Социо-ха

Това е документ за Института по социология, където се провеждат изследванията "Градът и селото".

От 1970 г. се "издаваше" стенвестник, назован "Социо-ха". Понякога на един лист, на няколко или пък на цяла редица от 10-15.

Някой път съвсем актуални и остро критични "вестници", друг път забавни и шегаджийски или пък на "рождения ден" на Института - началото на февруари 1967 г.

Не сме имали грижата за тяхното съхрание, но все пак оставаха в библиотеката.

През 1997 г., по случай 30-годишнина, колегите събрали различни издания на "Социо ха" за "рождените дни" и компилирали отделно издание. 

То дава възможност за анализ.

Погледнато от дистанция на времето в "Социо-ха" няма нищо смешно или забавно. Някакви снимки...

На тях обаче виждаме десетки лица, чиито имена са звучали в националното пространство. Там те са имали и имат един образ, а в трудовата си среда (Института по социология) - друг.  И второ - как социалната група създава свое пространство, невидимо отвън. Вероятно има още проблемни кръгове.