Въпросник 2 - с. Синитево, 1995

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ
ЕСИ „ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ СЕЛСКОТО ДОМАКИНСТВО“ - с. Синитево, 1995

 

ВЪПРОСНИК №2

ЗА ОСНОВНИЯ ИНФОРМАТОР ОТ ДОМАКИНСТВОТО

 

София, 1995 г.

 

1. Име: …

2. Година на раждане: …

3. Най-висока степен на завършено образование сега: …

4. Степен на завършено образование през 1939 г.: …

5. Семейно положение: през 1939 г.:…

сега: …

6. Член ли е било лицето на някаква кооперация през 1939 г.? …

7. А по-късно /до сега/, опишете подробно. …

8. Член ли е било лицето на читалище през 1939г.? …

9. Член ли е било на други обществени организации или институции?

Какви?…

10. Кога е започнало лицето да работи?…

Какво? …

Къде?…

/опишете подробно/

11. Какво е работило лицето след това…

къде, …

какво, …

кога …

12. Какви планове и очаквания има лицето за ползването на общинските земи на селото и за ползването на собствените земи на домакинството?


Title Info
Genre science
Author Институт по социология
Title ЕСИ „ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ СЕЛСКОТО ДОМАКИНСТВО“ -  Въпросник 2 за основния информатор от домакинството
Keywords село, Синитево, общински, земи, емпирично, социологическо, изследване,  1995, въпросник, 2
Date 1995
Language bg
Source Language bg