Път: : Проектът

Произведения на членовете на екипа, свързани с проекта

ПЕТКО СИМЕОНОВ

1. Голямата промяна, документално изследване, 1995, 2005;

2. Вековно бягство от нищетата, 1999 г.

3. Кръглата маса, пълна стенограма, съставител и редактор, 2003 г.

4. Коледа в ниската земя - публицистика, електр. книга ISBN 978-954-9719-05-5,
https://omda.bg/biblioteka/puteshestvia/holland_03.htm

5. Страната на цветята, публицистика, електр. книга, ISBN 978-954-9719-08-6 ,
https://omda.bg/biblioteka/tsvetya/tsvete.htm

6. Кратък справочник за Съветския съюз, електр. книга,ISBN 978-954-9719-11-6
https://omda.bg/arhiv/Realii/savsayuz/sprav_sssr_koritsa.htm

7. Клубът  /сборник документи/, издирване, подбор, въвеждащ текст и обяснителни бележки, фондация "Желю Желев", 2009 г., стр. 739, ISBN 978-954-91142-6-3

8. Клубът, електр. книга, разширен сборник документи; издирване, подбор, въвеждащ текст,обяснителни бележки, справочен раздел; 2010 г., ISBN 978-954-9719-14-7
https://omda.bg/arhiv/dokumenti_politicheski/sbornik_klub_koritsa.htm

9. Месеците след Девети, сборник документи, електр. книга, издирване и съставителство, ISBN 978-954-9719-20-8
https://omda.bg/arhiv/09_09_1944/sbornik_dokumenti_za_9_septemvri_1944/koritsa_sbornik_09091944_parva.htm

10. ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на СДС, проведена в зала № 1 на Народния дворец на културата,
София, събота 11 април и неделя 12 април 1992 г. (съставител, редактор, обяснителни бележки)

11. "Импровизации за 9-ти септемврий 44-та" (монография), 2013 г.

 

РАЛИЦА СИМЕОНОВА-ГАНЕВА

11. Симеонова-Ганева, Ралица, „Формиране на човешкия капитал през комунизма: България.”, Списание "Социологически проблеми".

12. Stoilova, R., Simeonova-Ganeva, R. and T. Kotzeva, “The impact of gender of mid-career labour income in a transitional economy. The case of Bulgaria” in WOMEN IN POST-SOCIALIST LABOUR MARKETS, International Journal of Sociology, submitted.

13. Симеонова-Ганева, Ралица, „Измерване на човешкия капитал в икономиката. Приложения за България.”, Списание "Статистика".

14. Vladimirov, Z., Simeonova-Ganeva, R. and K. Ganev, “Interaction of Leading and Supporting Factors for the SME Competitiveness”, Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: A Review of Current Policy Approaches, Banja Luka, October 27-29, 2011.

15. Симеонова-Ганева, Р. и др.,“Сектор МСП: текущо състояние, устойчивост, фактори за конкурентоспособност и възстановяване от кризата”, ред. Владимиров, Ж. и К. Ганев, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Sofia, 2011.

16. Stoilova, R., Simeonova-Ganeva, R. and T. Kotzeva, “The impact of gender of mid-career labour income in a transitional economy. The case of Bulgaria” in Working papers

17. Simeonova-Ganeva, Ralitsa, “Human Capital in the Modern Theory and Empirics of Economic Growth”, Economic Thought, Institute of Economics, BAS, Vol. 3/2010, pp.86-106.

18. Simeonova-Ganeva, Ralitsa and Natalia Panayotova, “How do education, experience and gender determine labour incomes in Bulgaria”, Working Paper Series, Agency for Economic Analysis and Forecasts, Ministry of Finance, 2009.

19. Dimitrova, K. Ivanov, M. and R. Simenova-Ganeva, “EFFECTIVE EXCHANGE RATES OF THE BULGARIAN LEV 1879-1939”, Working Papers Series, WP 04/2009, ICER, 2009.

20. Simeonova-Ganeva, Ralitsa and Kaloyan Ganev, “Institutionally Induced Human Capital Vintages and Economic Growth in Transition”, Conference Proceedings, 9th Annual Conference on Economic Transformations in Transition, High-income and Developing Countries, Sofia University; Year Book of the Faculty of Economics and Business Administration, Vol. 7, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2008.

