Преписки във връзка с образуване на стопанството, 1989 г. - 1992 г.

Към албума...