Седмична поща - 1995, бр. 87

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Кореспонденция
2. Редовна пресконференция на БПЛ
3. Документи (Споразумение между Градските организации на БПЛ и БСП - София)
4. БПЛ в централната преса
5. Пресконференции на политически партии и организации
- БСП
- ОСД
- БСДП
- ДСХ в БСДП
- ОПТ и О ЮНИ (Воденичаров )
- АБ и ОКЗНИ (Задгорски)
- ФЦБ
6. Документи от Третия Конгрес на БПЛ
-Платформа на БПЛ

 

1. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 До
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КЛУБОВЕ
НA БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

Уважаеми дами и господа,

Всяка година в местността "Петрова нива" в близост до гр. Малко Търново се провежда събор - възпоменание по случай Преображенското въстание.

Българска партия ЛИБЕРАЛИ активно работи за формиране и утвърждаване духовния календар на демократизиращото се българско общество.

Борбите за свобода и национална независимост са кулминация на народното извисяване, към която винаги ще се връщаме, за да черпим родолюбив, гражданска смелост и нравственост.

Тържествата на Петрова нива са на 19 август/събота/.
Молим тази информация да се разгласи до всички членове и симпатизанти на партията.

Тези, които имат възможност и желание да вземат участие в събора на Петрова нива, е необходимо да знаят, че ще бъдат подсигурени пътните и нощувката.

До 10 август ни информирайте колко човека от нашия клуб възнамеряват да участват, за да се направи нужното в организационно-техническо отношение.

Надяваме се на активно присъствие на българските либерали в националното честване.

27.07.1995 г.,София
Отдел "Национална координация"

 * * *

 2. РЕДОВНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
на Българска партия ЛИБЕРАЛИ

26.07.1995 г.

Участват: Борислав Цеков, Борис Иванов, Борис Бояджиев

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
… в София на градско равнище, както сте научили вече и от пресата. Разговори между софийските организации на БСП и останалите партии от демократичната левица, и централното и софийско ръководство на БПЛ, по οтношение на кметската кандидатура в СГО, а също и възможностите зa издигане на обща листа за общински съветници…. при постигане на споразумение за районни съветници. Тези разговори са вече в една заключителна фаза и по всяка вероятност утре, може би тук в залата на Софня-прес ще бъде подписано специално споразумението между Демократичната левица в град София и софийската организация на БПЛ. Пο-конкретно за основните положения на това споразумение, както и за едно становище на Софийската организация на БПЛ след малко ще говори г-н Борис Иванов. Преди това аз ще си позволя да кажа няколко неща, свързани с приетия и вече публикуван закон за местните избори.

Още при подготовката на законопроекта в рамките на работната група между БСП и Патриотичния съюз, ние отстоявахме няколко тези, които сме удовлетворени, че намериха отражение и във вече приетия закон. На първо място това беше районирането на градовете, което беше извършено сега със специален закон. Градовете над 300 хил. души, т.е. София , Пловдив и Варна, с което ние смятаме и такава беше общата нагласа, че органите на самоуправление ще могат да стигнат по-близко до онези, чиито проблеми те са призвани да разрешават. На второ място - особено важно беше и то вече е факт - мажоритарният избор на кметове и пропорционален на общински съветници. Следващата позиция, която отстоявахме и която също намери място в закона, на нея особено държахме и смея да кажа, тя беше възприета под въздействие на нашата позиция в рамките на тази работна група, а именно възможността за създаване на местни коалиции, различни от централно регистрираните. Като по този начин сме убедени, че ще се постигне една по-голяма гъвкавост и формиране на адекватни за конкретната община предизборни екипи, съобразени както с местната конфигурация на политическите сили, така и с местната политическа ситуация. Особено положителен момент в приетия закон за местните избори е и детайлизираната регламентация на възможностите за участие в електронните медии. Нещо, което беше една основна слабост в предходната законодателна регламентация, касаеща изборите за общински съветници и кметове. Като цяло смятаме, че новият закон ще допринесе за една по-добра организационно — техническа подготовка на изборите и в редица отношения този закон превъзхожда старата законодателна уредба. Разбира се, като всеки избирателен закон и тук могат да бъдат отправени няколко бележки. Този закон ще поражда и редица негативни оценки. Но това са неща естествени, когато става въпрос за такъв важен политически акт, какъвто са изборите.

Сега г-н Борис Иванов ще ви запознае със споразумението, което ще бъде подписано утре.

БОРИС ИВАНОВ:

Разбира се това споразумение ще стане факт с подписването си до края на седмицата, както каза г-н Цеков. Но тук няма да коментираме окончателния текст, а само принципите, на които то е конструирано.
Най-напред трябва да кажем за близостта и сходните констатации относно досегашното управление. Тук нещата са банализирани вече. На всеки му е ясно, че сегашната управа, сегашният градоначалник направиха каквото можаха, за да заприлича София, всъщност после ще ви прочета, в обръщението на градската организация на партия Либерали, на какво прилича София.

Вторият пункт е близостта на разбиранията на Демократичната левица и БПЛ относно това как би могла да се засили ефективността на управлението и на администрацията на СГО. Ние считаме, че трябва да има синхрон между кмета и общинския съвет. Винаги местната власт ще бъде по-силна и по-ефективна, ако между общинския съвет и кмета не съществува конфронтация, а съществува едно разбиране и сходство на позиции.

След това отношенията между кмета и централната изпълнителна власт.Тук включваме правителството, областния управител на София. Нашите разбирания са твърде близки и сходни с тези на Демократичната левица. Основните неща, които се споразумяхме и които ще са възлови за текста на споразумението, това е да се издигне обща кандидатура за кмет, да бъде изграден общ предизборен център, включващ представители на споразумяващите се страни. Квоти и персонални кандидатури от страна на БПЛ по отношение на общинските съветници ще бъдат предмет на едно допълнително споразумение, т.е. те не влизат в текста на предстоящото за подписване споразумение. В него обаче ще влезе тази договореност - структурите на Демократичната левица и БПЛ в 24-те столични района да започнат разговори за издигане общи кандидатури за районни кметове и районни съветници. На една от предишните ни пресконференции ви уверихме, че такива разговори, между нашия клуб в община Искър и общинската организация на БСП в тази община, бяха проведени и те дадоха добри резултати. Бяха постигнати определени договорености. Бих искал да ви запозная с текста на решението на градската организация на БПЛ в София, като ще се въздържа да го коментирам, ако имате някакви въпроси.

 

ОБРЪЩЕНИЕ

на

Градска организация на

Българска партия ЛИБЕРАЛИ - София

Вярата в демокрацията накара мнозинството наши съграждани да гласуват доверие на кандидата на СДС в предишните избори за кмет на София.

Големи обещания, излъгани надежди, дребни партизански и лични сметки - с това ще остане в съзнанието на софиянци настоящият ни градоначалник.

Некадърното и конфронтационно управление на тъмносинята управа показа как столицата на една европейска държава може да заприлича на фалираща фирма на посредствен едноличен търговец.

Когато се зададат избори, се пръкват легион гениални управленци, които обещават чудеса. Президентските избори бяха красноречива илюстрация на сладко-горчивите плодове на прохождащата демокрация в България. Дано политическият панаир с комичен привкус оттогава ни е научил нещо за местните избори сега.

Не е излишно да повтаряме, че София значи Мъдрост. Ако сме разумни, ако сме реалисти, трябва да си дадем сметка за значимостта на предстоящия избор и да се обединим около кандидатурата на една достойна личност, получила авторитет и признание не поради партийна преданост, а за своите делови и професионални качества.

Ние призоваваме всички националноотговорни демократични политически сили и обществени организации да потиснат партийни страсти и лидерски амбиции, за да търсим заедно и се обединим около една обща кандидатура.

Не стари козове с напудрен имидж, а личност, която би получила максимално широка подкрепа, е нужна на разноцветна София.

Призоваваме всички онези, надраснали черно-бялото мислене, всички, които не робуват на идеологически предпоставености и партийни завери, да излезем с единна кандидатура. Другото би било повтаряне на стари грешки.

Със съгласие да направим нещо добро за нашия град!

25.07.1995 г. София
Градска организация
на Българска партия ЛИБЕРАЛИ - София

 

 

Това обръщение е плод на събирането в понеделник на председателите на общински клубове и организации на БПЛ, които коментираха предстоящото за подписване споразумение с Демократичната левица и изготвиха това обръщение. Като се водят разговори с всички онези, които са склонни да бъдат реалисти, да бъдат прагматици, а не просто да имат някакви мераци нереалистични за представяне на изборите за кмет и общински съветници в София. Благодаря ви!

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

И по-конкретно с кои политически сили се водят разговори и консултации, свързани с търсене с една широка подкрепа за обща кандидатура. Става дума за софийските организации на партиите от ДАР, в това число и БСДП, в чиято градска организация ситуацията съвсем не е така еднозначна, както се представя. Също така и със софийската организация на БББ, но там нещата предстоят, като уточняване и детайлизиране. Надяваме се, че в навечерието на изборите, т.е. в началото — до средата на септември, тези разговори също ще приключат успешно. И ще се подпишат споразумения подобно на това, което предстои да се подпише между Демократичната левица и партия Либерали. С това конкретните информации от наша страна свършиха. Тук е текстът на обръщението. Текстът на приетата платформа от Конгреса на партия Либерали - който проявява интерес - също е тук. Заповядайте за въпроси, ако, разбира се, има такива.

КАЛИН ПЪРВАНОВ/радио "7 дни"/:

Ще може ли да уточните утре кога ще подписвате това споразумение?

