиката - Не!) Добре! Ние можем да спечелим тези избори. Тези избори, в които СДС влиза с обновен със сили, които са нови, които не са се ориентирали 100%, но които са гаранциите за това, че ние продължаваме по онзи път, който всички вие искате от нас да поемем. Така ли е? (отговор от публиката - Да!) СДС изправи за София един кандидат - Стефан, Стефан Софиянски, който може да бъде гордост като кандидат за всеки град и тук и извън България. (публиката - Браво!) Тези избори са и още нещо. Те са избори на СДС. В най-тежкия си момент,  в края на 1994 г. СДС доказа, че хората в София стоят зад него. Какви са опасностите, които стоят пред нас. Те са най-общо казано две.

Едната от тях е да не вземе някой седесар, някой почтен и добросъвестен седесар да вземе да си помисли, че Ренета Инджова може да има нещо общо със СДС. (у-у) И през ум да не ви минава такова нещо, защото същата тази Ренета Инджова, тогава, когато беше в агенцията по приватизацията, беше тази, която потриваше ръце на всеки следващ акт на правителството на Беров, с който представителите на СДС в тази агенция се уволняваха. Свеждаше очи, когато те се връщаха и отново се радваше, когато пак ги уволняваха.(у-у) Така че на никой и през ум да не му минава, че Ренета Инджова отстоява позициите на СДС. Лесно е да викаш колко са лоши комунистите, а разбрахме, че е ужасно лесно, убийствено лесно, докато викаш това, да работиш за тях. А тя точно това правеше. (у-у) Втората опасност е да не му текне на някой да си помисли, че може да си остане в къщи. Познавам хора, които на миналите избори, защото този или онзи не им харесвал, си останаха у дома. Е и какво, спечелиха комунистите. Те да не би да им харесват. Винаги, когато се издигат кандидатури, има и недоволни, има и огорчени. Ако ние не можем да надмогнем това, единственото, което ще направим, ще бъде да помогнем на комунистите. Но аз ви казвам: това са и¬бори на СДС и всеки, който стои зад СДС и който иска в София СДС да успее, не може да си седи в къщи. Много пъти съм ви казвал тук на този площад: нещата са във вашите ръце. Вижте се колко сте много. Ако всеки един от вас обясни на двама или петима или дори 10-ма това, което си говорим тук сега, че не може един седесар да гласува за Ренета Инджова и че не може един човек, на който му е мила демокрацията да си остане вкъщи, ние можем да спечелим, защото очевидно кандидатурата, която издигат комунистите е слаба и те даже не се надяват да спечелят. Очевидно на тях много ще им се иска, ако може самите техни хора да отидат да гласуват за някой друг. Ха сетете се за кой?

В София съотношението между резултатите на СДС и на която и да е друга политическа сила извън комунистите беше повече от 10:1 и ако не можем при това положение да спечелим изборите, тежко ни и горко. Така че имаме възможността, тя е в ръцете ни. Победата очаква да си свършим работата и затова предатели има господине и ще има, защото откак свят светува такова чудо на света е имало. Въпросът е ние да не се оставяме да бъдем заблудени от тях. И затова дайте всеки от нас да си свърши работата, всеки от нас да тропне на съседните врати и всеки от нас с много прости думи да обясни на своите познати, че СДС има един кандидат и този кандидат се казва Стефан Софиянски.

С тази реч на Филип Димитров завършиха изказванията на представителите на СДС и откриването на националната предизборна кампания на г-н Стефан Софиянски. След това започнаха изпълнения на групите и певците, които участват в концерта.

Митингът беше посетен от доста хора, като преобладаваща маса бяха пенсионерите.

