Списък на правоползващите държавни леки коли, 27 декември 1988 г.

   

 Решение на Политбюро на ЦК на БКП от 27 декември 1988 г., с което се определя кои лица в държавата какви служебни коли ще ползват.

 

списък

на ръководните длъжностни лица, които се обслужват персонално с леки служебни автомобили

1. С леки автомобили, произведени в несоциалистически страни /първа употреба/:

- Генералният секретар на ЦК на БКП и председател на държавния съвет на HP България.

- Членовете, кандидат-членовете на Политбюро и секретарите на ЦК на БКП; председателят на ЦКРК на БКП.

- Председателят на Народното събрание.

- Секретарят на БЗНС.

- Председателят и заместник-председателят на Министерския съвет.

- Заместник-председателите на държавния съвет.

2. С лек автомобил  произведен в несоциалистическа страна или в социалистическа с работен обем на двигателя над 1,6 литра:

- Министрите и приравнените към тях; главният секретар на Министерския съвет.

- Завеждащите отделите на ЦК на БКП и приравнените към тях; първият заместник-председател на ЦКРК на БКП.

- Заместник-председателите на Народното събрание. Секретарят на държавния съвет, членове на държавния съвет.

- Председателят на Националния съвет на Отечествения фронт.

- Председателят на централния съвет на Българските професионални съюзи.

- Първият секретар на ЦК на ДКМС.

- Секретарите на Постоянното присъствие на БЗНС.

- Главният прокурор на НР България.

- Председателят на Върховния съд на HP България. Първите секретари на областните комитети на БКП; първият секретар на Софийския градски комитет на БКП.

- Председателят на Изпълнителния комитет на Столичния народен съвет.

- Председателите на асоциациите от нов тип, които имат правомощия на министри при осъществяване на международна дейност.

- Патриархът на Българската православна църква.

3. С лек автомобил, произведен в социалистическа страна с работен обем на двигателя над 1.6 литра:

- Председателите на комитетите при Министерския съвет. Председателите на изпълнителните комитети на областните народни съвети.

- Първите заместник-завеждащи отделите на ЦК на БКП; секретарите на комисиите към Политбюро и Секретариата на ЦК на БКП; зам.-председателите на ЦКРК на БКП.  

- Заместник-министрите и секретарите на Министерския съвет Членовете на Постоянното присъствие на БЗНС; председателят на Контролно-ревизионната комисия на БЗНС и заместник­председателите на Върховния съюз ен съвет на БЗНС.

- Заместник-председателите и секретарите на Националния съвет на Отечествения фронт.

- Секретарите на централния съвет на профсъюзите, на централния комитет на Комсомола; заместник-председателите на ЦК на БПФК и на БАН.

- Секретарите на областните комитети на БКП. Председателите на ЦС на БСФС, на Българския олимпийски комитет, на Националния комитет за защита на мира, на Комитета за българите в чужбина, на Комитета за европейска сигурност и сътрудничество, на Комитета за солидарност с народите на Азия и Африка, на Комитета за балканско сътрудничество, на Комитета за правата на човека, на Комитета за трезвеност; владиците от Българската православна църква.

- Председателите на творческите съюзи. Заместник-председателите на изпълнителните комитети на областните народни съвети.

- Главният мюфтия на мюсюлманите в HP България.

 

ЦДА, Ф 1Б, оп. 68, а.е. 3555