Статии от в. "Дневник", намерени чрез Апис

 

Статии от вестник "Дневник", намерени чрез Апис:
 
Топлофикациите в Ямбол и Казанлък стават собственост на фирма от структурата на АКБ
На 18.03.2004г. фирма от структурата на АКБ корпорация приватизира Топлофикация - Ямбол и Топлофикация - Казанлък. Двете дружества са закупени на цена, близка до минималната - съответно 794 хил. лв. и 1,667млн.лв. Плащането ще бъде извършено с парични средства. Инвестиционен посредник на купувача е "Авал ин".
Ръководената от Николай Банев корпорация притежава още химическия завод "Полимери" - Девня, няколко предприятия в тежко финансово състояние, футболен клуб "Берое" - Стара Загора, ваканционно селище "Русалка", вестник "Кеш" и др.
в. "Дневник" от 19.03.2004г., стр.9
АКБ приватизира ТЕЦ-овете в Казанлък и Ямбол, Владислав Панев
 
 
Съдът е приел списъка с кредиторите на курорта "Русалка"
Окръжният съд в Добрич е оповестил кредиторите на курорта "Русалка", който е в процедура по обявяване в несъстоятелност. Размерът на задълженията на ваканционния клуб е достигнал над 2.4млн. лв., като 2.3млн.лв. от тях са били отпуснати като кредит от "Сибанк" през 1992г. Агенцията за държавни вземания е предявила иск за над 372хил.лв. От съда са съобщили още, че "Сибанк" е поискала да бъде обявено в несъстоятелност и дружеството "Каварна турист", собственик на "Русалка", заради непогасен дълг. Синдикът на курорта Иван Балабанов е завел дела за разваляне на сделки, защото според него, те са били сключени на занижени цени и след като дружеството е влязло в процедура по несъстоятелност, което ги прави невалидни.
"Русалка" е приватизирана през 1999г., тогава "АКБ корпорация" е придобила 60% от капитала, а 18% са станали притежание на "Ем Джи корпорация".
в. "Дневник" от 11.07.2003г., стр. 9
Съдът прие списъка с кредиторите на "Русалка"
 
 
Синдик затваря "Динамо - Сливен"
Компаниите "Динамо ин", "ДИЕН" и "Динамо Гама мотори", които са наематели на производствените мощности на обявеното в несъстоятелност дружество "Динамо Сливен", остават без достъп до завода за динама и стартери. Синдикът Снежина Маджарова обявява, че затваря завода по искане на най-големия му кредитор - банка ОББ. "Динамо - Сливен" е приватизирана по линията на масовата приватизация през 1997г. Собственик на 60% от капитала й е бившият приватизационен фонд "АКБ Форес", сега "АКБ корпорация". "АКБ корпорация" е мажоритарен собственик и на "Динамо ин", "ДИЕН" и "Динамо Гама мотори".
По информация от корпорацията дългът на "Динамо - Сливен" към ОББ в размер на 4.7 млн. долара е натрупан в периода 1993 - 1996г., т.е. преди компанията да бъде приватизирана.
Производството по несъстоятелност е открито на 05.04.2002г. с решение на Бургаския апелативен съд, без работата в завода да бъде прекратена. На 14.03.2003г. дружеството е обявено в несъстоятелност.
в. "Дневник" от 24.09.2003г., стр.9
Синдикът на "Динамо - Сливен" прекрати дейността на завода
 
 
"Бимас" предлага нови продукти
Русенската рафинерия "Бимас" отчита 996хил.лв. приходи от продажби и 12хил.лв. счетоводна печалба за изтеклите осем месеца на 2003 г. Реализираните продажби за същия период са в размер на 40 хил. лв. на човек от персонала. За същия период на 2002 г. продажбите са за 15хил.лв. на човек.
На 24.09.2003г. "Бимас" представя пред дистрибуторски компании от цялата страна най-новите продукти на компанията. Продуктите са на битумна основа. Част от тях са разработени и създадени в сътрудничество с румънската фирма GAZ BAND, производител на автокозметични и изолационни продукти. Дружеството предвижда да усвои още продукти от гамата на румънския си партньор.
"Бимас" е приватизирана през 1999г., като държавата запазва 10% дял. В началото на 2001г. след иск от плевенската фирма "Нефт и газ" Русенският окръжен съд открива процедура за обявяване на "Бимас" АД в несъстоятелност. През декември 2001г. Апелативният съд във Велико Търново отменя решението и спира процедурата.
Мажоритарен собственик на рафинерията е скандално известният бивш приватизационен фонд "АКБ форес", сега "АКБ Корпорация". По информация на синдика Стефан Кънев част от инсталациите на "Бимас" са собственост на "Химимпорт". Това е станало по силата на съдебно решение след поредица от
дела.
в. "Дневник" от 25.09.2003г., стр. 10
"Бимас" отчете подобрение на финансовите си резултати, Росица Великова
 
 
Машиностроителният завод "Динамо - Сливен" е обявен за продажба чрез търг
Машиностроителният завод "Динамо - Сливен" е обявен за продажба чрез търг след искане на основния му кредитор банка ОББ. Продават се главният корпус на завода с площ 13.789хил.кв.м, битова административна сграда с разгърната застроена площ 2.445хил.кв.м, инженерен корпус, търговски комплекс, столова, главна елподстанция и всички прилежащи към завода обекти и съоръжения.
За периода 1999 - 2001г. компанията "АКБ Форес", сега "АКБ корпорация", мажоритарен собственик на "Динамо - Сливен", натрупва загуби в размер на над 30 млн. лв.
в. "Дневник" от 15.10.2003г., стр. 9
ОББ продава "Динамо - Сливен", Йорданка Раданчева, Сливен