***

Пресконференция на ДАР

Дата: 03.10.1995

Участващи:

Ангел Кондев - национален координатор; членове на националния политически съвет: г-жа Венета Шпирдова - АСП; Валентин Симов - ЗП; г-н Шопов от ГОР

Връзка с други събития: местни избори

Засегнати лица и организации: СДС ; Стефан Софиянски

Засегнати проблеми:

1. Информация за общото състояние на организацията за изборите

2. Проблемът с медиите.

Резюме на текста:

Информация за общото състояние на организацията за изборите, за стратегията им. Резултатите от избори '94 се обуславят от това, че коалицията е била твърде млада, нямала ясен образ. Именно това е дълбоката причина. През изминалата година са успели да постигнат главното - да намерят по-ясен облик на коалицията, ето защо те подхождат към тези избори с един умерен оптимизъм. Умерен, защото са подложени на една медийна дискриминация, особено от страна на електронните медии, които са твърде важни при една такава предизборна ситуация. И въпреки всичко смятат, че ще успеят да затвърдят и увеличат почитателите си.

В 200 общини имат регистрирани листи за общински съветници на ДАР. В 120 от тези 200 общини ДАР издига и свои самостоятелни кандидати за кметове. Освен това на още 30 места те подкрепят и застават зад кандидати, които са независими от инициативните комитети. Такъв пример е кандидатът за кмет на гр. София Александър Каракачанов - издигнат като независим кандидат в един доста авторитетен инициативен комитет, но коалиция ДАР твърдо и категорично го подкрепя, а избирателната кампания на кандидат-кмета Каракачанов ще върви успоредно, в синхрон и взаимодействие с избирателната кампания на софийската листа (столична голяма община) за общински съветници. Подобен подход има и на други места като например във Видин. Застават зад кандидатурите на 150 кмета от общо 250 общини в страната. Кампанията им ще бъде скромна, но се надяват - ефективна. Една алтернативност, една различност от това, което представят политическите сили, представени в парламента. Все още си служат с подходи, които са характерни за миналото, които не трябва да съществуват вече. Един от лидерите на СДС, обосновавайки кандидатурата на г-н Софиянски срещу други кандидатури,  е казал една дълбока мисъл: "Не може да има отговорност и да бъде отговорен кмет, който не е издигнат от политическа сила." Значи логически, отговорен може да бъде само партиен член, отговорен може да бъде само представител на политическа сила. Нещо, което много напомня на колективно партийната отговорност, която на практика водеше до безотговорност в отминалия тоталитарен период, с който трябва да скъсаме вече след 5 години преход. Човек преди всичко е отговорен като личност и тази негова отговорност е много по-голяма от всякакви видове партийни отговорности. Те призовават симпатизантите си да гласуват за г-н Каракачанов, защото преди всичко той поема и една лична οтговорност.

Г-жа Шпирдова от АСП допълни, че на много места кандидатите им за кметове ще сключат обществен договор с избирателя. С този обществен договор те ще поемат конкретни ангажименти, залагайки своя авторитет и авторитета на семействата си. Тези договори ще имат обществени гаранции от средите на социално слабите, от женските организации, които защитават интересите на цели слоеве. Самочувствието им идва, освен от 200 000 гласа от парламентарните избори и от факта, че се увеличават партийните организации на 3-те партийни формации, от които е съставена ДАР. Оказа се, че ДАР е млада сила, която не е разочаровала хората, които стоят зад нея. А тяхната увереност като ръководство е, че и кандидатите им няма да разочароват своите избраници, защото лозунгът "Илюзиите свършиха, подкрепете професионалистите" потвърждава мнението им, че професионалистите са от ДАР.

Изказването на г-н Валентин Симов от ЗП е свързано с проблема за медиите. За дискриминацията от медиите. Г-н Шопов от ΓΌΡ изказа също своето отношение по въпроса за медиите и правилата, за въпроса за демокрацията. Пред тях стои задачата да станат една силна коалиция и да влязат в парламента, за да могат и те да определят правилата. Тези избори ще покажат положението им.

