Схеми на организационната структура на СДС

Схематично представяне на структурата на Съюза на демократичните сили (пролетта на 1990) през периода от основаването им до първите демократични избори.