Въпросник 2

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ
ЕСИ „ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ СЕЛСКОТО ДОМАКИНСТВО“

 

ВЪПРОСНИК №2

ЗА ОСНОВНИЯ ИНФОРМАТОР ОТ ДОМАКИНСТВОТО

 

София, 1994 г.

 

1. Име: …

2. Година на раждане: …

3. Най-висока степен на завършено образование сега: …

4. Степен на завършено образование през 1939г.: …

5. Семейно положение: през 1939г.:…

сега: …

6. Член ли е било лицето на някаква кооперация през 1939 г.? …

7. А по-късно /до сега/, опишете подробно. …

8. Член ли е било лицето на читалище през 1939г.? …

9. Член ли е било на други обществени организации или институции?

Какви?…

10. Кога е започнало лицето да работи?…

Какво? …

Къде?…

/опишете подробно/

11. Какво е работило лицето след това…

къде, …

какво, …

кога …

12. Какви планове и очаквания има лицето за ползването на общинските земи на селото и за ползването на собствените земи на домакинството?


Title Info
Genre science
Author Институт по социология
Title ЕСИ „ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ СЕЛСКОТО ДОМАКИНСТВО“ -  Въпростик 2 за основния информатор от домакинството
Keywords общински, земи, емпирично, социологическо, изследване, град, село, 1994
Date юни 1994
Language bg
Source Language bg
Document Info
Author [Омда]
Program used FBSToFB2 Convertor, FictionBook Editor Release 2.6.6
Date 23.09.2013 (2013-09-23)
Source URL https://prehod.omda.bg/page.php?IDMenu=821&IDLang=1
ID 1FD85A1F-DC99-4F39-9BC9-BB51101AA11
Version 0.0