ДАР има листи в 23 района, а кандидати за кметове има в 8. В провинцията има във всички бивши окръжни градове издигнати кандидати за кметове без Варна, където ДАР подкрепя кандидатурата на г-н Кирчев, досегашен кмет. Подобен е случаят в Търново. Кандидати за кметове има също и в по-голяма част от общинските центрове, както и в 200 села.

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Елица Христова

***

Пресконференция на Народен съюз БЗНС и ДП - НС

Дата: 03.10.
Участващи: Анастасия Мозер; г-н Милчев; г-н Бояджиев и представители от ръководството на ДП
Връзка с други събития: местни избори
Засегнати лица и организации: Ренета Инджова; СДС ; Европейският християндемократически съюз
Засегнати проблеми:
1. Проблема за черния списък и за Шенгенския списък
2. Проблема за ембаргото и за последствията за България
3. Посещението на г-жа Мозер и включването на БЗНС и ДП в Европейския християндемократически съюз
4. Проблема за толерантността в Обединената демократична опозиция

Резюме на текста:

Относно откриването на предизборната кампания за местна власт и специално кампанията на Ренета Инджова. Във връзка с отзивите за това събитие по - подробно ще се изкаже г-н Милчев. Фактът, че г-н Татарчев, прокуратурата сне обвинението, направено срещу г-жа Ренета Инджова, което е едно много важно събитие. Встъпителни думи, свързани с откриването на предизборната кампания за местна власт в цяла България.
Другата важна тема, която засегна г-жа Мозер е относно това, което стана в Прага, а то е, че БЗНС и ДП бяха приети за редовни членове на Европейския християндемократически съюз. Това е една първа стъпка, действителна и много важна, която ги кара да се чувстват от тази общност. Същото се отнася и за България в бъдеще и това зависи от общата ни политика за евентуалното ни приемане за пълноправни членове в Европейския, съюз. И от тази гледна точка посещението на Ричард Холбрук, което трябва да бъде смятано за едно огромно събитие за България, също е свързано с редица проблеми, пред които сме изправени. Най-напред г-н Холбрук посети Атина и Анкара, а след това и посещението му и в България, и постигането на споразумение за спиране на огъня е нещо много важно, което поне по този начин ни включва в този процес. Има един въпрос, по който има единомислие в България и това е включването на България във възстановителния процес, в тази помощ за този регион след приключване на военните действия. Всички политически сили, всички българи, така както и ние виждаме, че България пострада много от ембаргото и когато бъде приведен в действие този план, ние трябва да бъдем част от него. Някои хора си напълниха джобовете от това ембарго, но това не е българският народ, това не сме ние в Народен съюз. Разговорът по време на посещението и на участието на нашата делегация към Съвета на Европа -  търсехме тяхното съдействие за по-нататъшното ни включване в този план. Другите лоши новини са неизключването ни от Шенгенското споразумение. Днес при президента Желев имаше свикан консултативен съвет. Там има национално съгласие между присъстващите правителство, парламент и президентска власт, че ние трябва да направим всичко възможно, за да бъдат отменени тези разпоредби. Ние да не бъдем изолирани, така както се получава в резултат на тези действия. Имаше разногласия по причините за това нещо. Президентът предложи в началото въобще да не се говори за тези причини, довели до това положение, за да търси разрешение. Но в края на краищата се оказа, че едно разрешение без търсене на по-дълбоките причини за това положение няма да може да бъде постигнато, защото, както изтъкна г-н Пирински, ние сме в съответствие с всички изисквания и не би трябвало да бъдем нито в черния списък, нито в Шенгенския списък. И въпреки това ние сме, което означава, че има нещо, което пречи.