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

За съжаление в момента не мога да кажа конкретния час, но уверявам ви до края на деня медиите ще бъдат уведомени. Просто се доуточнява това нещо. Опитахме се да координираме нещата до настоящата пресконференция, но не се получи. До края на деня ще имате такава информация.

ТАТЯНА ЯВАШЕВА/в-к "Пари"/:

Може ли да дадете малко повече информация за нивото на разговорите, които се водят на софийско ниво с ДАР и някои от организациите на БСДП. И с БСДП изобщо.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Разговорите с БСДП - конкретно се водят на равнище, каквото трябва да се води, с оглед на това, какви са различните оценки и мнения в рамки ПС на самата БСДП относно стратегията за участие в изборите. Вие знаете по-добре вероятно от нас становището на Движението за социален хуманизъм, становището на централното ръководство на БСДП. И на тази основа конкретни изводи можете сама да направите. Що се отнася до партиите с ДАР - водят са на равнище градски организации. Заповядайте!

Бихте ли казали утре от страна на партия Либерали кой ще подпише споразумението. И да осветлите как стоят нещата в другите по-големи градове в страната. Дали се водят аналогични разговори, или просто там на местно равнище, съобразно ситуацията, нещата стоят по-различно. Благодаря!

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Аз също Ви благодаря! По отношение на останалите големи градове. Изпълнителното бюро на партия Либерали препоръча на местните организации в тези градове да търсят контакти, свързани със създаване на максимално широка коалиция, подкрепяща единна, независима кандидатура - по възможност. Такива конкретни разговори се водят в Пловдив между партия Либерали и партиите от Демократичната левица. В Русе миналия път ви информирахме за постигнатото там споразумение на, както беше наречена тамошната коалиция, Съюз на либералните сили, в който освен БПЛ участват и Нов Избор, участва една от фракциите на РДП и т.н. Такива разговори ще се водят, все още не са започнали активно, във Варна и Бургас.

БОРИС ИВАНОВ:

Само още едно допълнение. Вероятно утре споразумението от страна на БПЛ ще бъде подписано от г-жа Светлана Шаренкова. Също така за утре е фиксирана среща между ръководствата на БПЛ в Пловдив и ръководството на БСП в Пловдив. Имаме информация как стоят нещата в други градове, като Мотана, Благоевград, но това е вече извън предмета на въпроса.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Заповядайте!

КАЛИН ПЪРВАНОВ /радио "7 дни"/

Казахте, че сте пуснали инструкции към вашите организации да взаимодействат с Демократичната левица, за издигане на независима единна кандидатура. Какво ще стане с тези организации, които вече са се присъединили към така наречената демократична общност?

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Не, не съм казал такова нещо. Казах, че има препоръка за създаване на максимално широки коалиции. Факт е, че посочих двата примера, които са доста противоположни. Единият в Русе, където има едно обединение на десноцентристки формации с либерална платформа. И от друга страна, което ще стане например в София, по всяка вероятност и в Пловдив, като споразумение с партиите от демократичната левица показва, че ние не сме давали инструкции за директно императивно сключване на споразуминие единствено и само с БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност".

БОРИС БОЯДЖИЕВ:

Тази постановка е в унисон с последния конгрес на БПЛ, на който беше взето решение в смисъл, че местните организации имат право да избират с кого да се коалират, съобразно условията и конкретните взаимодействия с другите политически сили на место. В този смисъл ние нямаме императивно мнение, че трябва да правим коалиции само с партиите от демократичната левица, а сме дали право и свобода на нашите местни организации сами да избират с кого да се коалират.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

В този смисъл изразих и удовлетворението си, че управляващото парламентарно мнозинство възприе онази линия, която ние изложихме още във фазата на подготовка на закон за местни избори - да се даде възможност за създаване на местни коалиции. Заповядайте, ако има други въпроси!

Имате ли готови кандидатури за кмет на стотицата - ваш?


БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Все още е твърде рано да се говори конкретно, персонално за кандидатура за кмет на СГО. Не стана и дума, в този смисъл, за издигане на конкретна партийна кандидатура, на която и да е от преговарящите в момента формации. Миналият път, а до колкото знам и от страна на БСП е изтъкнато, че има 24 кандидатури, като предмет на обсъждане. Все още е рано да се говори за конкретна кандидатура, а всъщност и би било много вредно за тази конкретна кандидатура ако тя бъде оповестена преждевременно.

БОРИС БОЯДЖИЕВ:

И може би, за да внесем малко по-голяма конкретност на отговора, може да добавим и следното: че БПЛ няма да издига кандидатура, която е оцветена в политически смисъл в нашия цвят - жълтия. Т.е. ние в подхода, който сме изложили в нашия апел, търсим някаква кандидатура, която да бъде независима, която да може да събере максимално възможна подкрепа в тези населени места, за които говорим. И преди всичко ни интересуват нейните лични, професионални качества, т.е. не търсим политически ярко оцветена личност. И ние такава от нашата среда няма да издигаме!

ТАТЯНА ЯВАШЕВА/в-к "Пари"/:

Що се отнася за издигането на кметове, на кандидатури за районни кметове, смятате ли да настоявате в подписаните споразумения, например с партиите от демократичната левица, за издигане на такива кандидатури ваши - за районни кметове.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Ние постигнахме едно споразумее. Разговорите за районни кметове и районни съветници да не се водят на градско равнище, а от съответните структури на партиите, в рамките на даден район. Така че на този етап, освен онова конкретно споразумение, което беше споменато като вече сключено, в район Искър. Такива разговори текат, но не са завършили с никакъв конкретен вариант на решение.

БОРИС ИВАНОВ:

Бих могъл да допълня - БПЛ в никакъв случай не страда от липса на кадрово самочувствие, но нашият стремеж е, че още на този етап, обща работна група или общите предизборни центрове на равнище район, да има такъв механизъм за издигане на обща кандидатура в този смисъл, че не примерно: БСП предлага този кандидат, БЗНС "Ал. Стамболийски" предлага този, ние предлагаме трети и започва разговор, в който всеки твърди, че неговият е по-добър. Стана въпрос на един начален етап да се избистри и оформи личността, която всички биха подкрепили.

ИВА РУДНИКОВА /в-к "Капитал"/:

Едно от решенията на вашия конгрес е "Да имаме пряко политическо споразуминие с демократичната левица, не чрез Патриотичния съюз. Което да бъде в сила до края на мандата на 37-то НС. Факт ли е такова политическо споразумение, или предстои да бъде подписано?

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Самият факт, че ми задавате въпрос, показва, че това споразумение все още не е факт. Водят се разговори между ръководствата на партия Либерали и ИБ на БСП. Все още не е подписано обаче. Предполагам, че в периода до местните избори това споразумение ще бъде факт.

ИВА РУДНИКОВА:

Не, просто разбрах, че г-жа Шаренкова е подписала някакъв документ.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Не. Явно има някакво объркване. Предполагам, че това, за което сте чула е за срещата на партия Либерали и БСП в София.

ИВА РУДНИКОВА:

Съжалявам, че пак ще ви върна на решенията на конгреса, но сега виждам една точка трета, която предвижда развитие на специални отношения с клуб "Стефан Стамболов". Бихте ли ги конкретизирал. Какво значи и що е то „специални“?

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

"Що е то специални" означава, че БПЛ, която през изминалите години има една неотклонно отстоявана позиция в защита на национално отговорния частен капитал, търси форми и методи на взаимодействие с различни неполитически организации, изразяващи определени интереси, свързани с предприемаческото съсловие. Клуб "Стефан Стамболов" е едно сдружение с нестопанска цел, което членува в Патриотичния съюз. И в този смисъл е съвсем естествено, като организация изразяваща интереси на определена част от предприемаческото съсловие, с която ние сме в коалиционни взаимоотношения, да търсим тясно взаимодействие, тясно сътрудничество, изразяващо се не просто с една рутинна дейност по подготовка на експертни становища, законопроекти и други конкретни инициативи в защита на определен тип социални интереси. Но и в търсене на едно взаимодействие на политическо равнище, изразяващо се и в издигане на кандидатури, лансиране на подобни кандидатури и т.н. На миналата пресконференция подчертахме, че ние съвсем не се ограничаваме в тези контакти само с клуб "Стефан Стамболов". Водим много конструктивни и, надявам се, перспективни разговори и с други организации, като например ССИГ. Така че това е една позиция, която намира все по-ясен израз от наша страна. Макар, че тя съвсем не е нова.

Мисля, че вече няма други въпроси. С това тази, последна /преди ваканцията/ пресконференция, приключи. Благодаря ви за участието. В началото на септември заповядайте отново на редовните пресконференции на партия Либерали.

 

3. ДОКУМЕНТИ на Българска партия ЛИБЕРАЛИ

Днес, 27 юли 1995г., в "София-прeс" беше подписано Споразумение между БСП и Българска партия ЛИБЕРАЛИ в гр.София за взаимодействие в изборите за местни органи на властта на територията на Столична Голяма Община.

Софийските организации на БСП и БПЛ ще издигнат или подкрепят обща кандидатура за кмет на София и обща листа за общински съветници. Наред с това, структурите на двете партии в 24-те столични района ще започнат разговори за издигане на общи кандидатури за районни кметове, кметове на кметства и районни съветници.

БПЛ и БСП в гр.София ще продължат разговорите зa разширяване на предизборната коалиция и търсене на максимално широк политически консенсус за формирането на отговорно и ефективно управление, способно да решава проблемите на столичния град.

