Статут на СДС от 1992 г.

Към албума...

Ключови думи: СДС, структури, членове, координационни съвети, клубове.