Г-жа Мозер ни предлага факти за това какво може да направи една страна и едно правителство, тръгнало уверено, пестеливо и разумно по пътя на демократичните реформи. Вие знаете, че там приватизацията е почти приключила, приключили са и поземлената реформа, както и това, че от вчера тяхната валута е конвертируема. Там наистина затегнаха коланите, защото водиха много отговорна финансова политика и всеки може да види къде са отишли средствата, събрани от гражданите на Чешката република, което личи в цялата обстановка в страната. Това показва за сетен път, че нещо има грешно в пътя, по който вървим и в политиката, която водим. Г-жа Мозер изрази също своето разочарование от поведението на Филип Димитров на митинга на СДС, от неговите думи за Народния съюз, които са насъсквали хората срещу Народен съюз. Като една обединена опозиция г-жа Мозер сподели, че трябва да има толерантност. Опозицията за тях е единна и те не искат да се конфронтират.

Г-н Милчев направи кратък анализ на откриването на предизборната кампания на г-жа Ренета Инджова, което е минало при голям успех. Г-н Веско Бояджиев обяви, че националният център на Народен съюз ще бъде открит в края на седмицата. Също така той сподели, че Народен съюз е една търсена организация поради факта, че те подкрепят независими, подкрепят кандидатите на БСДП (Мездра, Свищов), подкрепят кандидатите на СДС, на ДПС.

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Елица Христова

 


Пресконференция на Партия Нова България - ПНБ

Дата: 05.10.1995 час от: 12 до: 13

Участващи: Г-н Боян Чуков; г-н Христо Начков - член на Националния съвет и председател на ПНБ в гр. Кърджали; Надежда Събева от гр. Долни Дъбник; г-н Просесийски от гр. Плевен, както и кандидатът за кмет на гр. Плевен - д-р Кирил Тодоров; Цветан Господинов - председател на ПНБ в гр.Русе.

Връзка с други събития: местни избори

Засегнати липа и организации:

СДС, Народен съюз, ДПС; Пламен Иванов - кандидат на СДС в гр. Кърджали, Валери Апостолов - кандидат на Народен съюз в гр. Кърджали ; Патриотичен съюз; доц. Марко Марков Тодоров - кандидат за кмет в гр.Русе

Засегнати проблеми:

1. Представяне на кандидатурите за кметове в градовете: Русе, Плевен, Долни Дъбник и от Кърджали

2. Проблемът с герба на България

 

Резюме на текста:

Пресконференцията започна с изказване на г-н Христо Начков, който представи предизборната обстановка в гр. Кърджали. ПНБ в Кърджали изразява своята подкрепа към кандидата на СДС_и НС,  но с условието и предварителното решение в никакъв случай да не подкрепят ДПС. Така че ние изчаквахме взаимоотношенията между ДПС и СДС, за да изразят категоричната си подкрепа. Последно в Кърджали СДС не подкрепя представителя на ДПС поради това, че тяхното разбиране беше това да бъде българин - некомунист, а то се получи точно обратното - турчин - комунист е кандидатът на ДПС в Кърджали. Поради тази причина СДС не го подкрепят и ПНБ с цялата си отговорност заставаме зад кандидатурата на СДС, техния местен лидер Пламен Иванов. От преди два дена съществува споразумение между СДС и Народен съюз, което е отворено към всички демократични формации в района и най-вероятно ПНБ ще се включи в това споразумение в предизборната борба. Те считат, че кандидатите на СДС и НС са най-близко до техните разбирания за места /…/ и че те ще се обърнат към проблемите на младото предприемаческо съсловие. Още повече, че те изразиха и своето позитивно отношение към членовете на Съюза за стопанска инициатива на гражданите. Има вече окончателно споразумение между СДС и НС. За СДС кандидат е Пламен Иванов,  за НС - Валери Апостолов. На втори тур ще се подкрепи този кандидат, който има повече гласове. ПНБ подкрепя тази личност, която е по-близо до разбиранията й, т.е. и двете кандидатури и на СДС, и на НС.

