12 юли 2024г.

Празник на националната гвардейска част, открит Панамският канал, приета новата българска конституция

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Указания за работа с въпросниците

Указания за работа с въпросниците
Указания за работа с въпросниците
Към албума...

 

КОМИТЕТ ЗА СОЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТАТА С ВЪПРОСНИЦИТЕ НА ЕМПИРИЧНОТО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ "ГРАДЪТ И СЕЛОТО-86"

СОФИЯ, 1986
 

 

 

Вижте книгата в галерията или изберете от съдържанието.

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ


Раздел I: Обши пояснения за работата с въпросниците ... 3

Раздел II: Конкретни пояснения към отделни въпроси и отговори във Въпросника за интервю ... 8

т.1. Пояснения към въпрос 54 "Заето ли е лицето с трудова дейност .... 8

т.2. Пояснения към въпроси 59, 60 от Въпросника за интервю и въпроси 30, 31, 32,33, 34 от Въпросника за косвена анкета, отнасящ и се до определяне на социално-групова принадлежност. ... 10

т.3. Пояснения към въпрос 108 "Как лицето говори на следните езици?"... 16

Раздел III: Конкретни пояснения за работа с Въпросника за косвена анкета ... 17

т.1. Лични впечатления на анкетьора ... 17

т.2. Наблюдение ... 17

т.З. Документи по местоживеене ... 18

т.4. Документи по месторабота ... 18

т.5.Документи при обществените организации ... 18

т.6. Документи за образование ... 19

т.7. Други документи ... 19

т.8. Разговори на анкетьора с антуража на лицето по местоживеене ... 19

т.9. Разговори с членове на домакинството на лицето  ... 20

т.10.Разговори с ръководители и активисти на обществените организации ... 20

т. 11. Разговори с антуража на лицето по месторабота ... 20

т. 12. Разговори със самото лице ... 20

т. 13. Справки в предишно местоживеене ... 20

т. 14. Справки в предишна месторабота ... 21

т. 15. Общи бележки за определяне на окончателен отговор ... 21

т.16. Пояснения към въпрос 7 "Какъв вид труд изпълнява лицето?" ...  21

т.17. Пояснения към въпрос 13 "Каква степен на подготовка има лицето?" ... 24

т. 18. Пояснения към въпроси 35,39,40, 11,12 при определяне степента на образование ... 25

т. 19. Пояснения към въпрос 44 за определяне на трудовия стаж на частните земеделски стопани при пенсиониране ... 26

т.20. Пояснения към въпрос 9 за различните видове оръдия на труд ... 27

т.21. Пояснения към въпрос 5 "В каква сфера на обществения живот е заето лицето?"... 29

т.22. За кой компонент на обществото е специфично основното занятие на лицето ... 34

Раздел IV: Указания за извършване на логически оглед на въпросниците  ... 35

т.1. Общи указания ... 35

т.2. Схеми за извършване на логически оглед на Въпросника за интервю ... 37

т.З. Схеми за извършване на логически оглед на Въпросника за косвена анкета ... 39

т.4. Логически връзки между въпроси от двата въпросника ... 41