Протоколи от проведени заседания, 1981 г. - 1990 г.

Към албума...