“Да плащаме ли за по-добра зелена система?"

ОБЩОГРАДСКО ПРЕДСТАВИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

ПЛОВДИВСКИ МИНИ-РЕФЕРЕНДУМ НА ТЕМА:

“ДА ПЛАЩАМЕ ЛИ ЗА ПО-ДОБРА ЗЕЛЕНА СИСТЕМА?"

Уважаеми съграждани - участници в мини-референдума,

В следващите редове ви предоставяме информация по темата, която ще ви помогне да си изработите компетентно виждане и да вземете решение как да гласувате.

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОБЛЕМА:

Пловдив е любимият град за повечето от нас. Това, обаче, никак не личи. Градът ни е мръсен, прашен, някои ъгълчета са направо затрупани с боклуци, тротоарите и улиците са пълни с дупки, но пък липсват решетки над шахтите, дървета и трева в градинките, и ... какво ли не още. Вярно е, като че ли хората са обезверени и примирени с падащото качество на живота.

Но е вярно, че въпреки икономическата криза, въпреки слабостта на закона, много неща могат да се направят и при сегашните условия. За да подобрим качеството на живота.

Нужно е само пловдивчанинът да се ядоса. Да се обърне с гняв към това, което е около него, но също и към себе си. Да си припомни, че трябва да изисква, но и да дава... ”

Така започваше преди 2 години призивът “Да разчистим града от боклука на XX век!” на нашето Сдружение за възраждане към пловдивчани, с което искахме вашето становище дали трябва да се създаде в града ни екополиция. Днес, когато тя е вече факт, обезпокоеността ни за зелената система на града ни не е по-малка... Не, не живеем в отморяващо зелен град. И ако нищо извънредно не направим, така и ще си продължава.

Представяме ви две идеи, които е възможно да помогнат...

...Зелената система на Пловдив обхваща близо 9 000 дка и включва градини, паркове, улични насаждения, лесопаркове, озеленяването на хълмовете, разсадник и др. По ниво на озелененост нашият град не достига европейските критерии, а поради липса на средства се наблюдава деградация на някои елементи. Общинската стратегия за опазване на околната среда предвижда увеличаване площта на озеленените пространства (вкл. засаждане на над 12000 дървета и 10 000 храста годишно, създаване на нова Ботаническа градина, реконструкция на зелените площи по бреговете на Марица, освобождаване на зелените площи от незаконни съоръжения, реконструкция и възстановяване на елементи от парковия дизайн в Цар-Симеоновата и Градската градина , в по-крупните квартални градини и др., облагородяване на лесопарковете “Лаута”, “Отдих и култура”, о-в Адата и др.). Повишени грижи заслужават защитените природни територии - това са хълмовете (“Бунарджика” с площ 220 дка и над 1 000 дървета, “Дановият хълм” - 53 дка и 812 дървета, “Джендем тепе” с 316 дка, 880 дървета и десетки видове птици) и характерната растителност по поречието на р.Марица.

Възможностите на общинския бюджет за реализацията на горните задачи са недостатъчни. Обсъжда се идеята в недалечно бъдеще пловдивчани да започнат да плащат допълнителен данък - “екотакса” -1% от доходите (или от печалбата -за фирмите). Този еко-данък ще се използува изключително за подобряване състоянието на зелената система в града и цялостно подобряване на екологичната обстановка. (Без тук да коментираме юридическата възможност за това.)

 

  1. ПЪРВИ ВЪПРОС ОТ МИНИ-РЕФЕРЕНДУМА:

СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ ОБЩИНАТА ДА ВЪВЕДЕ 1% “ЕКО-ТАКСА”, С ПРИХОДИТЕ ОТ КОЯТО ДА СЕ ПОДОБРИ ЗЕЛЕНА ТА СИСТЕМА ?“

Можете да отговорите с "ДА" (ако това е Вашето становище, моля, задраскайте 8 кръстче или оградете с кръгче отговорът "Да" на въпрос 1 от бюлетината).

Можете да отговорите с "НЕ" (ако това е Вашето становища моля, задраскайте с кръстче или оградете с кръгче отговорът "Не" на въпрос 1 от бюлетината).

Възможни доводи “за”: Ако Общината не получи допълнително финансиране, зелената система да града не само няма да се подобри, но и ще деградира. Всички ние, жителите на този град, сме заинтересовани от озеленяването му. Климатичните особености на Пловдивското поле правят още по-наложително това. Парковете и градините създават условия за правилното развитие на децата и в крайна сметка намаляват заболеавемостта. Парите, които ще дадем за по-здравословна и хармонична околна среда, в крайна сметка се връщат многократно от намалените разходи за лечение и по-високият тонус на гражданите.

Възможни доводи “против”: И сега има извънредни фондове, от които допълнително се финансират екологични дейности. Какво ще стане, ако за всяка дейност на Общината, за която не стигат пари — а това са на практика всички сфери! - ни искат допълнителни данъци? Освен това 1 % от доходите са много пари. Допълнителните данъци противоречат на либералната философия “да оставим бизнеса да се развива, като намаляваме данъците му“.

Друга идея цели ефективно да се приложат разпоредбите на Наредба № 1 на Общината, които изискват всеки собственик да полага грижи за почистването на т.нар. ”прилежащи територии”. Около някои жилищни блокове, например, е истински приятно да се преминава, докато други човек гледа за заобиколи отдалеч. Ако поощряваме с награди обитателите на едните и наддаваме с глоби другите - както изисква Наредбата! - навярно чистотата и зелените площи около тях се подобрят. Идеята предвижда всеки месец да се отличат собствениците на 10-те жилищни блока (кооперации и др.),които най-добре поддържат околните зелени площи с награди от по 200-300 лв, които да се осигурят основно от глобите, налагани на собствениците на 10-те блока с най-замърсени прилежащи територии.

 

  1. ВТОРИ ВЪПРОС ОТ МИНИ-РЕФЕРЕНДУМА:

«СЪГЛАСНИЛИ СТЕ ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ ЕФЕКТИВНО ДА НАЛАГАТ ГЛОБИ НА НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ НАРУШИТЕЛИ НА НАРЕДБА №1, КАТО С НАБРАНИТЕ СУМИ СЕ НАГРАЖДАВАТНАЙ-ГРИЖОВНИТЕ СТОПАНИ?”

Възможни доводи “за“ : Не само наказаните ще почувстват силата на закона, а добрите стопани ще получат известни средства и като признание, и като възможност за ново подобряване на околността - и всички останали граждани постепенно ще бъдат повлияни от възможността или да да бъдат поощрени, или наказани за поведението си. Освен това Общината би могла да поощри най-добрите стопани — макар и не парично, а с материали и работна ръка - дори в случай, че не успее да събере глобите от наказаните.

Доводи “Против”: Няма да могат да се съберат глобите от неясен субект, какъвто представляват собствениците на един блок. И защо някой съвестен гражданин да отговаря за съседа си, който безобразно мърси? Дали няма да се опорочи конкурса за “най-добра градинка” по български?...

„ Да”? или ”Не“?