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

И БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

В ГРАД СОФИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ГОЛЯМА ОБЩИНА

 

ДНЕС, 27 ЮЛИ 1995 г.,

ОТЧИТАЙКИ негативите последици от некомпетентното управление и конфронтационния стил на СДС в гр. София - разруха, корупция и нарастваща престъпност;

КОНСТАТИРАЙКИ общия си стремеж, предстоящите избори за местни органи на властта да бъдат нов етап в укрепването на местното самоуправление като едно от условията за развитие на демократичните процеси и гражданското общество в България;

УБЕДЕНИ в необходимостта от постигане на максимално широк обществен и политически консенсус за формирането на отговорно и ефективно управление, способно да решава проблемите на столичния град, ръководствата на Българската социалистическа партия и Българска партия ЛИБЕРАЛИ в гρ. СОФИЯ СЕ СПОРАЗУМЯХА:

1. Да участват съвместно в предстоящите избори за кмет на Столична Голяма Община и за общински съветници в Столичен Общински Съвет.

2. Да издигнат и да подкрепят обща кандидатура за кмет на София и обща листа за общински съветници.

3. Да бъде изграден общ предизборен център, включваш представители на споразумяващите се страни.

4. Да разработят обща програма за управление и развитие на СГО.

5. Структурите на Българската социалистическа партия и Българска партия ЛИБЕРАЛИ в 24-те столични района да започнат разговори за издигане на общи кандидатури за районни кметове, кметове на кметства и районни съветници.

 

ЗА Градски съвет на Българската социалистическа партия: .......
/Александър Маринов/

ЗА Градска организация на Българска партия ЛИБЕРАЛИ: .......
/Светлана Шаренкова/

 

 

 

4. БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ В ЦЕНТРАЛНАТА ПРЕСА

28.07.1995 г.

в."Дума" /стр. 1/
„БСП и Партия Либерали ще подкрепят обща кандидатура за кмет на столицата“

БСП и Партия Либерали подписаха вчера споразумение за взаимодействие в София на изборите за местни органи на властта. Подписите си под споразумението сложиха лидерът на софийските социалисти Александър Маринов и говорителката на БПЛ Светлана Шаренкова. Двете организации се споразумяха да издигнат или подкрепят обща кандидатура за кмет на СГО и обща листа за общински съветници, да изградят общ предизборен център и да разработят обща програма за управление и развитие на общината. Споразумението предвижда структурите на двете партии в 24-те столични района да започнат разговори за издигане на общи кандидатури. Предстои подписването на подобни документи с БЗНС "Ал. Стамболийски", с ПК "Екогласност", водят се разговори с ДАР, БББ и с отделни формации от Патриотичния съюз, съобщи Ал. Маринов след церемонията.
ДУМА ПРЕС

в. "Труд" /стр. 2/
За съвместно участие в предстоящите местни избори в София се споразумяха градските ръководства на БСП и Партия либерали.

в. "Новинар" /стр. 1/
СТОЛИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БСП И ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ подписаха предизборно споразумение. БСП води преговори с БББ, ДАР, ПС и обществени организации.

в. "Пари" /стр. 3/
ГРАДСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БСП И БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ подписаха споразумение за взаимодействие в изборите за местни органи на властта на територията на Столична голяма община. То предвижда двете организации да издигнат и да подкрепят една обща кандидатура за кмет на столицата.

 

5. ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ на политически партии и организации

 

 

Редовна пресконференция на ИБ на БСП и ПГДЛ

Дата: 25.07.1995, час от: 13 до: 14

Участници в събитието:
Клара Маринова, Красимир Прсмяиов, Георги Първанов.

Засегнати лица и организации:
БСП, ОСД, СДС, Народен съюз, ДПС, БББ, Народно събрание, ПГДЛ, правителство, КС, Жан Виденов, Дончо Конакчиев, Георги Марков.

Засегнати проблеми:
1. Законодателна дейност на 37 НС
2. Съдържание и подготовка на националната партийна конференция на БСП.
3. Оценка за политическата дейност на БСП в последните години.

Резюме на текста:

В своето експозе Кр.Премянов изложи факти и изводи на тема - какво успя и какво не успя да свърши ПГДЛ за първите 6 месеца от работата на 37 НС. Това е единственият парламент, който успя да започне работа в по-спокойни условия. 37 НС трябваше да защити парламентаризма като основа на държавността в България. За първите 6 месеца са приети 84 закона и 102 решения. Още 2 закона през тази седмица ще бъдат приети. За същия период 36 НС прие 24 закона. Това не трябва да е основание за самоуспокоение. 5 години боксуване на реформите доведе до това, че трябваше да се работи по проблемите с висок темп на бързина. Вътрешният фактор и дейността на парламентарната група е по-високата степен на мотивация и разширяване на ядрото на депутати те, които се занимават активно cъс законодателна дейност. 98 депутати са били вносители на законопроекти. Искам да отхвърля твърденията за диктат на мнозинството. Успяхме да запазим началния рейтинг на парламента. През януари той беше днес той е малко повече от 29, подчерта председателят на ПГДЛ.

В изложението си Г. Първанов се спря на подготовката и значението на предстоящата национална конференция на БСП. Провеждането на конференцията съвпада с края на политическия сезон. Ще се постараем на конференцията да започнем дебат, който ще продължи и през август. Дневният ред включва доклад на Ж.Виденов за работата на правителството и доклад на Д.Конакчиев за регионалната политика и местното самоуправление. На конференцията ще присъстват 1050 делегати. Ще присъстват още толкова гости. Отидохме към такъв вариант, който позволява да се чуят повече мнения. Ще бъдат разпространени анализи за работата на правителството, за коалиционната политика, за информационно-пропагандната политика и методически механизми за изборите. Основният извод е, че за тези години БСП извървя пътя от тежка опозиция до управляваща партия. Няма друга лява партия у нас, а може би и в Европа, която заедно с програмата си да е приела такъв широк набор от документи. Разчупена беше тежката политическа блокада, в която се намирахме. В момента БСП е търсен и уважаван партньор във вътрешен и международен план. Успяхме да решим проблема за "бермудския триъгълник" ВС - парламентарна група - правителство. В общи линии постигнахме добър баланс в нашите οтношения. Успяхме да решим най-належащите проблеми на обществото, заключи зам.-председателят на БСП.

В отговор на въпрос - бихте ли оценили цифрово работата на ПГДЛ - Кр.Премянов се спря на добър, ако приемем шестобалната система.

В отговор на въпрос - на последния Политически съвет на ОСД бе направен извода, че ПГДЛ е поддържала конфронтацията като не се е съобразила с разумните предложенията на опозицията - Кр.Премянов изрази радостта си, че ОСД е намерило приложно поле за своята критика и са активна част от групата. Анализът на изпълнението на нашата платформа показва привързаност към нея. Трябва да се стремим към привличане на др. парламентарни групи към законодателната дейност на Народното събрание. Не съм загубил надежда за взаимодействие с партии, чийто електорат е с лява ориентация, Народният съюз и ДПС.

Имахме добро взаимодействие с БББ. Критиката на ОСД е лишена от предметна основа. При гласуване на закона зa земята ... предложения на опозицията бяха приети.

В отговор на въпрос - има ли нещо вярно в твърденията за евентуален ремонт на правителството - Кр. Премянов заяви, че не вижда основания К. Цонев да е слабият министър в правителството, който трябва да се отстрани. Аз лично го уважавам, заяви зам.-председателя на ВС на БСП.

Г. Първанов категорично декларира, че такова обсъждане на "Позитано" 20 не е имало.

В отговор на въпрос - бихте ли казали кои са критичните бележки в доклада Ви пред конференцията за парламентарната дейност на БСП - Кр.Премянов посочи като такива засилване на мотивацията на депутатите и създаване на условия за по-ефективно взаимодействие с другите парламентарните групи. За сега нихилизма в отношението към всичко, което правят останалите, преобладава. Предстоят въпроси, за които е необходим национален консенсус, подчерта Премянов.

В отговор на въпрос - има ли борба за влияние на различните групировки в БСП - Кр. Премянов отбеляза, че тази атака е свързана с опита да се разграничи БСП от предприемачеството. Ние ще ги включим в нашите контакти. Една групировка не е онова, което казват за нея, а това, което върши за България. Би било ретроградно, ако БСП отрича участието на българското предприемачество в реформите.

В отговор на въпрос - министър-председателят не може или няма право да инициира промени - Г. Първанов категорично заяви, че на "Позитано" кадрови промени не са обсъждани. Предоставено е правото на Ж.Виденов да решава кадровите въпроси, разбира се „след съответно съгласуване. Не вярвам до изборите и до края на годината да има кадрови въпроси“, заяви Първанов.

В отговор на въпрос - от кои партийни ценности правителството и парламентарната група биха отстъпили - Г. Първанов заяви, че ценностите на БСП са ценностите, заложени в гражданските учения от времето на Великата френска революция. Това, че ние сме отстъпили от тях, говори добре за БСП.

Кр. Премянов заяви, че КС е проявил активност по отношение на законодателната дейност на парламента. Това е добре. Уважавани хора като Г. Марков, които успяха от митинговото мислене да стигнат до конституционното мислене, работят в КС. Постигнаха се по един и същ казус диаметрално противоположни решения.
В отговор на въпрос - очаквате ли на конференцията критика към кабинета "Виденов" - Г.Първанов заяви, че се очаква да има критичност към правителство, парламентарната група и партийното ръководство. (също имаме критики към местните ръководства.

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Николай Николов

 

Брифинг на ОСД

Дата 26.07.1995
Връзка с други събития;
Национална партийна конференция на БСП. Участници в събитието: Чавдар Кюранов; Росен Карадимов...

