Среща на НС на БПЛ с д-р Ж. Желев - 1992 г.

 

СТЕНОГРАМА  ОТ  СРЕЩАТА  HA  НАЦОИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

НА  ПАРТИЯ  ЛИБЕРАЛИ  С  Д-Р ЖЕЛЮ  ЖЕЛЕВ


04.04.1992 г.

 

П. СИМЕОНОВ: Какво смятате за необходимо да кажете на събраните тук представители на партия ЛИБЕРАЛИ? Как Вие си представяте на практика нашето участие, ако ние подкрепим Вашата кандидатура? Какво ще вършим ? Как ще бъдем ангажирани в тази кампания?

 

Ж. ЖЕЛЕВ: В страната продължава да съществува биполярната структура. Това е една от причините, тези групировки, които заемат центъра да нямат особен успех. Друг е въпросът, че не можа да се създаде коалиция, която би променила съществено нещата. Тази биполярна структура ще се запази през следващите 2 — З год., докато се решат основните проблеми, свързани с икономическата и политическата реформа в страната. През това време на президентската институция, независимо кой ще бъде избран, ще легнат много тежки задачи. Тя първо трябва да играе ролята на център, поради липсата на изграден такъв. Тя трябва да изиграе също ролята на балансьор между различните течения в нашето общество и на базата на компромиса да създава някакво равновесие, за да се запази мирният преход към демокрация. Аз имам някои други опасения и тревоги, които са свързани с политическата конюнктура. Ние можем внезапно да се изправим пред парламентарна криза, която неизбежно ще доведе след себе си и правителствена.

Парламентарната криза може да дойде от комунистите, ако напуснат парламента, неговата легитимност ще се постави под въпрос, тъй като половината от бълг. граждани ще се окажат без представителство в парламента. Най-крайно настроените от НКС искаха да определят екипа на президента, съветниците. Да имат думата при воденето на предизборната кампания. Никой друг, освен мен, не може да определя президентския екип. Никой няма да се съгласи да заема тази длъжност и някой друг да му определя екипа, в такива случаи е необходимо пълно доверие, тъй като става дума за националната сигурност на страната, за която президентът отговаря с главата си. Никой друг, освен мен не може да определя президентския екип. Никой няма да се съгласи да заема тази длъжност и някой друг да му определя екипа. В такива случаи е необходимо пълно доверие, тъй като става дума за национална сигурност на страната, за която президента отговаря г главата си. Също така по въпроса за контрола, опитът да се създава под тази форма някакво единство по въпроса за едно или друго решение, аз политбюро няма да търпя. Не може да съществува политическа шапка. Единството на властта идва от конституционните правомощия, от текстовете на конституцията и от законите в страната. Що се отнася до независимостта на действие на тези институции, това е необходимо, за да съществува и разделението на властта. Избирателната кампания аз ще я определям, нейната политическа стратегия, както и структурата, като им казах, че ще използвам с удоволствие структурите на СДС, тъй като те имат най-развитата структура, но че към тези структури трябва да участват представители на всички политически сили, които ще се ангажират с подкрепата на моята кандидатура. Аз смятам, че президентските избори са съвсем различни от парламентарните избори. Казак им също така и по въпроса за цвета, че това не е най-разумното решение и ги призовах още веднъж да обсъдим този въпрос, тъй като много хора, които биха гласували за мен само заради синия цвят, няма да посегнат към бюлетината, а от това демократичните сили, които евентуално биха се ангажирали с моята подкрепа, ще загубят. Те от това не отстъпиха. Смятат, че синият електорат е възможно да се обърка и прочие. Неща, които аз не приех. Аз и сега смятам, че това не е най-разумното решение, то не носи особена полза за избора, напротив, може да навреди. Аз все пак призовавам да се съобразяваме с реалностите. За съжаление, първото задължение на хората, които присъстват в политиката, е да се съобразяват със съществуващите реалности и въз основа на тях да изграждаме всичко останало. Има много неща, които изобщо не ми харесват, но аз съм принуден в името на по-общите, по важните неща, да се съобразявам с по-важните неща и да правя компромиси с по-дребните неща. Знам, че това определено не харесва.

