Синята бюлетина - 1990 г.

Видът на пропорционална синя бюлетина. Размерите й са 73 на 150 мм.