Резюме на текста:

Г-н Кюранов запозна присъствуващите с основни моменти, от подготвения за предстоящата национална конференция, доклад на ОСД:

1. Тревожни тенденции да се търси "едва.ли не някаква реабилитация, някакъв реванш" в кадровата политика на кабинета - прави ни впечатление факта, че определени дейци οт ВПС излизат с определени изисквания пред висши чиновници, вкл. Министри, за назначения, за уволнения и т.н. — казвам изисквания, а не предложения! Да направят предложения те имат право".

2. "Не можем да приемем факта, че на някои места с лека ръка се отива към сливане на партиен и държавен пост. И някои наши другари побързаха да си запазят партийния пост, докато не си осигурят държавен, а и след това да си мислят, че тия неща мотат да вървят ръка за ръка".

3. Необходимо е на общопартийната конференция да се направи "един цялостен преглед на политиката на БСП - не нещата да се делят на парче - да се вземе правителството и да покажем колко сме смели критици, макар че има какво да се критикува. Да се вземе парламентарната група и да се постъпи по същия начин и така да се постави извън скоби основния проблем - политиката на БСП".

4. "Стои и въпросът за нейното отношение към другите партии - тя успя да разшири своята политическа основа. Не само с БЗНС "Ал. Стамболийски", не само с ПК "Екогласност". Но също така с едни близки отношения с Либералната партия на Петко Симеонов, с Патриотичния Съюз. Но същевременно има известен застой в това отношение. Има опасност да се загуби сътрудничеството с БББ. Загубихме го с ДПС... Изолирахме Петър Слабаков, Вместо да обединим към нас още петърслабаковци. Това показва, че в определена стенен се поддържа една конфронтационна политика. Тя се вижда още по-ясно от дейността на ПГДЛ – почти е невъзможно някакво сътрудничество с опозицията в законодателната област".

5. "Има неяснота в отношението към националното предприемачество. Господин Желев смята, че националното предприемачество е мафия. Ние не смятаме така. Вероятно сред хората от тази прослойка, има участници в мафията, но да даваме такава характеристика, ние не смятаме, че имаме основание. Трябва да се вземе отношение към някои нови социални явления - "червените бизнесмени“(някои от тях вероятно са натрупали незаконно имуществото си, но можем ли да кажем това за всички, дори за по-голямата част)".

6. "Поставяме въпроси и за партийния апарат - без него не може, ако го нямаше БСП, можеше да се разруши през 90-92 г., но на нас ни направи впечатление факта, че ВПС не се съгласи всички събрания да бъдат отчетно-изборни. Съществува една тенденция сега кривите дърва да се струпват върху гърба на правителството - да се казва, че е ляво, а води дясна политика, че то било най-лошото от всички възможни правителства, да се казва, че ако не сме изпълнили предизборните обещания, това значело узурпация на власт, и то след като изминала само половин година от това правителство - ние не смятаме, че това е правилно. Това не значи, че правителството не трябва да бъде критикувано - за престъпността, за корупцията, забавянето на приватизацията, но смятаме, че Програмната декларация очерта една вярна прагматична политика".

7. Специално внимание е отделено на въпроса за приватизацията. В заключението на доклада "стигаме до един такъв въпрос - БСП страда от това, че не се реформира. Тя стои пред това, че отново трябва да се реформира - не са достатъчни реформите, които станаха. Тя се нуждае от дълбоки, органични промени, съответстващи на промяната в социалното съдържание и на интересите, които изразява. За известен период тя беше организация на хората с еднакво социално положение. Въпросът е, ще продължи ли да бъде такава, след като в нейния състав има представители на всички класи - дали тя ще бъде организация на хора с еднакво социално положение, или организация на съмишленици с различен социален статус, с различно място в скалата на социалната стратификация". В отговор на зададен въпрос, г-н Кюранов отново подчерта, че въпросът за изясняване отношението на БСП към националното предприемачество "не може да се отлага повече и ние поставяме тука въпроса, че той е застигнат от друг един въпрос - отношението към икономическите групировки. Не можем да се правим, че те не съществуват и да не изясняваме своето отношение към тях. Очевидно, че са нужни закони, които да предявяват определени изисквания към тия групировки, за тяхната законност, за тяхното поведение и за границите на техните възможности. Но ние смятаме, че тези въпроси засега не са поставяни у нас така и по този начин.". Според г-н Кюранов, ако Венцислав Йосифов е окончателният кандидат на БСП за кмет в София, "възможностите за спечелване да се спечелят изборите в София стават много големи, даже и ако една част от членовете на БСП не одобрявал тази кандидатура... Ако БСП направи такава стъпка, това ще бъде един сериозен знак за това, че тя продължава процеса на промяна. Дори самият факт, че се издига такава кандидатура и се ползва с подкрепата на някои среди в БСП, е вече положителен - дори това вече е един положителен факт."

Г-н Карадимов заяви, че те не знаят, кои са средите в БСП, предложили кандидатурата на г-н Йосифов, "защото те са потенциални симпатизанти на ОСД - разбира се малко притесняващо е, че поне засега не се афишират - може би псе пак имат някакви резерви по отношение на вътрешнопартийните отношения, но ОСД няма никакви скрупули и ясно заяви своята позиция по отношение на тази кандидатура".

Г-н Кюранов заяви, че слуховете за предстоящи промени в кабинета са "резултат на предваканционна умора или желание да се обясняват нещата с една или друга личност".

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Александър Кацаров

 

 

Редовна пресконференция на БСДП

Дата:24.07.1995
Участващи: Ангел Ахрянов, Йордан Нихризов, Теодор Дечев

Резюме на текста:

Пресконференцията на БСДП бе посветена на предстоящите местни избори и участието им в тях.

Основните проблеми пред тях са евентуално във връзка с регистрацията им в изборите - дали самостоятелно или чрез ДАР, или по някакъв друг начин. Според Теодор Дечев, зам.-председател на БСДП, неяснотата по този въпрос идвала и от все още неогласения Закон за местните избори. Г-н Дечев предположи, че е твърде вероятно този закон да бъде върнат οт президента, след което ударно да бъде прегласуван или поправен. Можело да бъде сезиран и Конституционния съд - поради ред причини все още било рано да се коментира варианта, който БСДП ще избере.

Йордан Нихризов, зам.-председател на БСДП, допълни, че в петък - 21.07.95 г., се е провело заседание на Политическия съвет на ДАР, на което са били разгледани всички варианти. Там се е взело решение да не се стига до крайност и отлюспвания. БСДП продължава да подкрепя икономическата и социалната програма на ДАР. Там е било предложено подписването на анекс към споразумението между партиите от ДАР, според който БСДП ще се яви самостоятелно само в местните избори, без това да попречи на запазването на добрите им отношения със съюзниците от ДАР. Надделяло е становището, че ДАР ще излезе със свои листи и ако по места има добри отношения, са възможни представяния като коалиция - ДАР и БСДП. Но всичко това зависело основно от Закона за местните избори и по-конкретно дали ще позволи регистрация само на централно, а не на местно ниво, или ще предвижда и двойна регистрация. Г-н Нихризов обърна внимание на факта, че не само БСДП ще има проблеми с регистрацията, а и другите партии от ДАР. Съществувал и вариант на национално ниво да се регистрират самостоятелно всички партии, а на местно - като коалиции. Но всъщност всичко зависело от Закона. Личното мнение на г-н Нихризов е, че няма проблем този анекс да не бъде подписван, защото ДАР не е регистриран по Закона зa лицата и семейството.

Коментирайки въпроса за общото бъдеще на партиите от коалицията ДАР, г-н Нихризов сподели, че му се вижда твърде нереалистична позицията на Васил Велинов (председател на ЛСП, председател на ДАР за първите три месеца от 1995 година), който виждал бъдещето на ДАР в посока разширяването на коалицията. Много по-реалистично било становището на г-н Томов, че ДАР щял да има по-голямо значение в предстоящите президентски и парламентарни избори.

За да се вземе окончателно решение на въпроса за участието на БСДП в предстоящите местни избори, тази вечер - 24.07.95 г., на заседанието на Изпълнителното бюро на БСДП ще се предложи свикването на Националния комитет за разрешаването на този въпрос.

На пресконференцията присъстваше и председателят на БСДП в Плевен, който информира пресата, че 13 демократични организации в Плевен са подписали споразумение за съвместно участие в изборите. Това са СДС, Народен съюз, БСДП, ЛСП, Зелената партия, с ГОР се водят преговори, няколко монархически организации, БББ, КТ "Подкрепа" и ДПС.

На представителите от ИБ на БСДП бе зададен въпроса — Социалдемократическата партия от СДС ли ще се влее в БСДП или обратното — БСДП в СДП. Отговорът на Теодор Дечев бе, че засега никой в никой няма да се влива.

Поставен бе въпросът и за евентуалните кметски кандидатури на ДАР в Сатовча. Теодор Дечев отговори, че в Сатовча само БСДП и ГОР имат структури. Твърде вероятно Андон Искренов да бъде издигнат като кандидат-кмет в с. Кочан. А за общински кмет на Сатовча БСДП, ГОР и ВМРО водели преговори. Г-н Дечев не изключвал възможността Митко Дейлиев от ГОР да бъде издигнатата кандидаτура.

Ангел Ахрянов сподели своето отношение към чутите от него напоследък изказвания за БСДП от Александър Томов и Александър Каракачанов. Направило му впечатление изключително толерантното изказване на г-н Томов по отношение на БСДП в радиопредаването "Неделя 150". В същото време Александър Каракачанов бил направил изявление, че социалдемократите проявявали колебливост в исторически план. Г-н Ахрянов заяви, че Каракачанов като представител на една млада партия (не че имало нещо лошо в това) нямал право да говори за историята.
Ангел Ахрянов завърши с думите - "Пази ме, Боже, от приятелите".