 


ВЪПРОСИ:


Н. ЛАЗАРОВ: В какво положение би се оказал президентът, ако, избран със синя бюлетина и издигнат от една политическа сила, след това бъде поставен в положението, в което бяха поставени парламентаристите от СДС пролетта и лятото на миналата година? Ако се каже нещо от рода на следното: "Вие бяхте избран със синята бюлетина и затова ще се съобразявате с политиката, която притежателите на тази бюлетина изискват”. И евентуално при някакви изкуствено създадени или естествено получил се гаф се поиска Вашата оставка с натиска на улицата? Как бихте реагирали?

 

Н. ГЕОРТИЕВ: Аз искам да споделя една тревога, която е обладала всички нормални хора в нашата страна. Ние се тревожим от това, че в средите на опозицията се наложи, взе превес това крило, което поначало застана зад екстремисткия подход, зад революционния подход — групата на 39-те. Да не стане така, че гласувайки със синята бюлетина, Вие помагате на това крило?

 

С. ФЛОРОВА: На територията на Силистра имаме 6% за СДС — либерали. Хората бяха твърдо за Вашата кандидатура, но когато Вие избрахте за вицепрезидент Блага Димитрова, настъпи силен смут. На първите избори тя беше кандидат по партийната листа в нашия район и като личност загуби страшно много гласове. Сега сме в шах — Вашата подкрепа и отрицателното подкрепление към Блага.

 

В. ПАНАЙОТОВ: Какъв ще трябва да бъде морално — политическият климат в президентското войнство на д-р Желев? Може ли да продължаваме, както досега с това раздразнено положение, въобще с този морално — политически климат, при положение, че освен тъмносините, има и други желаещи да подкрепят Вашата кандидатура?

 

Н. ПАПАЗОВ: Синята бюлетина е легитимация на СДС. СДС ще се опита да докаже, че е първата и единствена политическа сила. Аз, като личност, не мога да се примиря с това, че една политическа сила са опитва да обсеби авторитета на един доказан демократ за своите лични цели. Вие бяхте едно от нашите знамена, защото ние се гордеехме с Вас. За мен е още неразбираемо онова, което писа в-к "Демокрация" — през цялото време на предизборната кампания ние знаехме, че сте член на клуба за Либерална демокрация, който пък от своя страна членува във ФКД на П. Симеонов. Тези хора, които повярваха в нас, защото знаеха, че Вие сте с нас, сега на кого да повярват —  на мен или на това, което Вие сте казали пред в-к "Демокрация". Какви са според Вас лостовете, чрез които Вие ще успеете, ако това е възможно, да сближите отново отделните формации на опозицията? Учудва ме това, че президентството не изразява становище по рецидивите, на които сме свидетели през последните дни?

 

И. ЕВТИМОВ: Възможно ли е да откажете подкрепата на партия ЛИБЕРАЛИ, дори ако ние Ви подкрепим? Разбрах, че е искано такова нещо от Вас.

 

Ж. ЖЕЛЕВ: Няма такова нещо.

 

С. ПЕТРОВ: Във връзка с реалностите имам въпрос. Преди няколко месеца също имаше политически реалности, имам предвид подписването на Конституцията, напускането на парламента и ред други разцепления в СДС. Ние тогава, като организация, трябваше ли да се съобразяваме с тези реалности?

 

В. ДИМИТРАКОВ: Виждате ли много възможности за собствени кодове, продиктувани от съвестта си при тази ситуация? На практика как виждате участието в кампанията, при попожение, че подкрепим Вашата кандидатура?

 

Л. ДОСЕВ: Възможно ли е, според Вас, парламентарната криза да се получи от поредица от правителствени кризи? Ако на СДС не потръгнат нещата добре,  да бъде издигнат принципа монархо-демократизъм, който е за монархия — той е за демокрация?

