Протестирам

Карикатура във вестник "Стършел" от 1989 г.