На тази пресконференция г-н Теодор Дечев се обяви в защита на истинските популярни банки, обединени в Съюз популярни банки. Според него имало целенасочена кампания срещу Популярните банки. Когато видели това, в Русе си замълчали, за да не се правят преки връзки с БСДП. Което не било вярно, защото в Управителните съвети участвали представители и от БСП, и СДС. Но сега, когато с нареждане на Габровския прокурор са поставени под един знаменател и забранени рекламите на Финансово-брокерска къща" Икар", Балканска популярна банка (на която само името е популярна) и Популярна банка – Габрово, решили, че е време да се намесят. Междувременно стана ясно, че и Йордан Нихризов е член-кооператор в Популярна банка. Не можело под един знаменател да се слагат и пирамиди, и популярни банки, защото единствени от всички финансови институции популярните банки отпускали малки потребителски кредити. А и процентът на дивидентите им въобще не били като на пирамида. Причината за тази кампания срещу тях била подсказана на г-н Дечев от негов приятел, който му казал преди време, че без БСП и Централния кооперативен съюз Популярни банки нямало да има. Тъй като в Управителните съвети имало представители на БСП, твърде вероятно било не това да е причината за проблемите. Оставал вторият вариант - Централният кооперативен съюз. Според г-н Дечев тук ставало въпрос за нежеланието на НКС да преотстъпи свои територии на тези банки.

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Силвия Петрова

 

 

Пресконференция на Движението за социален хуманизъм (ДСХ) в БСДП

Тодор Марков, Стефан Радославов, Богдан Атанасов, членове на националното представителство на Движението за социален хуманизъм в БСДП

Резюме на текста:

В началото на пресконференцията Стефан Радославов направи коментар на предстоящото участие на БСДП в местните избори.

Според него те не са самоцел, тъй като след тях идват президентски и парламентарни. Това, което правело впечатление на г-н Радославов дотук е, че навсякъде БСДП се явявала просеща и на колене. Нищо не й се обещавало, нищо не й се давало. Това показвало, че политическата линия на БСДП е безперспективна - ясно било, че никой нямало да подкрепи БСДП, след като тя е в ДАР.

Втората наблюдавана от г-н Радославов илюзия е, че може да има такова нещо като "демократична опозиция срещу БСП". Народният съюз се опитвал да докаже, че е първа опозиционна сила. БСДП пък се опитвала с единия крак да бъде при СДС и Народния съюз, а с другия - в ДАР. Време било БСДП най-после да се самоопредели. За целта трябвало да се постави ново начало. А то било - социалният хуманизъм - новата стратегия на социалдемокрацията на Изток. Но все още неговите колеги — социалдемократи се страхували да приравнят демократическия социализъм със социалдемокрацията. В това нямало нищо чак толкова страшно - за приемането на новите идеи трябвало време - Чавдар Кюранов казал на Стефан Радославов, че в началото и ОСД било в същото положение, докато БСП не свикнала с обединението и не оценила преимуществата му. Защото вътрешната алтернатива подсигурява партията при провал на политическата линия на ръководството. Тодор Марков допълни коментара, подчертавайки, че БСДП е партия, която има свое изградено и извоювано място в политическия спектър и тя трябва да се държи като такава.

Бе зададен въпроса каква е позицията на Движението за социален хуманизъм за начина на участие на БСДП в местните избори.

Стефан Радославов заяви, че 35 от 101-те души от Националния комитет са привърженици на идеята за социален хуманизъм. Позицията им можело да бъде само една - самостоятелното явяване на БСДП. По-добре било представянето им да завърши неуспешно, но да се придобиел опит и смелост за самостоятелно явяване.

По отношение на общото бъдеще на БСДП и ГОР Стефан Радославов заяви, че много трудно би могъл да разбере Александър Томов, който бил ту ляв, ту десен, ту социалист, ту либерал. На последната си конференция ГОР също приел много взаимно противоречащи си решения, които им давали възможности за по-голяма маневреност. Като цяло обаче ГОР била дясноцентристка либерална сила на бизнеса. Докато желанието на Движението за социален хуманизъм е БСДП да бъде лявоцентристка сила. Което означавало, че към нея трябва да се насочат, а и тя да бъде така любезна да се насочи към други социалдемократически сили - например ОСД. Според Стефан Радославов нямало нищо неудобно в това - единственото неудобство било за Ангел Ахрянов, който напоследък се изявил като върл антикомунист. Г-н Радославов бил забелязал, че по-лесно подават ръка на БСП децата на осъдените от Народния съд, отколкото децата на активните борци против фашизма и капитализма.

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Силвия Петрова

 

 

Редовен брифинг на ОПТ и ОКЗНИ /Воденичаров/

Дата: 25.05.1995.
Участници в събитието: Минчо Минчев, Румен Воденичаров, Начев

Резюме на текста:

Г-н Начев каза, че се борят за опазване на етнокултурните граници на България. Искат да опазят това, което имаме като територия на страната и не желаят нито педя чужда земя.

На въпроса - от ОПТ действително ли са подписали предизборно споразумение с БКП във Варна - Минчо Минчев отговори, че това са инсинуации от страна на Задгорски. Председателят на ОПТ уточни - подписаното споразумение в град Варна е с местната организация на БСП; с БКП могат да разговарят, но до този момент не са водили преговори. В Добрич ОПТ води съвместни разговори с ДАР, БББ, БСДП, БСП за евентуална предизборна коалиция в региона. Що се отнася до принципите, които вземат предвид при преговорите с евентуалните политически партньори, Минчо Минчев припомни стар техен лозунг: "За нас е добро това, което е добро за народа и страната, а не обратното".

Според Румен Воденичаров кандидатът на опозицията за кметското място в София задължително трябва да бъде един, за да може да бъде конкурентноспособен, според него опозицията ще потисне всички свои егоистични интереси, за да излезе с единна кандидатура. За опозицията кметското място в София е изключително важен пункт, който трябва да спечели, каза Румен Воденичаров, защото без това място опозицията няма никакъв шанс за президентските избори.

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Зорница Христова

 

 

Редовен брифинг на АБ и ОКЗНИ /Задгорски/

Дата: 25.07.1995
Участници в събитието: Гинчо Павлов, ген. Любен Петров

Резюме на текста:

ОКЗНИ /Задгорски/ провежда интензивни преговори с БСП. Добромир Задгорски е разговарял с Жан Виденов, Красимир Премянов и Александър Маринов.

Гинчо Павлов каза, че ОКЗНИ ще издигне общински съветници, които са подкрепяни от политическите им партньори. Радован Караджич е поканил Асоциация "България" за посещение в Сараево. Делегацията ще бъде съставена от членове на АБ и ОКЗНИ /Задгорски/. Гинчо Павлов смята, че по въпроса за Западните покрайнини различията в мненията /между София и Белград/ са главно в това, че сръбската страна ни подозира в териториални претенции. Докато ние влагаме историко-географски смисъл, твърди Гинчо Павлов. Желанието на българската страна е да се акцентира върху културните връзки със сънародниците ни в Босилеградско и Царибродско, каза г-н Павлов.

О.з.ген. Любен Петров говори за закона за отбраната на въоръжените сили. Според него с цитираните членове 26, 27 и 28 не само не се орязват правомощията на президента, каквито слухове се носят, а дори му осигуряват допълнителни прана, непредвидени в Конституцията. Сред тях са утвърждаването на стратегическите планове, координацията на външнополитическите отношения, въвеждането на режим върху информацията във военно време и др. Според генерала, за да взема решения, върховният главнокомандващ трябва да притежава определен ι военен опит и квалифицирани умения. Всичко останало само би утвърдило формализма в пълномощията на държавния глава, докато законът за отбраната цели укрепването мощта на отбраната чрез професионализъм.

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Зорница Христова

 

Пресконференция на Федерация Царство България (обединени монархисти)

Дата: 27.07.1995
Участващи: Христо Куртев, Иван Халачев, Стефанов, Георги Тахов, проф. Садовски, Иван Калчев

Резюме на текста:

В първите минути на пресконференцията г-н Христо Куртев, главен секретар на Федерация Царство България (а сега и представител на подписалите споразумение за съвместни действия монархисти - ФЦБ, Национално движение за коронована демокрация, Съюз на монархическите сили. Съюз на свободните демократи), изрази огорчението си от нежеланието на партиите, застанали зад споразумението СДС-Народен съюз — ДПС, да приемат нови доказали се демократични формации. Според него обединена опозиция в София нямало, защото липсвало желание за създаване й. Това, което правело впечатление на г-н Куртев, е фактът, че големите партии се обграждали с партии-фантоми - доказателство за това било представителството на демократичните сили на срещите на софийските градски опозиционни организации. Там присъствали представители от СДС, БСДП, ХАП, ВМРО, БНДП - все организации, които са бивши или настоящи партньори на СДС. А фактът, че те забавяли момента на присъединяването на други формации към тях (ако въобще имат желание) показвал едно - стремежът на СДС и сателитите им първи да вземат най-важните решения около местните избори, които впоследствие да бъдат наложени на присъединилите се организации.

Георги Тахов допълни, че включването на ДПС към това споразумение било смехотворно, защото в София имало само около 2000 потенциални гласоподаватели на ДПС. В тази връзка монархистите заявиха, че нямали никакво намерение да стават донори на която и да било организация.