 

Л. ДЕНЕВ: Каква е разликата между тази миналогодишна опозиция, която в момента е в парламента и която в момента е извън него? Как виждате тази разлика от мястото, което заемате от гледната точка на президент и кандидат-президента? Как господин президентът счита, че ще формира своя екип от специалисти?

 

П. КОЙЧЕВА: Не се ли страхувате, че може да бъдете последният президент на България?

 

П. ЕВТИМОВА: В СДС има незаконни партии. ФКД, на което се оказва, че Вие принадлежите според интервюто във в-к"Демокрация", се оказва незаконно. При една страхотна атака срещу президентската кандидатура от тази гледна точка, че допуска да го издига организация, в която има нелегитимни партии и организации,  как ще реагирате?

 

Г. ГАНЕВ: Смятате ли, че ще спечените изборите на първия тур?

 

П. СИМЕОНОВ: Ние се борим за своето политическо място в обществения живот. По-нататък няма да може да се управлява без нас.

 

Л. ЗУМПАЛОВ: Ние не искаме да ни спасявате. Смятаме, че нашата роля е да спасим демократичния процес, поемайки разочарования електорат от евентуалното продължаване на тези авторитарни действия на СДС, за да не се получи евентуално Полския вариант — след 4 г. да осъмнем с една силна преименувана политическа партия.


Я. ИВАНОВА: Не мислите ли, че нашата среща е малко закъсняла?

 


ОТГОВОРИ:


Ж. ЖЕЛЕВ: Никой няма монопол над електората, в този смисъл аз условия не бих приел. В момента е застрашен демократичният процес. Аз не обичам да се нагаждам: в момента върви синята вълна — такива са реалностите и ще трябва да си даваме сметка за това. Необходима е подкрепа и колкото по-масирана е тя, толкова по-добре. Възможно е експлоатиране на кандидатите, синята бюлетина е пример за това и аз си давам сметка.

По отношение на интервюто във в. "Демокоация" и въпроса за моето членство — когато се създаде Либералния клуб, аз дадох съгласието си, но въпросът за членуване в партия не стои така. Те (СДС — движение) много настояваха, като ми издигнат кандидатурата, аз да се идентифицирам с определена формация в СДС. На въпроса за членството отговорих, че аз съм го създал този клуб и съм членувал, но този клуб много се е променил. Това те сметнаха за съгласие. Моята твърда позиция е да се търси формулата за сближаване на всички демократични сили в страната.

Представителите на СДС в парламента имат нужда от подкрепата на извънпарламентарната опозиция, още повече, че нямат абсолютно мнозинство. Всяка управляваща политическа сила е заинтересована да има подкрепата на извънпарламентарната опозиция. Позицията ми е съвършено твърда, компромиси няма да правя. Политика без морал е страшна. Проблемът за практическото участие на партия Либерали в кампанията за избор на президент: тези тела, които ще се създават за нейното провеждане, ще настоявам да бъдат съставени от представители на политическите сили, които ме подкрепят.

Голяма част от нашия народ е републикански настроена, но не изключвам възможността някои политически сили през задния вход — от една парламентарна криза, като се премине към правителствена —  да вкарат монархическата институция, използувайки референдума от 1946 година. При такива обстоятелства аз категорично бих се противопоставил, като смятам, че този проблем би могъл да бъде решен само с провеждането на нов референдум. Другото препятствие за действията на такива политически сили е чл.1  на Конституцията, който категорично казва, че България е република.

На въпроса за разликата между мен и другите кандидати мога да отговоря, че положението ми на президент има своите преимущества, но и своите недостатъци. Преимущество е това, че президентът вече се е ангажирал в политическия живот, заявил е своя политическа позиция, което пък дава възможност на другите кандидати да оценяват конкретните му действия и да го критикуват — това е неудобното в моята позиция. Останалите кандидати могат само да обещават, но избирателите не знаят какви са гаранциите за реалното изпълнение на обещанията.

