Аналитична ведомост - април 1990

Към албума...

Ведомостта дава представа за основните средства, с които е разполагало СДС през април 1990 г.

От нея могат да се видят и кои хора с какво основно са били ангажирани.