ДОКУМЕНТИ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БКП, 1988 - 1990 г.

 

 

***

П Р О Т О К О Л  "А" № 180
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП
на 11, 15 и 16 ноември 1988 година
/за дейността на Клуба за гласност и преустройство/

***

З А С Е Д А Н И Е
на Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия
 19 декември 1988 година
/за посещение на А. Луканов в Албания/

***

Решение на Политбюро на ЦК на БКП от 27 декември 1988 г.
/за лицата, имащи право на служебни автомобили/

***
СТЕНОГРАМА ОТ ОПЕРАТИВКА НА МВР проведена на 6.ІІ.1989 г. /Относно противодействие срещу Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България/
 
***

З А С Е Д А Н И Е
 НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ПАРТИЯТА
17 март 1989 година /за конгресите на творческите съюзи/

***

ЗАСЕДАНИЕ НА ПОЛИТБЮРО от 11 април 1989 година
/Обсъждат Възродителния процес и  разсъждават "За по-нататъшно единение на  българската социалистическа нация"/

***
 
***

РЕШЕНИЕ №101
НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП ОТ 1 ЮНИ 1989 ГОДИНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ СИЛИ КЪМ ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ

***

Протокол, информация и стенограма от заседание на Политбюро на ЦК на БКП от 6 юни 1989 г.
 /във връзка с обстановката в страната след изявлението на Т. Живков относно изселването на българските турци/

***

СРЕЩА на Политбюро на ЦК на БКП с първите секретари на областните комитети на БКП, на председателя на Постоянното присъствие на БЗНС, секретаря на ЦК на ДКМС и министъра на вътрешните работи, 7 юни 1989 г.
/по проблемите, свързани с началото на "Голямата екскурзия" /изселническа вълна на етническите турци в България към Турция при отваряне на границата в началото на юни 1989 г./

***
 
***
 
***