По отношение на екипа на президента съм напълно съгласен, че той трябва да бъде лоялен. Що се касае до досегашния екип, не бива да се правят категорични оценки.


/Тук бе направено уточнение от Л. ДЕНЕВ, който зададе въпрос: Кое е основното, което ни разделя от политическата сила, издигнала Вашата кандидатура?/


На зададения въпрос г-н Желев отговори с чувство за хумор, че едните са на топло в парламента, а другите — отвън, на студено, след което вече сериозно заяви, че не трябва да се избързва с категорична оценка още сега за дейността на СДС. Трябва им време, за да докажат, доколко са готови да работят. Едните имат възможност да грешат, а другите нямат.

Щом като в СДС има нелегитимни организации, аз съм НЕЗАВИСИМ.


ВИЛИ ЦАНКОВ: Д-р Желев, синият цвят не е ли на всички демократи? Отговорете ми с "ДА" или "НЕ".


Ж. ЖЕЛЕВ:  Да, разбира се.


В. ЦАНКОВ: Можем ли да го кажем навън?


Ж. ЖЕЛЕВ: Вижте сега, зависи какъв смисъл влагате.

Предизборната борба няма да я водят Координационните съвети.


Н. ГЕОРГИЕВ: Може ли в предизборната кампания като водеща идея да бъде изведена тази, че синята бюлетина е бюлетината на демократа Желев, а не на СДС?


Ж. ЖЕЛЕВ: Изборният резултат зависи от много фактори и аз не мога да се ангажирам с прогноза сега — зависи от това кой ще вземе участие в изборите, кои политически сили ще се ангажират с тях директно и т.н.

Считам, че за да протича нормално демократичния процес в България, не трябва да се предизвикват колизиите между политическите сили.


П. СИМЕОНОВ: Ако Ви подкрепим на изборите за президент, ние бихме искали участие на представители на партия Либерали в предизборни клубове на всички равнища, като разбира се, това ще бъдат хора квалифицирани, с опит. Второто ни желание е във всякакъв род документи, в които Вие вземате решения, ние да бъдем упоменавани изрично като партия Либерали, а не с думите "и други“.


Е. БОЖКОВ: Освен за пожелания, ние трябва да поговорим и за гаранции, защото това е, което се цени в политиката.


С. ФЛОРОВА: Пред СДС — движение сте казали, че в предстоящите избори ще използувате изградените структури на СДС. В действителност такива изградени структури в провинцията имат партиите, които не са представени в парламента, а СДС- дв. имат само координационни съвети.


Н. ПАПАЗОВ: Проблемите около цветовете, колкото и да ни боли, са решени един път завинаги и никога вече синия цвят няма да бъде друг, освен на нещо, което се рои от СДС — движение. За това имам една молба: Когато се правят предизборните митинги, мисля, че ще е съвсем нормално зад Вас да стоят знамената, символите на всички онези политически формации, които ще застанат зад Вашата кандидатура.


Ж. ЖЕЛЕВ: Аз мисля, че на евентуалните митинги е възможно да има от всички знамена.


Р.  АТАНАСОВ: Доколко Вие държите на нашата подкрепа?


Ж. ЖЕЛЕВ: Вижте сега, така, както поставяте въпроса, аз би трябвало да отговоря "след като съм тука…". Освен това аз по убеждение и по натура съм за либералната идея.


Б. ИВАНОВ: Имайки предвид, че "Подкрепа" с неохота приемат Вашата кандидатура, какви са очакванията Ви в този смисъл?


Ж. ЖЕЛЕВ: "Подкрепа" не е Тренчев. Тренчев е лидер, който има по-нисък рейтинг, отколкото собствената му организация. Що се отнася до подкрепата на "Подкрепа", при мен идваха миньорите, представителите на миньорския синдикат, и казаха, че те ще подкрепят моята кандидатура.

Сега да ви дам възможност да решавате.


П. СИМЕОНОВ: Ние всички Ви благодарим.