Четвърта национална конференция на СДС, 1992 г.

ФИЛИП ДИМИТРОВ - председател на Националния координационен съвет на СДС: 

Дами и господа, 

Имам удоволствието и честта да открия Четвъртата национална конференция на Съюза на демократичните сили. (Ръкопляскания.) 

Искам преди всичко да помоля дамите и господата - делегати за извинение за това закъснение, дължащо се не на организацията на конференцията, а на факта, че практически всички, които бяха тръгнали с коли за насам, имаха възможността да се сблъскат с трудностите, създадени от времето. Но оказва се, че тези трудности са преодолими и в момента в залата има кворум, а останалите делегати са в процес на довършване на своята регистрация. 

За да можем да свършим работата си, първото нещо, което трябва да направим, е да изберем водещи на тази конференция.

Националният координационен съвет на СДС е подготвил предложение в този смисъл, което аз ще направя сега пред вас, а именно: 

Сутрешното заседание на първия ден да бъде водено от господата Йордан Василев и Христо Бисеров (ръкопляскания), следобедното - от господата Иван Куртев и Аспарух Панов (ръкопляскания), сутрешното заседание на следващия ден, утре, от г-жа Снежана Ботушарова и г-н Стоян Ганев (ръкопляскания) и следобедното заседание на втория ден - от господата Стефан Савов и Александър Йорданов (ръкопляскания).

Уважавам вашите аплодисменти, но всеки случай ние трябва да гласуваме тези кандидатури. Затова аз ще моля квесторите да заемат местата си и ще моля делегатите да изразят своя вот по отношение първо на сутрешното заседание на днешния ден или по отношение на кандидатурите на господата Йордан Василев и Христо Бисеров. 

(Гласуване "за".)     

Така, както гледам залата, вероятно на квесторите ще им е трудно да преброят всички присъстващи.

Моля ви да свалите картите си и тези, които са против тези кандидатури, да гласуват. 

(Гласуване "против".)

Господа квестори, виждате ли гласове против. Моля ви квесторите да ме информират има ли гласове, които са против тези две кандидатури. При Вас няма, и при Вас няма. Добре. Има ли "въздържали се" по тези две кандидатури?

Господа квестори, готови ли сте? Трябва да призная, че това е един от малкото случаи. Надявам се и до края на конференцията да се наблюдава такова единодушие, но то е обяснимо с имената на председателя на Федерацията на клубовете за демокрация и на председателя на Консервативната екологична партия. Така че можем да приемем, че тези двама господа се ползват с единодушното одобрение на залата.

Моля господата Йордан Василев и Христо Бисеров да заемат местата си тук. (Заемат местата си. Ръкопляскания.) 

Докато заемат местата си, аз ще си позволя да поставя на гласуване и другите кандидатури.

Второто заседание днес: Иван Куртев и Аспарух Панов. 

(Гласуване "за".)  

Така. Има ли "против"? Господа квестори? Мисля, че и тук картината е същата. Господа квестори, има ли гласове против? Не мога да видя все пак всичко. - Няма  при  Вас. И  при Вас няма, така ли?

Добре. А има ли "въздържали се" по повод на тези кандидатури? Вече виждам една вдигната ръка, две.

Господа квестори, има ли повече от две вдигнати ръце на "въздържали се"? При Вас? Там няма, и тук няма. Трима? Така. Във Вашия блок? Двама. Във Вашия?  - Също двама. 

Значи, 7 души въздържали се при това гласуване. Господата Иван Куртев и Аспарух Панов ще ръководят второто заседание на днешния ден.

Сутрешното заседание на втория ден се предлага да бъде ръководено от г-жа Снежана Ботушарова и г-н Стоян Ганев. 

(Гласуване "за".) 

Така. Картината е ясна. Нека да видим има ли и гласове "против".

Има ли при Вас гласове против? - Няма. А при Вас? Един.

Моля които се въздържат, да вдигнат ръце. Двама. При Вас колко са? Също двама. При Вас? Последният блок също няма. Четири души са въздържали се. 

Приема се.  

И последното заседание се предлага да бъде водено от господата Стефан Савов и Александър Йорданов. 

(Гласуване "за".) 

Ясно е. Моля които са "против", да гласуват. Има ли при Вас против? При Вас? Общо 4 против.

Моля тези, които се въздържат, да гласуват. При Вас? При Вас колко са? Един въздържал се. От втори блок - няма. При вас - двама и още двама. Общо пет въздържали се. 

Приема се и това предложение. 

 А сега моля господата Йордан Василев и Христо Бисеров да заемат местата си тук и да поемат своите задължения по водене на настоящото заседание. 

Благодаря  ви!

 

ЦЯЛАТА СТЕНОГРАМА