След това се изказа г-жа Надежда Събева за ситуацията в гр. Долни Дъбник. Там са издигнати три кандидатури: 1. Маргарита Стойчева - БСП и коалиция; 2. Георги Гайдарски - независим кандидат. Венцислав Василев - досегашен кмет и кандидат на НС. ПНБ подкрепя кандидатурата на НС, т.е. на г-н Венцислав Върбанов. Подкрепят го, защото в досегашната си политика по ръководството и администрирането на общината той се е проявил положително. Община Долни Дъбник е силно изразен земеделски район. Г-н Върбанов не допусна да се стигне до колизия на интереси между частните земеделски стопани, успя да опази имуществото на бившето ТКЗС в ликвидация и се постара да направи всичко възможно за запазването на едни високи добиви и производствената дейност. Не допусна разграбването и разбиването на общинската база. Излизат със самостоятелна листа за общински съветници.

Г-н Прусийски, председател на ПНБ в гр. Плевен, представи кандидата им за кмет д-р Кирил Тодоров и ситуацията в града. Проведени са срещи с всички политически сили, които са представени в гр. Плевен и накрая са решили, че ще се явят самостоятелно на предстоящите местни общински избори сьс самостоятелна кандидатура за кмет и самостоятелна листа. Причината е, че ПНБ е дясна политическа сила, която търси своя собствен облик и имидж. Участвали са в една коалиция Патриотичен съюз, която е нанесла доста вреди на ПНБ и затова са решили, че на този етап няма друга изразена политическа сила, която да е близко до тях и те. да участват заедно на изборите. На пресконференцията присъстваше и кандидатът за кмет на гр. Плевен д-р Кирил Тодоров, който изрази позицията на ПНБ за защита на средния и дребния бизнес и в частност дребния предприемач.

Последен от гостите взе отношение г-н Цветан Господинов - председател на ПНБ в гр. Русе. Той обясни, че в началото на май е било подписано споразумение между 15 партии, към които по-късно са се присъединили още 2. Всички те стоят зад кандидатурата на доц. Марко Марков Тодоров. Приоритетите в програмата на кандидата за кмет са: 1. добре работеща администрация; 2. даденостите на гр. Русе, 3. съживяване на икономическия живот; 4. подобряване на чистотата и екологията на града. СДС и НС ще имат друг кандидат, т.е. кандидата на СДС - Светлозар Панайотов. Цялото обединение от тези партии е било съгласно да подкрепи тази кандидатура, но г-н Панайотов е оттеглил кандидатурата си по здравословни причини.

Накрая г-н Чуков обобщи предизборната ситуация в цялата страна, но без тази информация да е обработена, защото във вторник 10.10.1995 г. ще имат Национален съвет, когато всичко ще бъде уточнено. Но в общи линии около 45-50 процента ПНБ взаимодейства с кандидати на СДС, 25-30 процента с кандидати на БСП, /…/ процента с НС и другите проценти с останалите политически сили. Самостоятелни кандидатури за кметове имат в 8-10 населени пункта. Г-н Чуков също така обърна внимание по проблема за герба на България и че този въпрос не би трябвало да се протака вече. ПНБ стои зад идеята гербът да бъде лъв с корона.

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Елица Христова

 

3. Българска партия ЛИБЕРАЛИ и Патриотичен съюз в централната преса

04.10.1995 г. в-к "Дума"

"Воля за България" може да напусне Патриотичния съюз
Дали да излезе от коалицията Патриотичен съюз или да прекрати контактите си само с Българска партия ЛИБЕРАЛИ, една от трите партии в Патриотичния съюз, ще решава днес на извънредно заседание Изпълнителното бюро на Движението за национално оцеляване "Воля за България". Причините за взимането на това крайно становище били сериозните разминавания с либералите при съставянето на листите за съветници в някои райони, съобщи за "Дума" председателят на "Воля за България" Йордан Величков. Либералите елиминирали сериозни професионалисти, предлагани от движението, и уреждали свои хора.

