Работници и служещи в държавните предприятия

от машиностроителната и металообработващата промишленост по категории.

 

Промишленопроизводствен персонал

Работници

Ученици

ИТР

Служещи

Обслужващ персонал

Охрана

Непромишлен персонал