За да подкрепи по-добре думите си, Христо Куртев предложи една справка за резултатите от Избори "94 в София. Разпределението на гласовете е било както следва:

1. СДС-ВМРО-ХАП- БНДП - 77 244 гласа (38.18 процента);

2. Народен съюз БЗНС-ДП - 38 776 ιласа (5.34 процента);

3. Всички монархически организации (общо) - 25 996 гласа (3.58 процеп ι а);

4. БСДП (1/4 от ДАР = 35 146) - 8 786 гласа (1.21 процента);

5. За сведение: БББ - 30 425 гласа или 4.19 процента
и Съюз "Нов избор" - 13 506 гласа (1.86 процента).

Разпределението на гласовете ясно показвало, че обединените монархисти са третата по сила опозиционна формация, а в същото време никой не потърсил тяхното съдействие при подписването на споразумението и в момента в него участват много фантомни организации. Според г-н Куртев в демократичното обединение трябвало да участват само 4-5 представители, но с доказани възможности и влияние и които ще се заемат сериозно за работа, а не както било в момента.

Иван Калчев също се включи със своя коментар по дискутираните въпроси, като подчерта, че монархистите са получили толкова гласове в периода, когато те са били разделени. Монархистите били за единна кандидатура за кмет на София, но те били против някои подходи на определени партии, подписали Споразумението, а именно - опитите да се наложи един предварително решен кандидат. Той се учудвал, че към критериите за бъдещите кандидати имало такива като този, те да са кореняк-софиянци и друг - да имат здраво отношение към семейството и семейните ценности. В тях г-н Калчев вижда нарочно създадени подводни камъни срещу г-жа Ренета Инджова. Според него нямало по-меродавен критерий от доказаните лични качества на кандилата. И тъй като монархистите били против конфликтите, те приемали идеята да се използва потенциала и на двамата кандидати - като единият стане кмет, а другият - да бъде начело на листата от общински съветници. Но те променяли малко идеята и предлагат Инджова да бъде кандидат зa кмет, а Стефан Софиянски да бъде начело на листата. А ако това предложение не се възприемело, обединените монархисти имали готовност да излязат със собствена листа.

Проф. Садовски, председател на Съюза на монархическите сили, допълни информацията, поднесена от колегите му, като уточни, че с т.нар. кумулативен ефект обединените монархисти могат да разчитат на около 25 процента от софийските гласоподаватели. Според него единствената печеливша комбинация за местните избори е Ренета Инджова - кандидат-кмет, а Ст. Софиянски - начело на листата с общински съветници. Всяка друга комбинация би била в полза на "комунистите". Дали монархистите щели да бъдат включени в Споразумението, било проблем на подписалите го партии. Но отговорът на този въпрос щял да предопредели решението на монархистите, дали да участват в предстоящите избори със собствена листа. Г-н Садовски сам си отговори на един незададен му въпрос - според него не е чудно, че монархистите подкрепят кандидати, нямащи монархически убеждения, защото на местните избори не се решавал въпроса "монархия или република".

Г-н Халачев се включи в разговора като упълномощен от
обединените монархисти да ги представя пред градските организации, подписали Споразумението. Акцентът в неговото изказване бе, че Ренета Инджова няма пред кого да се яви, тъй като не съществувала обединена опозиция. Той заяви, че на срещите на градските организации се разигравал цирк, но не от страна на Народния съюз, а от страна на СДС и БСДП. На последната среща г-н Халачев предложил на присъстващите партии формуляри от споразумението, но никой не им обърнал внимание. Обединена опозиция нямало, защото нямало желание за създаването й.

В отговор на въпрос г-н Христо Куртев информира аудиторията, че на 26.07.95 г. е поканил на обяд г-жа Ренета Инджова. В ресторант "Крим" в столицата са се събрали на обяд между 13:00 и' 15:00 часа г-н Христо Куртев, г-жа Ренета Инджова, г-жа Анастасия Mозер и Стефан Савов. Там г-н Куртев е информирал присъстващите за предложението на Иван Калчев да се използва потенциала на двете кандидатури за кмет - Софиянски и Инджова, но дамата да бъде единната кандидатура за кмет, а представителят на СДС да е начело на листата от общински съветници. Още повече, че според новия закон кметът ще има една чисто представителна функция, защото районните кметове ще поемат основаната тежест от работата. Много по-отговорна щяла да бъде фигурата на председателя на СОС. Г-жа Инджова е изслушала с одобрение това предложение.

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Силвия Петрова

 

6. ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТИ И УТВЪРДЕНИ НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ (8-9 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ)

 

ПЛАТФОРМА

НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

 

I. НАС НИ ОБЕДИНЯВАТ И НИЕ ОТСТОЯВАМЕ ПРИНЦИПИТЕ И ЦЕННОСТИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ:


СВОБОДА

Всички хора са родени свободни и всеки е достоен да живее в свобода.

За нас, либералите, свободата на човека е върховна универсална ценност.

Свободен е икономически осигуреният човек.

Свободен е здравият човек.

Свободен е образованият човек. Свободен е културният човек.

Истински свободни хора може да има само в една независима държава.

 

РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНА

Шансът на свободните хора е в равенството на всички пред закона!

Човекът се опира на закона, за да бъде свободен!

Демократичната конституция и законите, произтичащи от нея са общественият договор между свободни граждани за допустимите ограничения на личната свобода и недопустимите посегателства върху нея.

Хората не се раждат с еднакви заложби и способности, не живеят в еднакви условия. Равните права и свободи не осигуряват на всеки еднакви възможности за развитие и реализация на способностите и дарбите. Но равенството пред закона, равенството в гражданските и политическите права и свободи поставя хората в равни условия на свободно съревнование, задължава ги към лоялна конкуренция.

 

ПРАГМАТИЗЪМ

Прагматична и конструктивна гражданска, икономическа и политическа мисъл, позиция и дейност в контекста на конкретната социална действителност.

Прагматизмът е несъвместим със сляпо придържане и робуване на изкуствени и умозрителни схеми и настроения (кухи теоретични продукти).

Прагматизмът неизбежно включва професионализъм.

 

 

ТОЛЕРАНТНОСТ.ДОСТОЙНСТВО.МОРАЛ.

Достойните хора са богатството на обществото!

Шансът да сме достойни е гражданският морал!

Гражданското достойнство и гражданският морал са неразделни.

Достойният човек зачита свободата, правата и достойнството на другия до себе си, защото изисква от него същото отношение към себе си. Достойният човек е толерантен към различните, защото изисква толерантност и поносимост към самия себе си.

За моралния човек чуждата неприкосновеност е неприкосновеността на собствения частен живот.

Защитата на чуждото достойнство е проява на граждански морал.

 

 

ОТГОВОРНОСТ

Личната свобода и социалната отговорност са неделими!

 

СВОБОДАТА Е ОТГОВОРНОСТ

Свободата за личен избор едновременно е отговорност за себе си - всеки е отговорен за съдбата си!

Естествени носители на либералните ценности са:

- предприемачите;

- държавните служители;

- интелигенцията;

- хората със свободни професии.

В тези социални среди се формират и ценят качества като предприемчивост и инициативност, прагматизъм и професионализъм, социална компетентност и отговорност. Тези социални групи се реализират най-добре в либерално общество. Защо?

Предприемачите са носители на икономическа инициатива и активност и фактор за динамиката на икономическия живот. Те реализират идеите на интелектуалния потенциал на нацията. Те създават работни места, те пробиват на чужди пазари. Те осигуряват средства за осъществяване функциите на държавата.

Държавният служител е носител на държавното начало и държавността в обществото. Той защитава обществените интереси. Той е фактор за стабилност и сигурност в обществото.

В либералното общество интелигенцията и хората със свободни професии нямат ограничения за своята професионална дейност. Те генерират и са носители на нови идеи и изпълняват изключително важната функция на коректив на властта

 

 

II. НАШИТЕ ЦЕЛИ CA:

ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРИЯ.

Трайните интереси на нацията тръгват от нейните исторически корени - от формирането на нашия език и писменост, на културата, фолклора, традициите, духовността - всичко, което ни е създало и съхранило през вековете като народ, нация и държава, всичко, което е формирало народопсихологията ни, с чиято реалност и валидност е невъзможно да не се съобразяваме.


ДА ИЗГРАДИМ ОБЩЕСТВО НА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ.

Либералният призив за свободата като мяра на човешкото добруване е невъзможен без диалог с националните исторически идеали и националната ни идентичност. Те са факти без алтернатива. Привилегията за избор е тежкият кръст на живите поколения. Позорно или трагично, застойно или героично - миналото е нашата социална памет, средство на самопознанието и самосъзнанието за това какви хора сме били, защо сега сме такива и какви искаме да бъдат поколенията ни.

Ние сме за възраждане и съхраняване ценностите на българщината.

Ние сме за възстановяване на историческата истина.

Ние сме за преоценка на фактите от най-близката ни история.

Но ние сме против обезценяването и обезсмислянето на живота на цели поколения. Против зачеркването на човешки съдби и лепването на клеймото "ненужен човек".
Либералното общество се основава на пазарната икономика, при което свободната инициатива е движеща сила на икономическия и социалния просперитет.

Законодателството и държавните институции гарантират и стимулират свободната инициатива.

Либералното общество е несъвместимо с всякакъв вид монопол.


СВОБОДНА ЛИЧНОСТ СЪС СЪЗНАНИЕ И САМОЧУВСТВИЕ, ЧЕ САМА ГРАДИ СЪДБАТА СИ.

Общество на свободни личности е възможно само при наличието на национално съгласие относно:

- зачитане на правата и свободите на човека;

- разрешаване на противоречията чрез демократични процедури;

- спазване на Конституцията и законите;

- приоритет на националните пред груповите интереси.

