Декларация-отговор на СДС

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - ОТГОВОР
 
На Съюза на демократичните сили по повод обвиненията на г. А. Луканов
за прояви на антикомунизъм в акциите на съюза

 

Преди всичко ние изказваме мнение, че разговорите около националната Кръгла Маса са обречени на провал, ако не уточним понятията и съдържанието, което влагаме в тях. Едно от тези мъглнви н опасни понятия  е антикомунизмът. Ние напомняме на делегацията на БКП и на нейните съюзниuи, че с обвинение в антикомуиизъм бяха унищоженн в миналото хиляди  верни комунисти, без да споменаваме много по-големия брой жертви сред некомунистите. Струва ни се, че  и двете страни на Кръглата маса  ясно съзнават, че СДС е опозиционна коалиция  и следователно не изповядва комунизъм.  Нещо повече. Съюзът е необходим на българското общество само ако решителио се противопоставя на тоталитарния комуниизъм, който БКП практикува повече от четири десетилетия. СДС счита, че по същество този обществен модел и днес все още доминира в България. От друга страна, в декларацията на  г. Луканов не се посочва какво точно се приема за антикомуиизъм. В една демократична ситуация е нормалко  и необходимо да се изказва несъгласие с идеологията и практиката на oпoнента. В такава ситуация обвииеиие в аитикомуиизъм може да се отправи само срещу лица и организации призоваващи към физическа разправа с комунистите, или към забрана върху дейността на тяхната партия. Нищо подобно не се случи на митингите на Съюза на демократичните сили. Спонтанно скандиран лозунг "Долу БКП" не може да се окачествява като антикомунизъм. Той е нормална оценка на noлитиката на управляващата партия. Ако този лозуиг се приеме за антикомунистически това означава да се постави знак за равенство между съществуването на една партия н нейното пребиваване на власт. Бурно изразеното иедоволство се основава според нас на правилното разбиране, че еднопартийната власт определя н еднопартийна отговорност.

В заключение ще от6eлежим, че по способността на БКП да приема лозунги срещу себе си обществото ще оцени готовността и да води нормална политическа борба с опозицията.

 

19 януари 1990 г.

СДС

--------------------------------

 Декларацията е  публикувана във вестник "Кръгла маса", бр. 1 от 22 януари 1990 г. Негов главен редактор (инициатор и издател) беше Александър Йорданов.