Костенец

 

“Костенец – ХХИ” АД е акционерно дружество с предмет на дейност: “Производство на дървесинна маса, хартии, картони, изделия от тях, резервни части, вътрешна и външно-търговска дейност, както и всяка друга дейност не забранена от закона./чл.8ал.1 от Устава на дружеството/.”

ДРУЖЕСТВОТО Е СЪЗДАДЕНО 1902 ГОДИНА.