21. Ivanov, M., Dimitrova K. and R. Simeonova-Ganeva, “Effective Exchange Rates in Bulgaria 1897-1939”, Proceedings of OeNB Workshops, 2nd Conference of SEEMHN on The Experience of Exchange Rate Regimes in Southeastern Uerope in a Historical and Comparative Perspective, April 2007, pp.180-197, Oesterreichische Nationalbank, 2008.

22. Simeonova-Ganeva, Ralitsa, “Human Capital and Economic Growth in the Neo-Classical Empirical Models”, Year Book of the Faculty of Economics and Business Administration, Vol. 6, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2007.

23. 2009 Economic Report for the President of the republic of Bulgaria “The Global Financial and Economic Crisis and Bulgaria”, co-author, The President of the Republic of Bulgaria, 2009.

24. Centre for UE Enlargement Studies, Integration Perspectives and Synergic Effects of European Transformation in the Countries Targeted by EU Enlargement and Neighbourhood Policies, edited by Péter Bilek, co-author in the country report for Bulgaria, Central European University, 2008.

25. The Bulgarian Economy in 2007, co-author, Centre for Economic Development, 2008.

26. The Bulgarian Economy: October 2007, co-author, Centre for Economic Development, 2007.

27. 2007 Economic Report for the President of the Republic of Bulgaria “Bulgaria: Social Challenges and European Integration”, co-author, The President of the Republic of Bulgaria, 2007.

 

ИВАН ЧАЛЪКОВ

28. Чалъков, И., И. Христов и Т. Митев (2011) Черните дупки на българската енергетика, Издателство “Изток-Запад”, 358 с., 2011.

29. Чалъков, И., А. Бунджулов, И. Христов и др. Мрежите на прехода. Издателство “Изток-Запад”, 741 с., 2008.

30. Чалъков, И., В. Борисова, Д. Кескинова, Р.Аркова и др. Икономически принос на авторскоправните индустрии в България, Университетско издателство “Стопанство”, София, 194 с., 2007.

31. Rohracher, H., T. Mitev, I. Tchalakov, I. et al., H. Governing Sociotechnical Change in Southeastern Europe: Contributions from A Science & Technology Studies Perspective, East-West Publishers, Sofia, 2007.

32. Чалъков, И. (2008) Иновативното предприемачество в България:предизвикателства пред интеграцията в Европейския съюз, в: В. Топалова (ред.) Българското общество и европейската интеграция, Институт по социология, София.

33. Чалъков, И. (2011) Предприемачески истории от един елитен технологичен университет в България в: сп. "Социологически проблеми". Кн. 1-2/2011, стр. 154-196, ISSN 0324-1572.

34. Чалъков, И. (2011) Интервю с Бруно Латур, в: сп. "Социологически проблеми". Кн. 1-2/2011, стр. 200-204, ISSN 0324-1572.

35.Чалъков, И., Г. Каприев (2007) Социология на промяната и претърпяването, в: сб. "Минало и съвремие: 60 години след Иван Хаджийски", изд. "Аля Прес", с. 63-83.

36. Чалъков, И., Т. Галев (2007) Оценката в науката: гледната точка на теорията за социотехническите мрежи, в: сб. "Оценката в науката", ред. В.Проданов, Академично издателство «Марин Дринов», 2007, с.46-55.

37. Чалъков, И., Т. Митев и В. Петров. (2011) Академичният spin-off като двигател на икономическа трансформация в Източна Европа (теоретичен анализ). в: сп. "Социологически проблеми". Кн. 1-2/2011, стр. 7-44, ISSN 0324-1572.

39. Tchalakov, I. (2007) Technology and the Models of Post-Socialist Economic Transition: Some Evidences from the Bulgarian experience, in: Governing Sociotechnical Change in Southeastern Europe: Contributions from A Science & Technology Studies Perspective, East-West Publishers, Sofia, 2007, pp. 169-20.