 

НАШАТА АКТУАЛНА ЦЕЛ Е ПРЕХОД КЪМ ОБЩЕСТВО НА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ.

 

III. НАШИТЕ ОСНОВНИ ИДЕИ СА:

СВОБОДА НА ЛИЧЕН ИЗБОР

Всеки трябва да е свободен в своя религиозен, професионален, икономически и политически избор.

Проспериращо е това общество, в което всеки има възможност максимално да развива и реализира своите възможности и способности.

 СТАБИЛНО И ПРОСПЕРИРАЩО СЕМЕЙСТВО

Свободният човек осъществява способностите си в материални, културни и духовни ценности. По този начин той създава възможности за реализация на заложбите и способностите на хората от настоящето и от бъдните поколения.

Свободният човек е ценност за либералното общество.

Ние сме за промяна в нагласите и стереотипите за "държавата — майка", която трябва да се грижи за гражданите си от "люлка до гроб"'.

Никоя държавна институция не може да се грижи и възпитава децата по-добре от родителите. Държавата трябва да се грижи за децата чрез семейството. Семейството в либералното общество е източник на сигурност, спокойствие и стабилност и носител на национални традиции и ценности. Обществото трябва да стимулира икономическата приспособимост и инициативност на семейството, възможността му само да създава икономически, социални и културни предпоставки за своето възпроизводство.

 САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ ОБЩИНИ

Политиката и механизмите на формиране на административно - териториални единици трябва да съответства на волята на хората да се самоорганизират и самоуправляват. Ние сме за децентрализация на териториалното управление. Участието в управлението на населеното място е право на гражданите, които живеят в него. Стремим се към създаване на общини с органи, учредени по демократичен път, овластени да вземат решения и се ползват с широка автономия в рамките на своите пълномощия и начините за реализирането им, както и със средства за реализирането на своите задачи. Ние искаме реално местно самоуправление. Община с реални пълномощия е условие за действително самоуправление в непосредствена близост с гражданина. Ние сме за прилагането на Европейската харта за местно самоуправление.

 ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Гражданското общество е форма на обществено устройство, чрез която максимално се осъществява свободата на личността. Многообразието на лични интереси поражда (предполага) разнообразие на цели и богатство (пъстрота) на идеи и мнения. Правото на идейно и политическо различие е неразделно от правото на лично мнение.

 Общественото мнение - коректив на властите

Плурализмът на общественото мнение е невъзможен без свободата на личното мнение. Общественото мнение може да изпълни функциите си като коректив на властта само тогава, когато свободно се формира и изразява. Съществуват демократични процедури, чрез които то влияе върху обществения живот. То е обществено тогава, когато публично се произнася по общозначим проблем и е сравнимо с други публични мнения. Плурализмът и публичността на общественото мнение са гаранция за демокрация, за граждански мир, за спазване на закона и морала.

 Свобода на информацията

Правото на диалог на алтернативните мнения е неразделно от правото да информираш и да бъдеш информиран. Информираният човек е компетентен в мненията си и свободен в решенията си.

Той има своите критерии за оценка на обективността на фактите, за коментар на явленията и събитията. Разполага с необходимите аргументи, за да оценява, да лансира различни идеи и да формира мнения.

 Независими комуникации

Правото на информация е неразделно от правото на комуникация - от свободата да общуващ, да се сдружаваш, да пътуваш, да притежаваш комуникационни средства, да съобщаваш информация, да формираш и изразяваш лично или групови мнения. Правото на информация и комуникация включва и правото да отказваш сведения и общуване, когато това накърнява лични интереси и достойнство или тези на близки хора. Законодателството трябва да защитава от злоупотреба с медийна власт личното достойнство и честта на гражданите и организациите.

 Медиите — четвъртата власт в обществото

Те осигуряват публичност и прозрачност върху действията и намеренията на властта. Посредничат на диалога между алтернативни мнения и оценки - за формиране на обществено мнение. Те са средство на общественото мнение да контролира властта; да регулира гражданските отношения; да измерва температурата на социалните напрежения, да предупреждава за тях и да ги неутрализира.

 Медии без държавен монопол и контрол

Ние сме за независимост на националните медии от политическите структури. Независимостта гарантира информацията и комуникацията от политически и държавен контрол и монопол.

Елиминирането на държавния монопол върху медиите изключва възможността за манипулация и дезинформация на личните и общественото мнение единствено в полза на користни политически и държавно- бюрократични цели.

Ние ще се противопоставяме решително на всеки опит за ограничаване на свободата на словото и печата като акт, накърняващ основните права на гражданите и грубо потъпкване на международните конвенции за правата на човека.

Либерализъм означава разделение и независимост на властите, на властта на медиите от законодателната, изпълнителната и съдебната власти.

Но ние сме за закон, който гарантира достоверността на информацията, който охранява от непозволената намеса на медиите в частния живот и посегателството им върху личното достойнство на човека, от бруталното им нахлуване в семейството.

 

Гражданското общество е самоинициативно

Ние сме за ефективен и гъвкав обществен контрол върху упражняването на държавната власт; за поддържането на минимално необходима администрация , за строга отчетност на държавните разходи и решителни мерки против корупцията на държавните служители.

Ефективен обществен контрол върху дейността на частни фирми и производители, на държавни институции и производства може да има само при конституционни гаранции за пълната свобода на средствата за информация и комуникация.

Ние сме за регламентирано взаимодействие между държавните институции и гражданските обединения.

 

ПРАВОВА ДЪРЖАВА

Либералната държава има светски, неутрален, неидеологически характер. Такива са и институциите, създадени и поддържани от нея.

Държавата гарантира естествените права и свободи на гражданите, независимо от тяхната етническа, политическа, религиозна или расова принадлежност, без разлика на пол, място в обществото, имуществено положение или обществен престиж. Нарушенията на гражданското право, мотивирани от различията по тези признаци, се третират като престъпления и се наказват от закона. Държавата гарантира прякото действие на Конституцията като върховен закон!

 Държавата регулира, но не командва

Ние ще действаме за създаването на модерна либерална държава, която ще се основава върху следните принципи:
Разумно ограничена, диференцирана и ефективна регулираща роля на държавата в националната икономика. Време е решително да скъсаме с печалната традиция държавата да бъде по-богата от обществото; да е източник на забогатяване и терен за безогледна политическа конкуренция, заради облагите на властта.

Държавата не може да има по-големи икономически права от тези на който и да е български гражданин. Държавата е равнопоставена с останалите субекти пред Закона. Държавата създава и гарантира условията за замогване на отделния индивид и на обществото като цяло.

Чрез механизмите на данъчната политика държавата осъществява ефективно и небюрократично преразпределение на тази част от националния доход, която е минимално необходима за посрещане на общите нужди и постигане на националните цели. Държавните разходи са безусловно необходими в следните направления:

Национална сигурност и национална отбрана.

Опазване и развитие на културата и образованието.

Социалната политика.

Екология.

Законност. Ред. Сигурност.

Ние сме за основана на закона, силна, ефективна и респектираща намеса на държавата за опазване на обществения ред, на живота, имота, честта и свободата на гражданите. Строгото и справедливо законодателство за ограничаване на хаоса, спекулата, кражбите, на организираната криминална престъпност, на тероризма и на посегателството върху личната сигурност и достойнството на гражданите е първостепенна грижа на държавата.

 

Разделение на властите

Гарант за демокрацията са демократичните държавни институции.

Принципите на либералната българска държавност могат да се реализират, само ако добият статут на основополагащи конституционни норми. Тяхната ефективност е в пряка зависимост от институционалното разделение на властите в държавата: законодателна, изпълнителна, съдебна.

По Конституция България е парламентарна република. Тази форма на управление отговаря на духа и идеите на нашето национално Възраждане, на модерните постижения на демокрацията.

 

 Президент с реални правомощия

Ние сме за авторитетна президентска институция.

Избираният пряко от народа президент символизира единството на нацията. Той гарантира нормалното - по Конституция - функциониране на обществото и държавата, на парламента и правителството. Той е длъжен да не допуска доминирането на партийни, групови и лични интереси над националните и граждански интереси.

 

Парламентът не управлява, а създава закони.

Ние сме за ефективно работещ парламент, освободен от несвойствените му и неограничени възможности за намеса в изпълнителната и съдебната власти. Депутатите в парламента трябва да бъдат избирани чрез избирателен закон, който:

*гарантира представителството на плуралистични икономически и политически интереси на избирателите;

*осигурява участието в законодателната власт на водещите личности на нацията;

*създава условия за контрола на избирателите върху техните избраници;

 

 

Компетентно и отговорно правителство.

Ние сме за силна и отговорна изпълнителна власт, опираща се на закона и действаща по конкретна програма, достояние на обществеността.

Ние сме за ефикасен парламентарен контрол върху дейността на правителството. Ние се обявяваме за реално местно самоуправление.

 

Независима съдебна власт

Ние ще отстояваме институционално и политически независима съдебна власт.

 

Държавата гарантира:

Национална сигурност и национално отговорна външна политика.

Трайните интереси на България налагат съхраняването и укрепването на нашата икономическа и политическа независимост, възраждането; запазването и разширяването на традиционни производства и пазари, надеждната защита на териториалната цялост и териториалните ни граници.

Необходимо е национално съгласие върху концепция за националната ни сигурност.

Законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва надеждно да гарантират защитата на собствеността, законовия peg, гражданския мир, неприкосновеността и достойнството на гражданите, опазването на ресурсите.

