Масовата приватизация

Дафина Христова

 

Масовата приватизация. Нормативна база. Приватизационни фондове и тяхното развитие

 

Съдържание:

1. Въведение

2. Видове приватизация

3. Приватизационен процес в България

3.1. Правна рамка

3.2. Първа вълна на масова приватизация

3.3. Втора вълна на масова приватизация

4. Заключителна част

5. Източници на информация

Целият текст - тук