40.Tchalakov, I. (2007) Bulgaria, in: “Mittelstand” and Trade in South Eastern Europe: Social Market Economy as a Compass of Development, Conrad Adenauer Stiftung e.V., Sankt Augustin / Berlin, pp. 47- 62

41. Tchalakov, I. (2010) Control, More Control: Studying Practical Forms of Scientific Rationality in a Bulgarian holographic Laboratory, in: Almagest. International Journal for the History of Scientific Ideas, Vol. 1, issue , pp. 22-49.

42. Tchalakov, I. (2011) The Socialist Entrepreneurs Viewed From the Joint Perspective of Joseph Schumpeter, Actor-Network Theory and Historical Sociology of Socialism, in: Research in Social Change, Number 3, Issue 1- January 2011, 15-52.

43. Mitev, T., Tchalakov I., (2007). From Sociology of Science to STS: The Bulgarian Case, in: Governing Sociotechnical Change in Southeastern Europe: Contributions from A Science & Technology Studies Perspective, East-West Publishers, Sofia, pp. 43-52.

44. Vassileva, M., I.Tchalakov and V. Petrov (2008) – National Innovation System and Spin-Offs: The Case of Bulgaria, in: сборник Предприемништво: иновации и конкурентност, Економски институт, Универзитет „св. Кирил и Методий”, с. 63-80.

45. Kapriev, G. and Ivan Tchalakov (2009) Actor-Network Theory and Byzantine Interpretation of Aristotle’s Theory of Action: Three Points of Possible Dialogue, in : 2008 Yearbook of the Institute for Advanced Studies on Science, Technologies & Society, Edited by Arno Bammé, Günter Getzinger, and
Bernhard Wieser, Graz (Austria) – München (Germany), Profil
Tchalakov I., Т. Mitev and V. Petrov, (2010). The Academic Spin-Offs as an Engine of Economic Transition in Eastern Europe. A Path-Dependent Approach, Minerva, Vol. 48, No.2, Springer, pp. 189-217.

46. Fabian Muniesa, F. and I. Tchalakov, (2012) Networks, Agents and Models: Objections and Explorations, in: International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation, 4(1), January-March 2012, pp. 13-23.

 

МИХАИЛ ИВАНОВ

47. „За политиката на социално включване на ромите”, сп. „Социологически проблеми”, специален брой, год. ХХХ, 2008, стр. 66.

48. „Като на празник”, документална поредица за „Възродителния процес” (1984 – 1989), сп. „Обектив”, бр. 160 (октомври 2008), бр. 161 (ноември-декември 2008), бр. 162 (февруари 2009), бр. 176 (май 2010), бр.177 (юни 2010), 178 (август 2010), 179 (септември 2010), 181 (октомври 2010), 184 (януари 2010).

49. „Някои политически аспекти на етническите отношения в България през последните 22 години”, в сборника „Демокрацията в България през ХХІ век”, А. Тодоров – съставител, Европейски информационен център, Велико Търново, 2010.

 

НАТАЛИЯ ПАНАЙОТОВА

50. Как доходите от труд зависят от придобиването на научна степен доктор?, ІХ-та Национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”, София.

51. Анализ на състоянието и факторите за развитие на малките и средни предприятия (МСП). Българските МСП в условия на криза, годишен доклад, Министерство на икономиката и енергетиката, 2011.

52. Наръчник с информация за осигуряване на по-добра гъвкавост и сигурност в предприятията, Проект в рамките на програма ПРОГРЕС “Гъвкавост и сигурност в България - подкрепа за прилагане на
националната пътека”, Министерство на труда и социалната политика, 2010.

53. Човешки капитал и пазар на труда: Как образованието, пола и опита определят доходите от труд в България?, с Ралица Симеонова-Ганева, Серия „Икономически изследвания”, Агенция за икономически анализи и прогнози, София, 2009.

54. Измерване на човешкия капитал в България чрез подход основан на доходите от труд, Шуменски университет, международен семинар ”Образование за всички”, том 5, (предстои публикуване).

55. Education and Growth in Bulgaria, Conference Proceedings, Conference on Medium-Term Economic Assessment, АИАП, Октомври 2005, София.