Частичен репортаж от първия митинг на 18 ноември 1989 г.