 

05.10.1995 г. в-к "Земя"

Либералите имат и самостоятелни предложения за кметове
В седем общини Патриотичният съюз. ще се яви на местните избори в широка коалиция с Демократичната левица. В Плевен, Монтана, Смолян, Ямбол, Българска партия ЛИБЕРАЛИ кандидатира свои представители за кметове. Интерес представлява ситуацията в Русе, каза лидерът на БПЛ Петко Симеонов - либералът Марко Тодоров е кандидат за кмет на крайдунавския град по решение на местния клуб на партията, а го подкрепя група монархически организации. Впрочем русенски депутат от левицата заяви, че позицията на Марко Тодоров в Русе била много добра - ексминистърът от правителството на Любен Беров оставил далеч зад гърба си кандидата на опозиция Де Мео и наближавал рейтинга на независимия си съперник, подкрепян от БСП, Димитър Калчев.
Нели Пигулева

 

05.10.1995 г. в-к "Континент"

Патриотичният съюз напусна столичната листа, понеже единствената кандидатка на съюза за общински съветник г-жа Татяна Дончева била сложена в списъка на левицата на 39-то място, обясни вчера лидерът на партия Либерали Петко Симеонов. Въпреки че е подписал предизборно споразумение със социалистите, поради отказ да му се дадат избираеми места Патриотичния съюз излизал със собствени кметски кандидатури в Монтана, Силистра и Смолян.

* * *

Встъпително обръщение на предизборна коалиция Патриотичен съюз - Българска партия ЛИБЕРАЛИ, движение Воля за България", ПК "Демократичен съюз на жените" по БНР и БНТ

 

Уважаеми избиратели,

През изминалите няколко години повечето общини в страната и всички ние като граждани бяхме изправени пред тежки изпитания. Некомпетентни и силно политизирани кметски администрации доведоха до:

- Упадък и галопираща престъпност в нашите градове и села.

- Скъп обществен транспорт и лошо транспортно обслужване.

- Разбита пътна мрежа.

- Замърсени улици, градини и паркове.

- Несигурност за дома и семейството на всеки гражданин.
- Корупция сред общинските чиновници.

- Разграбване и безобразно стопанисване на общинската собственост.

За жалост това са фактите!

Ето защо изключително важна е ролята на кметовете. Те трябва да са компетентни и уважавани стопани, а не изпълнители на едни или други егоистични интереси. Те трябва да са успели, материално осигурени хора, готови да работят за възраждането и просперитета на българските градове и села, за сигурност в българските домове.

Българска партия ЛИБЕРАЛИ, Движение "Воля за България", ПК "Демократичен съюз на жените", обединени в Патриотичен съюз, подкрепят в цялата страна кандидатурите за кметове на личности, които:

- поемат ангажименти към гражданите, а не към партийните централи;

- притежават доказани управленски способности и конкретни виждания за разрешаването на общинските проблеми и осигуряването на необходимите ресурси за това.

Убедени сме, че издигнатите и подкрепените от нас кандидати за кметове притежават тези качества!

Ние, българските либерали и демократичните формации, обединени в Патриотичен съюз, ще работим:

- за реална самостоятелност на местната власт,

- за ефективно управление на общинската собственост,

- за духовно въздигане и културно израстване на българските общини;

- преодоляване на раздорите в Българската православна църква;

- за приобщаване и подпомагане на българите зад граница, които, верни на своите корени, се завръщат в Родината!

- за сигурен и достоен живот - за нас и за децата ни!

 

Ние призоваваме - гласувайте с разум и по съвест:

* за изпълними, а не за голословни обещания;

* за личности, а не за партийни цветове и интереси;

 

Изберете за кметове и общински съветници:

* можещи личности, които са спечелили вашето доверие и уважение с работата си.

Само така ще успеем да превърнем родината в истински дом за делата ни, ще осигурим добруването, просперитета и самочувствието на нашата нация.