Българската индустрия в прехода

Божидар Янев

 

За да се направи една ясна картина на това какво се случва в една държава, е добре да се разгледат нейните показатели поне няколко десетилетия назад, за да се придобие цялостна картина за нейното състояние. Преходът в България ни дава точно това необходимо време за улягане на икономическата промяна след падането на комунизма. Вследствие на казаното дотук в работата си ще разгледам основните икономически показатели на страната ни и тяхната промяна по време на прехода.

Първият показател, с който ще започна, е националният доход на човек от населението (фиг.1). Ясно се виждат две неща. Първо, преходът е рязко разделен на два периода – първо десетилетие на спад и второ десетилетие на очевиден възход. Второ, достигнатите нива на национален доход сега са значително по-високи и от най-добрите години на социализма. Излиза, че предходното правителство е било право, когато твърдеше, че през 2008–10 г. българите са били най-богати в историята си.

целият текст на работата