Като член на демократичната международна общност България трябва да поддържа политика на динамични и прагматични контакти с всички световни и регионални сили, които влияят върху съвременното политическо и икономическо състояние на Балканите.

 

Социална политика

В прехода към либерално-демократично общество, здравеопазването и социалното осигуряване постепенно отпадат като функции на държавата и се самоуправляват като независими пенсионни и осигурителни фондове.

Държавата в длъжна да подпомогне създаването на тези осигурителни фондове.

Но днес и в следващите няколко години, държавата е длъжна да защитава и осигурява интересите на различни социални групи:

- чрез разработване на програми за заетост и пренасочване;

- чрез допълнителна квалификация и преквалификация, социална осигуровка при безработица и инвалидност.

При осъществяването на структурните реформи в икономиката това е неизбежно.

Чрез законодателството държавата трябва да насърчава и стимулира работодателите:

- да създават нови работни места;

- да създават хигиенични и ергономични условия за труд;

- да внасят социални и здравни осигуровки за служителите си.

 

Културна политика

Културната политика на държавата трябва да осигурява:

Данъчни облекчения за всички, които спонсорират прояви в областта на културата и изкуството.

Развитие на българската култура, като се търси разумната мяра между националните ни постижения и съвременните европейски културни еталони - за да присъстваме в Европа като българи.

Интеграция на българската културна общност чрез система от национални културни институции.

Обществено разбирателство по проблемите на културната политика. Културата, науката и образованието трябва да се изключват от сферата на политическите отношения и да се развиват като общонационална ценност, автономно, без идеологическо и държавно попечителство.

Опазване на материалната база на културата и националните културни ценности.

Възстановяване на богатството и достойнството на българската православна църква.

Приобщаване на всички българи, живеещи извън територията на страната.

 

Екологична политика — в полза на човека и природата.

Никой няма право да трупа богатство за сметка на замърсяването и унищожаването на околната жизнена среда, на природните ресурси и екосистеми.

Строгото екологическо законодателство и строгият екологичен контрол са важни функции на държавата. Ние сме за:

* Данъчно стимулиране за всеки, който произвежда екологично чиста продукция и осигурява производството си с екологично чисти технологии.

* Драстични глоби и данъци за замърсяващите производства и технологии.

* Натрупване и капитализиране на данъците и глобите в специални фондове за екологично възстановяване и рекултивиране на замърсени обекти и територии.

* Въвеждане на постоянен екологичен мониторинг за защита на гражданите от екологически вредни продукти и пораженията от тях; за откриване и санкциониране на източниците на замърсяване.

* Изработване на държавна политика за съхраняване и възстановяване на природните ресурси.

 

 IV. НАШИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА СА:

 

 

Изграждането на силна национално отговорна либерална партия.

Преходът към либерално-демократично общество може да бъде осъществен от политически субект, който има:

Ясна либерална платформа за обществото, в което искаме да живеем;

Прагматична политическа програма за етапите на прехода, за средствата на неговото осъществяване и резултатите, които очакваме;

Отговорно отношение към личната и социалната цена на прехода;

Професионални политици и квалифицирани експерти, способни да управляват процесите на прехода;
Национално съгласие за обществото, което искаме да изградим;

Широка социална подкрепа на програмата за политическо действие;

Силна индивидуална мотивация за участие във всички сфери на този преход.

 

Нов стил на политическо поведение

Ние предлагаме нов стил на политическо поведение. Този стил се основава на плурализма на интересите и мненията, на свободната воля и убежденията на гражданите, на пълна публичност на политическите решения и действия. В основата на политическото поведение на политическите субекти трябва да стоят демократичните процедури: прозрачност на намеренията и решенията и публичност на действията, политическа отговорност. Политическите сили равноправно се конкурират с идейните си платформи и политическите си програми, но същевременно са партньори: еднакво ангажирани и отговорни за своите действия пред обществеността. Това поведение може да бъде реализирано само от нов тип политически дейци.

 

Прагматизъм, професионализъм и нравственост

Ние залагаме на здравия разум и толерантността. Разчитаме на прагматизма, професионализма и нравствеността.

Нашият политически прагматизъм е насочен към решаване на актуалните и следване на трайните национални интереси.

Българска партия ЛИБЕРАЛИ поема политическа отговорност на политически субект, способен да извършва преход към либерално-демократично общество.

 

Участие в системата и структурата на властта

Участие в парламентарни и местни избори самостоятелно или в коалиции.

Взаимодействие с институциите на властта.

Участие в законодателната дейност чрез собствени и съвместни законодателни инициативи и действия.

Участие и взаимодействие с органите на централната и местна изпълнителна власт.

Сезиране на съдебната власт при нарушаване на Конституцията, законите и гражданските права.

Взаимодействие с граждански обединения и неправителствени организации.

Организиране и участие в граждански инициативи и акции, публични дискусии и форуми.

Лансиране и подкрепа на идеи и инициативи по актуални проблеми.

Създаване на граждански структури за решаване на важни икономически и социални проблеми.

 

V. НАШАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА Е ИЗГРАДЕНА ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ НА:

ЛИБЕРАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Нашият призив е максимална икономическа свобода на активния човек.

Либералната икономическа политика е политика на свободните хора. Ние сме за освобождаването на практичния дух на българина.

Ние вярваме в свободната воля и свободния избор на всеки да твори сам своя живот. Ние разчитаме на предприемчивостта на българина.

 

Ние сме против вездесъщата роля на държавата.

Всички видове собственост трябва да бъдат равнопоставени. Частната собственост е свещена и неприкосновена.

Националният капитал е основа за просперитета и благоденствието на България.Националният капитал и националното производство имат нужда от преференции.

Ние протягаме ръка на националния частен капитал.

Ние сме за стимулиране развитието на едрия, средния и дребен бизнес.

Всеки, който инвестира в производството, трябва да бъде поощрен.

Ние сме за защита на националния пазар.

 

 

ПОСОКИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА СА:

Разумна приватизация.

Ние сме против единствено касова приватизация, запълваща дупките на бюджетна и пораждаща корупция.

Ние искаме приватизация, която да формира български национален капитал. Либералите настояват и за масова приватизация на принципа "труд за капитал", като ефективно средство за реално раздържавяване на икономиката.

Само икономически активните хора могат да направят бърза приватизация, а само заинтересованите хора са икономически активни. Масовата приватизация ще осигури дял и възможност на всеки да участва и да получи компенсация на труда си. Ние сме за адекватно на реалностите ни съчетаване на различни форми на приватизация: касова, мениджърска, масова.

 

Либералите са против монопола.

Монополът в производството на стоки и услуги стои в дъното на всяко повишение на цените. Свободната конкуренция е сигурен гарант, че потребителите ще плащат за потребяваните стоки и услуги реални цени. Лоялната конкуренция е основа на икономически прогрес.

Ние сме против монопола, независимо откъде произтича – от държавата, частния бизнес или икономическите групировки.

 

Либералната икономика в икономика на развитите финансови институции.

Ние настояваме за създаване на система от взаимни, спестовни, инвестиционни и осигурителни фондове. Ние сме за намаляване на държавната опека върху банките и застрахователното дело, за равноправие на частните и държавни финансови институции и за независим ефективен контрол на БНБ върху финансовата система. Либералната политика изисква бързо създаване на нормативна база, регламентираща равнопоставеност за държавни и частни инвестиционни фондове, застрахователни компании и борси. Ние сме за свободен пазар на ценни книжа.

 

Либералите са за модерно социално осигуряване.

Само икономически свободният човек може да бъде добър гражданин. Ние настояваме за отделяне на пенсионните и осигурителните фондове от държавата. Самоуправлението на тези фондове е гаранция, че човек няма да се страхува за бъдещето си.

 

Либералите са за решителна борба с безработицата и бедността

Безработният човек е зависим, несвободен. Ние решително настояваме за конкретни програми, насърчаващи не социалните подаяния, а наемането на нови работници.

Свободната инициатива ще създаде нови работни места. Там, където много хора не работят и нямат перспективи за намиране на работа, основните политически ценности на либерализма са заплашени.

Само разширяването на производството, на пазарите и сферата на услугите ще осигури повече работни места.

 

Ние сме за аграрна реформа.

Ние сме за възстановяване на частната собственост върху земята.

Ние сме за правото на свободен избор на начина на ползуване на земята: частен, арендуване, коопериране.

Необходима е защита и преференции за земеделските производители.

 

За високи технически, екологически и естетически критерии в производството.

Ние не приемаме производство, само заради печалбата, частна инициатива, заради самата частна инициатива. Ние сме за поощряване на производството с модерни и екологично чисти технологии. За модерни комуникационни и информационни инфраструктури, осигуряващи качествени бързи връзки: компетентни и професионални механизми на пазарните отношения. Ние сме за производство на конкурентни стоки. За осигуряване на качествени и безопасни за човешкото здраве услуги.

 

Либерализмът изисква висок професионализъм.

Да не оставяме младите хора да изпадат в безпътица. Шансовете на младите и образованите трябва да се реализират в България. Днешните инвестиции в образованието са бъдещият капитал на нацията.

 

Без възрастови ограничения пред трудоспособния човек.

Работоспособността е индивидуално качество. Право на пенсиониране има всеки човек, навършил необходимата възраст, но то не може да бъде задължение.

 

Равните шансове за старт не значат равни шансове на финала. Талантливият и даровитият човек работи не само за нацията, но и за човечеството, разширява пространството на неговото познание и култура, на човешката творческа свобода.

Либералите смятат, че всеки човек е уникален. Това означава, че всеки човек е еднакво значим. Равенство означава, че всеки човек трябва да има равни възможности за реализация на способностите си.

София '95