Конференцията на запис - mp3 файлове

 

Конференция "Градът и селото - предизвикателствата на 21-ви век" 

14 - 15 ноември 2013 г.

(Нередактиран запис)

 

 

 

 

 

 

Конференцията - 14 ноември 2013 г.

Първи ден, първа част: Откриване

(формат: mp3; размер 332 MB)

Младежка сесия

Младежко заседание - част 1

(формат: mp3; размер 296 MB)

Младежко заседание - част 2

(формат: mp3; размер 113 MB)

Младежко заседание - част 3

(формат: mp3; размер 82,6 MB)

 

Конференцията - 15 ноември 2013 г.

Втори ден, част 1

(формат: mp3; размер 305 MB)

Втори ден, част 2

(формат: mp3; размер 331 MB)